Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“Herşey doğrudan veya dolaylı, doğru veya yanlış ölçebilir” “İki ölç bir biç” Yrd.Doç.Dr. Çetin SEMERCİ B.Ü. Eğitim Fakültesi

2 Ölçme ve Değerlendirme Gerekli midir?
Öğrenci davranışı-değişme ve gelişme. Başarılı öğrenciyi güdüleme. Öğrenciye ilişkin yargılara dayanak. Öğretim elemanı ne derece etkili. Yöneticilere ve ... bilgi verir. Fark kavramı Öğrencinin tanınması, öğrenmenin izlenmesi, öğrenme düzeyinin belirlenmesi

3 Ölçme araç ve yöntem özellikleri
Güvenirlik-(tutarlılık-duyarlılık-kararlılık) Geçerlik-(Ölçülmek istenen değişkenin ölçülebilme derecesi, amaca hizmet etme derecesi.) 1.Kapsam geçerliği- Ölçme matrisi-Belirtke Tablosu 2.Yapı geçerliği: İfadelerin net ve kesinliği. 3. Görünüş geçerliği: Maddenin hangi alanla ilgili olduğu. 4.Yordama geçerliği: Tahmin, kestirme. Kullanışlılık (Ekonomi, hazırlama ve uygulama süresi)

4 Ölçme araç ve yöntemlerinin güvenirliği nasıl artırılır?
Soru sayısı. Anlaşılır ve cevaplanabilir. Dikkatli ve hızlı cevaplamaya teşvik. Sınav süresi. Test güçlüğü %50. Objektif yollarla puanlama Duyarlığı yüksek ölçme aracı. Dikkatli kaydetme.

5 Ölçme araç ve yöntemlerinin geçerliği nasıl artırılır?
Kapsam geçerliği-soru/konu dengesi. Kopya, ipuçlarından yararlanma, şansla. Ön şart, güvenirlik. Sınav ve ölçme araçlarının güçlüğü. Yıldan yıla aynı soruların kullanılması. Soruların önceden cevaplanması. Kopya, sınav süresi az. Gürültü, hastalık.

6 Sınav Planı Planlama: Sınavın amacı, hangi ölçme araç ve yöntem, puan kul.amacı Soru Hazırlama ve Yazma Anlaşılır,sınırlama,çoksoru,aynı alıntı, bağımsız cevaplama, deneme Soru Seçimi: Konuların dengeli seçimi, ölçme matrisi,güçlük dereceleri, ifade ve imla hatası Soru Çoğaltma ve Uygulama:Yönerge gizlilik, no, kontrol. Uygulama: Sırada defter kitap,kopya,açıklama,gözetmen,kimlik kontrol Puanlama:Genel izlenim, sınıflama, sıralama, Analitik-anahtarla. Negatif puan:Şişirme ve çelişki, orijinal cevap?

7 Sınav Türleri Yazılı Yoklama KCT D/Y Testleri Çoktan Seçmeli Sınavlar
Sözlü Sınavlar

8 ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR
Temel Kavram ve Tanımlar Madde Kökü Seçenekler Anahtarlanmış Cevap Çeldirici Test Formu

9 Örnek: :Polis Meslek Yüksek Okulları idari olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
A. Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı B. Polis Akademisi Başkanlığı C. Eğitim Dairesi Başkanlığı D. Polis Enstitüsü E. Polis Koleji

10 Çoktan Seçmeli Maddelerin Başlıca Çeşitleri
a.Doğru cevaba göre (5) b.Madde köküne göre (3) c.Maddelerin gruplanışına göre(2) 1.Doğru cevabı kesin ve biricik olan 1.Soru kipinde olan maddeler 1. Ortak köklü maddeler 2.Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler 2. Kökü eksik cümle olan maddeler 2. Ortak seçenekli maddeler 3. Anahtarlanmış cevabı birden fazla olan maddeler 3. Kökü olumsuz olan maddeler 4. Birleşik cevap gerektiren maddeler 5. Doğru cevabı gizli maddeler

11 Katılımınızdan Dolayı Teşekkürler


"EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları