Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şey Örnek: Demir,bakır,kurşun,altın, Tüm maddeleri bölerek küçük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şey Örnek: Demir,bakır,kurşun,altın, Tüm maddeleri bölerek küçük."— Sunum transkripti:

1 MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şey Örnek: Demir,bakır,kurşun,altın, Tüm maddeleri bölerek küçük tanecikler elde edebiliriz.Bir maddeyi sonsuza kadar bölme işlemini devam ettirirsek,bir yapı birimi elde ederiz.

2 MADDENİN YAPI TAŞLARI Bir maddenin bütün özelliğini taşıyan en küçük taneciğine,o maddenin YAPI TAŞI denir. Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına ATOM denir. Aynı cins atomlardan oluşan maddelere ELEMENT denir. Örnek: bakır,demir, kükürt,hidrojen,oksijen Şu halde atom, bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük yapı birimidir.

3 MADDENİN YAPI TAŞLARI Ayrıca,iki yada daha çok atomdan oluşan ve maddelerin bütün özelliklerini taşıyan küçük taneciklere MOLEKÜL adı verilir. Moleküller aynı cins atomlardan oluşabileceği gibi,farklı cins atomlardan da oluşabilirler. Örnek; Hidrojen molekülü ( H 2 ),Hidrojen atomlarından, Oksijen molekülü (O 2 ) Oksijen atomlarından oluşmuştur.

4 ATOM MODELİ M addeyi oluşturan en küçük yapı taşına ATOM denir. Atomun bir kütlesi ve hacmi vardır.Kütlesi çok küçük bir bölge olan çekirdekten oluşur. Atom,çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan meydana gelmiştir. Çekirdekte ise Proton ve Nötron vardır. ATOM PROTON NÖTRON ELEKTRON ÇEKİRDEK

5 Tanecik adı Sembolü Yükü Kütlesi Proton P + 1 1 akb Nötron n yüksüz 1 akb Elektron e - 1 çok küçük olduğundan ihmal edilir

6 ATOM MODELİ P n Elektron Yörünge Proton Nötron Bir atomun çekirdeğinde ( + ) yüklü Proton ( P+ P+ ) ile yüksüz ( o ) Nötron ( n0 n0 ) vardır. Çekirdeğin çevresinde yörüngede bulunan ( - ) yüklü Elektron ( e- e- ) vardır. Çekirdek

7 NOT: Elektron ve proton sayıları bir birine eşit olan atomlara NÖTR ( yüksüz ) atom denir.

8 1 P e-e- Hidrojen atom modeli 8 P 8 n Oksijen atom modeli

9 ATOM NUMARASI - KÜTLE NUMARASI ATOM NUMARASI : Bir atomun proton sayısına,ATOM NUMARASI denir. Atom numarası ( A No ) ile gösterilir. ATOM NUMARASI = PROTON SAYISI A No = P sayısı

10 KÜTLE NUMARASI : Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların toplamına KÜTLE NUMARASI denir. K No = P + n

11 Örnek : Çekirdeğinde 17 proton ve 18 nötron bulunan nötr bir atomun kütle numarasını bulunuz. P = 17 n = 18 KN = ? KN = P + n KN = 17 + 18 KN = 35 olur.

12 Örnek :Kütle numarası 235 olan Uranyumun atom numarası 92 dir. Uranyum atomunun çekirdeğinde kaç nötron bulunur? ÇÖZÜM : KN =235 AN = 92 n = ? AN = P 92 KN = P + n n = KN - P n = 235 - 92 n = 143 olur.

13 Elementlerin atom numarası ve kütle numarası şu şekilde gösterilir : KN = Kütle numarası AN = Atom numarası X = Atomun sembolü x KN AN ÖRNEK : H 1 1 Hidrojen

14 ÖRNEK : Na 23 11 Sodyum C 12 6 Karbon C l 35 17 Klor

15 BİLİNEN ELEMENTLERDEN BAZILARI : ELEMENT SEMBOLÜ Hidrojen Lityum Sodyum Potasyum Berilyum H Li Na K Be

16 Mağnezyum Kalsiyum Bor Alüminyum Karbon Mg Ca Al C B

17 BİLİNEN ELEMENTLERDEN BAZILARI : ELEMENTSEMBOLÜ Silisyum Fosfor Oksijen Klor Brom Flor İyot Demir Bakır Gümüş Si P O Cl Br F I Fe Cu Ag

18 İZOTOP ELEMENTLER Bir elementin bütün atomlarındaki proton sayıları aynıdır.Bir elementi bu değer karakterize der.Fakat bir elementin atomlarında farklı sayıda nötron bulunabilir.

19 İZOTOP ELEMENTLER Bir elementin bütün atomlarındaki proton sayıları aynıdır.Bir elementi bu değer karakterize der.Fakat bir elementin atomlarında farklı sayıda nötron bulunabilir. Aynı elementin değişik kütlede olan atomlarına o elementin İZOTOPLARI denir. Ya da eşit sayıda protona,farklı sayıda nötrona sahip ve kütleleri farklı atom çekirdeklerine o elementin İzotopları denir.

20 İZOTOP ELEMENTLER Kısaca,atom numaraları ( AN ) aynı, kütle numaraları ( KN ) farklı atomlara İzotop denir. AN = AN KN = KN e - = e - n = n

21 İZOTOP ELEMENTLER ÖRNEK : Hidrojen atomunun üç izotopu vardır: oPoP e H 1 1 Hidrojen atomu 1 P 1 n e H 2 1 Döteryum 1 P 2 n e H 3 1 KN = 1 KN = 2 KN =3

22 NOT I : İzotop elementlerin,kimyasal özelliklei aynı,fiziksel özellikleri ise farklıdır. Çünkü kimyasal özellikler çekirdekteki proton sayısının tuttuğu elektronlara bağlıdır.Elektronların alınıp verilmesi ile kimyasal değişmeler olur.

23 SORU :Bir elementin izotop atomlarında aşağıdakilerden hangilerinin sayısı farklıdır ? I. Elektron II. Proton III. Nötron IV. Proton ve Elektron A. Yalnız I B. Yalnız III C. I - II D. II - IV İzotop atomların nötron sayıları farklıdır.


"MADDENİN YAPI TAŞLARI MADDE :Uzayda yer kaplayan kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şey Örnek: Demir,bakır,kurşun,altın, Tüm maddeleri bölerek küçük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları