Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf içi etmenler: 1. Sınıfın yapısı ve ortamı 2. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri 3. Öğrenci özellikleri 4. Öğretmen davranışı ve özellikleri Sınıf.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf içi etmenler: 1. Sınıfın yapısı ve ortamı 2. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri 3. Öğrenci özellikleri 4. Öğretmen davranışı ve özellikleri Sınıf."— Sunum transkripti:

1

2 Sınıf içi etmenler: 1. Sınıfın yapısı ve ortamı 2. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri 3. Öğrenci özellikleri 4. Öğretmen davranışı ve özellikleri Sınıf dışı etmenler: 1. Aile 2. Sosyal çevre 3. Okul

3  Tüm bu etmenler öğrenci-okul ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun sonucunda okul ve sınıf içi istenmedik öğrenci davranışları gelişir ve öğrenci başarısı düşer.

4  Ailenin çeşidi (çekirdek aile / geniş aile)  Ailenin ekonomik durumu  Ailenin eğitim düzeyi  Ailede çocuk sayısı  Anne-babanın ayrı ya da ölmüş olması  Aile içindeki kuşak çatışması

5  Okullar belli bir sosyal çevre içinde yer alır.  Bireyler içinde bulundukları sosyal çevre ile sürekli bir etkileşim içindedirler.  Sosyal çevre bireyin davranışlarını etkilemekle kalmaz aynı zamanda şekillendirir.  Davranışlar bireyin içinde yer aldığı çevrenin sosyal ve kültürel değişkenleri tarafından kontrol edilir.

6  Çevrenin etkisi öğrenciler aracılığıyla sınıfa taşınır.  Öğretmen çevrenin etkisini olumlu yönde kullanmak için çevreyi iyi tanımalıdır.  Okuldaki öğrenci davranışları kitle iletişim araçları ve akran gruplarından yoğun bir şekilde etkilenmektedir (bak sayfa 93).

7  Yönetim okul demokratik bir yaklaşımla yönetilmelidir.  Öğrenci sayısı Öğrenci sayısının artması yüz yüze iletişimi güçleştirmekte ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Fiziksel özellikler Okulun fiziksel büyüklüğü denetimi zorlaştırmaktadır.  Öğretmenler

8  Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir ortamdır. Sınıfın  fiziksel yapısı ve  sosyo-psikolojik ortamı,  öğrenci davranışlarını yakından etkiler.

9 Sınıfın fiziksel yapısı Sınıfın sosyo-psikolojik ortamı  Sınıfın büyüklüğü  Oturma düzeni  Araç-gereç düzenlemesi  Isı  Işık  Gürültü  Temizlik  Renk  Sınıfın sosyal ortamı  Sınıfın psikolojik ortamı Sınıf atmosferi sıcak, içten ve demokratik olmalı (bak sayfa 99). Öğrenci merkezli bir yaklaşım uygulanmalı.

10  Öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalı.  Belirlenen hedefler öğrencinin düzeyine uygun olmalı.  Ders planı titizlikle yapılmalı.  Derse ve öğrenci özelliklerine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçilmeli. Hep aynı yöntemin kullanılmasından kaçınılmalıdır.  Tüm bunları göz önünde bulundurmak öğrencinin istenmeyen davranışta bulunmasına fırsat vermeyecektir.

11  Sınıfta bulunan öğrenciler farklı geçmiş yaşantılara, farklı kişilik yapılarına, farklı ilgi ve yeteneklere sahiptirler.  Öğrenciler farklı özelliklere sahip olduklarından dolayı bazıları derste işlenen konuları ilginç ve önemli bulurken bazıları ise önemsiz ve sıkıcı bulabilir.

12 Öğrenciler;  Yöresel, dinsel, ve kültürel özellikleri açısından,  Tutum ve davranışları açısından,  İçinde yaşadıkları ortam ve durum açısından,  Yetenekleri bakımından, birbirlerinden farklıdırlar.

13  Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenin etkili bir öğretim yapması gerekir. Öğretmenin;  Tutumu  Davranışları  Değer yargıları  Uzmanlık alan bilgisi  Duygusal durumu  Yöntem bilgisi  Mesleğe yönelik ilgisi ve sevgisi Etkili öğretmenlik yapmasında önemli rol oynar.

14 1. Dersi coşkuyla işlemek 2. Üretken, işine bağlı olmak 3. Çeşitli öğretim materyalleri ve yöntemlerden yararlanabilmek 4. Bir konuyu anlaşılır bir şekilde sunabilmek 5. Öğrencilerin öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar yaratmak.


"Sınıf içi etmenler: 1. Sınıfın yapısı ve ortamı 2. Eğitim programı ve öğretim yöntemleri 3. Öğrenci özellikleri 4. Öğretmen davranışı ve özellikleri Sınıf." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları