Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL UYUM REHBER İ 1.  Hastanemiz 1958 yılında 40 yatak kapasitesi ile SSK Trabzon Bölge Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. 1967 yılında 255,1983.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL UYUM REHBER İ 1.  Hastanemiz 1958 yılında 40 yatak kapasitesi ile SSK Trabzon Bölge Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. 1967 yılında 255,1983."— Sunum transkripti:

1 GENEL UYUM REHBER İ 1

2  Hastanemiz 1958 yılında 40 yatak kapasitesi ile SSK Trabzon Bölge Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. 1967 yılında 255,1983 yılında 300, 2000 yılında 369,2010 yılından sonra 250 yatak olarak hizmete devam etmektedir. 19 şubat 2005 tarih itibariyle Fatih Devlet Hastanesi adı altında Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 2

3  Hastanemiz; • Ana bina, • Poliklinik binası • Diyaliz ünitesi ve laboratuvarlar • Teknik hizmetlerin sunulduğu ek binalardan oluşmaktadır. 3

4  Yataklı servisler: Hastanemiz beş kat,kuzey ve güney blok olarak 9 adet yataklı servis, 4 adet YBÜ‘den oluşmaktadır 4

5  Görüntüleme birimleri  Sporcu sağlığı merkezi,  idari birimler,  santral,  bilgi işlem bölümleri zemin katta yer almaktadır. 5

6  Acil servis, Eczane, Organ Bağış Birimi, Evde Sağlık Hizmetleri, Adli yazışmalar, Endoskopi, Mescit, Steril odası, Teknik Birim Deposu, Morg, Güvenlik Bürosu, Arşiv üniteleri bodrum katta bulunmaktadır 6

7  Poliklinik hizmetleri ek binada verilmektedir 7

8  Poliklinik binasında ayrıca hasta hakları, röntgen, kan alım ünitesi, EKG birimleri ve ESWL ( Taş kırma Ünitesi) bulunmaktadır

9  Merkez laboratuar, Hemodiyaliz Ünitesi, 112 ve Sıhhi sarf deposu hastanemizin doğu cephesindeki bağımsız ek binada yer almaktadır 9

10  Otomasyon  Güvenlik  Çamaşırhane  Mutfak  Tıbbi sekreterlik  MR, Tomografi, Kemik dansitometre hizmetleri satın alma yöntemi ile yürütülmektedir. 10

11  Hastanemizin ek ünitesi olan KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi) zemin katta yer almaktadır  Sigara bıraktırma polikliniği KETEM bünyesinde hizmet vermektedir. 11

12  Gastroenteroloji  Enfeksiyon hastalıkları  Nöroloji  Göğüs hastalıkları  Cildiye  Üroloji  Dahiliye  Ortopedi  Genel cerrahi  KBB  Göz hastalıkları  Beyin cerrahi  Fizik tedavi  Psikiyatri servislerinden oluşmaktadır. 12

13  Cerrahi yoğun bakım (6 yataklı)  Dahiliye yoğun bakım(8 yataklı)  Nöroloji yoğun bakım(10yataklı)  Genel yoğun bakım(14 yataklı) 13

14  Hemodiyaliz ünitesi16 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.  Hastalarımız, servis aracımızla evlerinden alınıp diyaliz sonrası evlerine bırakılmaktadır. 14

15  1. ve 2. katta olup, 3 adet lokal odası ile toplam 11 ameliyat odası bulunmaktadır. 15

16  BAŞHEKİM  MÜDÜR  BAŞHEMŞİRE 16

17 17 Organizasyon Şeması Kalite Yönetim Birimi

18  Hastanemiz 24 saat kesintisiz nöbet sistemi ile hizmet vermektedir  Hastanenin yemekhanesi 5.kat güney bloktadır  Öğlen yemekleri saat 12:00-13:00 arası  Akşam yemekleri saat 18:00-19:00 arası 18

19  Tüm izin haklarınız 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtildiği gibidir.  Personel yıllık izin bilgilerinizi hastanemiz web sayfasından kişisel şifreniz ile öğrenebilirsiniz.  4B personellerimiz özlük bilgileri kendilerine verilen sözleşme metninde belirtilmiştir. 19

20  Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumu için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak sağlıkta performans ve kalite yönergesidir.  HKS Bakanlığımız tarafından 01.03.2011 tarihinde güncellenerek, 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 20

21  Hastanemizde verilmekte olan tüm hizmetler HBYS otomasyon sistemi ile takip edilmektedir 21

22 22  Muayene randevusu 182  Laboratuar sonuçları  Personel özlük bilgileri  Maaş ve ek ödeme www.fatihdh.gov.tr

23  Ödüllendirme hastane idaresinin taktiri ile iki şekilde uygulanmaktadır.  1-Maddi  2-Manevi 23

24 Kalite Yönetim Sistemlerine gelebilir veya her katta bulunan Dilek Ve Öneri Kutularını kullanabilirsiniz. 24

25 25

26  Adres: İnönü M. Trabzonspor Bulvarı  Telefon: 0462 230 22 85  Faks: 0462 230 22 87  E-posta: fatihdh@fatihdh.gov.trfatihdh@fatihdh.gov.tr  Web: www.fatihdh.gov.trwww.fatihdh.gov.tr  Hazırlayan: Sibel DİNÇEL 26


"GENEL UYUM REHBER İ 1.  Hastanemiz 1958 yılında 40 yatak kapasitesi ile SSK Trabzon Bölge Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. 1967 yılında 255,1983." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları