Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-SINAV Sistemi Halil Özmen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-SINAV Sistemi Halil Özmen"— Sunum transkripti:

1 E-SINAV Sistemi Halil Özmen
E-SINAV SİSTEMİ (ESS) Halil Özmen

2 İçindekiler Giriş İşlevsel Gereksinimler Güvenlik ve Performans Sonuç
E-SINAV Sistemi İçindekiler Giriş İşlevsel Gereksinimler Güvenlik ve Performans Sonuç Yazılımın Gösterimi Soru ve Cevaplar (15 saniye) 08/02/2006

3 E-SINAV Sistemi Giriş Internet ve Bilgisayar Teknolojilerinin Eğitimdeki Yeri ve Internet destekli E-Eğitim ve E-Sınav E-Sınav Gereksinimleri Uzaktan eğitim  Uzaktan sınav Sınav güvenliği: kopyaya engel olunması, kopya çekilmişse yakalanması. (1 dakika) Internet ve Bilgisayar Teknolojilerinin Eğitimdeki Yeri ve Internet destekli E-Eğitim ve E-Sınav: Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeler, doğal olarak bunların eğitimde de kullanılmasını sağlamakta. Uzaktan eğitim veya Internet yoluyla eğitim yapılıyorsa, buna karşılık bir uzaktan sınav veya e-sınava gereksinim olacaktır. Sınav güvenliği: E-sınav gözetmen denetiminde yapılmayıp, öğrenciler herhangi bir yer ve zamanda e-sınavı yapacaklarsa, kopyaya engel olmak veya kopya çekilmişse yakalamak mümkün bulunmamaktadır. 08/02/2006

4 İşlevsel Gereksinimler
E-SINAV Sistemi İşlevsel Gereksinimler Veri Tabanının Hazırlanması Sınavın Oluşturulması Sınavın Yapılması Cevapların Notlandırılması Sınav Notlarının Yayımlanması (15 saniye) 08/02/2006

5 Veri Tabanının Hazırlanması
E-SINAV Sistemi Veri Tabanının Hazırlanması E-Sınav Sistemini kullanabilmek için şu bilgilerin yüklenmesi gerekmektedir: Ders bilgileri: Dersin kodu, adı. Öğretmen bilgileri: Öğretmenin adı, soyadı, sisteme giriş kodu ve şifresi, yetki seviyesi. Öğrenci bilgileri: Öğrencinin okul numarası, adı, soyadı, şifresi. Ders-Öğretmen ilişkisi: her sömestre için, hangi dersi hangi öğretmen(ler)in verdiği bilgisi. Ders-Öğrenci ilişkisi: her sömestre için hangi dersi hangi öğrencilerin aldığı bilgisi. (30 saniye) 08/02/2006

6 Sınavın Oluşturulması (1)
E-SINAV Sistemi Sınavın Oluşturulması (1) Sınav Özlük Bilgileri: Ders, sınavın adı, soru adedi, sınavın süresi, başlangıç zamanı, bitiş zamanı, kaç puan üzerinden olduğu, ders notuna ağırlığı (%), sınav ile ilgili açıklamalar, güvenlik bilgileri. Sınav soruları: Her sınav sorusu için: soru tipi, sorunun metni, sorunun puanı, cevabı, soru ile ilgili açıklayıcı notlar. (30 saniye) Öğretmen kendisinin o sömestre verdiği derslere ait sınav oluşturabilir. 08/02/2006

7 Sınavın Oluşturulması (2)
E-SINAV Sistemi Sınavın Oluşturulması (2) Soru Tipleri: (a) cevabı metin olan sorular, (b) çoktan seçmeli sorular (test), (c) boşluk doldurmacalı sorular. (30 saniye) Diğer e-sınav sistemlerine göre en büyük avantajı: metin cevaplı ve boşluk doldurmacalı sorular. 08/02/2006

8 Sınavın Oluşturulması (3)
E-SINAV Sistemi Sınavın Oluşturulması (3) (30 saniye) 08/02/2006

9 Sınavın Oluşturulması (4)
E-SINAV Sistemi Sınavın Oluşturulması (4) (15 saniye) 08/02/2006

10 Sınavın Oluşturulması (5)
E-SINAV Sistemi Sınavın Oluşturulması (5) (15 saniye) 08/02/2006

11 Sınavın Yapılması (1) Bilgisayarla yapılan sınavlarda şimdiki durum:
E-SINAV Sistemi Sınavın Yapılması (1) Bilgisayarla yapılan sınavlarda şimdiki durum: Bilgisayar laboratuvarlarında gözetmen denetiminde ve belli bir zamanda, Çoğunlukla bilgisayar programlama dersleri ve ofis paketleri kullanımı ile ilgili dersler için, Cevap iletimi: genellikle disket ile, Notların açıklanması: klasik yöntemlerle. (30 saniye) 08/02/2006

12 Sınavın Yapılması (2) E-Sınavın getirdikleri:
E-SINAV Sistemi Sınavın Yapılması (2) E-Sınavın getirdikleri: Gözetmen denetiminde veya Gözetmensiz, Geniş zaman dilimi içinde, Hemen her türlü ders için, Cevap iletimi: web tarayıcı kullanarak, Notların açıklanması: web üzerinden e-sınav sistemi tarafından. (15 saniye) 08/02/2006

13 Sınavın Yapılması (3) TEMEL KURALLAR
E-SINAV Sistemi Sınavın Yapılması (3) TEMEL KURALLAR KURAL-1: Öğrenciler sınavın başlangıç zamanından önce sınava başlaya-mazlar, sınavın bitiş zamanından sonra cevap kaydedemezler. KURAL-2: Her öğrencinin e-sınava başladığı an ile, en son kaydettiği cevabın kaydediliş anı arasında geçen süre, "sınav süresi"ni aşamaz. (15 saniye) 08/02/2006

14 Sınavın Yapılması (4) Öğrencinin sınavı yapma şekli:
E-SINAV Sistemi Sınavın Yapılması (4) Öğrencinin sınavı yapma şekli: ESS’ye kullanıcı kodu ve şifre ile girer. Menüden o anda yapabileceği sınavlardan birini seçer. Seçtiği sınavın ilk sorusu gelir. Her soruyu cevapladığında sonraki soru gelir. İsterse bir önceki soruya, ilk soruya, veya son soruya gidebilir. Sınavı tamamladığında, “Sınavı Bitir” seçeneğini tıklayarak sistemden çıkar (30 saniye) 08/02/2006

15 Sınavın Yapılması (5) www.esinav.com E-SINAV Sistemi (15 saniye)
08/02/2006

16 Sınavın Yapılması (6) www.esinav.com E-SINAV Sistemi (15 saniye)
08/02/2006

17 Sınavın Yapılması (7) www.esinav.com E-SINAV Sistemi (15 saniye)
08/02/2006

18 Cevapların Notlandırılması
E-SINAV Sistemi Cevapların Notlandırılması Çoktan seçmeli soruları sistem otomatik notlandırır. Diğer sorular için, öğretmen ESS’yi kullanarak bütün cevapları görür ve notlandırır. ESS her öğrencinin sınav notunu hesaplar, kaydeder ve gösterir. ESS sınavın toplam not ortalamasını ve her sorunun not ortalamalarını hesaplar, kaydeder ve gösterir. (30 saniye) 08/02/2006

19 Notların Yayımlanması
E-SINAV Sistemi Notların Yayımlanması Öğrenci: Kendi sınavlarının notlarını görür. Her soru için notunun gösterilmesi öğretmenin o sınav için “soru notlarını göster” seçimini yapıp yapmamasına bağlıdır. Öğretmen: Tüm sınıfın sınav notlarını listeyebilir. Soruların not ortalamalarını listeleyebilir. (15 saniye) 08/02/2006

20 Güvenlik Gereksinimleri (1)
E-SINAV Sistemi Güvenlik Gereksinimleri (1) Kopyanın engellenmesi: Cevapların sadece öğretmen tarafından tanımlanan bir IP adres grubundan girilmesinin sağlanması. Örneğin kampusun IP adres maskesinin kullanılması. Cevapların girildiği bilgisayarlardan, ESS sisteminin bulunduğu sunucu dışındaki sunuculara erişimin engellenmesi, yani internet üzerinden diğer tür haberleşmelerin ( vb.) engellenmesi. Aynı IP adresinden farklı öğrencilere ait cevapların girilmesine engel olunması. (30 saniye) 08/02/2006

21 Güvenlik Gereksinimleri (2)
E-SINAV Sistemi Güvenlik Gereksinimleri (2) Kopya çekilmişse yakalanması: Cevap kayıtlarına IP adresleri saklanmaktadır, bunlar raporlanabilir. Soruların çalınması: Sorular veritabanına kriptolanarak saklanmalıdır. ESS bunu yapmaktadır. Şifre güvenliği: Öğretmen ve öğrencilerin sistem şifreleri kriptolanarak saklanabilir. (15 saniye) 08/02/2006

22 Performans Gereksinimleri
E-SINAV Sistemi Performans Gereksinimleri ESS geliştirilirken, hızlı çalışması için grafik öğelerden kaçınılmış, sade ekranlar tercih edilmiştir. Veritabanı performansı: MySQL gerekli performansı sağlamaktadır. Modern bilgisayarlar gerekli donanım performansını sağlamaktadırlar. (15 saniye) 08/02/2006

23 Veri Tabanı Yapısı Ders Sömestre Kullanıcı Ders-Öğretmen Ders-Öğrenci
E-SINAV Sistemi Veri Tabanı Yapısı Ders Sömestre Kullanıcı Ders-Öğretmen Ders-Öğrenci Sınav Soru Sınav-Öğrenci Cevap (15 saniye) Fazla açıklama yapılmayacak! 08/02/2006

24 Sonuç (1) ESS’nin avantajları:
E-SINAV Sistemi Sonuç (1) ESS’nin avantajları: Sadece çoktan seçmeli (test) değil, metin cevaplı veya boşluk doldurmacalı sorularında sorulabilmesi. bilgisayar ile ilgili olmayan dersler (örneğin tarih, coğrafya, vs.) için de kullanılabilmesi. Kullanışlı arayüzü ile sınavların hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi, öğrencinin cevapları kolayca girebilmesi, notlandırmanın tarafsız ve kolayca yapılabilmesi. (15 saniye) 08/02/2006

25 Sonuç (2) Geliştirmeler: Grafik ve ses içerikli sorular sorabilme.
E-SINAV Sistemi Sonuç (2) Geliştirmeler: Grafik ve ses içerikli sorular sorabilme. Cevap olarak dosya yükleyebilme. Sınav sırasında öğretmenin, hangi öğrencinin kaç cevap kaydettiğini görebilmesinin sağlanması. Boşluk doldurmacalı soruların otomatik notlandırılması. (15 saniye) 08/02/2006

26 E-SINAV Sistemi Yazılımın Gösterimi ESS öğretmenlerin kullanımına açıktır, isteyen her öğretmen kullanabilir. Gerekli bilgiler web sitesindedir. Sınav Oluşturma Sınava Girme Cevapların Notlandırması Notların Listelenmesi (4 dakika) 08/02/2006

27 Sorular ve Cevaplar Teşekkürler. 08/02/2006


"E-SINAV Sistemi Halil Özmen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları