Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kolayla ş tırıcı Mutluluk ipuçları…. Dostundan gelen kötülü ğ e iyilikle kar ş ılık ver. Dostundan/dü ş manından gelen iyili ğ e daha güzeli ile kar ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kolayla ş tırıcı Mutluluk ipuçları…. Dostundan gelen kötülü ğ e iyilikle kar ş ılık ver. Dostundan/dü ş manından gelen iyili ğ e daha güzeli ile kar ş."— Sunum transkripti:

1 Kolayla ş tırıcı Mutluluk ipuçları…

2 Dostundan gelen kötülü ğ e iyilikle kar ş ılık ver. Dostundan/dü ş manından gelen iyili ğ e daha güzeli ile kar ş ılık ver Dü ş manından gelen kötülü ğ e sabret. İ nananlar kötülü ğ ü iyilikle savarlar

3 Gizli bir ş ey konu ş acaksan sadaka ver.

4 Allahın sizi ba ş ına dikti ğ i malları aklı ermezlere vermeyin.

5 Birbirinizin malını ancak ticaret yoluyla yiyin

6 Allahın bazısına fazlaca verdi ğ i ş eyi temenni etmeyin

7 anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan kom ş ulara, yakın kom ş ulara, yanında bulunan arkada ş a, yolda kalanlara, sahip oldu ğ unuz kölelere iyilik edin.

8 Kıskanmayın, cimrilik etmeyin, övünmeyin, kibirlenmeyin, cimrili ğ i tavsiye eden kötü insandır bunu bil.

9 Allaha ş irk ko ş mak en büyük günahtır. Allaha ş irk ko ş ma

10 Lanetli kimseler Allahın lütfundan kereminden insanlara verdi ğ i nimetleri kıskanırlar. Lanetli kimseler e ğ er gerçekten mülk sahibi olsalardı çekirde ğ in zerresini dahi vermezlerdi. Kitabı okuyup ş eytana tapan ve daha Allahı tanımamı ş lara bunlar müminlerden daha iyi yoldadır diyenler lanetli ki ş ilerdir. Bunları bil Allahın lanet etti ğ i kimsenin yardımcısı yoktur. Sende yardımcı olma

11 Emanetleri ehline verin,insanlar arasında hükmederken adaletle hükmedin, Allaha itaat edin,Peygambere itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin, Anla ş mazlı ğ a dü ş erseniz Allaha havale edin.

12 Ş eytan insanı bir daha geri dönemeyece ğ i kadar saptırmak ister. Ş eytanı tanıyın. Ta ğ uta inanmayınız ve onun önünde muhakemele ş me yiniz

13 Münafıkların içlerine tesir edecek güzel sözler söyleyin.

14 Sıddık olanlar, ş ehitler ve iyiler arasında olmaya çalı ş ın

15 Allaha ş ükret nankörlük etme ana ve babaya itaat et.(Bilmedi ğ in bir ş eyi Allaha ortak ko ş manı istemeleri dı ş ında) Namazı kıl iyili ğ i emret kötülükten sakındır. Ba ş ına gelenlere sabret, çünkü bunlar azmi gerektiren i ş lerdendir. İ nsanlara kar ş ı böbürlenme ve çalımla yürüme yürüyü ş ünde tabii ol sesini alçalt. Bir ilme, bir mür ş ide ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmayan bilgi de ğ ildir. Gökleri ve yeri kim yarattı derse biri Allaha hamdolsun de. Allahı öv

16 size bir hayır dokundu mu cimrilik etmeyin (payla ş ın) size bir kötülük dokundu ğ unda sızlanmayın


"Kolayla ş tırıcı Mutluluk ipuçları…. Dostundan gelen kötülü ğ e iyilikle kar ş ılık ver. Dostundan/dü ş manından gelen iyili ğ e daha güzeli ile kar ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları