Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN."— Sunum transkripti:

1 BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

2 Türkiye’deki Devlet Hastanelerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısını Verimlilik açısından İnceleyen bir Araştırma  Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN ve Dr. Azim ÖZTÜRK  83 devlet hastanesi (73 il, 10 ilçe)  Anket formları (19 soru)  83 başhekimden 61’inden cevap alınmış (%73.5)  Başhekimler sorulara birden fazla yanıt vermişlerdir.

3 SORUNLARSAYI% Başhekimin yönetim alanının çok geniş tutulması 2229 Yasada tanınan yetkilerin açık olmayışı 1723 Personel yetersizliği 1520 Hastanede sunulan hizmetlerin çok çeşitli oluşu 1520 Siyasi ve bürokratik faktörler 68 TOPLAM75100

4 Başhekimlerin hastanede birinci derecede yetkili ve sorumlu olmak istedikleri hizmetler konusunda tercihlerinin dağılımı HİZMETSAYI% Tıbbi ve eğitim hizmetleri 3964 Tıbbi hizmetler 1423 Tüm hizmetler 69 İdari ve eğitim hizmetleri 12 İdari hizmetler 12 TOPLAM61100

5 Hastanelerin kar eden işletmelere dönüşmesinde en önemli faktör hakkında başhekimlerin verdiği yanıtların dağılımı FAKTÖRLERSAYI% Etkin bir yönetim ve organizasyon 4472 Yeterli kalite ve sayıda sağlık personeli 711 Yeterli araç – gereç 610 Devletin mali desteği 47 TOPLAM61100

6 Başhekimlere göre hastanelerdeki verimsizliğin en önemli nedenleri

7

8 Karar Sayısı: KHK/663 2 Kasım 2011 - 28103 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9

10

11 Teşhis Tedavi Rehabilitasyon Hizmet Tıbbi Hizmetlerin Yürütülmesinden Sorumlu Kişi

12 Tedavinin Etkinliği ve Hizmetlerin Verimliliği  İzlemek  Değerlendirmek  Faaliyet raporu düzenlemek

13 Çalışma Düzen ve Usuller  Kurul  Konsey  Komite  Komisyonlar

14 Tıbbi Hizmetlerle İlgili   Hedef ve stratejileri belirlemek   Kısa, orta ve uzun dönem planlar yapmak   Hastane yöneticisinin onayına sunmak

15 Tıbbi Hizmet Sunumu Kapsamındaki Uygulamalar  İzlemek  Sonuçlarını değerlendirmek  Gerektiğinde müdahale etmek

16 Sağlık Hizmet Sunumu için Gerekli olan Malzeme ve Cihazlar  Planlama ve İhtiyaç tespit  Hastane yöneticine bildirmek

17 Tıbbi Verilerin, Aylık Performans ve Faaliyet Raporlarının Hastane Yöneticisine Aktarılması Usulüne uygun olacak şeklide;  Zamanında  Doğru  Noksansız

18 Özellikli Planlama Gerektiren Tıbbi Hizmet Birimleri-I  Acil servis  Yoğun bakım  Perinatal merkez  Organ ve doku nakil merkezleri

19 Özellikli Planlama Gerektiren Tıbbi Hizmet Birimleri-II  Travma merkezleri  Onkoloji  Kalp-damar cerrahi  Anjiografi  Üremeye yardımcı merkezler

20 Toplum Temelli Tıbbi Hizmetler  Evde sağlık  Toplum ruh sağlığı  Palyatif bakım  Rehabilitasyon hizmetleri

21 Enfeksiyon Kontrol Komitesi  kurmak  raporlarını incelemek  hastane enfeksiyonunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak

22 Ağız ve Diş Sağlığı  Tarama  Koruyucu hizmetler

23 Görev Alanındaki Personel  Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak  Nöbet, çalışma programı ve personel uyumu için gerekli tedbirleri almak  Birim sorumlularını belirlemek  Planlama, yer değişikliği ve görevlendirme işlemleri (Yönetici onayı)  Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

24 Hastane Yöneticisi Tarafından Verilen Diğer Görevler

25 3 Aylık Tecrübe-I Yeni sistemin avantajları : Yeni sistemin avantajları :  Özellikle tıbbi hizmetlerle ilgili kararların hızlı şekilde alınması ve uygulamaya geçmesi  İl çerisinde personel yer değişikliklerinin ihtiyaca binaen hızlı bir şekilde yapılabilmesi  Görev, yetki ve sorumluluk alanlarının daraltılmasına bağlı olarak asli görevlerle daha fazla zaman ayırabilme ve yoğunlaşma  Hastane ilgili kararların istişare ile alınmasına daha çok imkan vermesi

26 3 Aylık Tecrübe-II Yaşanılan sıkıntılar: Yaşanılan sıkıntılar:  Yöneticilerin ve hastane personelinin yeni sisteme adaptasyon sıkıntısı (Ön eğitim)  Görev ve yetkilerin karışıklığı (sınırlar net değil)  Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hala yürürlükte (revizyon gerek)

27


"BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları