Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar Kardeşlik E m a n e t i k o r u m a k A l ç a k g ö n ü l l ü l ü k A d a l e t l i o l m a k B a ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar Kardeşlik E m a n e t i k o r u m a k A l ç a k g ö n ü l l ü l ü k A d a l e t l i o l m a k B a ş."— Sunum transkripti:

1

2

3 İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar Kardeşlik E m a n e t i k o r u m a k A l ç a k g ö n ü l l ü l ü k A d a l e t l i o l m a k B a ş k a l a r ı n a M a d d i y a r d ı m d a b u l u n m a k S a v u r g a n l ı k t a n k a ç ı n m a k İ n s a n l a r a i y i D a v r a n m a k v e g ü z e l s ö z s ö y l e m e k G ö r g ü l ü o l m a k D o ğ r u l u k S ö z ü n d e d u r m a k İslam’da Övülen Ahlaki Tutum ve Davranışlara Örnekler Verebilirmisiniz?

4

5 Size dostlarınızın güven duymasını istermisiniz? Dostlarınızın size güvenmesi için hangi davranışları sergilemeniz gerekir?

6 Sahabelerden Abdullah ibni Âmir anlatıyor: Bir gün Resul-i Ekrem (s.a.v.) bize gelmişti. O zamanlar henüz çocuktum. Oynamak için sokağa çıkmıştım. Annem: "Abdullah! Buraya gel. Bak, sana ne vereceğim!" diye beni çağırdı. Peygamber Efendimiz anneme: "Ona ne verecektin?" diye sordu.

7 Annem de: "Bir hurma verecektim.”dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber anneme şunu söyledi: "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin senin hakkında, 'Bir yalan söyledi.' diye yazılacaktı." Peygamberimiz bu sözüyle bizlere neyi anlatmak istemiştir?

8 Kişinin söz,düşünce ve davranışlarında açık, dürüst ve tutarlı olmasına doğruluk denir. Halkımız arasında “özün ve sözün; için ve dışın bir olması” şeklinde ifade edilen bir özelliktir. SSize göre doğruluk nedir?

9 Size yalan söyleyen birisine karşı neler düşünürsünüz? Ona güvenmeye devam eder misiniz?

10 Namazlarda her gün birçok kez okunan Fatiha sûresinde bizi doğruluğa ulaştırması için Allah’a dua edilir.

11 “Ey iman edenler! Allah’ın azabından korkun ve doğru söz söyleyin ki böylece Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 70-71)

12 “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd, 112)

13 “Yalancılık insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete ulaştırır.” (Hadis-i şerif)

14 Doğru ve dürüst davranış sergileyenlere en güzel ödülün verileceği Kur’an-ı Kerim’de şöyle müjdelenmiştir.

15 “Rabb’imiz Allah’tı deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! derler. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Bu çok bağışlan ve Rahim olan Allah’ın bir ikramıdır.” (Fussilet, 30-32)

16 Sözlerine inanılan, kendilerine güvenilen insanlar sevilir ve saygı görürler. Bu nedenle biz de, her zaman doğru olanı seçmeli ve hakkı savunmalıyız.


"İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar Kardeşlik E m a n e t i k o r u m a k A l ç a k g ö n ü l l ü l ü k A d a l e t l i o l m a k B a ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları