Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUTSAL KİTAPLAR Yüce Allah’ın bir toplumu; eğitim, yönlendirme, eleştirme, ödüllendirme ve bilgilendirmek için gönderdiği ayetlerden oluşan kitaplara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUTSAL KİTAPLAR Yüce Allah’ın bir toplumu; eğitim, yönlendirme, eleştirme, ödüllendirme ve bilgilendirmek için gönderdiği ayetlerden oluşan kitaplara."— Sunum transkripti:

1

2 KUTSAL KİTAPLAR Yüce Allah’ın bir toplumu; eğitim, yönlendirme, eleştirme, ödüllendirme ve bilgilendirmek için gönderdiği ayetlerden oluşan kitaplara kutsal kitap denir. Hz.Davut ► Zebur Hz. Musa ► Tevrat Hz. İsa ► İncil “Allah, sana kendinden önceki kitapları doğrulayan kitabı gerçek olarak indirdi. O, insanlara yol gösterici olarak daha önce de Tevrat ve İncil’i indirmişti…” Al-i İmran, 3-4

3 Kur’an-ı Kerim, İslam dininin temel ilkelerini ve Allah’ın Hz.Muhammed’e gönderdiği buyruklarını içeren kutsal bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gelmiştir. Peygamberimize ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayında Mekke’de Nur Dağındaki Hira mağarasında gelmiştir. Vahiy: Allah’ın istediği bilgileri, insanlara bildirmesi için peygamberlerine iletmesine denir. Vahiyler, vahiy meleği olan Cebrail aracılığıyla gelmiştir.

4 “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” A lak Suresi,1-5 Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gönderdiği son kutsal kitaptır. Onun her Müslüman tarafından okunması ve öğrenilmesi gerekir. Kendinden önceki kutsal kitapları doğrulayıcı olan Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleri şöyledir: Yüce Allah Kur’an’da “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan okunan bir kitap olarak indirdi.” buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz, “En hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve onu başkasına öğretendir.” buyurmuştur.

5 Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla, 23 yılda, bölüm bölüm ve Arapça olara gönderilmiştir. Kur’an’ın ezberlenmesi ve yazıya geçirilmesi daha kolay bir biçimde gerçekleşmiştir. Kur’an’ın sure ve ayetleri, yaşanılan dönemin gereksinimlerine, ahlaki, dini ve kültürel koşullarına göre vahyolunmuştur. 610-632 “İnkar edenler: ‘Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi?’ dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk.” Furkan suresi, 32 Peygamberimiz, kendisine gelen vahiyleri, vahiy katibi denilen kişilere yazdırmıştır.

6 610 622 632 Peygamberimize Hicretten önce Mekke’de gelen ayetlere Mekki ayetler denir. Bu ayetler, insanları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırır. İyi ahlak ve doğrulukla ilgili öğütler verir. Peygamberimize Medine’de inen ayetlere ise Medeni ayetler denir. Bu ayetler, bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenlemeleri içerir. Kur’an-ı Kerim’de 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz vardır. AYET Kur’an surelerini oluşturan cümlelerin her birine denir. SURE Değişik sayılarda ayetlerden oluşan, Kur’an’ın her bir bölümüne denir. CÜZ Kur’an’ın 20’şer sayfadan oluşan her bir bölümüne denir. MUSHAF Kur’an sayfalarının toplanarak kitap haline getirilmiş şekline denir.

7 Kur’an-ı Kerim, Fatiha suresi ile başlar, Nas suresi ile sona erer. Kur’an-ı Kerim’de yer alan her sure “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlar. Kur’an’daki surelerden sadece Tevbe suresi BESMELE ile başlamaz. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi BAKARA suresidir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi KEVSER suresidir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman zamanında ise çoğaltılmıştır.

8 KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ? Kur’an, insan Allah ilişkisi konusunda yol gösterir. Kur’an, insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Kur’an, insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir. Kur’an, Allah evren ilişkisi konusunda yol gösterir.

9 KUR’AN, İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. “Bana kulluk ediniz, doğru yol budur.” Yasin, 61 “(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz!” Mülk, 23 İnsanla Allah arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Kur’an-ı Kerim bu konuda insanlara yol göstermektedir. Allah Kur’an’da kendini tanıtmıştır. Buna göre; insanı yaratan, evrenin en seçkin varlığı yapan, yaşatan ve yeniden diriltecek olan Allah’tır. İnsan-Allah ilişkisinde dua, çok önemli bir yere sahiptir. Dua, insanla Allah arasındaki ilişki ve iletişimi sürekli canlı tutar. Dua, Allah'ın bağışlama ve esirgemesine yöneliştir.

10 KUR’AN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR “(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın.” Bakara, 148 "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, kendini beğenip, övünen hiç kimseyi sevmez.“ Lokman, 18 "İnananlar, birbirleriyle kardeştir...“ Hucurat, 10 Kur'an, insanın insanla ilişkilerini düzenleyen temel ilkeler getirmiştir. Bunların yorumlanıp uygulamaya konulmasını da insana bırakmıştır. Kur'an, insanların birbiriyle ilişkilerinde, insan haklarına saygı gösterilmesini istemektedir. Diğer insanların haklarına saygı göstermeli, sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Birbirimize karşı saygılı, alçak gönüllü, merhametli olmalıyız. Yalan söylememeli, kimsenin arkasından konuşmamalı, kıskanç, geçimsiz insanlar olmamalıyız.

11 KUR’AN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. "Allah'ın göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?" Lokman, 20 "...Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik...“ A'raf, 10 Kur'an-ı, içinde yaşadığı evrenle ilişkisi konusunda insana yol göstermektedir. Evrende yaşama ortamı oluşturulmuş ve tüm varlıklar insana hizmet için yaratılmıştır. Allah Kur'an‘ da, insan-evren ilişkisi konusunda insanın konumunu belirler ve bu ilişkide sorumluluğun insanda olduğunu söyler.

12 KUR’AN, ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR. "Allah, her şeyi yaratıp düzenlemiş, tabiatını belirleyip yol göstermiştir.“ A’la, 2-3 "...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." Furkân, 2 Evreni düzenleyen ve koyduğu yasalara göre işleyişini sürdüren Allah’tır. Evrendeki varlıklar, bu yasaların sınırları içinde görevlerini aksatmadan yürütürler. Evrende var olan her şey, var oluşunu ve varlığını sürdürmesini Allah’a borçludur. Dilediği zaman her şeyin varlığına son verecek olan da yine Allah’tır.

13 Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın emir ve yasakları, geçmiş peygamberlerden kıssalar ve ahlak kaideleri yer alır. Ayrıca ahiret, cennet, cehennemle ilgili bilgiler de bulunur. Kur’an kelimesi, toplamak ve okumak anlamına gelir. Peygamber Efendimizin getirdiği en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir. graffito SON OLARAK:


"KUTSAL KİTAPLAR Yüce Allah’ın bir toplumu; eğitim, yönlendirme, eleştirme, ödüllendirme ve bilgilendirmek için gönderdiği ayetlerden oluşan kitaplara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları