Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 I. SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
ÖĞRETİM VE EĞİTİM İnsanların öğrenim düzeylerinin göstergesi diplomaları eğitim düzeylerininki ise davranışlarıdır. Doğruyu bilen ama bu davranışları uygun koşullarda yapmayan insan , öğrenmiş ama eğitilmemiştir.

2 NASIL BİR İNSANA İHTİYAÇ VARDIR?
Bilgiyi taşıyan ama kullanmayan değil, nasıl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan, düşünerek yeni bilgiler üretebilen, sorun çözen insanlara gereksinim vardır.

3 ÇABUK UNUTULMAYAN VE UYGUN KOŞULLARDA DAVRANIŞA DÖNÜŞEN BİR ÖĞRENME SAĞLANMALIDIR!
Nitelikli bir öğrenmenin sağlanıp, bu bilgilerin uygun koşullarda davranış olarak gösterilebilmesinin yanı sıra, öğrenilenlerin yinelenmesi, somutlaştırılması, yapılarak deneyim ve alışkanlık sağlanması, gerekliliğine inanılıp düşünsel olarak da eyleme hazır bulunmalıdır.

4 ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN BULUNMASI GEREKİR!
Öğretmenler, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı bir eğitim lideri olmalıdır. Okullarımızın bir örnek ve sınırlanmış yapıları buna uygun olarak değiştirilmeli, yalnızca yaptığını doğru yapan değil, doğru olanı yapan insanlar yetiştirilmelidir.

5 OKULUN ÜÇ TEMEL İŞLEVİ Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmaktır. Dış çevrede kolay rastlanabilecek olan istenmeyen davranışları okuldan içeri sokmayarak, öğrenci davranışlarını temizlemektir. Dengeleme; bütün öğrenciler tek tip önlük giyerler; aynı öğretmenlerden yaralanırlar; aynı sıralarda otururlar.

6 SINIF YÖNETİMİ VE BOYUTLARI
Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. İçinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması ve sürdürülmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır. Sınıftaki kaynakların, insanın ve zamanın yönetilmesidir.

7 SINIF YÖNETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BOYUTLARI
Sınıf ortamının fiziksel düzeni; sınıf alanın çeşitli etkinlikler için bölünmesi, ısı, ışık, gürültü düzenekleri, renkler, temizlik, estetik, eğitsel araçlar,oturma düzeni, öğrencilerin gruplanması. Plan-program etkinlikleri; amaçlar esas alınarak planların yapılaması, kaynakların belirlenerek dağılımının sağlanması, araç sağlama,yöntem seçme, değerlendirme.

8 Zaman düzeni; sınıf içinde geçirilen zamanın etkinliklere dağılımı, zamanın ders dışı etkinliklerle harcanmaması, sıkıcılığın önlenmesi, öğrencinin zamanın çoğunu okulda-sınıfta geçirmesinin sağlanması. İlişki düzenlemeleri; sınıf kurallarının belirlenip benimsetilmesi, sınıf yaşamını kolaylaştırmaya yönelik öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki düzenlemeleri. Davranış düzenlemeleri; sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi, sınıf ikliminin olumlaştırılması, sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesi, yapılmış istenmeyen davranışların değiştirilmesi.

9 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ
Model seçimi ve kullanımı, amaçlara kaynaklara, ve gereksinimlere ve tarafların özelliklerine göre değişir. TEPKİSEL MODEL: İstenmeyen bir düzenleniş sonucuna veya bir davranışa tepki olan sınıf yönetimi modelidir; amacı istenmeyen durum ve davranışın değiştirilmesidir.Etkinlikler bireye dönüktür ve ödül-cezayı içerir.

10 ÖNLEMSEL MODEL: Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yönelimlidir. Etkinlikler kültürel sosyalleşme süreci olarak ele alınır ve daha çok gruba yöneliktir. GELİŞİMSEL MODEL: Sınıf yönetiminde öğrencilerin, fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesi esas alınır. SORU: 12 yaş dolayı öğretmen ve ana-baba için niçin sıkıntı yıllarıdır?

11 ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM BASAMAKLARI
0-10 yaş: Nasıl öğrenci olunacağının öğrenildiği zamandır. 10-12 yaş: Öğrenciler olgunlaşma yolunda ve öğretmeni hoşnut etmeye isteklidir. 12-15 yaş: Öğrenciler zevk ve destek almak için birbirlerine bakarlar, hakim olma görüntüsü verirler.Sınıf yönetimi kurallarının nedenlerini ararlar. 15yaş sonrası:Öğrenciler kim olduklarını, nasıl davranmaları gerektiğini anlamaya başlarlar, sosyalleşirler, akıllanırlar, Yönetim sorunları azalır.

12 BÜTÜNSEL MODEL: Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, istenen davranışa ulaşabilmek için İstenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır. SINIF YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Sınıf yönetimi karaları, öğrencileri kontrolden çok, eğitimin kalite ve sürekliliğini sağlamaya yönelik olmalıdır. İyi bir sınıf yönetimi, iyi bir öğretime bağımlıdır. Bu anlamda sınıf yönetimi araç, kaliteli bir eğitim amaçtır.

13 Sınıf Yönetiminin Özellikleri
Çok yönlü ve uzun çabalar isteyen güç bir iştir. Öğrencilerin gelişim evrelerine göre uygulamalar değişir. Sınıf ve öğrenci özellikleri değiştikçe yönetsel uygulamalarda farklılaşmaktadır. SORULAR:Etkili bir sınıf yönetiminin kritik öğesi kimdir? İyi bir sınıf yönetimi sağlamanın birincil gereği nedir? Etkili bir şekilde yönetilen sınıf nasıl olur?

14 SINIF YÖNETİMİNİN SINIF DIŞI DEĞİŞKENLERİ
Uygun davranış ancak uygun koşullarda gerçekleşir. Uygun çevre sağlamak koşuluyla, değiştirilemeyecek davranış olmadığı söylenebilir. Çevre değişkenleri bir davranışın hem güdüleyicisi olabileceği gibi, engelleyicisi de olabilir. UZAK ÇEVRE Uzak çevre öğrenciyi zaman zaman etkileyen diğer öğelerden oluşur. Bunlar kendi toplumunun yaşama biçimlerinden, çeşitli araçlarla edindiği, diğer ülkelerin yaşama biçimlerine kadar uzanır.

15 Yakın Çevre Öğrencinin her gün içinde bulunduğu çevredir. Sınıf, okul, aile, boş zaman geçirme alanları buna örnek olarak verilebilir.Okul çevresinin kültürel yapısı sınıfı etkiler.Öğretmenin sınıf yöneticisi olarak rolü sokak çevresinin etkilerinin olumlularından yararlanıp, olumsuzlarını önleyebilmektir. Bu iki türlü sağlanabilir: Sınıf içi etkinlikleri çevreye taşıyarak Çevreyi okula taşıyarak.

16 Aile Eğitim ailede başlar. Temel kişilik davranışları büyük ölçüde ailede elde edilir. Sonradan okulun bunları değiştirmesi güçtür. Uygun çözüm önceden aileyi etkilemektir. Öğrenci davranışlarını etkileyen aile özellikleri şunlardır: Ailedeki birey sayısı Gelir durumu Eğitim durumu Ailede çatışma Aile baskısı

17 Ailenin çeşitli özellikleri, öğrencilerin sorunlarının çözümünde öğretmen için doğrudan ve birincil kaynaktır. Öğrenciden beklenen davranışlar aileye iletilmeli, öğrenmenin artıp, sınıf sorunlarının azalması böylece sağlanmalıdır.

18 OKUL Sınıfın en yakın dış çevresi, üst sistemi olan okulun, her özelliği ve durumu, sınıf içini etkiler. Okulun sosyo-ekonomik durumu, öğrenci sayısı, öğretmenin sınıfta kalış süresi ile öğrenci başarısı arasında ilişki bulunmuştur. Öğrenci davranışlarını etkileyen okul özellikleri şunlardır: Okulun fiziksel yapısı Okuldaki öğrenci sayısı Okulun sahip olduğu eğitsel olanaklar Okulun yönetim yapısı ve yöneticilerin özellikleri

19 SORULAR Öğrenciler okuldaki yaşamları konusunda söz hakkına sahip olmalımıdır? Nasıl bir okula sahip olmalıyız? Niçin öğretmenler okul değişkeninin önemli bir öğesidir? Okul yönetimi bir sınıfı şubelere ayırırken nasıl bir yol izlemeli?

20 II. DERS DÖNEMİ ÖNCESİ SINIF HAZIRLIKLARI
FİZİKSEL ORTAMLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR Bir sistemin yer aldığı mekanın özellikleri ile, sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyuşum içinde olması gerekir. Sınıf ortamının çeşitli özelliklerini beş maddede özetleyebiliriz: Çok Boyutluluk: Öğrencilerin çokluğu ve farklılığı nedeniyle, bir tek olay bile, öğrencilerin özelliklerine göre değişen çok sonuca yol açar.

21 Eşzamanlılık: Sınıfta aynı anda birden çok olay olur
Eşzamanlılık: Sınıfta aynı anda birden çok olay olur. Öğretmen bir öğrenciyi dinlerken öbürünü izler, yeni bir soru düşünür, zamanı kontrol eder. Anındalık- Çabukluk:Sınıftaki olaylar beklemez, anında yanıt ister. Kestirilmezlik: Sınıftaki olaylar en beklenmedik anda ortaya çıkar.

22 Bir çivi kaybolduğu için bir nal kayboldu
Bir çivi kaybolduğu için bir nal kayboldu. Bir nal kaybolduğu için bir at kayboldu. Bir at kaybolduğu için bir atlı kayboldu. Bir atlı kaybolduğu için bir haber kayboldu. Bir haber kaybolduğu için bir savaş kaybedildi. Ve bir savaş kaybedildiği için bir krallık yok oldu.

23 Açıklık:Yanlışlar, beceriksizlikler, ortamda oluşan her şey sınıftakiler tarafından görülür.
Uzun Sürelilik: Bütün bir dönem boyunca, hergün sınıf içinde bulunulur. Bu özellik, davranışları yönlendirici normlar ve deneyimler oluşturmak için öğretmene fırsat tanır.

24 FİZİKSEL ORTAMIN ETKİLERİ
Sınıf etkinliklerinin yeraldığı ortam, öğrencinin, öğretmenin en yakın çevresi, sürekli etkileyici çevresidir. Bu ortam, öğrenci güdüsünü, devamını, öğretmen öğrenci ilişkisinin kalitesini etkiler. FİZİKSEL ORTAMIN DEĞİŞKENLERİ ÖĞRENCİ SAYISI: Bir sınıftaki öğrenci sayısı sınıf düzeyi ve dersin niteliğine göre faklılık gösterebilir. Sınıfın öğenci sayısının ideal ölçülerde olması eğitim sürecini olumlu yönde etkiler.

25 IŞIK: Sınıfta görme ve okumanın rahatça yapılacağı aydınlık bir ortamın bulunması gerekir.
ISI: Ortama uygun giyinen bir insanın ne üşüyeceği nede terleyeceği bir ısının olması gerekir. RENK: Renkler öğrencilerin fiziksel ve davranışsal durumunu etkilemektedir. Nefes alışımız, kan basıncı, nabız, kas etkinliği, renklerle değişebilmektedir.

26 GÜRÜLTÜ: Rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir. Sınıf içi, sınıf dışı olmak üzere iki türlü görülebilir. TEMİZLİK: Sınıfta yerlerin, duvarların, pencerelerin, sıra ve masaların, eşyaların, havanın temiz olması, sağlık, albeni, fizksel ve düşünsel rahatlık açısından gereklidir. GÖRÜNÜM( ESTETİK): Sınıfın görünümündeki güzellik ve uyum, öğrencinin moral ve enerjisini artırır.

27 Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
Sınıf, ustaca düzenlenmiş bir çevre olmalıdır, çünkü; davranış değiştirmenin çok etkili bir yolu, çevreyi değiştirmektir. SINIFIN ANA BÖLÜMLERİ: Sınıf, öğrencilerin, sesizce oturup ders dinlediği bir müze değil, arkadaşlarıyla birlikte araştırmalar yaptığı bir laboratuar olmalıdır. Gereksinimlere dönük bir eğitim, sınıftaki öğrenci farklılıklarının gereksinimlerine yanıt verecek bölümlerden oluşmasına yol açar.

28 ÖĞRENCİLERİN OTURMA DÜZENİ: Sınıf düzeni gibi, oturma düzeni de sınıf yönetimini ve eğitsel çabaları destekler veya engeller. Öğrenciler, cinsiyet, boy, görme, işitme, ilgi süresi, temizlik, ekonomik ve sosyal durum açılarından farklıdır. Bu farklar, onların sınıfta yerleşimleri için öğretmene ipucu verirler. Bazen bir öğrencinin bile yerini değiştirmek sınıfı değiştirebilir. Görme-işitme, öğrenci psikolojisi ve grup psikolojisi de öğrencilerin oturacakları yeri belirliyebilir.

29 SIRA-MASA DÜZENLERİ: Sınıf düzeni, öğrenmeye yardım edici, konu ve yönteme uygun, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine ve kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırıcı, trafik akışına yardımcı, öğrenci katılımını artırıcı olmalıdır. A- Klasik Düzen: Öğrencilerin çoğunun birbirini görmediği, enselerini gördüğü, yerleşim düzenidir. Dikkati öğretmene çeker, öğrenci katılımı ve iletişimini sınırlar.

30 B- Bireysel Düzen: Derin düşünmeyi kolaylaştırır, her öğrencinin kendi düzeyinde, hızında çalışmasına, paket öğretime olanak sağlar. Öğrencilerin birbirlerinin yüzünü göremeyeceği şekilde bir düzenleme esastır. C- Çok Grup Düzeni: Öğrencinin, dersin, konunun özelliklerine göre sınıfta değişik gruplar oluşturulur. Bu düzen öğrencilerin yardımlaşarak öğrenmesine, liderlik özelliklerini geliştirmesine, işbirliğini, katılmayı, yardımlaşmayı, tartışmayı, dinlemeyi becerebilmesine, yaparak ve yaşayarak eğitilmesine olanak tanır.

31 D-Tek Grup Düzeni: Sınıfın tamamını bir grup olarak ele alır
D-Tek Grup Düzeni: Sınıfın tamamını bir grup olarak ele alır. Öğrencilerin tümüne söz alma, dinleme konuşma, tartışma, beden diliyle iletişim, herkesi her an görebilme fırsatı verir. Bu düzende, atnalı, köşeli U, çember modellerinden biri seçilebilir.

32 Sınıf dışından gelecek gürültüye önlem alınması,
DERS DÖNEMİ ÖNCESİ ÖĞRETMENCE, FİZİKSEL DÜZENLENİŞ KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLER: Lavobo, tuvalet, duş ve oyun alanlarının temizlik ve bakımının sağlanması, Sınıfın ısınma, aydınlanma, havalandırma, düzeneklerinin hazır hale getirilmesi, Sınıf dışından gelecek gürültüye önlem alınması, Sınıf alanına uygun sayıda öğrenci veya öğrenci sayısına uygun sınıf seçimi,

33 Sınıf araçlarının sayı, kalite kullanıma uygunluk açılarından hazırlanması,
Ders araç ve gereçlerinin belirlenip sağlanması, Öğrenme ve ilgi merkezlerinin düzenlenmesi, Oturma alanı dışında, gösteri canlandırma gibi etkinlikler için boş alan ayrılması,

34 Sınıfta giriş-çıkış, değişik etkinlik alanlarına geçiş için, öğrenci akış düzeninin kurulması, yangın gibi olağan dışı durumlar için çıkış düzeninin belirlenmesi, Sınıf bölümlerinin ve oturma düzeninin geçici planının yapılması, Öğrenci listesinin sağlanması ve kişisel bilgilerin edinilmesi.

35 PLAN PROGRAM HAZIRLIKLARI
Öğretmen her dönem öncesinde, o süre içinde yapması gereken işleri planlar. Sınıf düzenide öncelikle programın gücüne ve sürekliliğine bağlıdır. SORU: Aynı sınıf düzeyinde eğitim yapan veya aynı dersi okutan diğer öğretmenlerle işbirliği planlama açısından niçin gereklidir?

36 PROGRAM DÜZENİ Eğitim bakanlığı, okullar, yöneticiler, öğretmenler, dersler, programlar ve bunlar için ayrılan kaynakların hepsi belirlenen amaçları gerçekleştirmenin araçlarıdır. Her öğretmen okutacağı dersin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmakla görevlidir. Programda amaç içerik bağlantısının kurulması için, hem o yaş çocuğunun gelişim özelliklerinin, hem o dersi, alacak öğrencilerin, özelliklerinin, hazır oluş düzeylerinin bilinmesi gerekir. SORU: İyi bir program nasıl olmalı?

37 Bir ders programının değerlendirilmesinde yanıt aranması gereken sorular:
Öğrenciyi çalışmaya isteklendiriyor mu? Birlikte çalışmayı içeriyor mu? Bağımsız çalışmalara yerv vermiş mi? Araç yeterli ve uygun mu?

38 Öğrencinin ön hazırlıklarını içeriyor mu?
Öğretmenin ön hazırlığı yeterli mi? Öğrenilecekler uygulamaya dönük mü? Uygun bir mantıksal sıra izlenmiş mi? Etkinliklerin planlanışı uygun mu?

39 EĞİTİM PLANLARI Planlama yapmada dikkat edilmesi gereken üç anahtar nokta; Sıra: İçeriğin mantıksal ve tutarlı bir düzen içinde verilmesidir. Süreklilik: Planın öncesiyle ve sonrasıyla bağlantılı olması. Bütünlük: Bir derste kazanılanların başka derslerdeki etkinliklerde kullanılmasıdır.

40 BİR DERS PLANININ DÖRT DİLİMİ VARDIR:
Hazırlık: Hedef davranışlarla ilgili gerekli insan ve madde kaynaklarının hazırlanmasıdır. Uygulama: Ders içeriğinin öğrenciye aktarılması. Giriş Kazanım Kullanım Denetleme: Geri bildirim ve düzeltme. Pekiştirme: Hedef davranışların alişkanlık haline getirilmesi.

41 SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİ Sınıfın ilişki düzeni öğretmenlik ve öğrencilik görevleri ile bunların kimlerce, nasıl yerine getirileceği ile ilgilidir. Amacı destekleyici ilişkileri, öğrenci katılımını, morali, konuya ilgi, akademik yararlılığı artırmaktır.

42 SINIFTA İLK GÜNLER Sınıf düzeni oluşturmada balayı ve deneme dönemi olan ilk bir kaç gün kritik zamandır. Öğretmen geleceğe ilişkin davranış tiplemesini ve öğrencilerden beklentilerini kararlılıkla ortaya koymalıdır.

43 İLİŞKİ POLİTİKALARI VE TİPLERİ
DÜZENLİLİK DEĞİŞKENLİK Kuralcı Esnek Monoton İlgi Uyandırıcı Görev odaklı Yenilikçi Sert Yumuşak Yönlendirici Yaratıcı Öğrenci özellikleri öğrenci ilişki düzenine ilişkin politikayı belirler.

44 SINIFTAKİ İLİŞKİ YAPISI VE SINIFIN SOSOYAL ORTAMININ OLUŞTURULMASI
GÖREV YÖNELİMLİ İşbirlikçi Sosyal YARIŞMACI Rekabete Dayalı Bireysel

45 TANIŞMA Öğretmen öğrenci etkileşimi
Öğrencilerin niyetini anlamak ve yorumlamak Öğrencilerin öğretmenin niyetinden emin olmasını sağlamak Yanılgıya düşmeden planlama yapabilmek iyi bir tanışma ile sağlanabilir. Her öğrencinin tanınma ihtiyacı vardır SORU: İlk tanışmanın derinliği hangi boyutlarda olmalıdır?

46 TANIŞMA İşbirliği havası yaratır, istenmeyen davaranışları önler, grup havası oluşturur. Öğrenciye ismiyle selenmesi onun saygı gereksinimini karşılar. Sınıfı yönlendirmede sınıf liderleri ile ilişki kurmak gerekir. Öğretmenin öğrencileri daha iyi tanımasını sağlar. SORU: Öğretmenin ciddi olmasının ölçütü nedir?

47 SINIF KURALLARI Kurallar önceden verilmiş hazır karalardır.Deneyimlere dayanarak, gelecekte belirli durumlarda nelerin nasıl yapılmasının iyi olacağının, nelerin beklendiğini, uyulmadığında nelerin olacağını açıklayarak yöneticinin işini kolaylaştırır.

48 SINIF KURALLARI Öğrenciye davranışını önceden düzenleme şansı tanır.
Yansızlığı sağlar. İnsanları göreve yöneltir. Kurallara uymak yaşamak için yemek anlayışında olmalıdır. Kurallar en alt düzey beklenen davranışları belirttiği için çaba düşüklüğü yaratabilir.

49 SINIF KURALLARI Kurallar grupça konmalı ve az sayıda olmalıdır.
Kurallar gerektiğinde değiştirilebilmelidir. Kurallar görev yönelimli davranışları artırmalıdır. Amaca hizmet etmeyen kural gereksizdir. Sınıfta kurallar öğretmenin liderliğinde öğrencilerce ilk günden belirlenmelidir.

50 SINIF KURALLARI Kurallar belirlendikten sonra öğrencilere öğretilmeli ve örnek uygulamalar yapılmalıdır. Kuralların denetimine ilişkin öğretmen algısı her alanı kapsamalıdır. Öğrencinin kuralları bilmesi kendine güven, moral ve başarısı üzerinde etkili olur. Alt sınıflarda yazılı üst sınıflarda sözlü olabilir. Kurallar ilişkin davranışın değiştirilmesi sürecinde engelleme yerine öğrencinin mantığına seslenilmelidir.

51 SINIF İÇİNDE ÖĞRETMEN Öğretmen sınıfın ilişki düzeninin kurulması ve düzeltilip geliştirilmesinde yol gösterici bir liderdir, sınıf iklimin hem yaratıcısı hem de etkilenenidir. KATI GEVŞEK Program merkezli Öğrenci merkezli Öğretmen merkezli Kurallar birlikçi Yetkeci Demokratik

52 SINIFTA ÖĞRETMENİN YERİ
Öğretmenin sınıfta ne zaman nerede bulunacağı amaçlarına ve yaptığı etkinliğin türüne göre değişir. Öğretmen sınıfta olup bitenlerden sürekli farkında olacak şekilde yerini belirlemelidir. Öğretmenin sınıfta dolaşması amaçsız olmamalıdır.

53 ÖĞRETMENİN ÖRNEK OLMASI
Öğrencinin göstermesi gereken davranışlar konusunda ona en yakın örnek görüntü öğretmendir. Öğretmenin derse bağlılığı ve ilgisi Öğretmenin tutarlılığı Öğretmenin örnek davranışları kendisinin de göstermesi Öğretmenin iyi giyimi Soğukkanlı ve sabırlı olmak

54 ÖĞRETMENİN ÖRNEK OLMASI
Beklentiye dayalı kaygı Karşılıklı güvenin sağlanması Başarı beklentisi Deneyimli ve yeterli öğretmen Lider Ciddi ve kararlı ama esnek Olumsuzdan çok olumlu beklentileri vurgulama Adalet

55 SINIFTA GÜÇ İLİŞKİSİ Öğretmen ve öğrenci en az bir ders dönemi birliktedirler. Öğretmen ve öğrencinin dikkat, sabır, hoşgörü ve barışı yaşatması gerekir. Öğretmen gücünü, öğrencilerle açık, içten, yanılabileceğini kabul eden, iyi ilişkiler kurarak, sınıfın havasını sosyal açıdan iyi yapılandırmalıdır.

56 DEMOKRATİK ORTAM Demokrasi; Güç paylaşımı
Grubun kendisince yönetilmesi Niteliğin sayıya feda edilmemesi Tartışma – uzlaşma - anlaşma – inandırma yöntemlerinin kullanılmasıdır.

57 DEMOKRATİK ORTAM Öğrencilere yasal metinlerin çerçevesi dışına çıkmayarak, kendilerini yönetme fırsatı verilmelidir. Öğretmen ne yetkeci ne de serbest bırakıcı olmalıdır. Öğrenci kuralları içselleştirmelidir.

58 DEMOKRATİK ORTAM Kişilere olumlu tutum İşten zevk alma Az başarı artışı YETKECİ Yüksek Başarı Artan Gerilim OlumsuzTutum(Grupve Öğretmene) SERBEST Başarısız Etkisiz

59 SINIFTA İLETİŞİM Sınıfta paylaşım iletişimle olur.
İletişim tek yönlü olmamalıdır. İletişim dili açık ve anlaşılır olmalıdır. Uygun seslenme düzeyi olmalıdır. Yargılayıcı değil, betimleyici dil kullanılmalıdır. İletişimde beden dili de kullanılmalıdır. Uygun yerde ve zamanda uygun dil (saygılı ve alaycı olmayan) kullanılmalıdır. Cesaretlendirici bir dil kullanılmalıdır.

60 ZAMAN YÖNETİMİ Sınıfta zamanın tümü eğitsel amaçlara yönelik etkinliklere yönelik olmalıdır. İyi bir planlama ve zamana bağlama etkili zaman yönetiminin anahtarıdır. Zaman yönetiminde temel ilke sınıf yönetimi araç, etkili eğitim ve öğretim amaç şeklinde olmalıdır.

61 SINIFTA KORKU VE KAYGI Öğretmen her sözü ve eyleminin, farklı öğrencileri nasıl etkileyebileceğini önceden düşünüp, uygun davranmalıdır. Öğretmen düşünce ve eylemlerinde açık olmalıdır. Kurallı okul yaşamı kaygı nedeni olabilir. Arkadaş desteği ve kabülünün olmaması

62 SINIF İKLİMİNİN ÖĞELERİ
Öğrencilerin ilgisi Öğrencilerin benimsememesi Öğrenci bağlılığı Öğrenci ilişkileri Öğrenci işbirliği Öğretmen desteği Çalışma düzeni Öğretmen denetimi Yenilik

63 KAYNAKÇA Yalçınkaya, M. ve Günbayı, İ. Sınıf Yönetimi. Lisans Yayıncılık, İstanbul: 2006


"I. SINIF YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları