Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1."— Sunum transkripti:

1

2 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1

3 2

4 3 Kalite; Bir ürün-hizmetin ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. Kalite; müşteri memnuniyetidir. Kalite; bir hayat felsefesidir. Kalite; bir yaşam tarzıdır.

5 DOĞRU ÜRÜNÜ, ÜRETİM SATINALMA MÜŞTERİYE SUNMAKTIR DOĞRU ZAMANDA, SEVKİYAT DOĞRU FİYATLA, MUHASEBE TESLİMAT SATIŞ PAZARLAMA KALİTE 4

6 5 MALHİZMET Mal Somuttur.Hizmet Soyuttur. Mal Üretildikten sonra istenildiği kadar depolanabilir.Hizmet üretildiği anda tüketildiğinden depolanamaz. Üretilen Malın satışı çok uzakta gerçekleşebilir.Satış genellikle verilen hizmetin bir parçasıdır. Malın kalitesi özelliklerinin ölçülmesi genellikle kolaydır.Hizmetin kalitesinin ölçülmesi zordur. Mal üretiminde standardizasyon kolaydır.Hizmette standardizasyon genellikle zordur.

7 MALİYET TL € $ SÜRE UYGUNLUK YETKİNLİK KALİTE GÜVENİLİRLİK 6

8 Müşteri memnuniyetinin artması Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü KALİTE’NİN KAZANDIRDIKLARI 7

9 8 Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması, Motivasyon Kaybı KALİTE’SİZLİĞİN KAYBETTİRDİKLERİ 8

10 9 1900 191819391960 1980 20.. İşçi Ustabaşı Kontrol elemanı İstatistiksel kontrol KG TKY II.Dünya S. I.Dünya S. KALİTE’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ

11 PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET 10

12 GENEL TANIMLAR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ T ' si, T TT Toplamı; tüm çalışanların katılımını. K 'sı ; K KK Kaliteyi Y ' si ; Y YY Yönetimin liderliğini simgeler Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. Deming 11

13 1.MÜŞTERİ ODAKLILIK 2.LİDERLİK 3.ÇALIŞANLARIN KATILIMI 4.PROSES YAKLAŞIMI 5.SİSTEM YAKLAŞIMI 6.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 7.SOMUT VERİLERLE KARAR VERME 8.KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ 12

14 KURUM İÇİ SÜREÇ A SÜREÇ B Çıktıyı kullanan KURUM DIŞI 13 Müşteri ; Herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetlerin sonucunu kullanan kişi/firmalar KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç KURUM DIŞINDA : Hizmeti/Ürünü kullanan kişi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ MÜŞTERİ ODAKLILIK 13

15 Yönetici, bir zaman dilimi içinde ve değişen çevre koşulları altında birtakım amaçları gerçekleştirmek üzere, insan, para, araç, gereç, makine, vb. üretim araçlarını uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran kişidir. Lider, bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirme ya da bu amaçları değiştirmek için yeni bir yapı ve yöntem başlatandır. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ LİDERLİK 14

16 LİDERLİK YÖNETİCİLİDER Yönetir.Yönlendiricidir. Mevcut düzeni sürdürür.Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır.Otoritesi KENDİSİNDEN kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar.Yetkileri astlarına delege eder İtaati vurgular.Katılımı vurgular, Planlara aşırı bağlıdır.Alternatif yaklaşımlara açıktır. İşleri doğru yapar.Doğru işler yapar. Kontrolü vurgular.Güveni esas alır. 15

17 Herkes kendisinden sonraki aşamalarda çalışan kişileri veya departmanları bir iç müşteri olarak algılayarak, onların beklentilerini tatmin etmeli, yani yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmalı, ve kendi kendisini kontrol etmelidir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI Kalite Herkesin İşidir 16

18 BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ ÇALIŞANLARIN KATILIMI KALİTE ÇEMBERLERİ KURUL TOPLANTILARI 17

19 “ Belirli bir dizi girdinin, kaynakların kullanılması ile gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüşümüdür.” SÜREÇ Kaynaklar ÜRÜN KALİTE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI 18

20 GİRDİ ÇIKTI KAYNAK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI 19

21 Üretim Emri Malzemenin Üretilmesi Depolama Malzemenin Hazırlanması Malzemenin Yüklenmesi Müşteriye Ulaştırılması Siparişin Fişi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ PROSES YAKLAŞIMI 20

22 Kuruluşun etkinliğini, verimliliğini artırmak ve yönetim hedeflerine ulaşmak için ; Bütün faaliyetler sistematik olarak proseslerle yönetilmelidir. Prosesler anlaşılmış ve sahipleri belirlenmiş olmalıdır. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SİSTEM YAKLAŞIMI 21

23 Organizasyon faaliyetlerini, sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.Sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı Kaizen felsefesidir. Sürekli iyileştirme prosesi; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasıdır. Bunun için çalışanların sistemle ilgili olarak PUKO döngüsünü uygulamaları gerekir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 22

24 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET KAİZEN KLASİK YAKLAŞIM -BİREYSEL ÖNERİLER -KALİTE ÇEMBERLERİ -PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ -MÜŞTERİ GERİBESLEMELERİ 23

25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME MALİYET + KAR =SATIŞ FİYATI HEDEF MALİYET=HEDEF S.FİYATI - BEKLENEN KAR KLASİK MALİYET HESABI KAİZEN MALİYETLEME (Değişken Maliyetler) (Sabit Maliyetler) 24

26 25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ SOMUT VERİLERLE KARAR VERME ÜRETİM DEPARTMANI -Günlük Haftalık Aylık Üretim Sonuçları -Fire Oranları -Makine Kapasiteleri SATIŞ PAZARLAMA -Haftalık Aylık Satış Raporları -Müşteri Talep ve şikayetleri -Pazar Analiz Raporları MUHASEBE-FİNANS DEPARTMANI -Bilançolar,Gelir/Gider Tabloları -Finans Raporları -Nakit akış Tabloları İNSAN KAYNAKLARI -Personel Sirkülasyon Raporu -Performans Raporları -İş Analizleri YÖNETİM KARAR YÖNETİM KARAR BAKIM ONARIM DEPARTMANI -Haftalık Aylık Bakım Raporları -Arıza ve Duruş Raporları DEPO-SEVKİYAT DEPARTMANI -Stok Raporları -Giriş/Çıkış Raporları -Stok Devir Raporları

27 26 Tedarikçi: ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi,bölüm veya kurumdur. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ KURULUŞTEDARİKÇİMÜŞTERİ

28 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ 27

29 1.Müşteri Odaklılık- Müşteri Velinimetimizdir.-Ahi Babanın çarşıda dolaşıp müşteri isteklerini tespit etmesi.-İç Müşteri Çalışan Memnuniyeti 2.Liderlik- Ustaya bağlanmadan sanatta olgunluğa erişilmez-Suç işleyen çırağın yerine onun ustası cezalandırılırdı. 3.Çalışanların Katılımı -Tüm çalışanların katıldığı toplantılar yapılması 4.Proses Yaklaşımı 5.Sistemsel Yaklaşımı, 6.Sürekli İyileştirme- Zaviyelerde ürün geliştirme toplantı Yapılması- 7.Somut verilerle karar verme 8.Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkisi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ AHİLİK 28

30 29


"ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları