Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ

2 Nasıl Olmalı? Eğitim Sisteminin Ürünü Olan İnsan
Bilen, ama bildiği gibi davranmayan insan. Nasıl Olmalı?  Nasıl öğreneceğini bilen,  Gerçek bilgilere ulaşabilen,  Bildiği gibi davranan,  Düşünerek yeni bilgi üretebilen,  Yalnızca doğru yapan değil, doğru olanı yapan,  Sorun çözen İNSAN.

3 - Öğrenilenler tekrar edilsin
NASIL BİR ÖĞRENME? - Zamanla unutulmasın. - Uygun koşullarda davranışa dönüşebilsin. - Öğrenilenler tekrar edilsin - Somutlaştırılsın. - Yapılsın (Deneyim ve alışkanlık kazanmaya yardımcı olsun) - Gerekliliğine inanılsın.

4 OKULUN İŞLEVLERİ 1. BASİTLEŞTİRME 2. TEMİZLEME 3. DENGELEME

5 BASİTLEŞTİRME OKULUN İŞLEVLERİ
SIN-YÖN 1 OKULUN İŞLEVLERİ BASİTLEŞTİRME Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak. Okulda öğrenciler için yaşam, dış çevredekinden daha kolay olmalıdır.

6 TEMİZLEME OKULUN İŞLEVLERİ Çevredeki,
SIN-YÖN 1 OKULUN İŞLEVLERİ TEMİZLEME Çevredeki, istenmeyen davranışların okula sokulmayarak, öğrenci davranışlarını temizlemek. (Kumar, alkol, uyuşturucu, küfür vb.)

7 Çevredeki aşırı yaşama farklılıklarını
SIN-YÖN 1 OKULUN İŞLEVLERİ DENGELEME Çevredeki aşırı yaşama farklılıklarını okula sokmayarak bir denge oluşturmak. Böylece; çevrede çok farklı koşullarda yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde benzer koşullarda, yan yana otururlar, birbirlerinden etkilenirler, birbirlerini daha iyi tanırlar ve anlarlar.

8 SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM YÖNETİMİ OKUL YÖNETİMİ YÖNETİM

9 Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi.
SINIF YÖNETİMİ Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi. İçinde, öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kuralların sağlanması ve sürdürülmesidir.

10 KAPSAMI * Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin
en aza indirilmesi, * Öğretim zamanının verimli kullanılması, * Etkinliklere öğrencilerin katılımlarının sağlanması, Kısaca; SINIFTAKİ KAYNAKLARIN, İNSANLARIN, ZAMANIN YÖNETİMİDİR.

11 1. Sınıf ortamının fiziksel düzeni 2. Plan program etkinlikleri
BOYUTLARI 1. Sınıf ortamının fiziksel düzeni 2. Plan program etkinlikleri 3. Zaman yönetimi 4. İlişki düzenlemeleri 5. Davranış düzenlemeleri    

12 1. Sınıf ortamının fiziksel düzeni
Eğitim, uygun ortamlarda gerçekleştirilir. Amaçlar: a) Öğrencinin rahat etmesini sağlamak, b) Okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin isteyerek okula gelmesini sağlamak. c) Öğrenmeyi kolaylaştırmak. 2. Plan program etkinlikleri Geçmişi ve var olan durumu ele alarak geleceği görme ve şekillendirme amaçlı çabalar.

13 3. Zaman Yönetimi Sınıfta geçirilen zamanın;
Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır. Sınıfta geçirilen zamanın; * Çeşitli etkinliklere dağılımı, * Sıkıcılığın önlenmesi, * Ders dışı ve bozucu etkinliklere harcanmaması, * Öğrencinin zamanının çoğunu okulda-sınıfta geçirmesinin sağlanması, * Devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların önlenmesi.

14 5. Davranış düzenlemeleri
4. İlişki düzenlemeleri Sınıfta iletişim: Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, 5. Davranış düzenlemeleri ·     Sınıf ortamının istenen davranışı oluşturabilir hale getirilmesi, ·     Olumlu bir sınıf iklimi oluşturulması, ·     İstenmeyen davranışların önlenmesi (sorunlar ortaya çıkmadan) ·     Sınıf kurallarına uyumun sağlanması, ·     İstenmeyen davranışların değiştirilmesi.

15 Sınıf Yönetiminde Yönelimler
Baskıcılıktan Demokratikliğe Öğretmen merkezliden Öğrenci merkezliye Biçimsellikten Amaçsallığa

16 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ
Tepkisel Model 2. Önlemsel Model 3. Gelişimsel Model 4. Bütünsel Model

17 1. TEPKİSEL MODEL (Klasik model)
İstenmeyen bir düzenleniş sonucuna veya bir davranışa tepki olan model. * İstenmeyen sonuç - tepki şeklinde işler. * Düzen sağlayıcı ödül ve ceza türü etkinlikleri içerir. * Etkinlikler gruptan çok bireyedir. * Bu modele sık başvurmak zorunda kalan öğretmen: Sınıf yönetimi konusunda yetersiz, diğer modelleri kullanmıyor. * Zayıf yönü: Her tepki karşı tepkiyi doğurur.

18 2. ÖNLEMSEL MODEL Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme,
istenmeyen davranışı ve sonucu, olmadan önlemeye çalışma. Amacı, Sorunların ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmamasını sağlamak ve böylece tepkisel modeli gereksiz hale getirmek. * Sınıf etkinlikleri birer kültürel sosyalleşme sürecidir. * Eğitim öncesi düzenlemeler, * İstenen davranışın kolayca görülmesi ve gösterilmesi, * İstenmeyen davranıştan uzaklaştırıcı kurallar. * Plan - program ve hazırlıklar.   * Etkinlikler bireyden çok grubadır.

19 3. GELİŞİMSEL MODEL Öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesi esas alınır. Dört basamaktan oluşur: 1. Basamak (10 yaşına kadar sürer). Nasıl öğrenci olunacağının; nerede, nasıl davranılacağının öğrenildiği yıllardır. Öğretmene çok iş düşer. 2. Basamak ( Yaşlar). Öğrenciler olgunlaşma yolunda, sınıf düzenine uymaya, öğretmeni hoşnut etmeye isteklidir.

20 3. Basamak (13- 15 Yaşlar). Öğrenciler zevk ve destek için birbirlerine bakarlar.
Öğretmeni sıkıntıya sokmak isteyebilirler. Bununla arkadaşlarının zevk ve desteğini alacağını düşünürler. Sınıf kurallarının nedenlerini ararlar. 4. Basamak ( Yaşlar). Öğrenciler kim olduklarını, nasıl davranmaları gerektiğini anlamaya başlarlar. Sosyalleşir, akıllanırlar. Yönetim sorunları azalır. Çocukta anababa ve yetişkinlerin etkisi, 20 yaş dolaylarına kadar gittikçe azalır, sonra artar. Arkadaşlarının etkisi ise gittikçe artar. Bu iki etkinin kesiştiği 12 yaş, sıkıntılı yaştır.

21 4. BÜTÜNSEL MODEL SİSTEM YAKLAŞIMI olarak da adlandırılır ve diğer modellerin bir sentezi niteliğindedir. Önlemsel sınıf yönetime ağırlık / öncelik verme, gruba olduğa kadar bireye yönelme, istenen davranışa ulaşmak için istenmeyenin nedenlerini kaldırma. Gerektiğinde istenmeyen davranış için, tepkisel yönetimden yararlanma vardır.

22 2. OTOKRATİK SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI 1. DEMOKRATİK SINIF YÖNETİMİ 2. OTOKRATİK SINIF YÖNETİMİ 3. SERBEST BIRAKICI SINIF YÖNETİMİ

23 Öğrenciler arasında rekabet değil işbirliği vardır.
SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI D E M O K R A T İ  Kararlar, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak, öğrenci katılımıyla alınıp uygulanmaktadır.  Görevler paylaşılmaktadır ve sorumluluk duygusu yüksektir. Öğrenciler arasında rekabet değil işbirliği vardır.  Öğrencinin güdülenmesinde iç ve dış öğeler kullanılır.  Hatalar eleştiri ve ceza konusu yapılmaz, düzeltmeleri için öğrenci cesaretlendirilir. Öğrenciler sağlıklı bir kişilik ve bağımsız düşünme becerisi geliştirir ve davranışta bulunur.  Öğrenciler arasında ayrım yapılmaz. S I N I F Y Ö N E T İ M İ

24  Kararlar, öğrenci gereksinim ve beklentileri
SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI O T K R A İ  Kararlar, öğrenci gereksinim ve beklentileri dikkate alınmadan, öğretmen tarafından verilir. Öğrencilerin kararlara uyması istenir.  Öğrencilerin psikolojik doyum düzeyi düşüktür. Öğretmen – öğrenci çatışmaları artar.  İstenmedik davranışlara karşı baskı ve ceza uygulanır.  Kurallar araç olmaktan çıkmış, amaca dönüşmüştür. Zamanın çoğu disiplin işlerine ayrılır.  Öğrencilerin kendilerine güveni zayıftır, görev üstlenmekten kaçınırlar. S I N I F Y Ö N E T İ M İ

25  Öğretmen otorite kullanmaktan uzaktır.
SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI S E R B T I A K C Eğitsel etkinlikler plansız ve amaçlara hizmet etmeye yönelik olmaktan uzaktır.  Öğretmen otorite kullanmaktan uzaktır. Amaçsızlık ya da amaç karmaşası sözkonusudur.  Öğrenci başarıları düşüktür. Grup başarısından çok grup başarıları gözlenir.  Öğretmenin ilgisizliği ve boşvermişliği; öğrencilerde hayal kırıklığı, şaşkınlık, stres ve bunalım duygusu yaşatır S I N I F Y Ö N E T İ M İ

26 SINIF YÖNETİMİ İLKELERİ
1. Derse zamanında başlanması ve bitirmesi, 2. Öğrencilere isimleriyle seslenilmesi, 3. Ders etkinliklerinin olabildiğince ilgi çekici yaşantılarla sürdürülmesi, 4. Derse iyi bir planlama ile girilmesi, 5. Sınıfiçi karar ve uygulamalarda tüm öğrencilerin katılımının sağlanması, 6. Anlaşılabilir ve sade bir dil kullanılması, 7. Öğretmen masası önünde oturma ya da sabit bir noktada olmak yerine, sınıfın her yerinde olunması, 8. İstenmeyen davranışlar karşısında tutarlı ve kararlı olunması,

27 SINIF YÖNETİMİ İLKELERİ
9. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla, takım çalışmalarına yer verilmesi, 10. Öğrencilerin dikkatini derse verecekleri ve dağılan dikkati yeniden toplayabilecekleri etkinliklere yer verilmesi, 11. Olabildiğince çok ödül, çok zora kalınca ceza uygulanması, 12. Öğrencilere bağırma, alay etme davranışlarından kaçınılması, 13. Olumlu bir sınıf ortamı oluşturulması, 14. Sınıfiçi etkinliklere karşı öğrencilerin güdülenmesi, 15. Sınıfiçi tüm düzenlemelerin amaçlara dönük düzenlenmesi, 16. Öğrencilere model olunması.


"SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları