Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI CEMİL DİLBAZ Yeminli Mali Müşavir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI CEMİL DİLBAZ Yeminli Mali Müşavir."— Sunum transkripti:

1 3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI CEMİL DİLBAZ Yeminli Mali Müşavir

2 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 2 İÇİNDEKİLER Yasal Mevzuat Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar Tevkifat Uygulanacak İşlemler ve Uygulamalar Belge Düzeni İade İşlemleri Yapım İşinin Taşeronlara Yaptırılması Diğer Önemli Hususlar

3 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 3 YASAL MEVZUAT KDV K. Md. 9 “Gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

4 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 4 YASAL MEVZUAT 89 Seri no’lu KDV tebliği 91 Seri no’lu KDV tebliği

5 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 5 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, Döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar ve özel finans kurumları,

6 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 6 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (Bunlar yalnızca Yapım işleri, temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, yemek servis hizmetlerine ait KDV. yi tevkifata tabi tutacaklardır. (95 numaralı KDV.tebliği)

7 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 7 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR AYRICA, Yapı Denetim Hizmeti Alan Tüm KDV Mükellefleri Özel Güvenlik Hizmeti Alan Tüm KDV Mükellefleri Bakır, Alüminyum Çinko ürün alım yapanlar Fason yaptırılan tekstil, konfeksiyon işlerini yaptıranlar Pamuk, tiftik, hampost ve deri alımı yapanlar Küçük, büyük baş hayvanların et alım yapanlar Turizm acentası, rehberlik hizmetleri alanlar

8 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 8 TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER TAM TEVKİFAT KISMİ TEVKİFAT ** KDV 2 beyannamesi ile beyan edilecek

9 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 9 TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER Ticari İşletmeye Dahil Olmayan Mal ve Hakların Kiralama İşlemlerinde sorumluluk uygulaması, Reklam Verme İşlemlerinde sorumluluk uygulaması, Yurt dışından sağlanan hizmetlerde sorumluluk uygulaması, Telif Haklarında (faaliyetlerinde) sorumluluk uygulaması

10 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 10 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER KDV’siz İthal Edilen Akaryakıt Teslimleri Atık Kâğıt, Hurda Plastik ve Hurda Cam Teslimleri Yapı Denetim Hizmetleri Hizmet Alımları İşgücü Hizmeti Alımları Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçe Teslimleri

11 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 11 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER Bakır, Alimünyum ve Çinko Ürünleri Teslimleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Et, Sakatat Ve Bağırsaklarının Teslimleri Turizm Acentesi, Rehber ve Benzerleri Tarafından Verilen Bazı Hizmetler

12 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 12 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI 1- YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmetleri doğrudan yurtdışından sağlamaları işleminde; ** İşlemden Türkiye’de yararlanıldığı için KDV sorumlu sıfatı ile beyan edilip ödenecektir İlgili kanun maddeleri: Kdv k. 1, 6-b

13 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 13 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI 2- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI GV. Md. 70’te sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri Ticari, Zirai, Serbest Meslek faaliyeti sayılmasa dahi KDV’ye tabidir *** İktisadi işletmelere dahil olmayan GAYRİMENKULLER istisna edilmiştir. (17/4-d) İlgili kanun maddeleri: Kdv k. 1, 3-f, 17/4-d, GVK 70. md.

14 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 14 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI Kiraya verenin Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması Ve * Kiracının Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunması *** Yukarıdaki şartların aynı anda olması ile KİRACI; sorumlu sıfatıyla beyanname vermelidir

15 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 15 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI 3- REKLAM İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI Reklamı Alanların Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması Ve * Reklamı Verenlerin Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunması ** Yukarıdaki şartların aynı anda olması ile REKLAMI VERENLER; sorumlu sıfatıyla beyanname vermelidir İlgili mevzuat: 30 nolu Kdv genel tebliği

16 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 16 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI 4- TELİF HAKLARINDA SORUMLULUK UYGULAMASI GVK’nun 18.Maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94.Maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yapanların KDV’si, bu kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 18.Madde kapsamına giren faaliyetleri mutad ve sürekli olarak sürdüren ve gerçek usulde KDV mükellefi olanların KDV’leri ise kendileri tarafından beyan edilerek ödenecektir. İlgili mevzuat: GVK 18, 94

17 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 17 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMALARI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanununa göre (hesaplanan KDV ile birlikte) o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. (2010 yılı için 680 TL) Ancak, fatura düzenleme sınırını aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedeli parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacaktır

18 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 18 BELGE DÜZENİ Tevkifat kapsamına giren işlemler faturada; Örnek İşlem bedeli : 100,00 (1) KDV : 18,00 (2) KDVTevkifatı (9/10) : 16,20 (3) (2 * 9/10) Tahsil Edilen KDV : 1,80 (4) (2 – 3 ) TOPLAM : 101,80 (5) (1 + 4 )

19 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 19 BELGE DÜZENİ FATURAYI DÜZENLEYEN (SATICI İşletme İçin) Örnek İşlem bedeli : 100,00 (Satışlar Hesabı) (A) KDV : 18,00 KDVTevkifatı (9/10) : 16,20 Tahsil Edilen KDV : 1,80 (391 Hes. KDV ) (A) TOPLAM : 101,80 (12x ilgili hesap) (B)

20 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 20 BELGE DÜZENİ FATURAYI DÜZENLEYEN (SATICI İşletme İçin) ---------------- / / -------------------- BORÇ ALACAK 120 ALICILAR 101,80 - (------------ Belediyesi) 600 Y. İÇİ SATIŞLAR 100,00 - ………….. Tevkifatlı Satışlar 391 HESAPLANAN KDV 1,80 - Hesaplanan Tevkifatlı KDV 9/10 ---------------- / / --------------------

21 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 21 BELGE DÜZENİ ALICI İşletme İçin Örnek İşlem bedeli : 100,00 (İlgili hesap) (B) KDV : 18,00 (191 İnd. KDV) (B) KDVTevkifatı (9/10) : 16,20 (360 Öd. V. Fonlar (A) Tahsil Edilen KDV : 1,80 TOPLAM : 101,80 (32x ilgili hesap) (A)

22 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 22 BELGE DÜZENİ ALICI İşletme İçin ---------------- / / -------------------- BORÇ ALACAK 150-153-730 İLGİLİ HESAP 100,00 191 İNDİRİLECEK KDV 18,00 360 ÖDENECEK V.FONL. 16,20 - Tevkifatlı KDV 9/10 320 SATICILAR 101,80 ---------------- / / --------------------

23 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 23 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ Düzeltme işlemi; Hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir. (KDV 58 nolu G.Tebliğ)

24 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 24 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ Önceki örnekteki malın iadesinde düzenlenecek fatura: İşlem bedeli : 100,00 KDV : 1,80 TOPLAM : 101,80

25 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 25 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ İADE FATURASINI DÜZENLEYEN ( İADE EDEN İşletme İçin ) ---------------- / / -------------------- BORÇ ALACAK 320 SATICILAR 101,80 150-153 İLGİLİ HESAP 100,00 391 HESAPLANAN KDV 1,80 - Alış iadesi Hesaplanan KDV ---------------- / / --------------------

26 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 26 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ İADE MALI GERİ ALAN İşletme İçin ---------------- / / -------------------- BORÇ ALACAK 610 SATIŞTAN İADELER 100,00 191 İNDİRİLECEK KDV 1,80 120 ALICILAR 101,80 ---------------- / / --------------------

27 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 27 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ İLGİLİ DÖNEMDE KDV 2 BEYANNAMESİ İLE ÖDENEN KDV ??????

28 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 28 İADE İŞLEMLERİ Tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükellefler iade talep etmeleri halinde; Hizmetin yapıldığı dönem beyannamesine “sorumlular tarafından tevkif edilen Katma Değer Vergisi tutarını” yazacaklardır. Bu bölüme işlemin bünyesine giren verginin yazılması söz konusu değildir. İade olarak talep edilecek tutar işlemin bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek Katma Değer Vergisi hiçbir suretle tevkif edilen vergiden fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep edilen mükelleflerden istenecek olan “yüklenilen vergiler listesi” iadenin tevkif edilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel değildir.

29 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 29 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde, 2004 yılı Mart ayı başından itibaren yapım işleri yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.

30 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 30 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanacak ve hesaplanan katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılacaktır. Hizmetin sözleşmede belirtilen şartlara uymaması ve benzeri nedenlerle, tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı üzerinden yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

31 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 31 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler ÖRNEK A Üniversitesine 1.000.000,00-TL tutar karşılığında spor salonu yapan müteahhit B, yaptığı 1.000.000,00-TL tutarındaki hizmet için fatura kesmiş, Üniversite bu bedel üzerinden hesaplanan 180.000,00-TL KDV'nin 150.000,00-TL'sini müteahhide ödemiş kalan 30.000,00- TL'yi ise sorumlu sıfatıyla beyan etmiştir. Eğer yapım işinin bedelinde her hangi bir nedenden dolayı azalma meydana gelirse bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekecektir.

32 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 32 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler 100.000,00TL azaltılma meydana gelmiştir. Bu durumda, Üniversite, 100.000,00-TL için bir fatura düzenleyecek ve bu faturaya ait 18.000,00-TL katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayan 15.000,00-TL'sini faturada gösterecek ve daha önce indirim hesaplarına almış olduğu bu tutarı ilgili dönemde hesaplanan KDV olarak beyan edecektir. Tevkifata tabi tutarak beyan edilen 3.000,00-TL, aynı zamanda indirim konusu yapıldığından bu tutara ilişkin bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

33 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 33 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler Üniversite tarafından düzenlenen faturaya istinaden 115.000,00-TL'yi iade eden müteahhit de, önceki dönemde hesaplanan KDV tutarına dahil ettiği 15.000,00-TL'yi ilgili döneme ait 1 Nolu Katma Değer Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır

34 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 34 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması İşlem tevkifata tabi olmadığı halde, alıcılarca tevkifata tabi tutulması halinde satıcılar, alıcıdan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren bir belge alarak alıcının bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvuracak ve verginin tamamını beyan ettiği halde yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle verginin tamamını alıcıdan tahsil edemediğini belirterek bu verginin iadesini isteyecektir.

35 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 35 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması Tevkifatın yersiz olduğunun anlaşılması halinde vergi dairesi, satıcının bağlı olduğu vergi dairesinden tevkifata konu işlem bedelinin tamamen beyan edilip edilmediğini yazı ile soracak, gelen cevaptan işlemin tevkifatsız olarak beyan edildiğinin anlaşılması üzerine yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen vergi, mükellefe red ve iade edilecektir.

36 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 36 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması Satıcı, hesapladığı ve alıcının yanlışlıkla tevkifat uyguladığı vergiyi beyan etmemişse, yine alıcının vergi dairesince red ve iade işlemi yapılacak, ayrıca bu durum satıcının vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan düzeltme işlemi sonucunda iade edilen katma değer vergisi tutarı satıcı tarafından iadenin gerçekleştiği döneme ait 1 Nolu KDV beyannamesinin "İlave edilecek KDV" satırında beyan edilecektir. Bu düzeltme işlemi sonucunda vergi ziyaı söz konusu olmadığından ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

37 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 37 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Tevkifata tabi olan ancak yüksek tevkifat oranı uygulanan işlemlerde de önceki slaytta belirtildiği gibi işlem yapılacaktır. Yani satıcılar, alıcıdan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren bir belge alarak alıcının bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvuracak ve verginin tamamını beyan ettiği halde yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle verginin tamamını alıcıdan tahsil edemediğini belirterek bu verginin iadesini isteyecektir.

38 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 38 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Tevkifatın yersiz olduğunun anlaşılması halinde vergi dairesi, satıcının bağlı olduğu vergi dairesinden tevkifata konu işlem bedelinin tamamen beyan edilip edilmediğini yazı ile soracak, gelen cevaptan beyan edildiğinin anlaşılması üzerine yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen vergi, mükellefe red ve iade edilecektir.

39 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 39 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Satıcı, alıcının fazla tevkifat uyguladığı vergiyi beyan etmemişse, yine alıcının vergi dairesince red ve iade işlemi yapılacak, ayrıca bu durum satıcının vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan düzeltme işlemi sonucunda iade edilen katma değer vergisi tutarı satıcı tarafından iadenin gerçekleştiği döneme ait 1 Nolu KDV beyannamesinin "İlave edilecek KDV" satırında beyan edilecektir. Bu düzeltme işlemi sonucunda vergi ziyaı söz konusu olmadığından ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

40 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 40 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 3.Tevkifata Tabi Olan ve Tevkifata Tabi Tutulan, Ancak Mükellefi Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler Tevkifata tabi olan ve alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV'nin satıcı tarafından da beyan edilmesi durumunda satıcı, düzeltme talebini tevsik edici belgelerle birlikte kendi bağlı olduğu vergi dairesine yapacaktır. Vergi dairesi düzeltme talebini yerine getirmek için sorumlunun vergi dairesinden de bilgi alarak işlemi sonuçlandıracaktır.

41 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 41 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 4. Belgesiz Mal Bulunduranların, Bunların KDV’sinden Sorumlu Tutulması Fiili veya kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurduğu veya belgesiz hizmet satın aldığı tespit edilenler, bu alışları nedeniyle ziya uğratılan KDV’den sorumludurlar. Bu tarhiyata vergi ziyaı uygulanır.

42 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 42 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Sigorta acentaları, döviz büroları, mutad işlemleri BSMV konusuna girdiği için A Acentaları tarafından yapılan bina, otomobil, demirbaş gibi malların satışlarında alış ile satış arasındaki müsbet fark BSMV vergisine tabidir. B acentaları poliçe BSMV vergisi kapsamı dışında olduğundan, demirbaş gibi malların satışında, alıcı KDV mükellefi ise sorumlu sıfatıyla Beyanname verecektir.

43 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 43 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Basit usulde mükellef olanlar KDV den istisna tutulduğundan, bu mükelleflerin KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında da KDV Sorumluluk uygulaması yapılmaz. KDV sorumluluğunun yerine getirilmemiş olması hazineye intikal eden toplam vergi tutarında azalmaya sebebiyet vermemişse, yerine getirilmeyen sorumluluk nedeniyle vergi aslı vergi cezası ve gecikme faizi aranmaması gerektiği esası yargı organlarınca benimsenmeye başlamıştır.

44 Pamuk, tiftik, yün yapağı ile Ham post ve deri teslimleri, Büyük ve küçükbaş hayvanların et ve sakatatlarının teslimleri Turizm acentası, rehber ve benzerleri tarafından verilen bazı hizmet teslimlerinde (Satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15.ci gününün mesai saiti bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.) 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 44

45 28/12/20103065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması 45 TEŞEKKÜRLER


"3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI CEMİL DİLBAZ Yeminli Mali Müşavir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları