Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Öğrenciye Görelik İlkesi *Yaparak-Yaşayarak Öğrenme İlkesi *Yaşamsallılık-Hayata Yakınlık İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Bilinenden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Öğrenciye Görelik İlkesi *Yaparak-Yaşayarak Öğrenme İlkesi *Yaşamsallılık-Hayata Yakınlık İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Bilinenden."— Sunum transkripti:

1 *Öğrenciye Görelik İlkesi *Yaparak-Yaşayarak Öğrenme İlkesi *Yaşamsallılık-Hayata Yakınlık İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Bilinenden Bilinmeyene İlkesi *Bilinenden Bilinmeyene İlkesi *Kolaydan Zora-Basitten Karmaşığa ilkesi *Kolaydan Zora-Basitten Karmaşığa ilkesi *Güncellik İlkesi *Güncellik İlkesi *Açıklık İlkesi *Açıklık İlkesi *Ekonomiklik İlkesi *Ekonomiklik İlkesi *Bütünlük İlkesi *Bütünlük İlkesi

2  Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır.

3  Bu ilke planlı ve sürekli bir yönelimle öğrencinin kendi kendine bir şeyler üretmesini amaçlar.Herkes yaşamını sürdürmek için bir şeyler yapmalıdır,bu ilke aslında çocuğu hayata hazırlar.  Bir Çin atasözü derki:“İşitirim ve unuturum görürüm ve hatırlarım yaparım ve öğrenirim.”

4 Okul öğrencileri hayat için hazırladığına göre, oradaki öğretim de hayatın doğrudan kendisi olmalıdır. Ders konuları, anlatım sırasında verilen örnekler hayatın içinden seçilmelidir. Çocuklara öğretirken kullanılan dil, oluşturulan sosyal ortam vs. gerçek hayata yakın olmalıdır. Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılmasıdır. Konuların yaşanan hayattan alınması, öğrencilerin öğrendiği bilgileri hayata atıldığında kullanmasına yardımcı olacaktır. Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılmasıdır. Konuların yaşanan hayattan alınması, öğrencilerin öğrendiği bilgileri hayata atıldığında kullanmasına yardımcı olacaktır.

5  Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde, hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir.  Öğrencinin okulu ve yakın çevresini tanıtıcı bilgiler; köyü veya kasabasıyla ilgili bilgiler ve son olarak ilçesi, ili, bölgesi, yurdumuz ve dünya ile ilgili bilgiler verilmelidir.

6 * Ders kitabı hazırlarken ve sınıfta ders anlatırken, öğrencinin o zamana kadar ki bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek, yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması çok daha kolay olacaktır. *Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak, gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek, öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır.

7  Problem çözümü ya da ders işlenişi sırasında basitten karmaşığa, kolaydan zora gidilmelidir.Bu yöntem hem öğrenci güdülerini arttıracaktır hem de öğrencinin zihninde verilenler daha anlamlı olacaktır.

8

9  Bu ilke kapsamında öğrencinin yurt ve dünya olaylarına karşı ilgi duymasını sağlamalı öğretmen.Sosyal bilgiler dersinde bu özellikle ön plana çıkar.Ayrınca öğretmen teknolojiden yaralanmalıdır.

10 Öğrenci, derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli; bu mümkün olmuyorsa resmini, sesini, grafiği, modelini v.s. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir.

11  Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarfedilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir.  Hem öğretmen öğretirken hem de öğrenci öğrenirken ekonomik ve pratik metod ve teknikler bulmalı, ve hattâ konuya ve seviyeye uygun olarak kendi tekniklerini geliştirmelidirler.

12 Çocuğun eğitilecek yönlerinin bir bütün olarak alınıp değerlendirilmesi gerekiyor. Bu ilke aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar nitelikte sunulması demektir. Bütünlük İlkesi


"*Öğrenciye Görelik İlkesi *Yaparak-Yaşayarak Öğrenme İlkesi *Yaşamsallılık-Hayata Yakınlık İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Yakından Uzağa İlkesi *Bilinenden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları