Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı TS EN ISO 9001:2000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı TS EN ISO 9001:2000."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı TS EN ISO 9001:2000

2 Ülkemizde birçok kamu kurumu tarafından harita ve harita bilgisi üretimi yapılmakta olup, üzere geliştirilmiştir. İnternet üzerinden tüm harita bilgisi üreten kurumların hizmetine sunulmuştur. Kurumlar arasında üretim koordinasyonunu sağlamak, Mükerrer harita ve harita bilgisi üretimini engellemek Zamandan, masraftan ve emekten tasarruf etmek, Veriye hızlı ve kolay erişimde yardımcı olmak, Karar Destek Sistemlerine veri hazırlığında bulunmak ve E-devlet projelerine altlık oluşturmak

3 YASAL ALTYAPI Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği (RG tarihi 31.08.1994) 3-b) Harita ve harita bilgilerinin üretiminde ve çoğaltılmasında koordinasyonu sağlayarak gereksiz tekrarları ve masrafları önlemek 12-a3) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla ürettikleri arşiv belge ve bilgileri (hava filmleri hariç) ile paftaların birer şeffaf kopyasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler

4 YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (RG Tarihi 15.07.2005) Üretim İzleme Merkezi Madde 103  Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimi önlemek için harita ve harita bilgileri üretimleri izlenir ve eş güdüm halinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki Üretim İzleme Merkezi tarafından ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim İzleme Merkezinin çalışma esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bir yönerge ile düzenlenir. Haritası ya da harita bilgileri üretilecek ve üretilen alanların kayıtları ve indeksleri Üretim İzleme Merkezi tarafından tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyası talep edilmesi durumunda diğer ilgili kurumlara verilir.

5 Plânlama aşamasında başvuru Madde 104  Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler plânlama aşamasında çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için Üretim İzleme Merkezine başvurmakla yükümlüdürler. Üretim İzleme Merkezi; plânlanan alanın daha önce sayısal ve basılı harita Bilgilerinin üretilip üretilmediği, bunlara ya da çalışmalara ilişkin bilgi ve dokümanların nereden sağlanabileceği, başka kuruluşların programında olup olmadığı gibi konuları en geç yedi iş günü içinde inceleyerek sonuçlandırır. YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

6 YASAL ALTYAPI Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Kayıt ve numara alma Madde 105  Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, yapımı tamamlanan harita ve harita bilgilerini Üretim İzleme Merkezine kaydettirmek ve proje kayıt numarası almakla yükümlüdürler.

7 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN HARİTA BİLGİ BANKASI İŞLEMLERİ 1-Harita Bilgi Bankasına Veri Girişi Yapılacak olan Harita ve Harita Bilgileri: Tesis Kadastrosu, yenileme, 2/B gibi harita yapımına ilişkin proje alanlarının oluşturulmasında; Geçmiş yıllarda yapılan işler de dahil olmak üzere ihale aşamasında planlanan, sözleşmenin imzalanmasına müteakip devam eden ve kabul edilen projelerden sonra biten işler olarak; Harita Bilgi Bankası’na İlgili kadastro müdürlüklerince girilecektir.

8 2- Kadastro Müdürlüğünce Yapılan ve Harita Bilgi Bankasına Veri Girişi Yapılmayan işlemler: İfraz, tevhit, yola terk gibi İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine esas işler ve ada bazlı 18. madde uygulamaları sisteme girilmeyecek,

9 3- Kadastro Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin Harita Bilgi Bankası ile ilgili olarak kontrol edeceği işlemler; Genel müdürlüğümüz dahil tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin harita ve harita bilgilerine ait projelerinin Harita Bilgi Bankasına girilip proje numarası alınıp alınmadığı kontrol edilerek Son Nokta numarası verme işlemi başlatılır.

10 HARİTA BİLGİ BANKASI www.tkgm.gov.tr http://hbb.tkgm.gov.tr/metadata/

11

12

13 HBB NİN FONKSİYONLARI Verinin içerik tipiVerinin içerik tipi Verinin mekansal sınırlarıVerinin mekansal sınırları Veri bilgileri girişiVeri bilgileri girişi Veri sahibi bilgileriVeri sahibi bilgileri Dağıtıcı kurum bilgileriDağıtıcı kurum bilgileri Son adım işlemleriSon adım işlemleri METAVERİ SORGULAMA Basit aramaBasit arama Kapsamlı aramaKapsamlı arama Haritadan seçerek aramaHaritadan seçerek arama Yer kontrol noktaları sorgulamaYer kontrol noktaları sorgulama 1/5000 ölçekli pafta sorgulama1/5000 ölçekli pafta sorgulama METAVERİ GİRİŞİ KULLANICI YÖNETİMİ KURUMLARIN YÖNETİMİ

14 METADATA ARAMA (BASİT ARAMA) METADATA ARAMA (BASİT ARAMA)

15

16

17

18

19

20 METADATA ÖZET

21 PROJE ALANI GÖSTER

22 HARİTADAN SEÇEREK METAVERİ ARAMA

23

24 YER KONTROL NOKTALARI SORGULAMA Yaklaşık Koordinat Sorgulama Paftasına göre ED50 Datumunda Sorgulama Paftasına göre ITRF Datumunda Sorgulama

25 İdari Alanlara göre Sorgulama ITRF Nokta Numarasına göre Sorgulama Haritadan Seçerek Sorgulama YER KONTROL NOKTALARI SORGULAMA Yaklaşık Koordinat Sorgulama

26

27

28

29

30 Yer Kontrol Noktası Sorgulama Sonucu Liste Halinde

31 1/5000 ÖLÇEKLİ ST PAFTA SORGULAMA

32 Kullanıcı adı ve şifre verilmesi işlemi ; Harita ve Harita Bilgileri Şubemiz Harita ve Harita Bilgileri Şubemiz tarafından yapılmaktadır. METAVERİ GİRİŞİ Kullanıcı Yönetimi ve Kurumların Yönetimi

33 METAVERİ GİRİŞİ KULLANICI BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ YENİ KULLANICI EKLE KULLANICI ARAMA Adı, soyadı, telefonu, faksı, adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifresi, kullanıcı yetkisi

34 METAVERİ GİRİŞİ KURUM BİLGİLERİNİN YÖNETİMİ YENİ KURUM EKLE KURUM ARAMA Adı, Kısa adı, telefonu, faksı, adresi KULLANICI ARAMA

35 METAVERİ GİRİŞİ Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi  Verinin içerik tipi, veri geliştirme durumu  Verinin mekansal sınırları  Veri bilgileri girişi  Veri sahibi bilgileri  Dağıtıcı kurum bilgileri  Son adım işlemleri

36 İçerik Tipi Veri Geliştirme Durumu

37 Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi Verinin Mekansal Sınırları METAVERİ GİRİŞİ

38 Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi Verinin Mekansal Sınırları 1.Pafta İndeksi 2.Koordinat Listesi 3.İdari Alan Sınırları 4.Harita Üzerinden Seçerek 5.Harita Üzerinde Çizerek

39

40

41  Konusu  Başlığı  Üretim yöntemi  Versiyonu  Yayınlanma tarihi  İşlemlerin özeti  Hazırlanış amacı  Konu kelimeleri  Projeksiyonu  Ölçeği  Veri tipi  Erişim kıstasları Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi METAVERİ GİRİŞİ Veri bilgileri girişi

42 Veri sahibi bilgileri Dağıtıcı kurum bilgileri

43 Internet Üzerinden (Online) Metaveri Girişi METAVERİ GİRİŞİ Son Adım İşlemleri

44  Girilen metadata sayısı: 3688  Metaveri girişi yapan kurum sayısı: 64  Şifreli kullanıcı sayısı: 459

45 SON NOKTA NUMARASI TALEPLERİ BÖHHBÜY nin 9.maddesi gereğince sıklaştırma yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlar çalışma bölgesindeki 1/100000 ölçekli paftalara giren C1, C2 C3 dereceli noktalara ait son nokta numarasını TKGM den almakla yükümlüdür. Tesis edilen noktalara nokta numarası almak için ilgili kurumların yetkili kişilerince meta veri girişi yapılarak proje numarasının alınmasından sonra, 1/100000 ölçekli yer kontrol noktası kanavaları ile birlikte TKBM’ lerine müteahhit aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Projeye ilişkin meta veri bilgilerini TKBM’ leri Harita Bilgi Bankasından kontrol ederek TUTGA Sıklaştırma noktalarına nokta numarası almak üzere ilgili şablon doldurularak TKGM’ nün ilgili mail adresine gönderilir. Talepler TKGM tarafından karşılanarak nokta numaralarına ait dokümanlar yine mail yoluyla TKBM’ lerine gönderilir.

46 ÖRNEK NOKTA NUMARASI ŞABLONU

47 TEŞEKKÜR EDERİZ …


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita Dairesi Başkanlığı TS EN ISO 9001:2000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları