Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

2 Türkiye’deki Devlet Hastanelerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısını Verimlilik açısından İnceleyen bir Araştırma Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN ve Dr. Azim ÖZTÜRK 83 devlet hastanesi (73 il, 10 ilçe) Anket formları (19 soru) 83 başhekimden 61’inden cevap alınmış (%73.5) Başhekimler sorulara birden fazla yanıt vermişlerdir.

3 Başhekimlerin görevlerini tam olarak yerine getirememe nedenleri
SORUNLAR SAYI % Başhekimin yönetim alanının çok geniş tutulması 22 29 Yasada tanınan yetkilerin açık olmayışı 17 23 Personel yetersizliği 15 20 Hastanede sunulan hizmetlerin çok çeşitli oluşu Siyasi ve bürokratik faktörler 6 8 TOPLAM 75 100

4 Başhekimlerin hastanede birinci derecede yetkili ve sorumlu olmak istedikleri hizmetler konusunda tercihlerinin dağılımı HİZMET SAYI % Tıbbi ve eğitim hizmetleri 39 64 Tıbbi hizmetler 14 23 Tüm hizmetler 6 9 İdari ve eğitim hizmetleri 1 2 İdari hizmetler TOPLAM 61 100

5 Hastanelerin kar eden işletmelere dönüşmesinde en önemli faktör hakkında başhekimlerin verdiği yanıtların dağılımı FAKTÖRLER SAYI % Etkin bir yönetim ve organizasyon 44 72 Yeterli kalite ve sayıda sağlık personeli 7 11 Yeterli araç – gereç 6 10 Devletin mali desteği 4 TOPLAM 61 100

6 Başhekimlere göre hastanelerdeki verimsizliğin en önemli nedenleri
SAYI % Hastanelerin modern yönetim ve organizasyon anlayışına göre yönetilmemeleri 45 48 Kaynak yetersizliği 26 28 Tedavi hizmetlerinin devlet hastanelerinde kalitesiz olduğu anlayışının yaygın oluşu 10 11 Türk halkının genel olarak yatarak, tedaviye rağbet etmemesi Otelcilik (Ev idaresi) hizmetlerinin yetersizliği 2 TOPLAM 93 100

7

8 Karar Sayısı: KHK/663 2 Kasım 2011 - 28103 (Mükerrer)
Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9

10

11 Teşhis Tedavi Rehabilitasyon Hizmet
Tıbbi Hizmetlerin Yürütülmesinden Sorumlu Kişi Teşhis Tedavi Rehabilitasyon Hizmet

12 Tedavinin Etkinliği ve Hizmetlerin Verimliliği
İzlemek Değerlendirmek Faaliyet raporu düzenlemek

13 Çalışma Düzen ve Usuller
Kurul Konsey Komite Komisyonlar

14 Tıbbi Hizmetlerle İlgili
Hedef ve stratejileri belirlemek Kısa, orta ve uzun dönem planlar yapmak Hastane yöneticisinin onayına sunmak

15 Tıbbi Hizmet Sunumu Kapsamındaki Uygulamalar
İzlemek Sonuçlarını değerlendirmek Gerektiğinde müdahale etmek

16 Sağlık Hizmet Sunumu için Gerekli olan Malzeme ve Cihazlar
Planlama ve İhtiyaç tespit Hastane yöneticine bildirmek

17 Tıbbi Verilerin, Aylık Performans ve Faaliyet Raporlarının Hastane Yöneticisine Aktarılması
Usulüne uygun olacak şeklide; Zamanında Doğru Noksansız

18 Özellikli Planlama Gerektiren Tıbbi Hizmet Birimleri-I
Acil servis Yoğun bakım Perinatal merkez Organ ve doku nakil merkezleri

19 Özellikli Planlama Gerektiren Tıbbi Hizmet Birimleri-II
Travma merkezleri Onkoloji Kalp-damar cerrahi Anjiografi Üremeye yardımcı merkezler

20 Toplum Temelli Tıbbi Hizmetler
Evde sağlık Toplum ruh sağlığı Palyatif bakım Rehabilitasyon hizmetleri

21 Enfeksiyon Kontrol Komitesi
kurmak raporlarını incelemek hastane enfeksiyonunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak

22 Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Koruyucu hizmetler

23 Görev Alanındaki Personel
Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak Nöbet, çalışma programı ve personel uyumu için gerekli tedbirleri almak Birim sorumlularını belirlemek Planlama, yer değişikliği ve görevlendirme işlemleri (Yönetici onayı) Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

24 Hastane Yöneticisi Tarafından Verilen Diğer Görevler

25 3 Aylık Tecrübe-I Yeni sistemin avantajları :
Özellikle tıbbi hizmetlerle ilgili kararların hızlı şekilde alınması ve uygulamaya geçmesi İl çerisinde personel yer değişikliklerinin ihtiyaca binaen hızlı bir şekilde yapılabilmesi Görev, yetki ve sorumluluk alanlarının daraltılmasına bağlı olarak asli görevlerle daha fazla zaman ayırabilme ve yoğunlaşma Hastane ilgili kararların istişare ile alınmasına daha çok imkan vermesi

26 3 Aylık Tecrübe-II Yaşanılan sıkıntılar:
Yöneticilerin ve hastane personelinin yeni sisteme adaptasyon sıkıntısı (Ön eğitim) Görev ve yetkilerin karışıklığı (sınırlar net değil) Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hala yürürlükte (revizyon gerek)

27 TEŞEKKÜRLER


"BAŞHEKİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları