Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GeoPortal Etem AKGÜNDÜZ Daire Başkan V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GeoPortal Etem AKGÜNDÜZ Daire Başkan V."— Sunum transkripti:

1 GeoPortal Etem AKGÜNDÜZ Daire Başkan V. eak@ormansu.gov.tr

2 GeoPortal INSPIRE girişimi, mekansal bilginin erişimi ve kullanımı için aşağıdaki ilkeleri temel alan Avrupa Mekansal Veri Altyapısı’nın oluşturulmasını tetikleyerek mevcut şartları geliştirmeyi hedef alır: • Veri bir kere toplanmalı ve en yararlı olabileceği seviyede tutulmalıdır. • Avrupa’dan farklı kaynaklardan elde edilen ve farklı görünen mekansal bilginin birleştirilmesi sağlanmalı ve bu bilgi birçok kullanıcı ve uygulama ile paylaşılmalıdır. • Tek bir seviyede toplanmış verinin tüm diğer seviyeler arasında da paylaşılması sağlanmalıdır, örneğin detaylı araştırmalar için detaylı bilgi, stratejik amaçlar için genel bilgi olarak. • Tüm seviyelerde iyi yönetim için ihtiyaç duyulan coğrafi bilgi fazla olmalıdır ve gerçek kullanım amaçlarını kısıtlamayacak şartlarda geniş ölçüde kullanılabilir olmalıdır. • Hangi coğrafi bilginin kullanılabilir olduğu, belirli bir kullanım için ihtiyaçları karşıladığı ve hangi şartlarda temin edilip kullanılabileceği gibi bilgilere kolay erişilebilmelidir. • Coğrafi veri farklı durumlara göre görüntüleneceği ve kullanıcı-dostu bir yolla seçileceği için kolay anlaşılır ve kullanılır şekilde hazırlanmalıdır.

3 GeoPortal Fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunan coğrafi verilerinin ve coğrafi veriye ait metaveri bilgilerinin INSPIRE, ISO ve diğer standartlara uygun olarak, ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunulmasıdır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

4 GeoPortal • Veri kullanıcıları ile konumsal verinin üretildiği ve servislerle sunulduğu sorumlu kurumların eşgüdümlü olarak çalışmalarını ve böylelikle zaman kaybını ve verinin tekrarlı üretimini engeller. • Veriyi üretenlerin, verinin en güncel sürümünün kullanıcılarla veri bütünlüğünü koruyarak paylaşımını sağlar. • Mevcut veri ve konumsal hizmetlere sağlanan veri arama teknolojileri ile erişimini sağlar • Kullanıcıların kendi konumsal veri ve servislerine ait veri tanımlamalarını etkin ve kolay kullanımlı araçlar ile yönetmelerini sağlar. GeoPORTAL Görüntü Keşif İndirme Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı NE SAĞLAR ?

5 GeoPortal INSPIRE VERİ MODELİ METAVERİ (METADATA) COĞRAFİ VERİ GEOPORTAL Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal(grafik) veriler ve bunlara ait tanımsal(öznitelik) verilerden oluşur. Veri katmanlarına ait oluşturan kişi bilgisi, projeksiyon, koordinat sistemi, ölçek, format gibi verilerden oluşan veri hakkındaki bilgidir. Inspire direktifleri ile yayımlanmış olan metaveri ve coğrafi veri modelini içermektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

6 GeoPortal Sunma GeoPortal veri Kullanma GeoPortal veri Üretme GeoPortal veri Bulma GeoPortal veri Arama Görüntüleme/erişim Metadata Kayıt Veri sağlayıcılar Veri Erişimi GIS Server GeoPortal OGC Servisleri Inspire Servisleri Tüketiciler Üreticiler • GIS Desktop • Other GIS • Browser • Open APIs • GIS Desktop • Other GIS Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

7 GeoPortal

8 GeoPortal Kurumiçi Veri Modeli INSPIRE Modele Dönüşüm GIS İşlemleri Coğrafi Veritabanı Tarafından Desteklenen Web Siteleri Standart Servisler Servis Sağlayıcıları Genel Kullanıcılar Web Uygulamaları Profesyonel Kullanıcılar Masaüstü CBS Mobil Uygulamalar Web Uygulamaları Avrupa Komitesi Raporlama Görevleri Verilerin Uyumlaştırılması Web Uygulamaları Desteklenen Sitelerden Raporlama Veri Sahibi CBS İşlemleri Hedef INSPIRE VeriModeli INSPIRE Görüntü Servisleri INSPIRE İndirme Servisleri INSPIRE Dönüşüm Servisleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

9 GeoPortal • Dönüşüm ve Veri İndirme Modülleri • Harita Görüntüleme Modülü • Metada Yayınlama, Düzenleme, Arama, Yönetme Modülleri • Dönüşüm ve Veri İndirme Modülleri • Harita Görüntüleme Modülü • Metada Yayınlama, Düzenleme, Arama, Yönetme Modülleri GeoPortal Inspire VT CBS Uygulamaları Veri Üretimi ve Servisler Paydaş Kurum Uygulamaları ve Veri Üretimi Paydaş Kurum Servisleri (WMS,WFS,WCS) Intranet, Internet Kullanıcılar Dönüşüm ve entegrasyon Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

10 GeoPortal • Geoportal Web Uygulaması – Metadata Arama – Metadata Düzenleme – Metadata Yönetimi – Coğrafi Veri Kataloğu (Geokatalog) – Coğrafi Veri Indirme – Harita Görüntüleyici – Güvenlik Yönetimi – Kullanıcı Yönetimi – Servis İzleme • Veri Üretim ve Entegrasyon – FME – INSPIRE için FME çözümü

11 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı olan mekansal veri setleri ve mekansal veri servisleri içerisinde; • Coğrafi alan • Veri kategorisi (idari alanlar, vb. ) • Veri döküman türü(dataset,harita servisi) • Coğrafi özellik (nehir,orman vb. ) • Anahtar kelimeler ile arama yapılabilir.

12 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Daha önceden oluşturulmuş metadataların ISO/INSPIRE metadata standartlarına uygunluğunu doğrulatabilir. Geoportal üzerinden servis, veri ve verisetlerinize; metadata düzenleme aracı ile içeriğe karşılık gelen INSPIRE / ISO standartlarına uygun metadatalar oluşturabilir.

13 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı tüm metadata kayıtlarına, gelişmiş sorgu parametreleri ile erişerek, metadata içeriğinin; • Doğruluğu • Standartlara uygunluğu • Kalitesi • Sahipliği (oluşturan kişi bilgisi) Bilgilerini görüntüleyebilir, gerektiğinde güncellenebilir ya da silinebilir.

14 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  ISO 19115 ve ISO 19119 metadata standardında belirtilen konu başlıklarına,  Metadataların temsil ettiği veri döküman türlerine,  Yöneticiler tarafından oluşturulan özel kriterlere, göre arama yapılabilir.

15 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı INSPIRE veri indirme ve dönüştürme servis standartlarında belirtilen özellikler ve kurallar çerçevesinde, dönüşüm vb. gerekli coğrafi işlemleri yaparak; sistemde bulunan vektör ve raster tipindeki verileri,.dxf,.gdb,.shp vb. yaygın coğrafi veri formatlarında, lokalde bulunan bilgisayara indirilmesini sağlar.

16 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Uygulama üzerindeki ölçüm,tanımlama, vb. temel haritacılık araçları yardımıyla gelişmiş haritacılık analizleri yapabilir  Anahtar kelime ve coğrafi filtre tanımlanarak, metadata araması yapılabilir.  Sistemde sunulan coğrafi harita servislerinin dışında, WMS standartlarında yayınlanan herhangi bir coğrafi harita servisi interaktif harita üzerine eklenebilir.  Uygulamaya eklenen servislere ait veriler Google, Bing Maps ve Esri altlık haritaları üzerinde görüntülenerek, karşılaştırma vb. analizler yapılabilir.

17 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sisteme kayıtlı tüm kullanıcılara ait telefon, mail, vb. İletişim bilgilerini görüntüleyebilir Kullanıcıları, sistem içerisinde farklı yetkilerle tanımlanmış olan 3 ana rol ( kullanıcı, servis sağlayıcı, yönetici ) ile eşleştirebilirsiniz Mail, telefon, vb. İletişim bilgilerini belirterek, kayıtlı kullanıcı rolünde sisteme otomatik kaydınızı yapabilirsiniz.

18 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Servisler üzerine zaman kısıtı tanımlayarak servisin erişilebilirliğini belirli saatler arasında yalnızca istenilen kullanıcılara açabilirsiniz.  Servisler üzerinde coğrafi kısıtlamalar tanımlayarak kullanıcıların tanımlanan alan dışındaki verilere erişmesini düzenleyebilirsiniz.  Yayınlanan harita servisleri üzerine kurumun logosunu ekleyerek veri üzerinde telif hakkınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Sistemde tanımlı veri servislerine ve iç yada dış bağlantı adreslerine (URL ) kişi – rol - grup bazlı gelişmiş erişim kurallar tanımlayarak, sistem kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

19 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  Sistemde kullanılan servislerin  Kapasite  Erişilebilirlik  Performans  yönünden durumlarını çevrimiçi olarak izleyebilir.  Geçmiş döneme yönelik servis izleme raporlarını oluşturabilirsiniz.  Servislerde yaşanabilecek olası çökme vb. durumlarda, yetkililere sistem tarafından e-posta gönderilir.

20 European SDI INSPIRE Birleştirme Merkezi – Veri Modelleri ve Web Servisleri Dahili Bilgiler/Hafıza Sistemleri Dönüşüm ve Entegrasyon Kullanıcılar GeoPortal Bireysel Durum INSPIRE Kapısı Dinamik Kullanım Veri Kaynaştırma INSPIRE Standartları Kurumsal Bilgi Sistemleri GEOPORTAL INSPIRE ÇÖZÜM MODELİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

21 MetaData Kataloğu GIS Portal TAKBİS MTA Diğer sistemsiz... Tarım Bak. Diğer... Lokal Veriler Arama Sonucu Bulunan Servis Adresleri Http://www.takbis.gov.tr/xservis Http://www.cevreorman.gov.tr/xservis Http://www.tarim.gov.tr/xservis Uygulama/Analiz Sonucu Çıkan Ürün Http://www.mta.gov.tr/xservis Orman ve Su İşleri Bak. Http://www.diger.gov.tr/xservis Http://www.digersistemsiz.com.tr/xservis Http://www.takbis.gov.tr/xservis Http://www.mta.gov.tr/xservis Http://www.tarim.gov.tr/xservis Http://www.diger.gov.tr/xservis Http://www.digersistemsiz.com.tr/xservis Http://www.cevreorman.gov.tr/xservis Meta Data Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

22 T Ü R K İ Y E K u r u m s a l S e r v i s H a t t ı Servisler AVRUPA BİRLİĞİ (INSPIRE) Servisler ORMAN ve SU BAKANLIĞI Servisler TARIM BAKANLIĞI Servisler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIKBAKANLIĞI Servisler MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Servisler BELEDİYELER DİĞER KAMU KURUMLARI Servisler Modül Modül ÇEVRE ve ŞEH. BAKANLIĞI GeoPortal Türkiye Kurumsal Servis Hattı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

23 GeoPortal I N S P I R E FRANSA BELÇİKA ALMANYA TÜRKİYE İSPANYA İTALYA Avrupa Birliği Servis Hattı

24 GeoPortal Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.12.2011 tarihinde TBMM’de yapılan e-TR 2011 ödüllerinde Kamudan Kamuya dalında finale kalarak en iyi ikinci uygulama seçilmiştir. TAKDİR

25 GeoPortal Günümüzde bilginin koordineli üretimi, güncellenmesi, paylaşımı ve kullanımı, önemli bir gereksinim olmuştur. Veri kaynaklarının farklı ortamlarda yer alması, aynı verinin farklı formatlarda ya da öznitelik bilgisinde tutulması ise kaynaklara erişimi herkes için sorun haline getirmektedir. Bu problem doğrultusunda, geoportal mimarisi önemli bir çözüm getirerek, verinin erişebilirliğini ve paylaşımını kolaylaştıracaktır. SONUÇ http://geoportal.ormansu.gov.tr Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


"GeoPortal Etem AKGÜNDÜZ Daire Başkan V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları