Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI"— Sunum transkripti:

1 BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI
Bağıl atom Kütlesi. Bağıl Molekül Kütlesi Mol KÜTLESİ Avagadro SAYISI Mol sayısı –Avagadro Sayısı İlişkisi İlgili Örnekler

2 MOL KAVRAMI Avagadro sayısı kadar Tanecik içeren madde 1 Mol’dür..
Mol Sayısı ‘n’ harfi ile ifade edilir. ‘’n’’ Harfi molü ifade eder. 1 mol maddenin (atom,molekül,iyon yapılı bileşil)kütlesine mol kütlesi denir.Birimi g/mol dür. Avagadro sayısı;deneysel olarak 1 mol tek atomlu elementteki atom sayısının 6, (23) olduğu bulunmuştur. Bu sayı avagadro sayısı olarak bilinir. Gerçek atom Kütlesi:mol kütlesi/avagadro sayısı

3 MOL KAVRAMI MOL KAVRAMI Önce işe günlük hayatta kullanılan ve sayma işlerimizi kolaylaştıran bazı kavramlarla başlayalım. ÇİFT = 2 tane DESTE = 10 tane DÜZİNE = 12 TANE

4 1 mol= 6,02.10(23) tanecik içerir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle özdeştir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bir molekülü oluşturan atomların bağıl atom kütlelerin toplamına bağıl molekül kütlesi denir. Molekül yapılı maddelerin bağıl molekül kütlesi kadar gram miktarına 1 mol denir.

5 MOL = 6,02 x 1023 tane Yani ……… Bu olayı şöyle de şematize edebiliriz. Büyüklükleri karşılaştırmak için çift, deste, düzine ve mol ifadelerinin büyüklüğüne dikkat ediniz Mol ifadesi; Saf maddeler için kullanıldığına göre, "mol" kelimesiyle eş anlamlı olan şu bağıntılar da kullanılabilir...

6 ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a. k. b
ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a.k.b.) Atomlar çok küçük tanecikler olduğundan tek bir atomu tartmak, kütlesini bu yolla bulmak mümkün değildir. Bu nedenle ilim adamları atom kütlelerini karşılaştırmayı ve uygun yöntemlerle kütlelerini bulmayı başarmışlardır. Bu işi yaparken bir atomu başlangıç olarak seçmişler

7 Diğer atomları bu kontrol atomu ile kıyaslayarak, bütün atomlar arasında değişik oransal büyüklükler bulmuşlar. İlk önce kontrol atomu olarak, H atomunu seçmişler. Hidrojen atomunun kütlesi 1 BİRİM kabul edilmiş ve diğer atomlar bununla kıyaslanmış. Bu durumda kütle olarak

8 1 12 tane H atomuC atomu 16 tane H atomu1 O atomu 24 tane1 Mg atomu H atomu gibi eşitlikler bulunmuştur. Yeni elementler bulundukça bu oranlarda sapmalar görülmüş

9 AVOGADRO HİPOTEZİ Günlük hayatta bir insandan beklemediğimiz bir davranış şeklini görürsek; hemen yargılamadan önce o kişinin bu davranışı hangi ortamda ve hangi şartlar altında gösterdiğini iyice anlamalıyız. Yoksa o kişi hakkında yapacağımız yargılar yanlış olabilir.

10 Kimyada da işler böyledir
Kimyada da işler böyledir. Bir maddenin, bir madde karşısında, ya da bir olay karşısında nasıl davrandığına bakarken; bulunduğu ortam ve şartlar nasıldır bunu iyi anlamamız gerekir. Kimyada çokça kullanılan üç tane koşul vardır.

11 MOL KAVRAMI

12 MOL KAVRAMI SEMBOLLERİ
n = mol sayısı (mol) m = kütle (gram, g) MA = bir molün kütlesi (g / mol)

13 MOL KAVRAMI

14 MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ ALIŞTIRMALAR
3, tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1) A) 74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14

15 GERÇEK MOLEKÜL KÜTLESİ
Gerçek Molekül Kütlesi=mol kütlesi/Avagadro sayısı. ÖRNEK:1molekül su=18/6,02(10.23)=3.10(-23)

16 GERÇEK ATOM KÜTLESİ Mol Kütlesi:mol kütlesi/avagadro sayısı
ÖRNEK:Bir karbon atomunun kütlesi=12/6,02.10(23)=2.10.(-23) gram

17 Mol Kavramı ile ilgili alıştırmalar

18 MOLEKÜL KÜTLESİ

19 UYARILAR Mol sayısının Birimi :mol Kütle birim :gram
Mol kütlesi birimi:gram/mol Avagadro sayısı: (23)

20 AVAGADRO SAYISI DENEY DÜZENEĞİ

21 AVAGADRO SAYISI-MOL KAVRAMI
Avagadro sayısı herhangi bir maddenin bir molündeki atomların veya moleküllerin sayısıdır. Bu sayının belirlenmesinde bir kaç yöntem kullanılır


"BAĞIL ATOM KÜTLESİ VE MOL KAVRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları