Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEPTİK ŞOKTA YAKLAŞIMLAR Dr. Tarık Zafer Nursal Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEPTİK ŞOKTA YAKLAŞIMLAR Dr. Tarık Zafer Nursal Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi."— Sunum transkripti:

1 SEPTİK ŞOKTA YAKLAŞIMLAR Dr. Tarık Zafer Nursal Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 Tanım Yeterli sıvı desteğine rağmen sepsise bağlı hipotansiyon ve perfüzyon bozukluğu sepsis: enfeksiyona karşı oluşan sistemik yanıt –38°C veya 36°C –Kalp hızı 90/dak –Hiper ventilasyon ( takipne veya PaCO2<32 mm Hg ) –BK>12,000 veya <4,000/mm3 Chest 1992; 101:1644

3 PIRO P – Yatkınlık (predisposition); genetik I – İnfeksiyon; yeri, boyutu, m.o. tipi R – Yanıt (response); yangı belirteçlerinin ölçümü O – Organ yetmezliği Crit Care Med 2003; 31:1250

4 LBP LPS CD14TLR4 MD-2 TIR IRAK TRAF6 MyD88 Tollip MAPK IRF3 IKK NFkB PKR NOD1 NOD2 TIRAP LPS LBP

5 Sitokinler TNF; apoptosis, sitokin, NO IL1; genel uyarı, kalp baskılayıcı IL6; lenfosit uyarısı, akut faz prot. HMGB-1; sepsis benzeri bulgular, hipotansiyon MIF; TNF, TLR4 NO; damar gevşemesi

6 Diğer sistemler Kompleman sistemiKompleman sistemi –C3↑, C5↑; damar gevşemesi, damar geçirgenliği Pıhtılaşma sistemiPıhtılaşma sistemi –TF↑, PAİ ↑; artmış pıhtı, tıkaç –Antitrombin↓,aPC ↓ Lipid aracılarLipid aracılar –PGE2, PGI2; damar gevşemesi, –PAF; tromb. toplanması, damar hasarı J Intensive Care Med 2007;22:63

7 Antioksidan sistemAntioksidan sistem –Reaktif O ve N ürünleri ↑, PARP ↑ –NAD ve glutation ↓ Hücresel Oksijen tüketimi ↓Hücresel Oksijen tüketimi ↓ –Mitokondri hasarı Bağışıklık sistemi ↓Bağışıklık sistemi ↓ –T, B lenfosit apoptosis Curr Opin Infect Dis 2007;20:345

8 Damar içi hacim ↓ Basınç ve damar akım ↓ Pıhtılaşma Doku perfüzyonu ↓ Organ yetmezliğiÖLÜM

9 Tedavi-1949 Sıvı verilmesi Dinlenme Ağrının kesilmesi Kanamanın durdurulması Beden ısısının düşürülmesi Thorek, Modern Surgical Technic

10 Tedavi-Güncel Başlatan olayı Hastanın yanıtı

11 Perfüzyon düzeltilmesi Hacim yerine koyma (Kristalloid) –Kılcal damar sızıntısı –Perfüzyon bozukluğu –ESSS (ARDS) KB, idrar, CVP, SvO2, pulm. kat.?

12 Canlandırmada hedefler Hemodinamik OAB ≥ 60 mmHg Kİ ≥ 2.5/l/dak/m2 İdrar ≥ 1 ml/dak/kg En düşük doz vazoaktif ilaçSolunum PF oranı ≥ 300 SaO2 > %88 FIO2 <0.4 - 0.5 PEEP ≤5 cmH2O Sol. hızı: Vt ≤ 105/dak/l

13 Critical Care 2005, 9:R771-R779 GR=0.75 Genel GR=0.75 Sepsis GR=0.92 Genel GR=0.96 GR=0.77 Erken GR=0.77 Crit Care Med 2002;30:1686

14 Damarkasıcılar Norepinefrinilk tercih Epinefrinlaktik asidoz ↑ DobutaminKB ↓ Dopamin VazopresinDiğerleri etkisiz ise

15 Antibiyotik Gr (+) bakteriler Akciğer, kan, karın, idrar Tekli x çoklu tedavi Tanı konduktan 1 saat içinde başla Curr Opin Infect Dis 2007;20:345

16 Kaynak kontrolü Kateter çekilmesi Debridman Doku, organ çıkartılması Yeterli olmayabilir!!

17 Destek tedaviler Beslenme Kan şeker kontrolü Tromboemboli profilaksi Stres ülser profilaksisi Isı kontrolü

18 Özgül tedaviler KATP, BK kanal engellenmesi PARP engellenmesi PPAR Poliklonal IG RAGE ……. ………….

19 Anti-inflamatuar tedaviler Am J Respir Crit Care Med 2002;166:1197 Anti-TNF Çöz. TNF res. IL-1ra PAFra AntiPG AntiBradikinin

20 Steroid Gen; NFkB etkilerini ↓ Hücre zarı; katekolaminlerin etkisini ↑, iNOS ↓ Bağışıklık sistemi; –Yangı ↓ (sitokin ↓, PLA2 ↓) Damar yanıtı ↑ Current Opinion in Critical Care 2005, 11:449

21 Adrenal yetmezlikli sepsis hastalarında uzun süreli (~7 gün) ‘düşük’ doz hidrokortizon (200-300 mg) yararlı Yeni PKR çalışma (n=449) fark yok. (ölüm=~%32) 28 gün mortalite Septik şok GR=0.80 GR=0.83 Septik şok-YBÜ ölüm GR=0.83 BMJ 2004;28:480 NEJM 2008;358:111-124

22 İmmünglobulin Antijen-antikor bağlanması Kompleman sistem önlenmesi Endotel-lökosit bağlanması ? Erken verilmesi IgM daha etkili ? Shock 2007, DOI: 10.1097/SHK.0b013e318123e5a6

23 Yüksek doz Ağır hasta Dış kontrollü, kör çalışmalar Ann Intern Med. 2007;146:193

24 APC Antitrombotik F V, VIII ↓ PAİ ↓ Antiinflamatuar Trombin-yangı ↓ NFkB TNF ↓ MIF ↓

25 Tüm grup GR=0.92 GR=0.80Yüksek risk GR=0.80 –≥2 organ yetmezliği –APACHE II skor ≥25 Journal of Critical Care 2007;22:142BMC Emergency Medicine 2005, 5:7 GR=0.84Tüm grup GR=0.84 Ciddi kanama riski ↑OR=2.41 ( Sanayi destekli )

26 Sepsisten sağ kurtulmak ( Surviving Sepsis Campaign ) Canlandırma demeti (ilk 6 saat-%100 uyum) 1.Serum laktat düzeyi ölç. 2.Antibiyotik başlamadan önce kan kültürü al. 3.Acil için 3 saat, acil-dışı kabullerde 1 saat içinde geniş etkili antibiyotikler. 4.KB ↓ ve/veya laktat >4 mmol/L –En az 20 ml/kg kristalloid –OAB>65 mmHg tutmak için damarkasıcılar 5.Devam eden KB ↓ ve/veya laktat >4 mmol/L –CVP ≥ 8 mmHg –SCVO2 ≥ %70 veya SVO2 ≥ %65 http://www.survivingsepsis.com/

27 İdare demeti (ilk 24 saat) 1.Standart YB politikasına uygun ‘düşük’ doz steroid; verilmediyse nedenini açıkla. 2.Standart YB politikasına uygun APC; verilmediyse nedenini açıkla. 3.KŞ ≥ 70 ancak <150 mg/dl tut. 4.Yapay solunumdaki hastalarda inspir. plato basıncı <30 cm H 2 O http://ssc.sccm.org/files/translations/turkish_guideline.pdf

28 Gen-protein-gelecek Yüzlerce genin etkinliği değişir. Zaman içinde değişir. Kişisel farklar var. Organlar arası farklar var. BMC Genomics 2007, 8:58 Crit Care Med 2002; 30:2711

29


"SEPTİK ŞOKTA YAKLAŞIMLAR Dr. Tarık Zafer Nursal Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları