Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Kimya I (KİM-153) Öğretim Yılı Güz Dönemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Kimya I (KİM-153) Öğretim Yılı Güz Dönemi"— Sunum transkripti:

1 Genel Kimya I (KİM-153) 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Yard. Doç. Dr. Leyla Yurttaş Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 3. Kat 312 No’lu oda

2 Ders notu: Basılı ders notu yoktur
Ders notu: Basılı ders notu yoktur. Derslerde PPT sunuları kullanılacaktır. Tüm Genel Kimya kaynaklarından yararlanılabilir. Önceki Yıllarda Kullanılan Ders Kitapları: Namık K. Aras, Namık K. Tunalı (5. Baskı-1999) Kimya Temel Kavramlar, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. ISBN Ralph H. Petrucci, William S. Harwood (6. Baskı-1995) Genel Kimya, Çeviri Editörü: Tahsin Uyar, Palme Yayıncılık. ISBN Merck Laboratuvar El Kitabı (Google’dan pdf)

3 Değerlendirme ve Başarı Kriterleri:
Vize → % 30 Final → % 55 Ödev → % 15 Sınavlar Test usulü olacaktır. Dönem sonu başarı notu sıralamasında %10 A (AA,AB) %10-25 B (BA,BB,BC) %25-55 C (CB,CC,CD) %55-75 D (DC,DD) ?? FF ??

4 Çalışma takvimi: Tarih Konu
17/10 Madde, atomlar, mol kavramı, SI birimleri 24/10 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri 31/10 Kimyasal denge 07/11 Çözeltiler 10-22 Kasım Vize 28/11 Termokimya 05/12 Gazlar, gaz kanunları 12/12 Periyodik tablo ve periyodik özellikler, atomun elektron yapısı 19/12 Kimyasal bağlar 26/12 İnorganik bileşiklerin isimlendirilmesi 02/01 Asitler ve bazların özellikleri ve reaksiyonları 6-21 Ocak 2015 Final

5 Hafta 1: Madde atomlar mol KAVRAMI SI birimleri

6 KİMYA; ORGANİK KİMYA : C VE ONUN BİLEŞİKLERİNİ İNCELER
KİMYA; ORGANİK KİMYA : C VE ONUN BİLEŞİKLERİNİ İNCELER. İNORGANİK (ANORGANİK) KİMYA : GENELLİKLE C VE BİLEŞİKLERİ DIŞINDAKİ MADDELERİ İNCELER. ANALİTİK KİMYA : MADDELERİN TANINMASI, ANALİZİ, BİLEŞİMİNİN NİCEL VE NİTEL YÖNDEN İNCELENMESİYLE İLGİLENİR. FİZİKOKİMYA (POLİMER KİMYASI) : MADDELERİN ENERJİ İLİŞKİLERİNİ VE HAL DEĞİŞİMLERİNİ İNCELER. BİYOKİMYA : CANLILARIN YAPISINDA GERÇEKLEŞEN KİMYASAL OLAYLARI VE BUNLARIN SONUÇ VE ETKİLERİN İNCELER.

7 Madde : Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her şey olarak tanımlanır.
Element : Aynı tür atomlardan oluşan ve kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayrılamayan maddelere denir. Günümüzde 115 civarında element bilinmektedir. Bunların 88 tanesi doğal, diğerleri yapay elementlerdir. (IUPAC-International Pure and Applied Chemistry) Bileşik : İki ya da daha fazla sayıda farklı elementin atomlarından oluşan saf maddelerdir. Organik Bileşikler: Karbon ve genellikle hidrojen elementleri içeren moleküler bileşiklerdir (metan, propan, glukoz gibi). Anorganik Bileşikler : Organik bileşikler dışında kalan diğer bütün bileşiklerdir. Su, kalsiyum sülfat, amonyak, hidrojen klorür, karbon dioksit, kalsiyum karbonat gibi maddeler anorganik bileşiklere örnek olarak verilebilir.

8

9 Sabit Oranlar Kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin, bileşikteki kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır. Bu durumu açıklayan kanuna sabit oranlar kanunu denir.

10 Katlı Oranlar Kanunu İki element kendi aralarında birden fazla bileşik oluşturduklarında, elementlerden birinin sabit kütlesiyle birleşen diğer elementin kütleleri arasında, basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır.” Bu ifadeye katlı oranlar kanunu denir.

11 Bileşik Formüllerinin Yazılması

12

13 Bir bileşiğin bulunan formülü, o bileşiğin bir biriminde bulunan atomların sayısını verir. Bir bileşiğin formülünü bulmak için genellikle kütle yüzdesinden faydalanılır ve kütle yüzdeleri deneysel olarak belirlenir.

14

15

16

17

18 MOL KAVRAMI 12 gram karbon-12 izotopu içeren bir örnekte, 6, × 1023 tane atom bulunur ve bu sayıya Avogadro sayısı (NA) denir. Avogadro sayısı kadar atom veya molekül içeren herhangi bir maddenin miktarı 1 mol olarak kabul edilmiştir. Mol sayısı, n ile gösterilir. Bu durumu, 1 mol karbon-12 atomu örneği, 6, × 1023 tane karbon-12 atomu içerir ve kütlesi 12 gramdır şeklinde de ifade edebiliriz. 1 mol maddenin kütlesine, mol kütlesi (MA) denir ve mol kütlesinin birimi g/mol’dür. (NŞA) Çoğu işlem için Avogadro sayısının değerini 6,022 x 1023 mol-1 almak yeterlidir.

19

20 0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir
0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ? Çözüm : 0,2 mol 32 gramsa 1 mol ? ?= 160 gr/mol 2.X = 160 X= 56 gr/mol X/Y= 7/2

21

22

23

24

25 Morfin Kapalı Formülü: Molekül Ağırlığı: Aspirin Kapalı Formülü: Molekül Ağırlığı: K vitamini Kapalı Formülü: Molekül Ağırlığı:

26 Birim Sistemleri SI (Uluslararası Birim Sistemi) Birim Sistemindeki Temel Fiziksel Nicelikler ve Standart Birimleri

27 SI (ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ) BİRİMLERİ
Kütle Ölçümü

28 Uzunluk Ölçümü

29 Sıcaklık Ölçümü Santigrad, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur

30

31 Hacim Ölçümü

32 Basınç Ölçümü


"Genel Kimya I (KİM-153) Öğretim Yılı Güz Dönemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları