Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Problem Çözme Süreci. Matematik problemleri de dahil olmak üzere her probleme uygulanabilecek belli bir çözüm yolu yoktur. Her problem ayrı çözüm yolları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Problem Çözme Süreci. Matematik problemleri de dahil olmak üzere her probleme uygulanabilecek belli bir çözüm yolu yoktur. Her problem ayrı çözüm yolları."— Sunum transkripti:

1 Problem Çözme Süreci

2 Matematik problemleri de dahil olmak üzere her probleme uygulanabilecek belli bir çözüm yolu yoktur. Her problem ayrı çözüm yolları gerektirir. Bu yüzden öğrencilerin kendi problem çözme stratejilerini geliştirmeleri gerekir. Ancak Polya tarafından yapılan çalışmalar, matematik problemlerinin çözümünde bazı adımlar olduğunu ortaya koymuştur.

3 Polya’nın problem çözme adımları Problemin anlaşılması Problemin çözümü için plan yapılması Çözüm planının uygulanması Sonucun doğru olup olmadığının kontrol edilmesi

4 Problemin anlaşılması Problemde verilenlerin ve istenilenlerin neler olduğunun yazılması Problemin öğrencilerin kendi ifadesiyle söylenmesi veya açıklanması Probleme uygun (onu açıklayan) bir şekil veya şema çizilmesi Problemin özet olarak yazılması

5 Problemin çözümü için bir plan yapılması Bireyi problem çözümüne götüren ilk adımdır. Problemi anlamayan bir kişi bu aşamayı gerçekleştiremez. Fakat problemin anlaşılması bu adımın gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Buna ek olarak problemde verilenler ve istenenlerle ilgili matematiksel kavramlara sahip olunmasını, bunlardan problemle ilgili olanların seçilmesini ve seçilen bu bilgi yardımıyla verilenlerle istenenler arasında matematiksel ilişkilerin kurulmasını gerektirir.

6 Çözüm planının uygulanması Problemlerin çözümünde verilenler ve istenenler arasındaki matematiksel ilişkiler kurulduktan sonra yapılacak iş, planın uygulanmasıdır. Planı doğru olarak uygulayabilen bir kimse sonucu yaklaşık olarak tahmin edebilir.

7 Sonucun doğruluğunun kontrol edilmesi Mantıksal ve işlemsel kontrollerin yapılması

8 Problem çözme başarısını etkileyen faktörler Sizce problem çözme başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

9 Problem çözme başarısını etkileyen faktörler Bilişsel faktörler Duyuşsal faktörler Tecrübe

10 Problem çözme başarısını etkileyen faktörler Bilişsel faktörler: –Matematik kavramları bilgisi –Mantıksal düşünme ve akıl yürütme becerisi –Bazı problemler için uzaysal akıl yürütme becerisi –Hafıza –Hesaplama becerisi –Tahmin

11 Problem çözme başarısını etkileyen faktörler Duyuşsal faktörler –Problem çözmeye karşı istek –Kendine güven –Stres ve kaygı –Belirsizlik, sabır ve azim –Problem ve problem durumlarına karşı ilgli –Motivasyon –Başarı göstermeye karşı azim

12 Problem çözme başarısını etkileyen faktörler Tecrübe –Belli konulardaki problemlerle karşılaşma –Belli problem çözme stratejilerini önceden kullanma

13 İlköğretimde matematik eğitiminin başlıca amacı, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda mümkün olan ölçüde gelişme sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bütün öğrencileri iyi birer matematikçi olarak yetiştirmek yerine onların problem çözme tecrübelerini artırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve onu kullanmalarına imkan sağlamak gerekir.

14 İşin başında başarısızlıklarla karşılaştırmak yerine –başarı zevkini tattırmak, –kendine güvensizlik yerine güveni geliştirmek ve artırmak, –matematiğe karşı olumlu duygular geliştirmek, onu sevdirmek Öğrencilerde problem çözme becerisini artırmak yönünde önemli öğretmen davranışlarıdır.


"Problem Çözme Süreci. Matematik problemleri de dahil olmak üzere her probleme uygulanabilecek belli bir çözüm yolu yoktur. Her problem ayrı çözüm yolları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları