Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

2 Kalite Nedir ?

3 Kalite; bir yaşam tarzıdır.
Kalite; bir hayat felsefesidir. Kalite; müşteri memnuniyetidir. Kalite; Bir ürün-hizmetin ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

4 KALİTE DOĞRU ÜRÜNÜ, DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU FİYATLA, MÜŞTERİYE SUNMAKTIR
TESLİMAT SATINALMA SATIŞ PAZARLAMA DOĞRU ÜRÜNÜ, DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU FİYATLA, ÜRETİM SEVKİYAT MUHASEBE MÜŞTERİYE SUNMAKTIR

5 MAL HİZMET Mal Somuttur. Hizmet Soyuttur.
Mal Üretildikten sonra istenildiği kadar depolanabilir. Hizmet üretildiği anda tüketildiğinden depolanamaz. Üretilen Malın satışı çok uzakta gerçekleşebilir. Satış genellikle verilen hizmetin bir parçasıdır. Malın kalitesi özelliklerinin ölçülmesi genellikle kolaydır. Hizmetin kalitesinin ölçülmesi zordur. Mal üretiminde standardizasyon kolaydır. Hizmette standardizasyon genellikle zordur.

6 KALİTE GÜVENİLİRLİK UYGUNLUK SÜRE YETKİNLİK MALİYET TL € $

7 KALİTE’NİN KAZANDIRDIKLARI
Müşteri memnuniyetinin artması Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

8 KALİTE’SİZLİĞİN KAYBETTİRDİKLERİ
Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması, Motivasyon Kaybı 8

9 KALİTE’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
TKY KG İstatistiksel kontrol Ustabaşı Kontrol elemanı İşçi I.Dünya S. II.Dünya S. 1900 1918 1939 1960 1980 20..

10 PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

11 GENEL TANIMLAR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. T'si, Toplamı; tüm çalışanların katılımını. K 'sı ; Kaliteyi Y 'si ; Yönetimin liderliğini simgeler Deming

12 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ
MÜŞTERİ ODAKLILIK LİDERLİK ÇALIŞANLARIN KATILIMI PROSES YAKLAŞIMI SİSTEM YAKLAŞIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SOMUT VERİLERLE KARAR VERME KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ

13 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşteri ; Herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetlerin sonucunu kullanan kişi/firmalar KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç KURUM DIŞINDA : Hizmeti/Ürünü kullanan kişi KURUM İÇİ SÜREÇ A B Çıktıyı kullanan KURUM DIŞI 13

14 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ LİDERLİK
Yönetici, bir zaman dilimi içinde ve değişen çevre koşulları altında birtakım amaçları gerçekleştirmek üzere, insan, para, araç, gereç, makine, vb. üretim araçlarını uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran kişidir. Lider, bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirme ya da bu amaçları değiştirmek için yeni bir yapı ve yöntem başlatandır.

15 LİDERLİK YÖNETİCİ LİDER Yönetir. Yönlendiricidir.
Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi KENDİSİNDEN kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. Yetkileri astlarına delege eder İtaati vurgular. Katılımı vurgular, Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. İşleri doğru yapar. Doğru işler yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.

16 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Herkes kendisinden sonraki aşamalarda çalışan kişileri veya departmanları bir iç müşteri olarak algılayarak, onların beklentilerini tatmin etmeli, yani yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalı, ve kendi kendisini kontrol etmelidir. Kalite Herkesin İşidir

17 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI
BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ KALİTE ÇEMBERLERİ KURUL TOPLANTILARI

18 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI
“Belirli bir dizi girdinin, kaynakların kullanılması ile gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüşümüdür.” SÜREÇ Kaynaklar ÜRÜN KALİTE

19 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI
KAYNAK ÇIKTI GİRDİ 19

20 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI
Üretim Emri Malzemenin Üretilmesi Depolama Siparişin Fişi Malzemenin Hazırlanması Malzemenin Yüklenmesi Müşteriye Ulaştırılması

21 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SİSTEM YAKLAŞIMI
Kuruluşun etkinliğini , verimliliğini artırmak ve yönetim hedeflerine ulaşmak için ; Bütün faaliyetler sistematik olarak proseslerle yönetilmelidir. Prosesler anlaşılmış ve sahipleri belirlenmiş olmalıdır.

22 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Organizasyon faaliyetlerini, sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.Sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı Kaizen felsefesidir. Sürekli iyileştirme prosesi; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasıdır. Bunun için çalışanların sistemle ilgili olarak PUKO döngüsünü uygulamaları gerekir.

23 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME -MÜŞTERİ GERİBESLEMELERİ -BİREYSEL ÖNERİLER KAİZEN -KALİTE ÇEMBERLERİ -PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ PLANLA UYGULA KLASİK YAKLAŞIM ÖNLEM AL KONTROL ET

24 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
KAİZEN MALİYETLEME KLASİK MALİYET HESABI MALİYET + KAR =SATIŞ FİYATI HEDEF MALİYET=HEDEF S.FİYATI - BEKLENEN KAR (Değişken Maliyetler) (Sabit Maliyetler)

25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SOMUT VERİLERLE KARAR VERME
DEPO-SEVKİYAT DEPARTMANI -Stok Raporları -Giriş/Çıkış Raporları -Stok Devir Raporları İNSAN KAYNAKLARI -Personel Sirkülasyon Raporu -Performans Raporları -İş Analizleri BAKIM ONARIM DEPARTMANI -Haftalık Aylık Bakım Raporları -Arıza ve Duruş Raporları YÖNETİM KARAR ÜRETİM DEPARTMANI -Günlük Haftalık Aylık Üretim Sonuçları -Fire Oranları -Makine Kapasiteleri MUHASEBE-FİNANS DEPARTMANI -Bilançolar,Gelir/Gider Tabloları -Finans Raporları -Nakit akış Tabloları SATIŞ PAZARLAMA -Haftalık Aylık Satış Raporları -Müşteri Talep ve şikayetleri -Pazar Analiz Raporları

26 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi,bölüm veya kurumdur. TEDARİKÇİ KURULUŞ MÜŞTERİ

27 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

28 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ
AHİLİK Müşteri Odaklılık-Müşteri Velinimetimizdir.-Ahi Babanın çarşıda dolaşıp müşteri isteklerini tespit etmesi.-İç Müşteri Çalışan Memnuniyeti Liderlik-Ustaya bağlanmadan sanatta olgunluğa erişilmez-Suç işleyen çırağın yerine onun ustası cezalandırılırdı. Çalışanların Katılımı-Tüm çalışanların katıldığı toplantılar yapılması Proses Yaklaşımı Sistemsel Yaklaşımı, Sürekli İyileştirme-Zaviyelerde ürün geliştirme toplantı Yapılması- Somut verilerle karar verme Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkisi

29 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları