Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ zleme- Uzamsal Araştırma. Araştırma birimlerinin T zaman periyodunda izlenerek de ğ işkenler ile ilgili tekrarlı ölçümlerin (tekrarlı veri) elde edildi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ zleme- Uzamsal Araştırma. Araştırma birimlerinin T zaman periyodunda izlenerek de ğ işkenler ile ilgili tekrarlı ölçümlerin (tekrarlı veri) elde edildi."— Sunum transkripti:

1 İ zleme- Uzamsal Araştırma

2 Araştırma birimlerinin T zaman periyodunda izlenerek de ğ işkenler ile ilgili tekrarlı ölçümlerin (tekrarlı veri) elde edildi ğ i araştırmalardır. Toplum ya da seçilen örnek T zaman diliminde t1, t2, …, tk zaman periyodlarında birden fazla kez izlenerek veriler toplanır.

3 Aynı do ğ um bölü ğ ünden olan bireylerin tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Boylamsal araştırmada aynı denekler de ğ işik yaşlarda birkaç kez gözlemlenir, zaman içindeki davranış de ğ işikli ğ i ya da kararlılı ğ ı kaydedilir.

4 Bu tür araştırmanın avantajı yaş de ğ işikliklerinin do ğ um bölü ğ ü farklılıklarıyla karıştırılmamasıdır; sadece bir bölükten olanlar tümüyle test edilirler. Gene de, en önemli sorun, e ğ er ele alınan dönem çok genişse, araştırmanın olanaksız ölçüde çok zaman gerektirmesidir.

5 Bir başka sorun, e ğ er bölük farklılıkları varsa bunların ortaya çıkarılamamasıdır. Çünkü sadece bir bölük test edilmektedir, sonuçların genellenebilirli ğ i kuşkuludur. Örne ğ in, ciddi bir ekonomik çöküntü döneminde büyümüş olan bir bölük sadece bu zamana özgü belirli tutumları yansıtabilir; daha önceki ya da sonraki bölükler için tipik olanı vermez.

6 OLUMLU 1. İ lk çocukluk ile yetişkin davranışları arasındaki süreklili ğ i betimler. 2. Eşde ğ er olmayan örneklemle ilgili sorunları önler. 3. Büyüme artışlarını ve örüntülerini betimler. 4. Di ğ er araştırmalardan daha kesin biçimde neden-sonuç ilişkisini belirtebilir. OLUMSUZ 1. Zaman ve para açısından pahalıdır. 2. Araştırma fonları tükenirse önceki zaman ve para harcamalarını tehlikeye sokar. 3. Harcamalarla ilgili periyodik yeni düzenlemeler gerektirir. 4. Örneklem denek kaybı nedeniyle giderek yanlı hale gelir. 5. Araştırmacıların yeniden test vermek için aynı denekleri sürekli olarak yeniden bir araya getirmeleri gerekir. 6. Test dönemleri arasında deneklerin çevreleri kontrol edilemez. 7. Araştırmacıları vaktinden önce bir araştırma desenine ve kurama ba ğ lı kılar.

7 AYSEL KAYA 1130137001 E Ğİ T İ M TEKNOLOJ İ LER İ


"İ zleme- Uzamsal Araştırma. Araştırma birimlerinin T zaman periyodunda izlenerek de ğ işkenler ile ilgili tekrarlı ölçümlerin (tekrarlı veri) elde edildi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları