Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GeoPortal. GeoPortal COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS / GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GeoPortal. GeoPortal COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS / GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye."— Sunum transkripti:

1 GeoPortal

2 GeoPortal COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS / GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. “Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik- olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”

3 GeoPortal İnsanlarYazılımVeriYöntemlerDonanım

4 GeoPortal Sonuç! Haritalar Grafikler Raporlar Sağlık Verisi Yol Verisi Binalar ve Tesisler İl, İlçe, Mahalle, vb.. Coğrafya ile ilişkili Veri Katmanları Konumsal İlişkilerin Görselleştirilmesi ve Anlamlı Hale Getirilmesi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN GENEL İŞLEVLERİ

5 GeoPortal 5 On Line Servis Analiz Harita/görüntü Sorgulama ve Raporlama Network GIS Server Detaylar Kurallar Alan Çizgi Nokta Kompleks ilişkiler Harita Tablosal Veriler Görüntü Diğer veri Sinyal Ölçü GPS VERİ TOPLAMA VERİ DEPOLAMA VERİ YÖNETİMİ RDBMS

6 GeoPortal INSPIRE girişimi, mekansal bilginin erişimi ve kullanımı için aşağıdaki ilkeleri temel alan Avrupa Mekansal Veri Altyapısı’nın oluşturulmasını tetikleyerek mevcut şartları geliştirmeyi hedef alır: Veri bir kere toplanmalı ve en yararlı olabileceği seviyede tutulmalıdır. Avrupa’dan farklı kaynaklardan elde edilen ve farklı görünen mekansal bilginin birleştirilmesi sağlanmalı ve bu bilgi birçok kullanıcı ve uygulama ile paylaşılmalıdır. Tek bir seviyede toplanmış verinin tüm diğer seviyeler arasında da paylaşılması sağlanmalıdır, örneğin detaylı araştırmalar için detaylı bilgi, stratejik amaçlar için genel bilgi olarak. Tüm seviyelerde iyi yönetim için ihtiyaç duyulan coğrafi bilgi fazla olmalıdır ve gerçek kullanım amaçlarını kısıtlamayacak şartlarda geniş ölçüde kullanılabilir olmalıdır. Hangi coğrafi bilginin kullanılabilir olduğu, belirli bir kullanım için ihtiyaçları karşıladığı ve hangi şartlarda temin edilip kullanılabileceği gibi bilgilere kolay erişilebilmelidir. Coğrafi veri farklı durumlara göre görüntüleneceği ve kullanıcı-dostu bir yolla seçileceği için kolay anlaşılır ve kullanılır şekilde hazırlanmalıdır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

7 GeoPortal Fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunan coğrafi verilerinin ve coğrafi veriye ait metaveri bilgilerinin INSPIRE, ISO ve diğer standartlara uygun olarak, ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunulmasıdır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

8 GeoPortal Veri kullanıcıları ile konumsal verinin üretildiği ve servislerle sunulduğu sorumlu kurumların eşgüdümlü olarak çalışmalarını ve böylelikle zaman kaybını ve verinin tekrarlı üretimini engeller. Veriyi üretenlerin, verinin en güncel sürümünün kullanıcılarla veri bütünlüğünü koruyarak paylaşımını sağlar. Mevcut veri ve konumsal hizmetlere sağlanan veri arama teknolojileri ile erişimini sağlar Kullanıcıların kendi konumsal veri ve servislerine ait veri tanımlamalarını etkin ve kolay kullanımlı araçlar ile yönetmelerini sağlar. GeoPORTAL Görüntü Keşif İndirme Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı NE SAĞLAR ?

9 WEB SERVİSLERİNE TEK TEK ERİŞİM WEB SERVİSLERİNE GEOPORTAL İLE ERİŞİM GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı FARKI NEDİR?

10 GeoPortal INSPIRE VERİ MODELİ METAVERİ (METADATA) COĞRAFİ VERİ GEOPORTAL Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal(grafik) veriler ve bunlara ait tanımsal(öznitelik) verilerden oluşur. Veri katmanlarına ait oluşturan kişi bilgisi, projeksiyon, koordinat sistemi, ölçek, format gibi verilerden oluşan veri hakkındaki bilgidir. Inspire direktifleri ile yayımlanmış olan metaveri ve coğrafi veri modelini içermektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

11 GeoPortal Geoportal; coğrafi veri altyapısının INSPIRE direktifi ile uyumlu olarak oluşturulması ve kurumlar arası işbirliğinin kolaylaştırılması yönünde, modern bir Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde konumsal veri altyapısı sunmaktadır. Bu altyapı ile;INSPIRE-uyumlu verinin yönetilmesi ve sunulması Mevcut verinin INSPIRE- uyumlu veriye dönüştürülmesi INSPIRE-uyumlu görüntüleme ve indirme servisleri INSPIRE-uyumlu metadata oluşturulması ve bulunması INSPIRE-uyumlu konumsal veri ve servislerin kullanılması sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

12 GeoPortal Sunma GeoPortal veri Kullanma GeoPortal veri Üretme GeoPortal veri Bulma GeoPortal veri Arama Görüntüleme/erişim Metadata Kayıt Veri sağlayıcılar Veri Erişimi GIS Server GeoPortal OGC Servisleri Inspire Servisleri Tüketiciler Üreticiler GIS Desktop Other GIS Browser Open APIs GIS Desktop Other GIS Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

13 GeoPortal

14 GeoPortal Kurumiçi Veri Modeli INSPIRE Modele Dönüşüm GIS İşlemleri Coğrafi Veritabanı Tarafından Desteklenen Web Siteleri Standart Servisler Servis Sağlayıcıları Genel Kullanıcılar Web Uygulamaları Profesyonel Kullanıcılar Masaüstü CBS Mobil Uygulamalar Web Uygulamaları Avrupa Komitesi Raporlama Görevleri Verilerin Uyumlaştırılması Web Uygulamaları Desteklenen Sitelerden Raporlama Veri Sahibi CBS İşlemleri Hedef INSPIRE VeriModeli INSPIRE Görüntü Servisleri INSPIRE İndirme Servisleri INSPIRE Dönüşüm Servisleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

15 GeoPortal Dönüşüm ve Veri İndirme Modülleri Harita Görüntüleme Modülü Metada Yayınlama, Düzenleme, Arama, Yönetme Modülleri Dönüşüm ve Veri İndirme Modülleri Harita Görüntüleme Modülü Metada Yayınlama, Düzenleme, Arama, Yönetme Modülleri GeoPortal Inspire VT CBS Uygulamaları Veri Üretimi ve Servisler Paydaş Kurum Uygulamaları ve Veri Üretimi Paydaş Kurum Servisleri (WMS,WFS,WCS) Intranet, Internet Kullanıcılar Dönüşüm ve entegrasyon Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

16 Yönetim GüvenliğiGeoportal Modülü GIS Servisleri INSPIRE Servisleri WMSWFS WCS Catalog CSW/INSPIRE GIS Servisleri Birleşme Merkezi EC LDAP WMS WFS WCS Harita Görüntüleyici Harita Kullanıcıları Katalog Oracle RDBMS INSPIRE GDB Yetkilendirme için Güvenlik Katmanı Güvenlik Yöneticisi Merkez Kullanıcı Havuzundan Yetkilendirme Ekran Uzaktan Kontrol Servisleri Oracle RDBMS GIS GDB INSPIRE Arama Hizmetleri Harici Uygulamaların İnternet Yoluyla Güvenli Servislere Erişimi INSPIRE Arama GeoPortal GEOPORTAL INSPIRE ÇÖZÜM MODELİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

17 GeoPortal Geoportal Web Uygulaması – Metadata Arama – Metadata Düzenleme – Metadata Yönetimi – Coğrafi Veri Kataloğu (Geokatalog) – Coğrafi Veri Indirme – Harita Görüntüleyici – Güvenlik Yönetimi – Kullanıcı Yönetimi – Servis İzleme Veri Üretim ve Entegrasyon – FME – INSPIRE için FME çözümü

18 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı olan mekansal veri setleri ve mekansal veri servisleri içerisinde; Coğrafi alan Veri kategorisi (idari alanlar, vb. ) Veri döküman türü(dataset,harita servisi) Coğrafi özellik (nehir,orman vb. ) Anahtar kelimeler ile arama yapılabilir.

19 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Daha önceden oluşturulmuş metadataların ISO/INSPIRE metadata standartlarına uygunluğunu doğrulatabilir. Geoportal üzerinden servis, veri ve verisetlerinize; metadata düzenleme aracı ile içeriğe karşılık gelen INSPIRE / ISO standartlarına uygun metadatalar oluşturabilir.

20 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı tüm metadata kayıtlarına, gelişmiş sorgu parametreleri ile erişerek, metadata içeriğinin; Doğruluğu Standartlara uygunluğu Kalitesi Sahipliği (oluşturan kişi bilgisi) Bilgilerini görüntüleyebilir, gerektiğinde güncellenebilir ya da silinebilir.

21 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  ISO 19115 ve ISO 19119 metadata standardında belirtilen konu başlıklarına,  Metadataların temsil ettiği veri döküman türlerine,  Yöneticiler tarafından oluşturulan özel kriterlere, göre arama yapılabilir.

22 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı INSPIRE veri indirme ve dönüştürme servis standartlarında belirtilen özellikler ve kurallar çerçevesinde, dönüşüm vb. gerekli coğrafi işlemleri yaparak; sistemde bulunan vektör ve raster tipindeki verileri,.dxf,.gdb,.shp vb. yaygın coğrafi veri formatlarında, lokalde bulunan bilgisayara indirilmesini sağlar.

23 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Uygulama üzerindeki ölçüm,tanımlama, vb. temel haritacılık araçları yardımıyla gelişmiş haritacılık analizleri yapabilir  Anahtar kelime ve coğrafi filtre tanımlanarak, metadata araması yapılabilir.  Sistemde sunulan coğrafi harita servislerinin dışında, WMS standartlarında yayınlanan herhangi bir coğrafi harita servisi interaktif harita üzerine eklenebilir.  Uygulamaya eklenen servislere ait veriler Google, Bing Maps ve Esri altlık haritaları üzerinde görüntülenerek, karşılaştırma vb. analizler yapılabilir.

24 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı tüm kullanıcılara ait telefon, mail, vb. İletişim bilgilerini görüntüleyebilir Kullanıcıları, sistem içerisinde farklı yetkilerle tanımlanmış olan 3 ana rol ( kullanıcı, servis sağlayıcı, yönetici ) ile eşleştirebilirsiniz Mail, telefon, vb. İletişim bilgilerini belirterek, kayıtlı kullanıcı rolünde sisteme otomatik kaydınızı yapabilirsiniz.

25 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Servisler üzerine zaman kısıtı tanımlayarak servisin erişilebilirliğini belirli saatler arasında yalnızca istenilen kullanıcılara açabilirsiniz.  Servisler üzerinde coğrafi kısıtlamalar tanımlayarak kullanıcıların tanımlanan alan dışındaki verilere erişmesini düzenleyebilirsiniz.  Yayınlanan harita servisleri üzerine kurumun logosunu ekleyerek veri üzerinde telif hakkınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Sistemde tanımlı veri servislerine ve iç yada dış bağlantı adreslerine (URL ) kişi – rol - grup bazlı gelişmiş erişim kurallar tanımlayarak, sistem kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

26 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Sistemde kullanılan servislerin  Kapasite  Erişilebilirlik  Performans  yönünden durumlarını çevrimiçi olarak izleyebilir.  Geçmiş döneme yönelik servis izleme raporlarını oluşturabilirsiniz.  Servislerde yaşanabilecek olası çökme vb. durumlarda, yetkililere sistem tarafından e-posta gönderilir.

27 Inspire veri matrisi ile ÇOB birimleri veri matrisinin eşleştirilmesi Inspire Veri Matrisine eklenmesi istenen alanların eklenmesi Inspire Veri Matrisi ÇOB Veri Matrisi Inspire Veri Modeli ÇOB Veri Modeli Eşleme GeoPortal VERİ MODELİNDE İZLENEN YÖNTEM Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

28 GeoPortal TASARIM ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN INSPİRE TEMALARI VERİ EŞLEŞTİRME MATRİSİ Hiç eşleniği bulunamayan İnspire tarafından Korunan Alanlar teması içerisinde yer alan ProtectSide katmanı ve bu katmana ait fieldlar Eşleniği bulunan ProtectSide Eşlenen alan Mevcut ÇOB verileri geometry inspireID legalFoundationDate legalFoundationDocume nt siteDesignation siteName siteProtectionClassificati on siteIdentifier spatialResolution siteDescription qualityAndImportance vulnerability ownership documentation legalExpiryDate dataSource officialsiteArea siteLength fundingSource siteManagementPlan natura2000Respondent protectedEntity presentHabitat timePeriod beginLifespanVersion endLifespanVersion milliParklar geometryAlan Ad Yüzölçümü AnaKaynakDeğeri domain İlan Tarihi SınırRevizyonTarihi PlanVar/Yok SorumlulukAlanıRef tabiatParkı geometryAlan Ad Yüzölçümü AnaKaynakDeğeri domain İlan Tarihi SınırRevizyonTarihi PlanVar/Yok SorumlulukAlanıRef Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

29 GeoPortal FME ARACI İLE VERİ DÖNÜŞÜMÜ Inspire Veri Modeli Diğer Kurum Veri Modelleri FME (Feature Manipulation Engine) Detay Manipülasyon Motoru Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

30 GeoPortal Güncel Veri Dönüşüm Taşınabilir veritabanı formatı Güncel Veri Dönüşüm INSPIRE VeriModeli Saklanan verimodeli INSPIRE VeriModeli Yayınlanan Veritabanı Veri Bakım Dönüşüm Servisi FME SERVER INSPIRE Birleştirme Merkezi Erişim Servisleri Paylaşılmış Veritabanı Kurumiçi Veri Modeli INSPIRE VeriModeli Saklanan veri Modeli INSPIRE VeriModeli Yayınlanan Veritabanı INSPIRE Veri Servisleri FARKLI ORTAMLARLA UYUMLULUK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

31 MetaData Kataloğu GIS Portal TAKBİS MTA Diğer sistemsiz... Tarım Bak. Diğer... Lokal Veriler Arama Sonucu Bulunan Servis Adresleri Http://www.takbis.gov.tr/xservis Http://www.cevreorman.gov.tr/xservis Http://www.tarim.gov.tr/xservis Uygulama/Analiz Sonucu Çıkan Ürün Http://www.mta.gov.tr/xservis Çevre ve Orman Bak. Http://www.diger.gov.tr/xservis Http://www.digersistemsiz.com.tr/xservis Http://www.takbis.gov.tr/xservis Http://www.mta.gov.tr/xservis Http://www.tarim.gov.tr/xservis Http://www.diger.gov.tr/xservis Http://www.digersistemsiz.com.tr/xservis Http://www.cevreorman.gov.tr/xservis Meta Data Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

32 T Ü R K İ Y E K u r u m s a l S e r v i s H a t t ı Servisler AVRUPA BİRLİĞİ (INSPIRE) Servisler ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Servisler TARIM BAKANLIĞI Servisler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIKBAKANLIĞI Servisler MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Servisler BELEDİYELER DİĞER KAMU KURUMLARI Servisler Modül Modül BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI GeoPortal Türkiye Kurumsal Servis Hattı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

33 GeoPortal I N S P I R E FRANSA BELÇİKA ALMANYA TÜRKİYE İSPANYA İTALYA Avrupa Birliği Servis Hattı

34 European Commission User aplication Service changing: Search display, Access, e-buisness,... Clients Middleware Servers EUROSTAT data TURKISH Regional Geo-spatial data FRENCH Regional Geo-spatial data Content Repositories Metadata update Belgium Geo-processing service Direct data access Metadata search and retrieval for data And services ITALIAN MetaData Catalouge FRENCH MetaData Catalouge TURKISH MetaData Catalouge GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Servis Hattı

35 GeoPortal Günümüzde bilginin koordineli üretimi, güncellenmesi, paylaşımı ve kullanımı, önemli bir gereksinim olmuştur. Veri kaynaklarının farklı ortamlarda yer alması, aynı verinin farklı formatlarda ya da öznitelik bilgisinde tutulması ise kaynaklara erişimi herkes için sorun haline getirmektedir. Bu problem doğrultusunda, geoportal mimarisi önemli bir çözüm getirerek, verinin erişebilirliğini ve paylaşımını kolaylaştıracaktır. SONUÇ http://geoportal.cob.gov.tr http://www.geodata.gov.tr Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

36 GeoPortal GIS SUMMIT 2011


"GeoPortal. GeoPortal COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS / GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları