Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme Araçlarının Nitelikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme Araçlarının Nitelikleri"— Sunum transkripti:

1 Ölçme Araçlarının Nitelikleri
Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Geçerlik: Ölçülmek istenen niteliğin ne derece ölçüldüğünün ölçüsü, ölçme aracının amaca uygun olması

3 Geçerliğin anlamları Kapsam (ölçme aracının ölçülmesi istenen kapsama uygunluğu) Ölçüt (ölçme aracının ölçülmesi istenen özelliği ölçtüğü bilinen başka bir araçla korelasyonu) Yapı (ölçme aracının ölçtüğü yapıların belirlenmesi) Sonuçsal (ölçme aracının istenen öğretim çıktılarını elde etmedeki katkısı) Görünüş (ölçme aracının görüşüş olarak yapılması istenen ölçme işine uygunluğu)

4 Kapsam ve yapı geçerliğinin örnekler üzerinde inceleyiniz.

5 Geçerliği etkileyen etmenler:
Soru belirsizliği Madde güçlüğü Madde ayırıcılık gücü Puanlama yanlılıkları Kopya Aynı soru kullanımı

6 Güvenirlik: Ölçülmek istenen niteliğin ne kadar doğru olarak ölçüldüğüdür.

7 Güvenirliğin anlamları:
Duyarlık İç tutarlık (ölçme aracındaki maddelerin ölçme aracının geneliyle tutarlı olması) Kararlık (ölçme sonuçlarının zamana göre değişmemesi)

8 Güvenirliği kestirme yolları:
Test tekrar test (testin farklı zamanlarda aynı gruba tekrar uygulanması) Eş değer formlar (eş değer formların farklı zamanlarda aynı gruba uygulanması) Test yarı (testin iki yarıya ayrılarak bir gruba aynı anda uygulanması) Croanbach Alfa iç tutarlık katsayısı (iç tutarlığın testin bir uygulaması sonunda hesaplanması) KR20 ve 21 iç tutarlık katsayıları (iç utarlık katsayılarının özel halleri)

9 Güvenirliği etkileyen etmenler:
Soru sayısı Kapsam Madde güçlüğü Madde ayırıcılık gücü Deneme grubunun yapısı Öğrenci motivasyonu Öğrenci deneyimi Yanıtlama süresi Puanlama nesnelliği

10 Kullanışlılık: Rahatça kullanılabilme durumu

11 Kullanışlılığı artırma:
Ekonomiklik Hazırlama ve puanlama süresi Uygulama kolaylığı Puanlama kolaylığı

12 Ödev Geçerlik, güvenirlik ve kullanılışlılık kavramlarını ve bunların çeşitli anlamlarını kısaca özetleyiniz. Geçerlik ve güvenirliği artırma yollarını listeleyiniz. Güvenirliği kestirme yollarını kısaca açıklayınız.


"Ölçme Araçlarının Nitelikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları