Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR VE ÇEVRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN SPORA ETKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR VE ÇEVRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN SPORA ETKİSİ"— Sunum transkripti:

1 SPOR VE ÇEVRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN SPORA ETKİSİ
Hazırlayanlar: Mehtap DOĞAN Handan KOÇYİĞİT

2 Türkiye’de Beden Eğitimi Ve Spor İle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar
1- Kamu Kurum Ve Kuruluşları 2- Özel Spor Kuruluşları GÜNÜMÜZDE TÜRK SPORUNUN TEMEL YAPI ŞEMASI 1- Merkez Teşkilatı A- Ana Hizmet Birimleri B- Danışma Denetim Birimleri C- Yardımcı Birimler 2- Taşra Teşkilatı

3 Gençlik Ve Spor Müdürlüğünün Spora Etkisi
ÜLKEMİZDE SPORU SEVK VE İDARE EDEN KURUMLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI SPOR FEDERASYONLARI GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ SPOR TOTO-LOTO TEŞKİLATI Üniversitelerin BESYO-BES Bölümleri Üniversitelerin Sağlık Kültür Ve Daire Başkanlıkları

4 TSK spor birimleri Spor kulüpleri TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) TSV (Türk Spor Vakfı) ASKİ (Amatör Spor Klüpleri Federasyonu)

5 Türkiye’de Beden Eğitimi Ve Spor İle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar
Yurdumuzda faaliyet gösteren bu kurum ve kuruluşlar hizmet ve statüleri bakımından ikiye ayrılır. 1- Kamu Kurum ve Kuruluşları a) Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Eğitim ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü d) Spor Federasyonu e) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri f) Spor Toto ve Spor Loto Teşkilatı g) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Yada Bölümleri h) Üniversitelerdeki Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları i) Türk Silahlı Kuvvetli Spor Birimleri.

6 2- Özel Spor Kuruluşları
Spor Kulüpleri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Türk Spor Vakfı (TSV) Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Medyanın Sporla İlgili Birimleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Söz konusu kamu ve özel kuruluşların beden eğitimi ve spor aktivitelerinin tüm yurt sathında yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir.

7 GÜNÜMÜZDE TÜRK SPORUNUN TEMEL YAPI ŞEMASI
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1-Genel Müd. Yard. 2-Genel Müd. Yard 3-Genel Müd. Yard 1- Merkez Teşkilatı Başbakanlık Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Genel Müd. Yard Taşra Teşkilatı

8 1- Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri Spor Faaliyetleri D. Başk.
Dış İlişkiler D. Başk. Tesisler D. Başk. Danışma Denetim Birimleri Teftiş Kurulu Başkanı Hukuk Müşavirliği A.P.K. Yardımcı Birimler Personel ve Eğitim D. Başk. İdari ve Mali İşler D. Başk. Sağlık İşleri D. Başk. Savunma Uzmanlığı

9 2- Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Başkanı (Vali)
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Şube Müdürü

10 Gençlik Ve Spor Müdürlüğünün Spora Etkisi
Spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak. Spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını arttırmak, eğitim merkezi kurmak. Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur. Beden Eğitimi Öğretmenleri, Gençlik Ve Spor teşkilatında resmi mesailer dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenek ücretler, her yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir.

11 ÜLKEMİZDE SPORU SEVK VE İDARE EDEN KURUMLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
G.S.G.M. Merkez teşkilatı genel müdürlük, taşra teşkilatı, spor il temsilcilikleriyle bir bütün oluşturur. Vatandaşları spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarla yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak. Spor elemanlarının eğitimini yapar. Spor federasyonlarının kurulmasıyla ilgili yasayı belirler. Sporcu sağlık merkezleri açar. Spor Loto ve Toto giderleri, genel bütçeden ayrılan pay, müsabakalardan elde edilen hasılatlar, reklam gelirleri, işletmelerden gelen kiralar, bağışlar, belediyelerden alınan % 1’lik hisselerden oluşur.

12 SPOR FEDERASYONLARI Bir federasyon, bir başkan, bir genel sekreter, bir as başkan ve üyelerin oluşturduğu yönetim kurulundan oluşur. Yurt içi yarışmalar düzenlemek. Spor karşılaşmalarına katılmak. Sporcu, antrenör, hakemler için eğitim programları düzenlemek Federasyonların asli görevleridir.

13 GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
G.S.G.M’nin amaçları doğrultusunda hareket eder. SPOR TOTO-LOTO TEŞKİLATI Teşfik fonuna maddi katkıda bulunur. Üniversitelerin BESYO-BES Bölümleri. Eğitimciler ve spor yöneticileri yetiştirir. Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Daire Başkanlıları Söz konusu işleri yürütür. TSK Spor Birimleri Beden eğitimi faaliyetlerini sürdürür. Spor Kulüpleri Değişik amaçlar olsa da asıl amaç üyeleri sağlıklı kalmaktır. TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Ülkemizi spor alanında tanıtır. TSV (Türk Spor Vakfı) GSGM ve TMOK ile kendine hizmet verir.

14 ASKF ( Amatör Spor Klüpleri Federasyonu)
Spor tesislerinin oluşumunu destekler. Medyanın Sporla İlgili Birimleri Beden Eğitimi ve Spor ilkesine hizmetle yükümlüdürler. Devlet başarılı sporcuları yönetmeliklerle de korumaktadır. Bu konuda yönetmeliklerde talimatlar mevcuttur. Liseyi bitiren ancak üniversite seçme sınavlarını kazanmayan merkez sporcularından üst düzeyde performans gösterenler (Türkiye şampiyonasında) birinci olan, Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olan) 21 yaşına kadar genel müdürlük onayı ile merkezden yayarlandırılabilir. Sporcu eğitim merkezlerinde yetişen sporcu öğrencilerin kulüplere transferlerine imkan sağlamak amacıyla, ilgili federasyonlar tarafından hazırlanır, Genel Müdürlükçe uygun görülen talimatlara göre işlem yapılır. Sadeceaksaray.tripod.com


"SPOR VE ÇEVRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN SPORA ETKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları