Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mol Kavramı 25.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mol Kavramı 25.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN."— Sunum transkripti:

1 Mol Kavramı 25.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

2  Günlük hayatta miktarı çok olan nesneleri ihtiyacımıza göre tartar veya gruplandırarak sayarız;  Pirinç – kg veya g  Nohut – kg veya g  Çivi – çift (2 adet), deste (10 adet), düzine (12 adet) veya kutu (farklı büyüklükteki kutular için farklı adetler)  Laboratuvarda kimyasal maddeleri kullanırken veya bir madde elde etti ğ imizde bu maddelerin miktarlarını (içerdikleri tanecik sayılarını) belirleriz.  Maddeyi oluşturan tanecikler (atom, iyon, iyon çifti veya molekül) çok küçük oldu ğ una göre bu kadar küçük tanecikleri nasıl sayaca ğ ız?  Çok yüksek miktarlardaki tanecik sayısını nasıl ifade edece ğ iz?

3 Aşağıdaki tepkimeyi nasıl ifade ederiz?

4 MOL KAVRAMI  Sayamaca ğ ımız kadar çok tanecik (atom, iyon, iyon çifti veya molekül) sayısı ile bu tanecikler bir araya geldi ğ inde oluşan toplulu ğ un (element veya bileşik) kütlesi arasında bir ba ğ ıntıya ihtiyaç vardı.  Kimyacılar çok sayıdaki taneci ğ i ifade etmek için «MOL» kavramını kullanmışlardır.  1 mol, 12 g karbon-12’de bulunan atom sayısı kadar tanecik (atom, iyon, iyon çifti veya molekül) içeren madde miktarıdır.  12 gram karbon-12’de bulunan atom sayısı sayarak de ğ il deneysel olarak tayin edilir.  Bu sayı Avogadro sayısı (N A ) olarak adlandırılır.  N A =

5 MOL KAVRAMI  Herhangi bir şeyin 1 molü, o şeyin Avogadro sayısı kadar ( ) kadar birimden oluşan miktarıdır.  1 mol pirinç = tane pirinç  1 mol insan = kişi  1 mol elma = tane elma  Avogadro sayısı hayal edilemeyecek kadar büyük bir sayıdır.  Bir fasülye taneci ğ inin hacmi 0,1 santimetreküp ise, 1 mol fasülye Türkiye’nin yüzeyini 72 km’lik bir tabaka şeklinde kaplayabilir.  Dakikada 100 bu ğ day tanesi saydı ğ ınızı düşündü ğ ünüzde adet bu ğ dayı 20 milyon yılda sayabilirsiniz.

6 MOL KAVRAMI

7  1 mol insan  Kaç mol ve kaç adet insan?  Kaç mol ve kaç adet baş?  Kaç mol ve kaç adet burun?  Kaç mol ve kaç adet kulak?  Kaç mol ve kaç adet parmak?

8 MOL KAVRAMI  1 mol NaCl  Kaç mol ve kaç adet iyon çifti?  Kaç mol ve kaç adet sodyum iyonu?  Kaç mol ve kaç adet klorür iyonu?  1 mol su (H 2 O)  Kaç mol ve kaç adet molekül?  Kaç mol ve kaç adet hidrojen atomu?  Kaç mol ve kaç adet oksijen atomu?

9 MOL KAVRAMI  tane C-12 atomu içeren karbon 1 moldür.  Avogardro sayısı kadar atom içeren 1 mol karbon ise 12 gramdır.  1 mol karbonün kütlesi 12 gramdır veya karbonun mol kütlesi 12 gramdır.  1 mol C-12 atomu= tane C-12 atomu=12 gram  Avogadro sayısı kadar taneci ğ in kütlesine mol kütlesi (M) denir. Birimi g/mol’dür  1 mol Li 6,941 gramdır. Lityumun mol kütlesi  M= 6,941g/mol  1 mol H 2 O 18,015 gramdır. Suyum mol kütlesi  M=18,015g/mol

10 MOL KAVRAMI  Bir tane atomun kütlesi «atomik kütle birimi (akb)» ile ifade edilir.  1 akb, bir C-12 atomunun kütlesinin 1/12’si kadardır.  1 mol C-12, N A kadar C atomu içerir.  N A kadar C-12 atomu 12 gram ise, 1 adet C-12 atomu 12/ N A  12/N A ‘nın 1/12’si ise 1/N A  1 akb= 1/N A

11 MOL KAVRAMI  Bir atomun akb cinsinden kütlesi atomun mol kütlesi ile aynı sayısal de ğ ere sahiptir.

12 Kaynaklar  Petrucci, R.H., Herring, F.G, Madura, J. D., & Bisonnette, C. (2012). Genel Kimya I: İ lkeler ve Modern Uygulamalar, 10. Baskıdan Çeviri (Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İ nam), Ankara: Palme yayıncılık  Chang, R. (2011). Genel Kimya: Temel Kavramlar, Dördüncü Baskıdan Çeviri (Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İ nam), Ankara: Palme yayıncılık  Altun, Y. ve Tümay, H., Ortaö ğ retim Kimya 9 Ders Kitabı, Sözcü Yayıncılık, 2013


"Mol Kavramı 25.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları