Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
CEMİL DİLBAZ Yeminli Mali Müşavir

2 KDV Tevkifatı Uygulaması
İÇİNDEKİLER Yasal Mevzuat Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar Tevkifat Uygulanacak İşlemler ve Uygulamalar Belge Düzeni İade İşlemleri Yapım İşinin Taşeronlara Yaptırılması Diğer Önemli Hususlar 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

3 KDV Tevkifatı Uygulaması
YASAL MEVZUAT KDV K. Md. 9 “Gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

4 KDV Tevkifatı Uygulaması
YASAL MEVZUAT 89 Seri no’lu KDV tebliği 91 Seri no’lu KDV tebliği 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

5 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, Döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar ve özel finans kurumları, 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

6 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (Bunlar yalnızca Yapım işleri, temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, yemek servis hizmetlerine ait KDV. yi tevkifata tabi tutacaklardır. (95 numaralı KDV.tebliği) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

7 SORUMLU TAYİN EDİLEN VE TEVKİFAT YAPACAK KURULUŞLAR
AYRICA, Yapı Denetim Hizmeti Alan Tüm KDV Mükellefleri Özel Güvenlik Hizmeti Alan Tüm KDV Mükellefleri Bakır, Alüminyum Çinko ürün alım yapanlar Fason yaptırılan tekstil, konfeksiyon işlerini yaptıranlar Pamuk, tiftik, hampost ve deri alımı yapanlar Küçük, büyük baş hayvanların et alım yapanlar Turizm acentası, rehberlik hizmetleri alanlar 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

8 TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER
TAM TEVKİFAT KISMİ TEVKİFAT ** KDV 2 beyannamesi ile beyan edilecek 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

9 TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER
Ticari İşletmeye Dahil Olmayan Mal ve Hakların Kiralama İşlemlerinde sorumluluk uygulaması, Reklam Verme İşlemlerinde sorumluluk uygulaması, Yurt dışından sağlanan hizmetlerde sorumluluk uygulaması, Telif Haklarında (faaliyetlerinde) sorumluluk uygulaması 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

10 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER
KDV’siz İthal Edilen Akaryakıt Teslimleri Atık Kâğıt, Hurda Plastik ve Hurda Cam Teslimleri Yapı Denetim Hizmetleri Hizmet Alımları İşgücü Hizmeti Alımları Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçe Teslimleri 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

11 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER
Bakır, Alimünyum ve Çinko Ürünleri Teslimleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Et, Sakatat Ve Bağırsaklarının Teslimleri Turizm Acentesi, Rehber ve Benzerleri Tarafından Verilen Bazı Hizmetler 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

12 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI
1- YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmetleri doğrudan yurtdışından sağlamaları işleminde; ** İşlemden Türkiye’de yararlanıldığı için KDV sorumlu sıfatı ile beyan edilip ödenecektir İlgili kanun maddeleri: Kdv k. 1, 6-b 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

13 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI
2- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI GV. Md. 70’te sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri Ticari, Zirai, Serbest Meslek faaliyeti sayılmasa dahi KDV’ye tabidir *** İktisadi işletmelere dahil olmayan GAYRİMENKULLER istisna edilmiştir. (17/4-d) İlgili kanun maddeleri: Kdv k. 1, 3-f, 17/4-d, GVK 70. md. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

14 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI
Kiraya verenin Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması Ve * Kiracının Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunması *** Yukarıdaki şartların aynı anda olması ile KİRACI; sorumlu sıfatıyla beyanname vermelidir 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

15 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI
3- REKLAM İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI Reklamı Alanların Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması Ve * Reklamı Verenlerin Gerçek Usulde KDV mükellefiyetinin bulunması ** Yukarıdaki şartların aynı anda olması ile REKLAMI VERENLER; sorumlu sıfatıyla beyanname vermelidir İlgili mevzuat: 30 nolu Kdv genel tebliği 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

16 TAM TEVKİFAT UYGULAMALARI
4- TELİF HAKLARINDA SORUMLULUK UYGULAMASI GVK’nun 18.Maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94.Maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yapanların KDV’si, bu kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 18.Madde kapsamına giren faaliyetleri mutad ve sürekli olarak sürdüren ve gerçek usulde KDV mükellefi olanların KDV’leri ise kendileri tarafından beyan edilerek ödenecektir. İlgili mevzuat: GVK 18, 94 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

17 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMALARI
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanununa göre (hesaplanan KDV ile birlikte) o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. (2010 yılı için 680 TL) Ancak, fatura düzenleme sınırını aşan işlemlere ait katma değer vergisinin tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedeli parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacaktır 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

18 KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ Tevkifat kapsamına giren işlemler faturada; Örnek İşlem bedeli : 100,00 (1) KDV : ,00 (2) KDVTevkifatı (9/10) : ,20 (3) (2 * 9/10) Tahsil Edilen KDV : ,80 (4) (2 – 3 ) TOPLAM : 101,80 (5) (1 + 4 ) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

19 KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ FATURAYI DÜZENLEYEN (SATICI İşletme İçin) Örnek İşlem bedeli : 100,00 (Satışlar Hesabı) (A) KDV : ,00 KDVTevkifatı (9/10) : ,20 Tahsil Edilen KDV : ,80 (391 Hes. KDV ) (A) TOPLAM : 101,80 (12x ilgili hesap) (B) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

20 KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ FATURAYI DÜZENLEYEN (SATICI İşletme İçin) / / BORÇ ALACAK 120 ALICILAR ,80 - ( Belediyesi) 600 Y. İÇİ SATIŞLAR ,00 - ………….. Tevkifatlı Satışlar 391 HESAPLANAN KDV ,80 - Hesaplanan Tevkifatlı KDV 9/10 / / 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

21 KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ ALICI İşletme İçin Örnek İşlem bedeli : 100,00 (İlgili hesap) (B) KDV : ,00 (191 İnd. KDV) (B) KDVTevkifatı (9/10) : ,20 (360 Öd. V. Fonlar (A) Tahsil Edilen KDV : ,80 TOPLAM : 101,80 (32x ilgili hesap) (A) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

22 KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ ALICI İşletme İçin / / BORÇ ALACAK İLGİLİ HESAP ,00 191 İNDİRİLECEK KDV ,00 360 ÖDENECEK V.FONL ,20 - Tevkifatlı KDV 9/10 320 SATICILAR ,80 / / 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

23 TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ Düzeltme işlemi; Hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir. (KDV 58 nolu G.Tebliğ) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

24 TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ Önceki örnekteki malın iadesinde düzenlenecek fatura: İşlem bedeli : 100,00 KDV : ,80 TOPLAM : 101,80 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

25 TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ İADE FATURASINI DÜZENLEYEN (İADE EDEN İşletme İçin) / / BORÇ ALACAK 320 SATICILAR ,80 İLGİLİ HESAP ,00 391 HESAPLANAN KDV ,80 - Alış iadesi Hesaplanan KDV / / 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

26 TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ KDV Tevkifatı Uygulaması
BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ İADE MALI GERİ ALAN İşletme İçin / / BORÇ ALACAK 610 SATIŞTAN İADELER ,00 191 İNDİRİLECEK KDV ,80 120 ALICILAR ,80 / / 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

27 BELGE DÜZENİ TEVKİFATA TABİ MALIN İADESİ
İLGİLİ DÖNEMDE KDV 2 BEYANNAMESİ İLE ÖDENEN KDV ?????? 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

28 KDV Tevkifatı Uygulaması
İADE İŞLEMLERİ Tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükellefler iade talep etmeleri halinde; Hizmetin yapıldığı dönem beyannamesine “sorumlular tarafından tevkif edilen Katma Değer Vergisi tutarını” yazacaklardır. Bu bölüme işlemin bünyesine giren verginin yazılması söz konusu değildir. İade olarak talep edilecek tutar işlemin bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek Katma Değer Vergisi hiçbir suretle tevkif edilen vergiden fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep edilen mükelleflerden istenecek olan “yüklenilen vergiler listesi” iadenin tevkif edilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel değildir.  28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

29 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI
91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde, 2004 yılı Mart ayı başından itibaren yapım işleri yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

30 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI
Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanacak ve hesaplanan katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılacaktır. Hizmetin sözleşmede belirtilen şartlara uymaması ve benzeri nedenlerle, tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı üzerinden yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

31 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI
Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler ÖRNEK A Üniversitesine ,00-TL tutar karşılığında spor salonu yapan müteahhit B, yaptığı ,00-TL tutarındaki hizmet için fatura kesmiş, Üniversite bu bedel üzerinden hesaplanan ,00-TL KDV'nin ,00-TL'sini müteahhide ödemiş kalan ,00-TL'yi ise sorumlu sıfatıyla beyan etmiştir. Eğer yapım işinin bedelinde her hangi bir nedenden dolayı azalma meydana gelirse bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

32 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI
Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler ,00TL azaltılma meydana gelmiştir. Bu durumda, Üniversite, ,00-TL için bir fatura düzenleyecek ve bu faturaya ait ,00-TL katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmayan ,00-TL'sini faturada gösterecek ve daha önce indirim hesaplarına almış olduğu bu tutarı ilgili dönemde hesaplanan KDV olarak beyan edecektir. Tevkifata tabi tutarak beyan edilen 3.000,00-TL, aynı zamanda indirim konusu yapıldığından bu tutara ilişkin bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

33 YAPIM İŞİNİN TAŞERONLARA YAPTIRILMASI
Fiyat Farkı, Kur Farkı vb. Değişiklikler Üniversite tarafından düzenlenen faturaya istinaden ,00-TL'yi iade eden müteahhit de, önceki dönemde hesaplanan KDV tutarına dahil ettiği ,00-TL'yi ilgili döneme ait 1 Nolu Katma Değer Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

34 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması İşlem tevkifata tabi olmadığı halde, alıcılarca tevkifata tabi tutulması halinde satıcılar, alıcıdan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren bir belge alarak alıcının bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvuracak ve verginin tamamını beyan ettiği halde yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle verginin tamamını alıcıdan tahsil edemediğini belirterek bu verginin iadesini isteyecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

35 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması Tevkifatın yersiz olduğunun anlaşılması halinde vergi dairesi, satıcının bağlı olduğu vergi dairesinden tevkifata konu işlem bedelinin tamamen beyan edilip edilmediğini yazı ile soracak, gelen cevaptan işlemin tevkifatsız olarak beyan edildiğinin anlaşılması üzerine yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen vergi, mükellefe red ve iade edilecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

36 DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Tevkifata Tabi olmadığı halde tevkifat yapılması Satıcı, hesapladığı ve alıcının yanlışlıkla tevkifat uyguladığı vergiyi beyan etmemişse, yine alıcının vergi dairesince red ve iade işlemi yapılacak, ayrıca bu durum satıcının vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan düzeltme işlemi sonucunda iade edilen katma değer vergisi tutarı satıcı tarafından iadenin gerçekleştiği döneme ait 1 Nolu KDV beyannamesinin "İlave edilecek KDV" satırında beyan edilecektir. Bu düzeltme işlemi sonucunda vergi ziyaı söz konusu olmadığından ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

37 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Tevkifata tabi olan ancak yüksek tevkifat oranı uygulanan işlemlerde de önceki slaytta belirtildiği gibi işlem yapılacaktır. Yani satıcılar, alıcıdan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren bir belge alarak alıcının bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvuracak ve verginin tamamını beyan ettiği halde yersiz uygulanan tevkifat nedeniyle verginin tamamını alıcıdan tahsil edemediğini belirterek bu verginin iadesini isteyecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

38 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Tevkifatın yersiz olduğunun anlaşılması halinde vergi dairesi, satıcının bağlı olduğu vergi dairesinden tevkifata konu işlem bedelinin tamamen beyan edilip edilmediğini yazı ile soracak, gelen cevaptan beyan edildiğinin anlaşılması üzerine yersiz olarak tevkif edilen ve ödenen vergi, mükellefe red ve iade edilecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

39 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 2.Yüksek Tevkifat Oranı Uygulanması Satıcı, alıcının fazla tevkifat uyguladığı vergiyi beyan etmemişse, yine alıcının vergi dairesince red ve iade işlemi yapılacak, ayrıca bu durum satıcının vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan düzeltme işlemi sonucunda iade edilen katma değer vergisi tutarı satıcı tarafından iadenin gerçekleştiği döneme ait 1 Nolu KDV beyannamesinin "İlave edilecek KDV" satırında beyan edilecektir. Bu düzeltme işlemi sonucunda vergi ziyaı söz konusu olmadığından ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

40 KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 3.Tevkifata Tabi Olan ve Tevkifata Tabi Tutulan, Ancak Mükellefi Tarafından Verginin Tamamının Beyan Edildiği İşlemler Tevkifata tabi olan ve alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV'nin satıcı tarafından da beyan edilmesi durumunda satıcı, düzeltme talebini tevsik edici belgelerle birlikte kendi bağlı olduğu vergi dairesine yapacaktır. Vergi dairesi düzeltme talebini yerine getirmek için sorumlunun vergi dairesinden de bilgi alarak işlemi sonuçlandıracaktır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

41 KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 4. Belgesiz Mal Bulunduranların, Bunların KDV’sinden Sorumlu Tutulması Fiili veya kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurduğu veya belgesiz hizmet satın aldığı tespit edilenler, bu alışları nedeniyle ziya uğratılan KDV’den sorumludurlar. Bu tarhiyata vergi ziyaı uygulanır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

42 KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Sigorta acentaları, döviz büroları, mutad işlemleri BSMV konusuna girdiği için A Acentaları tarafından yapılan bina, otomobil, demirbaş gibi malların satışlarında alış ile satış arasındaki müsbet fark BSMV vergisine tabidir. B acentaları poliçe BSMV vergisi kapsamı dışında olduğundan, demirbaş gibi malların satışında, alıcı KDV mükellefi ise sorumlu sıfatıyla Beyanname verecektir. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

43 KDV Tevkifatı Uygulaması
DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Basit usulde mükellef olanlar KDV den istisna tutulduğundan, bu mükelleflerin KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında da KDV Sorumluluk uygulaması yapılmaz. KDV sorumluluğunun yerine getirilmemiş olması hazineye intikal eden toplam vergi tutarında azalmaya sebebiyet vermemişse, yerine getirilmeyen sorumluluk nedeniyle vergi aslı vergi cezası ve gecikme faizi aranmaması gerektiği esası yargı organlarınca benimsenmeye başlamıştır. 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

44 KDV Tevkifatı Uygulaması
Pamuk, tiftik, yün yapağı ile Ham post ve deri teslimleri, Büyük ve küçükbaş hayvanların et ve sakatatlarının teslimleri Turizm acentası, rehber ve benzerleri tarafından verilen bazı hizmet teslimlerinde (Satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15.ci gününün mesai saiti bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.) 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması

45 KDV Tevkifatı Uygulaması
TEŞEKKÜRLER 28/12/2010 3065 Sayılı KDV Kanunu KDV Tevkifatı Uygulaması


"3065 SAYILI KDV KANUNU KDV TEVKİFATI UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları