Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL SANAYİ ODASI 6.SANAYİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TEKNOLOJİK GELİŞMEYİ VE İNOVASYONU TETİKLEYEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL SANAYİ ODASI 6.SANAYİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TEKNOLOJİK GELİŞMEYİ VE İNOVASYONU TETİKLEYEN."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL SANAYİ ODASI 6.SANAYİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TEKNOLOJİK GELİŞMEYİ VE İNOVASYONU TETİKLEYEN Ortam: Uluslararası Deneyimler Paneli 27 Kasım 2007,İstanbul Doç. Dr. Cemil Arıkan Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörü

2 İnovasyon – Büyüme İlişkisi
‘Yeni Büyüme Kuramı’ (Paul Romer) ‘...keşif ve buluş/inovasyon süreci... yaşam standardındaki uzun vadeli iyileşmeleri yaratan süreçtir’ : Gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır. (OECD)

3 İnovasyon Yeteneği ile Mevcut Rekabetçilik Katsayısı arasındaki ilişki

4 İnovasyon Yeteneği ile Gayri Safî Millî Hasıla(GSMH) arasındaki ilişki

5 Özet İnovasyon Endeksi

6 EIS(Avrupa İnovasyon Skor Tahtası) 2005 Gösterge Tablosu
GİRDİ – İnovasyonu İten Faktörler yaş arası 1000 kişiye düşen Bilim ve Mühendislik Mezunları EUROSTAT yaş arası 100 kişiye düşen Yüksekokul eğitimli nüfus EUROSTAT, OECD 1.3 Geniş bant yayın oranı(100 kişiye düşen geniş bant hat sayısı) yaş arası 100 kişiye düşen ömür boyu eğitim katılımı 1.5 Gençlerin eğitime erişim seviyesi(20-24 yaş arası en az ortaöğrenimini tamamlamış nüfusun oranı) GİRDİ – Bilgi Faktörü 2.1 Kamu AR-GE Harcamaları (% GSMH) 2.2 Ticari AR-GE Harcamaları (% GSMH) 2.3 Orta ileri teknoloji ve ileri teknoloji AR-GE payı (% Üretim AR-GE Harcamaları) 2.4 İnovasyon için kamu finansmanı alan teşebbüslerin payı EUROSTAT, (CIS) 2.5 İş sektörü tarafından finanse edilen üniversite AR-GE harcamalarının payı GİRDİ – İnovasyon ve Girişimcilik 3.1 Kendi işyerinde inovasyon yapan KOBİ’ler (Tüm KOBİ’lere göre %) 3.2 Başkalarıyla işbirliği yapan inovasyoncu KOBİ’ler (Tüm KOBİ’lere göre %) 3.3 İnovasyon harcamaları (Toplam ciroya göre %) 3.4 Erken aşama teşebbüs sermayesi (% GSMH) 3.5 Bilgi ve İletişim Teknolojisi harcamları (% GSMH) 3.6 Teknoloji harici değişim kullanan KOBİ’ler (Tüm KOBİ’lere göre %) ÇIKTI - Uygulama 4.1 İleri teknoloji servislerinde istihdam (Toplam işgücüne göre %) 4.2 İleri teknoloji ürünlerinin ihracatının toplam ihracata göre oranı 4.3 Piyasaya yeni çıkmış ürünlerin satışları (Toplam ciroya göre %) 4.4 Piyasa için yeni olmayan, firma için yeni olan ürünlerin satışları (Toplam ciroya göre %) 4.5 Orta ileri ve ileri teknoloji üretiminde istihdam (Toplam işgücüne göre %) ÇIKTI – Fikri Mülkiyet 5.1 Bir milyon kişiye düşen Avrupa Patent Ofisi (EPO) patentleri 5.2 Bir milyon kişiye düşen Amerika Patent Ofisi (USPTO) patentleri 5.3 Bir milyon kişiye düşen üçlü patent aileleri 5.4 Bir milyon kişiye düşen yeni tüzel ticari markalar OHIM 5.5 Bir milyon kişiye düşen yeni tasarımlar Eğitim Ar-Ge Bilişim Teknolojileri KOBİ’ler-Girişimcilik İstihdam İhracat Ürün Patent Marka Tasarım

7 İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN ORGANİZASYONAL ŞEMASI
Başbakan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Bakanlıklar Müsteşarlıklar Kurullar Milli Eğitim Sanayi ve Ticaret Maliye Devlet Hazine Dış Ticaret Devlet Planlama Para Kredilendirme Koordinasyonu Yüksek Planlama Kurulu Politika Oluşturulması, Finansmanı ve Uygulaması için Devlet ve Yasama Organları YÖK Denetim Organları TÜBİTAK TSE UME TPE SPK TÜİK TÜBA TÜRKAK Mali Sistem Bankalar Kredi Garanti Fonu TTGV KOSGEB İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN ORGANİZASYONAL ŞEMASI TÜBİTAK/TÜBİTAK-TEYDEB DPT Risk Sermaye Şirketleri Eğitim Kurumları Üniversiteler Meslek Liseleri Yaşam Boyu Öğrenme Merkezleri Kamusal ve Sivil Toplum Kuruluşları Danışmanlık Şirketleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Özel Kuluçkalıklar Teknokentler Endüstriyel Araştırma Merkezleri ve İnovasyon Aracıları TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kamusal Araştırma Kurumları Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri TÜBİTAK AR-GE Merkezleri İş Ağları ve Kümeleri Özel Sektör Şirketleri Ortak Kullanım Tesisleri Özel Sektör Organizasyonları Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Odalar ve Borsalar Birliği Özel, Yarı Kamusal ve Sivil Organizasyonlar

8 ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ (UİG)

9 Amaç Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek, Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak, İnovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak…

10 Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Prof. Dr. Faruk Karadoğan
Kurucu Üyeler UİG KURUCU ÜYELERİ Prof. Dr. Ural Akbulut ODTÜ Rektörü Dr. Erdal Karamercan Ezcazıbaşı Topluluğu, Genel Koordinatör ve CEO (İcra Kurulu Eşbaşkanı) Bülent Akgerman SEDEFED Başkanı Hüseyin Kızıltay IBM Türk Genel Müdürü Ömer Aras TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özaydınlı Koç Holding CEO Doç. Dr. Cemil Arıkan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (İcra Kurulu Üyesi) Enis Özsaruhan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanlar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Atilla Aşkar Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Celal Baysel Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut TÜSİAD-Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubu Başkanı (İcra Kurulu Üyesi) Hasan Denizkurdu Yaşar Holding CEO Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Sabancı Üniversitesi Rektörü Ayça Dinçkök Agah Uğur Prof. Dr. Ali Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü, İcra Kurulu Eşbaşkanı Prof. Dr. Gündüz Ulusoy TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü (İcra Kurulu Üyesi) Ahmet Cemal Dördüncü Sabancı Holding CEO Ömer Yüngül Vestel Holding CEO Prof. Dr. Faruk Karadoğan İTÜ Rektörü

11 Organizasyon Şeması UİG (21 Üye)
İcra Kurulu Prof. Dr. Ali Doğramacı (Eş Bşk) Dr. Erdal Karamercan (Eş Bşk) Doç. Dr. Cemil Arıkan Prof. Dr. Gündüz Ulusoy Tuğrul Tekbulut UİG (21 Üye) 2023 Türkiyesi ve İnovasyon Jan Nahum Cengiz Ultav Kamuda İnovasyon Yılmaz Argüden Yavuz Ege UİG Çalışma Grubu (109 üye) İnsan Kaynağı ve Yetenekler Petek Aşkar Lütfi Yenel Ortam ve Altyapı Faruk Eczacıbaşı Metin Ger İnovasyonun Finansmanı Ziya Boyacıgiller Fazilet Vardar Sükan

12 Proje Takvimi 2005 2006 İlk Toplantı İkinci Toplantı Birinci Çalıştay
7 Haziran 2005 11 Kasım 2005 22 Temmuz 2005 1 Ekim 2005 29 Nisan 2006 Eylül 2006 Ekim 2006 Rapor Üzerinde Çalışma Yapılması Basın Toplantısı İlk Toplantı İkinci Toplantı Birinci Çalıştay Kurucu Üyeler ve Panel of Global Consultation’dan Görüş alınması İkinci Çalıştay Taslak Rapor Kurucu Üyeler ve ÇG Eşbşk İkinci Toplantı 2005 Raporun Son Hali ve Kamuoyuna Tanıtım 2006

13 İnovasyon Sürecinin Hızlandırılması İçin Bazı Öneriler
Dönemi

14 Ana Unsurlar İnovasyona dayalı kalkınma ve büyüme yaklaşımı konusunda toplumsal mutabakatın sağlanması Yaratıcılık ve inovasyonun eğitim süreçlerinin omurgasını oluşturması Kadın işgücünün inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi

15 Ana Unsurlar Öncü ve disiplinlerarası bilimsel araştırmaların en üst düzeyde desteklenmesi Bölgesel inovasyon süreçlerinin oluşturulması ve desteklenmesi; Kalkınma Ajansları ile ilişkilendirilmesi İnovasyon ile ilgili farkındalığın toplumun tüm kesimlerinde oluşturulması

16 Ortam ve Altyapı İnovasyonun Kurumsal Çatısı Başbakanın liderliğinde Ulusal İnovasyon Yapılanması Bölgesel İnovasyon Yapılanmaları (Mersin) Sivil toplum kuruluşu Tüm paydaşların katıldığı bir İnovasyon Liderler Ağı

17 Ortam ve Altyapı Özel sektör kuruluşları ve inovasyon İş ortamının inovasyonu destekler değerlere ve yasal düzenlemelere kavuşturulması Riskli alanlara yapılan yatırımların teşvik edilmesi İnovasyona dayalı değer yaratma anlayışının benimsenmesi

18 Ortam ve Altyapı İnovasyon Arayüzleri
İnovasyon Aktarım Merkezlerinin yapılandırılması Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulması Kuluçkalıkların yaygınlaştırılması Ağyapılar ile ilgili farkındalığın yaratılması

19 Ortam ve Altyapı Ortam ve Altyapı ile İlgili Tamamlayıcı Öneriler İnovasyonu hızlandıracak bir fikri mülkiyet altyapısının oluşturulabilesi Kamu tedarik politikalarının inovasyon sürecini destekleyecek biçimde yapılandırılması

20 Ortam ve Altyapı Ortam ve Altyapı ile İlgili Tamamlayıcı Öneriler Üniversitelerde döner sermaye işleyişinin değiştirilmesi 7. Çerçeve Programı ve Rekabet ve İnovasyon Çerçeve Programlarına katılım e-Avrupa standartlarında bir geniş bant BT altyapısının sağlanması

21 İnovasyonun Finansmanı
Ar-Ge Destekleri Ar-Ge yoğunluğu hedefine paralel olarak teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi Rekabet öncesi ortak araştırma projelerinin desteklenebilmesi için mekanizmaların oluşturulması

22 Teşekkür Ederiz


"İSTANBUL SANAYİ ODASI 6.SANAYİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TEKNOLOJİK GELİŞMEYİ VE İNOVASYONU TETİKLEYEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları