Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Uzaktan Eğitim ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

3 İçerik 1.) Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri 2.) Ölçme Araçlarının Seçimi 2.1) Ölçme Hedeflerine Uygunluk 3.) Uzaktan Eğitim Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme(Kullanılan Modüller) 4.) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 5.) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sakıncaları 6.) Uzaktan Eğitimde Sınav Uygulama 6.1) Sınav Sorularının Oluşturulması 6.2) Sınavın Sınanması 6.3) Sınavın Uygulanması 6.4) Sınavın Değerlendirilmesi 7.) Uygulama Yönteminin Belirlenmesi 8.)Uzaktan Eğitim Sistemindeki Kullanıcılar 9.) Uzaktan Eğitim Sistemin Tasarım Öğeleri 10.) Sistemin Güvenliği 11.) Uzaktan Eğitim Sisteminde Çıkabilecek Sorunlar

4 1) Ölçme Ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Eğitimde ölçme, bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve sembollere dönüştürülmesidir. Ölçüt: Ölçme sonuçlarını anlamlandırır.

5 1)Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırma işine değerlendirme denir.

6 1)Ölçme Ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Neden Ölçme ve Değerlendirme? Bireyin öğrenme sürecindeki gelişimi izlemek. Neyi ne kadar öğrendiğini belirlemek. Yapılan eğitimin verimliliğini tespit etmek. Eğitim sürecinde yapılan hataları tespit edip, ideal eğitim sürecini belirlemek için ölçme ve değerlendirme yaparız.

7 1)Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Ölçme ve değerlendirme, öğretim/öğrenim faaliyetleri içerisinde birçok göreve sahiptir: Karar mekanizmasında en büyük destekçidir. Programın yürütülmesinin ve öğrenciye verilecek yardımın en önemli parçasıdır. Öğrenciye geri bildirim vermek suretiyle öğrenim faaliyetinin başarısı hakkında bilgiler verirken yönlendiricidir. Öğrencinin başarısını ve performansını ölçerken, aynı zamanda öğretim programında kullanılan materyalin ve bu bilgilerin iletiminin ne denli başarılı olduğunun da ölçümünde yardımcı olur. Yalnızca başarı ölçme işlevine sahip olmayıp, aynı zamanda öğretimin başarısına da katkıda bulunur.

8 1)Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Amacına bağlı olmaksızın, bütün eğitsel ölme ve değerlendirme sistemlerinin temel olarak şu üç unsura dayanması gereklidir: İlgili konuda beceri kazanma ve edinilen bilgiyi gösterme modeli, Öğrencinin performansının görülebileceği uygulama ya durumlar, Elde edilen performans değerlerinden doğru sonuçları çıkarabilecek değerlendirme metodları.

9 1)Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri
Ölçme ve Değerlendirmenin eğitimde ki rolü: Öğretim hedeflerinin belirlenmesi. Öğrenci ihtiyaçlarının öndeğerlendirmesi. İlgili öğretimin yapılması. Öğrenme işlevinin izlenmesi. Öğrenme zorluklarının teşhisi. İstenilen hedeflere ulaşıldığının ölçümü ve değerlendirilmesi. Öğretim/öğrenim yöntemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(not verilmesi) ve bildirimi. Sonuçları, öğretim kurumu açısından yönetsel ve diğer amaçlarla değerlendirilmesi.

10

11 2)Ölçme Araçlarının Seçimi
Eğitsel ölçme araçlarını : Sınav sistemi Ev ödevleri Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları Portföy oluşturma Makale yazımları Alan çalışmaları Anketler Gözlem oluşturur.

12 2)Ölçme Araçlarının Seçimi
Ölçme aracının seçimi : Uygulanan konuya, Öğretim modeline, Ölçme hedeflerine/amaçlarına, Değerlendirme modeline uygun olarak seçilmelidir. Aksi halde ölçme aracının başarısına bakılmaksızın yanlış sonuçlar elde edilecektir.

13 2.1) Ölçme Hedeflerine Uygunluk
Öğrencinin bir konudaki becerisini ölçmeye çalışırken, anımsama yeteneğinin ölçüldüğü bir aracın kullanılmasından elde edilecek sonuçlar, doğal olarak doğru değerlendirme sonuçları vermeyecektir. Örneğin:Bilgisayar programlama yeteneğini ölçmede, yazılı sınav sisteminin kullanılması, istenen sonuçları vermeyebilir.Program yaparken yazım yanlışı yapmadan program yazılamadığı bilinen bir gerçektir.

14 3)Uzaktan Eğitim Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme(Kullanılan Modüller)
Soru Bankası Modülü: Soruların oluşturulup kaydedildiği ve sorular ile ilgili tüm özelliklerin bulunduğu modüldür. Sınav Hazırlama Modülü: Sınav hazırlama, oluşturup yayınlama işleminin gerçekleştirildiği ve sınav ile ilgili özelliklerin bulunduğu modüldür. Kullanıcı İşlemleri Modülü: Sisteme girerken kayıt yapılan yerdir.Öğrenci kayıtları burada bulunur ve kullanıcı tiplerinin belirlendiği modüldür.

15 3)Uzaktan Eğitim Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme(Kullanılan Modüller)
Erişim İşlemleri Modülü: Hangi öğrenci hangi işleme erişeceği bu modülden belirlenir. Soru ve Madde Analizi Modülü: Soru ve madde analizlerinin yapıldığı ve soruların cevaplanıp , cevaplanmadığına dair bilgilerin raporlandığı ,soru bankasına kayıt edildiği modüldür. Cevap Analizleri Modülü: Sınavda erişim süresi bittikten sonra sistemin otomatik olarak değerlendirme gerçekleştirdiği modüldür.

16 3)Uzaktan Eğitim Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme(Kullanılan Modüller)
Bu sistemlerde en çok dikkat edilmesi gereken iki husus vardır: Geçerlik Güvenirlik Geçerlik: Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı başka herhangi bir değişkenle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilmesidir. Kapsam Geçerliği Yapı Geçerliği Yordama Geçerliği Görünüş Geçerliği Güvenirlik: Ölçme aracının aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek şekilde, ölçebilmesidir. Ölçme aracının hatalardan arınık olmasıdır.

17 3)Uzaktan Eğitim Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme(Kullanılan Modüller)
Güvenirlik Nasıl Anlaşılır? Ölçme tekrarlanır. Bir testin iki eş değer formu aynı gruba aynı zamanda uygulanır.(Paralel Form) Aynı test aynı gruba farklı zamanlarda uygulanır. (Test- tekrar- test) Test uygulandıktan sonra iki eş parçaya bölünür ve parçaların birbiri ile ilişkisine(korelasyonuna) bakılır.(Bölümlenmiş test,eşdeğer iki yarıya bölme) Madde tutarlığı hesaplanır(KR-20/21 ya da Cronbach Alfa)

18

19 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri uzaktan eğitim sistemlerinde de ikiye ayrılır.Bunlar: Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri

20 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Sözlü Sınavlar Yazılı Sınavlar Kısa Yanıtlı Sınavlar Eşleştirme Maddeleri Çoktan Seçmeli Testler Doğru Yanlış Soruları

21 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Performans Ödevleri Proje Portfolyo(Ürün Dosyası) Rubrik(Puanlama Anahtarı) Kontrol Listeleri Öz Değerlendirme Akran Değerlendirme Grup Değerlendirme Kavram Haritası

22 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Sözlü Sınavlar: Sözlü sınavlar eğitmen ile öğrencinin sanal sınıflarda, sohbet platformlarında veya forumlarda bir araya gelerek uzaktan eğitim sisteminde gerçekleştirilebilir.Eğitmen tarafından gözlem yoluyla puanlandırılabilir. Yazılı Sınavlar: Bu tür sınavlar uzaktan eğitim de pek tavsiye edilmeyen sınav türüdür.Sınav uzaktan eğitim sisteminde metin kutuları sayesinde yapılabilir.Değerlendirmeyi ders yürütücüsü gerçekleştireceğinden etkililiği yoktur. Kısa Yanıtlı Sınavlar: Bu tür sınavlarda basit metin kutuları sorular arasına veya altına yerleştirilerek gerçekleştirilir.Bu sınavlar da eğitmen tarafından değerlendirilebileceği gibi sistem tarafından da değerlendirilmesi sağlanabilir.

23 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Eşleştirme Maddeleri: Bu yöntem ise uzaktan eğitimde sürükle bırak yöntemi ile gerçekleştirilebilir.Sistemlerde bulunan “matching test” yöntemi ile bu sınavlar oluşturabilir ve değerlendirilmesi de sistem tarafından yapılabilir. Çoktan Seçmeli Testler: Uzaktan eğitim sistemlerinde en çok kullanılan sınav türlerindendir.Oluşturulması gayet basit bir sınav türüdür.Dilerseniz kendi oluşturduğunuz Excel dosyasını sisteme yükleyebilir soruları sistemde tek tek oluşturabilirsiniz.Değerlendirmeyi de sizin belirlediğiniz dağılımda sistem tarafından yapılır. Doğru/Yanlış Soruları: Bu sınav türü de çoktan seçmeli test gibi basittir.Uzaktan eğitim sisteminde True/False soru tipi seçildikten sonra sistem yönergeleri ile bu tip sorular oluşturup puanlaması yapılabilir.

24 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Performans Değerlendirme: Öğrenenlerin performanslarının uzaktan eğitim sistemi içerisinde süreç takibi ile gerçekleştirilen bir değerlendirme türüdür.Eğitmenin gözlemelerine dayanan bir değerlendirme türüdür. Proje : Öğrenenlerin kendi seçtikleri bir konu çerçevesinde araştırma yapmaları, bilgileri düzenlemeleri ve sonunda raporlaştırarak sundukları ölçme ve değerlendirme yöntemidir.Uzaktan eğitim sisteminde etkinlik olarak tanımlanıp eğitmene projelerin online olarak gönderilip eğitmeninde geri bildirimini mail veya platform aracılığıyla gerçekleştireblir.

25 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Portfolyo (Ürün Dosyası): Öğrenenin öğretim süreci boyunca gösterdiği gelişimin gözlenebildiği ölçme değerlendirme biçimidir.Öğrencinin süreç boyunca geliştirdiği ürünler dosyalanmıştır.Öğrenciye üst düzey düşünme becerisi kazandırır. Rubrik(Puanlama Anahtarı): Belirlenmiş bir puanlama yönergesine göre öğrencilerin puanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir puanlama yönergesidir. Öğrenenlerin yaptıkları çalışmaların hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında bilgi verir. Bu yöntem ile öğrenen performans kriterlerini bilmiş oluruz.

26 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Kontrol Listeleri: İstenilen davranışın belirlenen ölçüte uygun olup olmadığını anlamayı sağlar. Bir işi yapabilmek için neyin hangi sırayla yapılması gerektiği hakkında bilgi verir. Var ya da yok şeklinde belirtildiğinden öğrencinin bir davranışı ne derece kazandığı hakkında bilgi vermez. Öz Değerlendirme: Öğrencinin belli bir konu hakkında ürünü, süreçte kazandığı bilgi, beceri ve davranışı değerlendirmesidir. Ayrıca öğrenci eksik yönlerini, neyi öğrendiğini, neyi öğrenmediğini nelerde öğrenme güçlüğü çektiğini kendisi görebilir.

27 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Akran Değerlendirme: Bu değerlendirme biçiminde gruptaki öğrenciler birbirini değerlendirir. Buradaki amaç öğrencilerin kendini değerlendirmesi değil arkadaşını değerlendirmesidir. Grup Değerlendirmesi: Öğrencilerin grup olarak belirlenen öğrenme amaçlarına ulaşması hedeflenir. Süreç sonunda öğrencilerin kendilerinin ve gruptaki arkadaşlarının grup ürününe ne kadar katkı sağladığı, etkinliği ve performansı değerlendirilir.

28 4)Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri: Kavram Haritası: Kavram haritası temel bir kavram etrafında ilişkili diğer kavramların grafiksel olarak gösterildiği grafiksel yapılardır. İnsanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran öğrenme-öğretme stratejisidir.(Kaptan, 1998) Kavram haritaları bireyin eski öğrendikleri bilgiler ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında köprü kurar.

29 5) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sınırlılıkları
Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme yalnızca uzaktan eğitim sistemi ile verilen programlarda yapılmamakta bunun yanında örgün ve ikinci öğretimde de eğitimi destekleyecek şekilde kullanılmaktadır. Yararları: Hız(hazırlamada,uygulamada,değerlendirme): Eğitmen sınav hazırlamak için tek bir sefer uğraşır hazırladığı soruları baskı yapmasına gerek olmadığı için hazırlamada hız sağlar.Değerlendirme de ise önceden belirlediği puan kategorilerinden ötürü sistem otomatik olarak sınavları değerlendirir ve eğitmen ile öğrenenlere dönüt verir.Buda eğitmenin uğraşmadan sınavları değerlendirmesinde hız sağlar. Maliyet: Eğitmen kağıt masrafı yapmaz.Sınavlar online ortamda gerçekleştiği için ekstra bir masrafa gerek kalmaz.

30 5) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sınırlılıkları
Grafik,ses ve görüntü desteği. Tutarlı test yapma imkanı Anında geribildirim verebilme imkanı Soru bankası oluşturma ve devamlı geliştirebilme imkanı sınavda verilen yanıtların merkezi bir bilgisayarda tutulması sayesinde, öğrenci gelişiminin kolaylıkla takip edilmesi imkanı

31 5) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sınırlılıkları
Zamandan ve mekandan bağımsız olarak, dünyanın her yerinden sınav alabilme imkanı. Tekrar olanağı ve erişim kolaylığı Çok sayıda kişiye aynı anda uygulayabilme imkanı

32 5) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sınırlılıkları
Güvenlik: Sınavı alan öğrencinin mi yoksa bir yakının mı sınava girip girmediğinin belli olmaması gibi güvenlik açıkları olabileceği gibi buna çözümde şu şekilde yapılabilir.Yapay zeka aracılığıyla öğrencinin kamerası da sınav boyunca açık kalır ve yapay zeka sistemdeki resmi ile ile kameradaki görüntüyü kıyaslayarak öğrencinin olup olmadığını denetler bu şekilde sınavın devamını veya iptalini gerçekleştirebilir.

33 5) Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yararları ve Sınırlılıkları
Erişim olanakları:İnternet bağlantısının her yerde olmaması veya sınav esnasında internetin olmaması gibi problemler olabilir. Haberleşmede tutarsızlık:Bağlantının sık sık kesilmesi öğrencilerin sınavı gerçekleştirememesine sebep olmaktadır. Bağlantı hızının düşük olduğu durumlarda sınav içerisinde bulunan video,grafik gibi görsel öğelerin bulunduğu soruların görüntülenmesinde problemlerin yaşanması. Ölçümü yapılacak bilgi ve beceriye uygun olmayabilir.BESYO öğrencisinin nasıl koştuğunu veya atladığını ölçemez.

34 6) Uzaktan Eğitimde Sınav Uygulama
Sınavların oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekenler: Sınavın arak planında mümkün olabildiğince karmaşık resimlerden ve ikiden daha fazla renkten kaçınılmalıdır. Sayfanın görüntü çözünürlüğü fazla yüksek tutulmamalıdır.Aksi halde farklı bilgisayarlarda farklı görünüm oluşacaktır. Font ve renk seçimlerinde dikkatli olunmalıdır. Sorular mümkün olduğunca gruplandırılmalı ve öncelik, doğru/yanlış ve çoktan seçmeli soru türlerine verilmelidir. Sınav öncesinde sınav ile ilgili gerekli açıklamalar verilmelidir. Kullanıcı kodu ve şifre gibi kullanıcı doğrulama unsurları olmalıdır.

35 6.1) Sınav Sorularının Oluşturulması
Her biri soru, seçenekleri ve yanıtları ile sisteme veri olarak girilir ve sistemin veritabanında tutulur. Sorular dışarıdan girilebileceği gibi sistem üzerinden de oluşturulabilir. Oluşturulan ve dışarıdan yüklenen sorular aynı zamanda sistem soru bankasına da kayıt edilebilir.

36     6.2) Sınavın Sınanması Hazırlanmış olan sınavın öğrenenlere uygulanmadan önce eğitmen tarafından kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sınama işlevini eğitmen başka bir meslektaşından yardım isteyerek gerçekleştirebileceği gibi başka bir sınıftaki öğrencilerden de yardım alarak sınavın sınanmasını sağlayabilir. Bu şekilde sınav gerçekleşmeden önce sınav ile ilgili olası problemler öğrenebilir ve uygulamadan önce giderilebilir.

37 6.3) Sınavın Uygulanması Bu aşamada sistem üzerinden hedef kitleye sınav uygulanır.Sınav aynı anda bir çok kişiye uygulanabilir. İstenilirse belirlenen süreler arası giriş ve çıkışlarda sağlanabilir. Soruların öğrenenlere farklı sıralarda çıkması da eğitmen tarafından gerçekleştirilebilir.

38 6.4) Sınavın Değerlendirilmesi
Bu işlem sınav türüne göre değişiklik göstermektedir.Sınavı sözlü veya yazılı sınav türünde gerçekleştiren eğitmenler mecburen sınavı kendileri değerlendireceklerdir. Fakat sınavı çoktan seçmeli ve diğer sınav türlerinden kullanan eğitmenler sistemde soruları tanımladıkları puanlardan ötürü otomatik olarak sistem tarafından hesaplanan notları istatiksel dökümünü alabileceklerdir.

39

40 7.) Uygulama Yönteminin Belirlenmesi
Bilgisayara Dayalı Sınav(Computer Based Exam/Computer Based Testing) Herhangi bir sınavın bilgisayar kullanmak suretiyle yapılması. Sınav sorularının elektronik ortamda verilmesi ve yanıtlarının da aynı şekilde bilgisayar ortamında alınması demektir.Bu tür sistemlerde bilgisayarların herhangi bir ağ mekanizması içerisinde bulunması gerekmemektedir.

41 7.) Uygulama Yönteminin Belirlenmesi
Internet’e Dayalı Sınav(Internet Based Testing/Internet Based Exam) Herhangi bir sınav için Internetin kullanılması söz konusudur.Burada bilgisayar kullanılması zorunluluğu yoktur uygulama bulunan akıllı telefonlar aracılığıyla da sınava dahil olunabilir. Soruların aktarımı ve yanıtların iletimi Internet ortamından gerçekleştiği bir yöntemdir.

42 7.) Uygulama Yönteminin Belirlenmesi
Web Destekli Sınav( Web Based Testing/Web Based Exam) Bu sınavların bilgisayara dayalı olmaları gerekmemektedir.Internete girilen her ortamda gerçekleştirilebilir.Örneğin televizyondan browsera girilebiliyorsa buradan dahi sınava girilebilir.Internete dayalı sınav ile hemen hemen aynıdır.

43 7.) Uygulama Yönteminin Belirlenmesi
Çevrimiçi Sınav(On-Line Testing/On-Line Exam): Herhangi bir iletişim sistemi aracılığıyla, sunucudaki soruların istemciye aktarıldığı ve yanıtların da aynı anda başka bir sunucuya gönderildiği bir yöntemdir.

44 8)Uzaktan Eğitim Sistemindeki Kullanıcılar
Soru bankası oluşturucu,soru hazırlayıcı Eğitmen(Sınav hazırlayıcı) Notlandırıcı(kısa yanıt soruları için gerekli) Öğrenci Gözetmen Yönetici Teknik Destek Elemanları Uzaktan Eğitim Sistemi

45 9.) Uzaktan Eğitim Sistemin Tasarım Öğeleri
Sınav Öğesinin Tasarımı İstemciye iletim şekli Sıralama ve İşleme Bilgisi Sınavın/Soruların Alınması Sınavın Alınması Koşulları Sınav Süre Bilgileri Kullanıcı Bazlı Açıklamalar Sınavın Hedefleri Sınav Sonrası Geri Bildirim Yapısı Bilgileri

46 9.) Uzaktan Eğitim Sistemin Tasarım Öğeleri
Sınıf Öğesinin Tasarımı Sınıfın gösterim şekli Hedefleri Açıklama Bilgileri Kişisel Bilgilendirme Zamana bağımlılık ve süre bilgileri Sıralama Bilgileri Geri Bildirim Bilgileri

47 9.) Uzaktan Eğitim Sistemin Tasarım Öğeleri
Soru/Üye Öğesinin Tasarımı İçerdiği sorunun en fazla kaç kez alınabileceği Sorunun süresi Gösterim Şekli Yanıt Türü Sorunun zorluk derecesi Kullanıcı gruplarına özel bilgilendirme verileri Her bir seçenek için geri bildirim verileri Burada sistemdeki istatiksel döküm ayarlarını da gerçekleştirebiliriz.

48 10.) Sistemin Güvenliği Sistemin güvenliğinin sağlanabilmesi için bu sistemler üzerinde kesinlikle kullanıcı kodları açılmamalıdır. Sistemde yalnızca yönetici ve operatörlerin kullanıcı kodları bulundurulmalıdır. Herhangi bir sistem üzerinde kullanıcı kodlarının bulunması, sistemin saldırlar karşısında en zayıf noktasını oluşturacaktır. Belirli kullanıcı gruplarına, yalnızca kullanıcı kodu ve şifreleri ile değil, Ip numaraları gibi özel bilgilerle de doğrulama yapılması gerekir. Kullanıcıların kolay ve basit şifreler oluşturacağı da göz önüne alınarak buna göre gerekli önemlerinde alınması gerekir.Kullanıcıya şifre oluştururken alfanumerik şifreleme zorunluluğu getirilebilir.Böylelikle kullanıcı şifreleri güvenliği sağlanabilir.

49 11.) Uzaktan Eğitim Sisteminde Çıkabilecek Sorunlar
Ölçme ve Değerlendirme işlemini yapacak kişilerinin ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olmaması. Eğitmenlerinin zamanlarının kısıtlı olması Sınavların uygulanmasında güvenlik eksiklikleri Öğrenci kontrollerinin sağlanamaması Sistemde oluşacak bir sunucu hatasından kaynaklanan gecikmelerin giderilememesi Ölçme ve değerlendirme esnasında sunucu bağlantısının kesilmesi gibi sorunlar sayılabilir.

50 Kaynakça KOÇ, A., & ALKAYA, Ö. F. (2013, Aralık 5). Özel Öğretim yöntemleri. © 2013 SlideShare Inc.: adresinden alındı Kabakçı I. ve Karakaya Z., Web'de Öğrenme Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 2003, 04/2003


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları