Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme GONCA ARıCıLAR BURCU SÜMENGEN FURKAN İKİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme GONCA ARıCıLAR BURCU SÜMENGEN FURKAN İKİZ."— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme GONCA ARıCıLAR BURCU SÜMENGEN FURKAN İKİZ

2 Ölçme  Eğitimde ölçme, bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve sembollere dönüştürülmesidir.  Ölçüt: Ölçüt ölçme sonuçlarını anlamlandırır.  Örneğin: Sınavdan 40 altında not alan kalır.  Bu örnekte kalmanın ölçütü sınavdan 40 altında not almaktır.

3 Değerlendirme  Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılma işine değerlendirme denir.  Örneğin : Sınavdan 45 üstü not alan öğrenciler başarılı sayılacaktır.  Ahmet sınavdan 60 almıştır.  Yukarıdaki örnekte :  Ölçüt : 45  Ölçme notu:60  Değerlendirme Sonucu: Başarılı

4 Neden Ölçme Değerlendirme ?  Bireyin öğrenme sürecindeki gelişimini izlemek  Neyi ne kadar öğrendiğini belirlemek  Yapılan eğitimin verimliliğini tespit etmek  Eğitim sürecinde yapılan hataları tespit edip, ideal eğitim sürecini belirlemek için ölçme değerlendirme yaparız.

5 Uzaktan Eğitimde Ölçme İçin Kullanılan Modüller  Soru bankası modülü  Soruların oluşturulup kaydedildiği ve sorular ile ilgili tüm özelliklerin bulunduğu modüldür.  Sınav Hazırlama Modülü  Sınav hazırlama, oluşturup yayınlama işleminin gerçekleştirildiği ve sınav ile ilgili özelliklerin bulunduğu modüldür.  Kullanıcı İşlemleri Modülü  Sisteme girerken kayıt yapılan yerdir. Öğrenci kayıtları burada tutulur ve kullanıcı tiplerinin belirlendiği modüldür.

6 Uzaktan Eğitimde Ölçme İçin Kullanılan Modüller  Erişim İşlemleri Modülü  Hangi öğrenci hangi modüle erişecek bu modülde belirlenir.  Soru ve Madde Analizi Modülü  Soru ve madde analizlerinin yapıldığı ve soruların iyi çalışıp çalışmadığı bilgilerin raporlandığı ve soru bankasına kaydedildiği modüldür.  Cevap Analizleri Modülü  Sınavda erişim süresi bittikten sonra sistemin otomatik olarak değerlendirme gerçekleştirdiği modüldür.

7 Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Ölçme değerlendirme Yöntemleri ikiye ayrılır. • Geleneksel Ölçme Değerlendirme yöntemleri • Yazılı sınavlar • Kısa yanıtlı sınavlar • Eşleştirme Maddeleri • Çoktan seçmeli Testler • Doğru yanlış Soruları • Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri • Performans Ödevleri • Proje • Portfolyo • Rubrik • Kontrol Listeleri • Öz değerlendirme • Akran Değerlendirme • Grup değerlendirme • Kavram haritası

8 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Yazılı Sınav:  Öğrencilere soruların yazılı olarak verildiği ve cevaplarında yazılı olarak alındığı sınav türüdür.  Gidiş yoluna puan verilebilir.  Öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı yazdığı cümlelerden anlaşılabilir.  Örneğin : Uzaktan Eğitim Dersinin sınavı.  Öğrenci sayısının az olduğu yerlerde tercih edilir.  Değerlendirme süreci zordur.

9 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Kısa Yanıtlı Sınavlar :  Öğrencilerin bir kelimeyle yada sembolle cevap verebilecekleri Yazılı Sınav türüdür.  Eğitim sürecinde her basamakta kullanılabilir.  Örneğin : Türkiye'nin başkenti …………. ‘dır.  Bu sınav türünün değerlendirmesi kolaydır.  Cevaplar yazılı sınavlara göre kısa ve nettir.  Fakat :  Bu sınav türü ezbere yönlendirir.  Davranış ölçülemez ve öğrenci bu sınavda yorum yapamaz.

10 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Eşleştirme Maddeleri :  Öğrencilerin bir kavramı karşısındaki başka bir kavramla eşleştirdiği sınavlardır.  Kavramların tamamı görünürdür. Öğrenci doğru maddeleri eşleştirir. Örneğin : Türkiye’nin Başkenti ….1-İstanbul Türkiye’nin Metropolü ….2-Ankara Bu yöntemde puanlama kolaydır, hızlıdır. Hazırlanması kolaydır. Fakat : Bu yöntemde Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur. Her konuya uyarlamak mümkün değildir. Davranışların ölçülmesi için uygun değildir.

11 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Çoktan Seçmeli Testler:  Öğrencinin soruyu okuyarak doğru bulduğu cevabı verilen seçenekler içerisinden seçmesidir.  Doğru cevap diğer yanlış cevapların arasındadır. Öğrenci yanlış cevapların arasından doğruyu seçer.  Örneğin :  1- Türkiye’nin Başkenti Neresidir ?  A-)İzmir B-)Kayseri  C-)SakaryaD-)Ankara  Bu test türünün değerlendirmesi çok basit olmakla birlikte hazırlanması zordur.  Kopya çekilmesi kolaydır. Şans ihtimali yüksektir (ör:%20,%25).  Objektiftir. İstatistiksel işlemler rahatlıkla yapılabilir.  Kalabalık gruplara uygulanabilecek en uygun yöntemlerden biridir(örn:Ösym).

12 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Doğru Yanlış Soruları:  Öğrencinin verilen soruya doğru yada yanlış diyerek cevap verdiği soru türüdür.  Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur. O Doğru O Yanlış  Az zaman dilimi içerisinde çok soru hazırlanabilir.  Değerlendirmesi basittir fakat şans oranı çok yüksektir(Örn:50%).  Yanıtlanması kolaydır fakat öğrenciyi ezbere yönlendirir.  Tüm derslerde uygulanabilir fakat kopya çekmesi basittir.

13 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Performans Ödevleri:  Öğrencilerin bilgi becerilerini sergileyen, bir ürün oluşturmalarını isteyen ölçme ve değerlendirme yöntemidir.  Örneğin: Lise edebiyat derslerindeki kompozisyon ödevleri.  Öğrencinin seviyesine uygun konu verilmezse ödev amacına ulaşmaz.

14 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Proje :  Öğrencilerin kendi seçtikleri bir konu çerçevesinde araştırma yapmaları, bilgileri düzenlemeleri ve sonunda raporlaştırarak sundukları ölçme değerlendirme yöntemidir.  Ürün kadar süreç de önemlidir.  Dönütler çok önemlidir. Zaman alıcıdır. Öğrenci başkalarından yardım alabilir.  Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirir.  Bilimsel süreç becerilerini geliştirir.  Teknoloji kullanım becerisini geliştirir.

15 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Portfolyo :  Öğrencinin öğretim süreci boyunca gösterdiği gelişimin gözlenebildiği ölçme değerlendirme biçimidir.  Öğrencinin süreç boyunca geliştirdiği ürünler dosyalanmıştır.  Öğrenciye üst düzey düşünme becerisi kazandırır.  Disiplin ve sorumluluk kazandırır.  Hem süreç hem ürün değerlendirmesine olanak verir.  Öğrenci kendi gelişimini izleyebilir.  Akran ve ebeveynlerle iletişimi arttırır.  Çalışma olarak dönüt alınabilir.  Örneğin: Eğitimde Materyal Tasarımı ödevi.

16 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Rubrik :  Belirlenmiş bir puanlama yönergesine göre öğrencilerin puanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir puanlama yönergesidir.  Öğrencilerin yaptıkları çalışmaların hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında bilgi verir.  Rubrikleri hazırlarken öğrenciye kazandırılacak davranışlar ve bunların somut örnekleri belirlenmelidir.  Bu yöntem ile öğrenci performans kriterlerini bilmiş olur.  Ödev yada özel bir niteliğe ilişkin davranışları anlayabilirler.  Öğrenci kendi gelişimini izleyebilir.  Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

17 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Kontrol Listeleri:  İstenilen davranışın belirlenen ölçüte uygun olup olmadığını anlamayı sağlar.  Bir işi yapabilmek için neyin hangi sırayla yapılması gerektiği hakkında bilgi verir.  Var ya da yok şeklinde belirtildiğinden öğrencinin bir davranışı ne derece kazandığı hakkında bilgi vermez.

18 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Öz değerlendirme:  Öğrencinin belli bir konu hakkında ürünü, süreçte kazandığı bilgi, beceri ve davranışı değerlendirmesidir.  Öğrenci kendi bilgi ve becerisinin, yaptıkları ve yapabileceklerinin farkına varır.  Ayrıca öğrenci eksik yönlerini, neyi öğrendiğini, neyi öğrenmediğini nelerde öğrenme güçlüğü çektiğini kendisi görebilir.  Öz değerlendirmenin akran değerlendirmede olduğu gibi genel sorunu yanlılıktır.  Fakat öğrenci zaman içerisinde daha objektif olarak kendini değerlendirebilecektir.

19 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Akran değerlendirme :  Bu değerlendirme biçiminde gruptaki öğrenciler birbirini değerlendirir.  Buradaki amaç öğrencilerin kendini değerlendirmesi değil arkadaşını değerlendirmesidir.  Öğrenci öğretmen dışında birinden de geri bildirim almış olur.  Öğrencilerin kendilerine olan güvenini arttırır.  Öğrenci arkadaşını değerlendirirken eleştirisel düşünme becerisi gelişir.  Fakat bundaki temel sorunda yanlılıktır.  Öğrencilerin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini zedelemeden objektif bir değerlendirme yapmaları zordur.  Öğrencilerin bu olgunluğa erişmiş olması gereklidir.

20 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Grup değerlendirmesi :  Öğrencilerin grup olarak belirlenen öğrenme amaçlarına ulaşması hedeflenir.  Süreç sonunda öğrencilerin kendilerinin ve gruptaki arkadaşlarının grup ürününe ne kadar katkı sağladığı, etkinliği ve performansı değerlendirilir.  Grup çalışması yetisini geliştirir.  Sorumluluk bilincini arttırır.  Örneğin: Uzaktan eğitim dersi grup ödevleri.

21 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri  Kavram haritası :  Kavram haritası temel bir kavram etrafında ilişkili diğer kavramların grafiksel olarak gösterildiği grafiksel yapılardır.  İnsanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran öğrenme- öğretme stratejisidir (Kaptan, 1998).  Kavram haritaları bireyin eski öğrendikleri bilgiler ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında köprü kurar.  Kavramların birbiriyle ilişkilerini anlamaya yardımcı olur.  Öğrenmeyi kolaylaştırır.  Kavram yanılgılarının tespitini kolaylaştırır.

22 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

23 Kaynakça  http://gucluademogrtsrm0725.blogcu.com/kavram-haritasi-nedir-nasil-uygulanir/5257666 http://gucluademogrtsrm0725.blogcu.com/kavram-haritasi-nedir-nasil-uygulanir/5257666  http://www.slideshare.net/betulword/biliim-teknolojileri-eitiminde-lme-ve-deerlendirme- 23257884 http://www.slideshare.net/betulword/biliim-teknolojileri-eitiminde-lme-ve-deerlendirme- 23257884  http://www.slideshare.net/ozgurkaragoz54/uzaktan-eitimde-lme-ve-deerlendirme http://www.slideshare.net/ozgurkaragoz54/uzaktan-eitimde-lme-ve-deerlendirme  http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/199814F%C4%B0TNAT%20KAPTAN.pdf http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/199814F%C4%B0TNAT%20KAPTAN.pdf  http://www.academia.edu/503565/Uzaktan_egitimde_degerlendirme_sureci_Ogrenci_gor uslerinin_sistemin_gelisimine_katkilari http://www.academia.edu/503565/Uzaktan_egitimde_degerlendirme_sureci_Ogrenci_gor uslerinin_sistemin_gelisimine_katkilari


"Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme GONCA ARıCıLAR BURCU SÜMENGEN FURKAN İKİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları