Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Smart Energy and GIS Dr. Hikmet Ateş 23 Kasım 2013 CBS/GIS Destekli Akıllı Altyapı Çözümleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Smart Energy and GIS Dr. Hikmet Ateş 23 Kasım 2013 CBS/GIS Destekli Akıllı Altyapı Çözümleri."— Sunum transkripti:

1 1 Smart Energy and GIS Dr. Hikmet Ateş 23 Kasım 2013 CBS/GIS Destekli Akıllı Altyapı Çözümleri

2 2  Akıllı Şebeke Nedir?  Temel Bileşenleri  Faydaları  Akıllı Şebeke Mimarisi  EPDK Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve Dağıtım Şirketlerinin Yükümlülükleri  Uygulama Örneği: ArcEmi Kesinti Sunu İçeriği

3 3 Akıllı Şebeke (Smart Grid), Dağıtım Şebekelerinin bilgisayar ve ağ teknolojileri ile entegre edilmesi ile ortaya çıkan,  verimli,  güvenilir ve  birbiriyle eşgüdümlü olarak çalışan,  her biri otomasyona tâbi, bir çok iletim ve dağıtım sisteminden oluşan bir enerji yönetim sistemidir. Akıllı Şebeke Nedir?

4 4 Akıllı Şebeke kavramı, enerji şebekesi (üst resim) ve iletişim şebekesini (alt resim) içermektedir. Akıllı Şebekenin Temel Bileşenleri

5 5  Donanım Sayaçlar, ev aletleri, büyük sistemler Akıllı Şebekenin Temel Bileşenleri  Yazılım Veri altyapısı, internet tabanlı sistemler, diğer yazılımlar, vb.)  Altlık Halihazır Harita, Hava/Uydu fotoğrafları

6 6  Üretim Şebekenin birçok noktasından alınan geri beslemeler ile enerji üretiminin optimize edilmesi  Trafolar / Sensörler Transformatör performansı, kesici, trafo ve akü durumunun izlenmesi, kritik ve kritik olmayan işlem kontrolü  Dağıtım Kendi kendini iyileştiren, dengeleyici ve optimize edici bir yapı. Otomatik izleme ve analiz etme özelliği  Sayaçlar Tüketici ve enerji sağlayan kuruluş arasında iki yönlü iletişim. Ödeme verilerinin toplanması, enerji kesintilerinin belirlenmesi  Bütünleştirilmiş Haberleşme Veri toplama (SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition), koruma ve kontrol sistemleri bütünleştirilmiş bir sistemde kullanıcının akıllı elektronik cihazlar ile etkileşim  İleri Kontrol Metotları Şebekenin durumunu analiz ederek tanımlayan ve tahmin eden cihazlar ve algoritmalar topluluğu Akıllı Şebekenin Temel Bileşenleri

7 7  Dağıtım şirketleri açısından  Sistem daha dengeli işletilecek, teknik kayıplar azaltılacak, kalite yükselecektir.  Arızalara daha kısa zamanda müdahale edilecektir.  Abonelerle elektronik ortamda iletişim sağlanacaktır.  Tahakkuk - tahsilat oranları artacaktır.  Aboneler (tüketiciler) açısından  Kayıp ve kaçakların azaltılması ile daha ucuz enerji kullanılacak.  Tüketimlerini kontrol altına alacak ve bütçelerine uygun enerji tüketecekler.  Abone gruplarına göre elektrik giderleri %20-25 oranında tasarruf sağlanacak.  Daha kaliteli enerji satın alabilecekler. Akıllı Şebekenin Faydaları

8 Akıllı Şebeke Mimarisi Analiz Yönetici Paneli Veritabanları Karar destek ABYSERP Faturalama DAĞITIM ŞEBEKESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DAĞITIM ŞEBEKESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Dağıtım Yönetimi SCADA Gerçek Zamanlı Entegrasyon Ortamı OSOS Kesinti Yönetimi Entegrasyon Araçları Kurumsal Entegrasyon Ortamı Kaynak:Telvent Kesinti Yönetimi C B S CBS, tüm Akıllı Şebeke unsurlarını birbirine bağlar

9 9 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne göre; Hizmet kalitesi sorumluluğu: Dağıtım şirketi, dağıtım lisansında belirlenen bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden ve perakende satış şirketi perakende satış faaliyetine ilişkin ticari kaliteden sorumludur. (Madde 4.1) Hizmet kalitesinin sınıflandırması: Dağıtım sisteminde sunulan hizmetin kalitesi; a) Tedarik sürekliliği kalitesi, b) Ticari kalite, c) Teknik kalite olmak üzere, Kurum tarafından üç ana başlık altında izlenir. (Madde 5.1) Dağıtım Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

10 10  Bildirim: Dağıtım veya iletim sisteminde programlanmış bir müdahale nedeniyle meydana gelecek kesinti; en az 48 (kırk sekiz) saat önce nihai tüketicilere bildirmek zorundadır. (Madde 2.e)  Yaptırım: Eşik değerleri geçen durumlar için aboneye tazminat ödenir. (Madde 16) Dağıtım Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

11 Kesinti Yönetim Sistemi’nin taşıması gereken özellikler •EPDK Yönetmeliği gereği kurulur •Kullanıcılardan bildirimle (ihbar) gelen veya tedarik sürekliliği izleme sistemi tarafından tespit edilen kesintiler için  kayıt oluşturur,  arıza ekiplerine yönlendirir  değerlendirilmesine imkân verir  tespit, yapılan işlemler ve sonuca ilişkin bilgileri kayıt altına alınmasını sağlar  verileri diğer sistemlerle paylaşır 11

12 Uygulama Örneği 12

13 13 ArcEmi Kesinti Yönetim Uygulaması Kesinti Yönetimi; sistem güvenilirliğini artırır ve dağıtım hizmetinin ‘gerçek maliyetini’ azaltır

14 14 ArcEmi Kesinti Yönetim Uygulaması CBS ile etkileşimli biçimde;  Şebeke varlıklarını görme ve sorgulama  İhbar ve kesinti bilgilerinin girilmesi, sorgulanması  Network analizi ile etkilenen şebeke elemanlarının bulunması  Bilgilerin kayıt altına alınması  Gerekli arıza giderme ve bakım süreçlerinin tetiklenmesi  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Raporlarının üretilmesi, bilgilerin paylaşılması

15 15 ArcEmi Kesinti 1 2 3 4 CBS «Şebeke» ABYS «Abone» Kesinti «Kalite Kayıtları»

16 16 ArcEmi Kesinti : Harita, İhbar ve Kesinti Giriş Ekranları

17 17 ArcEmi Kesinti : Örnek İhbar ve Kesinti Kayıtları

18 18 ArcEmi Kesinti Abone NVİ Adresi - Dağıtım Şebeke Adresi

19 19 ArcEmi Kesinti : İhbar Oluşturma

20 20 ArcEmi Kesinti : Kesinti Oluşturma

21 21 ArcEmi Kesinti : Entegrasyon ile Etkilenen Bölgeyi Bulma CBS «Şebeke» ABYS «Abone» Kesinti «Kalite Kayıtları»

22 22 Enerji Kesme ve Etkilenen Abonelerin Tespit Edilmesi CBS «Şebeke» ABYS «Abone» Kesinti «Kalite Kayıtları»

23 23 ArcEmi Rapor CBS ve Kesinti Verilerini kullanarak, «Enerji Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Yönetmeliği» gereği istenen EPDK raporlarını üretir.

24 24 ArcEmi Rapor : EPDK Raporları CBS «Şebeke» ABYS «Abone» Kesinti «Kalite Kayıtları»

25 25 SCADA CBS ESRI ArcEmi SCADA sisteminden gelen Kesinti bildiriminin CBS üzerinde temsil edilmesi Bilgi paylaşımı-SCADA

26 26 CBS ESRI ArcEmi ERP sisteminden gelen İŞ EMRİ ‘nin ve kapatılması gereken şebeke nesnesinin CBS sisteminde bulunması ve konumlandırılması İŞ EMRİ NOKTASI Bilgi paylaşımı- WFM

27 CBS, Akıllı Şebekeyi Akıllı Yapar (GIS makes the smart grid smart; Bill Meehan) Son Söz

28 Teşekkürler Dr. Hikmet Ateş hikmetates@emigrup.com.tr


"1 Smart Energy and GIS Dr. Hikmet Ateş 23 Kasım 2013 CBS/GIS Destekli Akıllı Altyapı Çözümleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları