Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Siyasi Kriterler ve Medya Başvuru Rehberleri Tanıtımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Siyasi Kriterler ve Medya Başvuru Rehberleri Tanıtımı."— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Siyasi Kriterler ve Medya Başvuru Rehberleri Tanıtımı

2 2 Siyasi Kriterler Hibe Programı Genel Hedef: Potansiyel faydalanıcılara gerek mevzuat, gerekse uygulama bağlamında Avrupa Birliği’nin siyasi konularla ilgili politikalarını tanımalarını sağlama ve Üye Ülkeler ile Türkiye’deki, siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı vermektir. Özel Hedefler: Siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve Türk toplumunda reformların benimsenmesinin sağlanması için STK’ların kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi, Siyasi kriterler alanında çalışan Türk STK’ları ve Avrupalı meslektaşları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’nde yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması.

3 3 Medya Hibe Programı Genel Hedef: Medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulmasıdır. Özel Hedefler: Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler ve eşle öğrenme, Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki.

4 4 Projeler aşağıda belirtilen lotlara odaklanmalıdır: Siyasi Kriterler: Lot 1: İnsan Hakları (1.800.000 Avro) Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele (2.700.000 Avro) Lot 3: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü (1.500.000 Avro) –Hibe miktarı: 50.000-150.000 Avro –Proje bütçesinin en az %50’si, en fazla %90’ı talep edilmelidir. Medya: Lot 1: Medya Kuruluşları (2.000.000 Avro) Lot 2: Medya Alanındaki STK’lar (1.000.000 Avro) –Hibe miktarı: 50.000-150.000 Avro –Proje bütçesinin en az %50’si, en fazla %90’ı talep edilmelidir.

5 Uygunluk Kriterleri 1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu  Başvuru sahibi  Eş-başvuran(lar)  Bağlı kuruluşlar 2. Projenin Uygunluğu 3. Giderlerin Uygunluğu 5

6 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu –Tüzel kişiliğe sahip olmak, –Kar amacı gütmemek, –Dernek veya vakıf olmak, –Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de kurulmuş olmak, –Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek. 6

7 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (devam) ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BAŞVURU YAPMAK ZORUNLUDUR! Türkiye’den Başvuru Sahiplerinin AB Üye Ülkelerinden en az bir uygun eş-başvuranı ve AB Üye Ülkelerinden Başvuru Sahiplerinin Türkiye’den en az bir eş-başvuranı bulunmalıdır. Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır; eş-başvuranların belirlenmesinde her eş-başvuranın projedeki rolünün açık biçimde tanımlandığı bir değerlendirme yapılmalıdır. 7

8 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (devam) Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir. Eş-başvuran(lar) başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini taşımak zorundadır. Ayrıca; –Üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), –Meslek örgütleri (barolar, işveren ve işçi sendikaları dahil), –Belediyeler ve Belediye Birlikleri, İl Özel İdareleri de projelerde eş-başvuran olarak yer alabilirler. Diğer kuruluşlar, projede iştirakçi olarak yer alabilirler. 8

9 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI ÖNEMLİ “Sivil Toplum Diyaloğu-III” projesinin “Medya Hibe Programı” ve “Mikro Hibe Programı”, olmak üzere diğer iki bileşeninde hibe almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri bu Hibe Programı’ndan hibe alamayacaklardır. Başvuru sahibi veya eş-başvuru sahibi/sahipleri olarak yalnızca demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan ve bu Teklif Çağrısının hedeflerini destekleyen STK’lar başvuru yapmalıdırlar. 9

10 MEDYA HİBE PROGRAMI 1.Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Tüzel kişilik sahibi olmak, AB üye ülkelerinde veya Türkiye’de kurulu olmak, Eş-başvuranlarla ve bağlı kuruluşlarla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek. Lot 1 altında: Hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilebilecek medya kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal düzeyde görsel-işitsel medya, basılı medya veya internet medyası). Lot 2 altında: Kâr amacı gütmemek, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) veya sektörün çıkarlarını destekleyen meslek grupları olarak değerlendirilebilecek olan meslek örgütleri (basılı, görsel ve işitsel medya ile ilgili hedefleri ve faaliyet alanı mevzuatta açıkça tanımlanan tüzel kişilikler). 10

11 MEDYA HİBE PROGRAMI 1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (devam) ÖNEMLİ! EŞ-BAŞVURAN İLE BİRLİKTE BAŞVURU YAPMAK ZORUNLUDUR! Türkiye’den Başvuru Sahiplerinin AB Üye Ülkelerinden en az bir uygun eş- başvuranı ve AB Üye Ülkelerinden Başvuru Sahiplerinin Türkiye’den en az bir uygun eş-başvuranı bulunmalıdır. Yapım şirketleri dışında, eş-başvuranlar, hibe faydalanıcısı ile aynı uygunluk kriterlerine sahip olmalıdır Azami eş-başvuran sayısı bulunmamaktadır; eş-başvuranların belirlenmesinde her ortağın projedeki rolünün açık biçimde tanımlandığı bir değerlendirme yapılmalıdır. Diğer kuruluşlar, projede iştirakçi olarak yer alabilirler. 11

12 MEDYA HİBE PROGRAMI ÖNEMLİ: “Sivil Toplum Diyaloğu-III” Projesi’nin diğer bileşenlerinden; “Siyasi Kriterler Hibe Programı” ve “Mikro Hibe Programı”, hibe almaya hak kazanan Başvuru Sahibi bu hibe programından hibe alamayacaktır. Medya kuruluşları YALNIZCA Lot 1 altındaki Öncelik Alanlarına başvurabilir. Medya alanındaki STK’lar YALNIZCA Lot 2 altındaki Öncelik Alanlarına başvurabilir. Medya kuruluşları ve Medya alanındaki STK’lar ile meslek örgütlerinin şubelerinden, Tam Başvuruların değerlendirmesini takiben şartlı kabul edilmeleri halinde, genel merkezlerinden alınmış bir “teyit mektubu” sunmaları istenecektir. 12

13 Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları Başvuru sahibi ve eş-başvuran(lar)ı “bağlı kuruluş(lar)la” hareket edebilir. Bağlı kuruluş(lar) başvuru sahibi ve eş-başvuran(lar) için geçerli uygunluk kriterlerini sağlamak zorundadır. Bağlı Kuruluş(lar): –Projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere birlikte tek bir teşekkül oluşturan tüzel kişilikler. Bu durumda, ortaya çıkan oluşum başvuru sahibi olarak veya eş-başvuran olarak başvuruda bulunabilir ancak diğer kuruluşlar ilgili kuruluş olarak hareket eder. –başvuru sahibinin uygunluğu veya dışlanmama şartlarını sağlamak koşuluyla, ne projeyle sınırlı olan ne de sadece projenin uygulanması amacıyla kurulmuş olan ve başvuru sahipleriyle yasal veya sermaye ilintisi bulunan tüzel kişilikler. 13

14 Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programları Diğer kuruluşlar, projede “İştirakçi” olarak yer alabilirler. İştirakçiler projede gerçek bir rol üstlenir ancak seyahat giderleri ve günlük harcırahlar haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçi kuruluşlar için başvuru sahiplerinin sağlaması gereken uygunluk kriterlerini sağlama şartı yoktur. 14

15 15 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu Lot 1: İnsan Hakları İnsan hakları hakkında farkındalık artırma Mülteci/sığınmacı/göçmenlerin insan hakları Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele Sosyal olarak korunmaya muhtaç kişiler İfade özgürlüğü Kültürler, dinler ve inançlar arası diyalog Lot 3: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Siyasi kültür/demokratik katılım Yargıya erişim de dahil olmak üzere yargı sistemi Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 15 aydan fazla olamaz.

16 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 1: İnsan Hakları Öncelik Alanı 1.1: İnsan hakları hakkında farkındalık artırma –Türkiye ve AB ülkelerinden STK’lar arasında bilgi değişimini sağlayan faaliyetler, –İnsan hakları ihlaline uğrayanlar için adli yardım ve rehberlik, –Kadın/çocuk hakları, cinsiyet eşitliği konularında araştırma, değerlendirme ve izleme çalışmaları, –İnsan hakları alanında STK’lar arasında ve STK’lar ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, –Kamuya açık konferans ve seminerler aracılığıyla insan hakları konusunun teşvik edilmesi ve daha iyi anlatılması, –İnsan hakları konusunda farkındalık artırmak için ulusal kampanyalar düzenlenmesi. 16

17 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 1: İnsan Hakları Öncelik Alanı 1.2: Mülteci/sığınmacı/göçmenlerin insan hakları –Göçmen ve sığınmacı ve mültecilerin sosyal, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimi için farkındalık artırma ve bilgilendirme faaliyetleri, –Göçle ilgili konularda basın mensuplarının bilgilerinin artırılması için eğitim faaliyetleri, –Göç ve sığınma alanlarında faaliyet gösteren STK’lar arasında ağ kurma faaliyetleri, –Göç/sığınma alanlarında faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, –Mevzuat uygulamaları konusunda bölgesel farklılıklar ve göçmen ve mültecilerin hakları alanlarında saha çalışmaları ve anketler, –Kamu görevlileri, barolar ve meslek örgütleri için düzensiz göçmenler /sığınmacıların hakları ve göçle ilgili konularda farkındalık artırma ve bilgilendirme faaliyetleri. 17

18 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele Öncelik Alanı 2.1: Sosyal olarak korunmaya muhtaç kişiler –STK’lar arasında, korunmaya muhtaç kişilerin savunulması konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi, –Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli kişiler için rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine ilişkin iyi uygulamaların analiz edilmesi, –Sosyal olarak incinebilir gruplara destek sağlayan STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi. 18

19 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele Öncelik Alanı 2.2: İfade özgürlüğü –Etik gazetecilik ve medya özgürlüğü hakkında yerel medya işbirliğinin geliştirilmesi, –Basın özgürlüğüne ilişkin mevzuatın uygulanması üzerine STK’lar arasında bilgi değişim faaliyetleri, –İfade özgürlüğü kapsamında yeni medya üzerine bilgi ve farkındalık kampanyaları, –Temel özgürlükler dahilinde ifade özgürlüğünün, kapsamı ve hukuksal esasının daha iyi anlaşılması için faaliyetler, –İfade özgürlüğünü izleyen ifade özgürlüğü gruplarının ağlarına destek, –İfade özgürlüğü hakkında öğrenim ve araştırmalara destek, –Demokratik katılımdan politika geliştirmeye, ifade özgürlüğü kapsamında farkındalık artırma faaliyetleri. 19

20 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele Öncelik Alanı 2.3: Kültürler, dinler ve inançlararası diyalog –Konferans ve seminerler aracılığıyla kültürler-arası daha iyi anlaşılma, diyalog ve güvenin teşviki, –Özellikle yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki topluluklar ve politika yapıcılar arasında sorunlu/çatışmalı alanlarda sosyal entegrasyon önlemlerinin geliştirilmesi, –Kültürel ve dini gruplar hakkında, işitsel-görsel malzemeler de dahil olmak üzere bilgi yayımı aracılığıyla kültürel çeşitlilik üzerine farkındalık yaratma, –Türkiye ve AB ülkelerindeki topluluk-temelli STK’lar arasında uzun vadeli işbirliğinin oluşturulması için ağ kurma faaliyetleri, –Kardeşlik, dayanışma ve hemşehri dernekleri arsında ortak faaliyetler düzenlenmesi. 20

21 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 3: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Öncelik Alanı 3.1: Siyasi kültür/demokratik katılım –Lobicilik ve politika savunma becerilerinin geliştirilmesi konusunda STK’lar için kapasite geliştirme faaliyetleri, –Politika geliştirme süreçlerine etkili katılım için Türkiye ve AB ülkelerindeki STK’lar arasında ağ kurma faaliyetleri, –Siyasi hayatla ilgili faaliyetlerde kadın ve genç katılımının teşvik edilmesi, –Politikada kadınların temsili, kamu kurumları, siyasi partiler veya işçi sendikalarında yönetici pozisyonlarının teşvik edilmesi, –İlgili STK’lar arasında iyi uygulamaların değişimi yoluyla kampanyalar dahil olmak üzere siyasi hayatla ilgili şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, –Yerel karar-alma süreçlerine vatandaş katılımının güçlendirilmesi. 21

22 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 3: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Öncelik Alanı 3.2: Yargıya erişim de dahil olmak üzere yargı sistemi –İlgili STK’ların hukuk hizmetlerine erişim konusunda bilgi ve uzmanlıklarının çalıştay ve yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla geliştirilmesi, –Adli yardım ve adalete erişim konularında devlet makamları ve STK’lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, –Yargı sistemi ve yargı yolları hakkında vatandaşlar için farkındalık artırma, –Tutuklu ve hükümlülerin adli yardıma erişimleri hakkında farkındalık artırma. 22

23 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnek faaliyetler) Ortaklık, ortak girişimler, ağ oluşturma etkinlikleri, araştırma, çalışma, eğitim veya konferans faaliyetleri yoluyla siyasi konuların bir veya daha fazla yönü hakkında teknik ve politikayla ilgili bilgi ve uzmanlığın iyileştirilmesi (örn. Türkiye’de politik reformların ne şekilde uygulanması gerektiği; politik, sosyal ve kurumsal etkiler; üye ülkelerdeki ve/veya Türkiye’deki uygulamaların kıyaslanması/analizi); AB şemsiye STK kuruluşları ve Türk STK’ları arasında akran değerlendirmeleri ve alt- sektör bazında uzmanlık transferi; Seminer, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, çalıştaylar, eğitimler, çalışma ziyaretleri, bilgilendirme/farkındalık/iletişim kampanyaları organizasyonu; Kilit referans materyallerinin tanıtımı ve tercümesi ve teknik ve politikayla ilgili bilgi ve uzmanlığın yaygınlaştırılması; 23

24 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnek faaliyetler) Siyasi kriterler hakkında politika analizi/araştırma yazıları/tematik raporların oluşturulması; Politika geliştirmeye katılım ve tartışmalar/münazaralar; Yerel ve bölgesel düzeyde iyi uygulamaların belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve değişimi; Politika savunma ve lobicilik için kapasite geliştirme faaliyetleri; Veri toplama; Ulusal çaplı kampanyalar düzenlenmesi. 24

25 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projelerin Uygunluğu Projelerin uygulama bölgesi Türkiye ve/veya AB Üye Ülkeleri’dir. Projeler, Üye Ülkeler ile Türkiye’deki aktörler arasında insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında uzun vadeli işbirliği ve güçlü bağlar kurulmasını ve “siyasi kriterler” alanında AB politikaları hakkında bilgi alışverişinin desteklenmesini hedeflemelidir. Projeler, İnsan Hakları, Ayrımcılıkla Mücadele ve Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü faaliyet alanları altında yukarıda belirtilen bir veya daha fazla öncelik alanını kapsayacak şekilde sunulmalıdır. Projeler “orijinal” ve hedef grubun sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda özgün olmalı, sorunlara uygun çözümler getirebilecek ve uygulanabilir bir biçimde tasarlanmalıdır. Tüm projelerin faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini ele alıyor olması beklenmektedir. 25

26 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI 2. Projelerin Uygunluğu Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında ikiden fazla başvuru yapamaz. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında birden fazla hibeden yararlanamaz. Bir Başvuru Sahibi, aynı zamanda başka bir başvuruda eş-başvuran veya bağlı kuruluş olarak yer alabilir. Bir eş-başvuran, bu Teklif Çağrısı kapsamında, birden fazla başvuruda yer alabilir. Bağlı kuruluş(lar) bu Teklif Çağrısı kapsamında, birden fazla başvuruda yer alabilir. 26

27 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projelerin Uygunluğu Lot 1: Medya Kuruluşları Türkiye ve AB’de karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi İlgili AB politikaları hakkında bilgi sağlanması Nitel yapımların hazırlanması ve geliştirilmesi için farkındalık yaratılması ve teknik kapasitenin artırılması Kamuoyuna açık tartışmaların teşvik edilmesi Sivil toplum diyaloğunu sağlayacak sürdürülebilir ortaklıklar ve müşterek yapımlar Lot 2: Medya Alanındaki STK’lar Medya sektöründe iyi uygulamaların paylaşılması Mesleki becerilerin iyileştirilmesi STK’lar ve diğer ilgili kurumlar arasında ağ oluşturma AB standartlarına ulaşılması konusunda medya alanındaki Türk ve Avrupa STKlarına bilgi sağlanması Projenin planlanan süresi 10 aydan az ve 15 aydan fazla olamaz. 27

28 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 1: Medya Kuruluşları Öncelik Alanı 1.1: Türkiye ve AB’de karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi –Medya kuruluşlarının mevcut tecrübelerinin zenginleştirilmesine ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için platform oluşturulmasına yönelik projeler, –Karşılıklı anlayışın derinleştirilmesine ve iki tarafın ufuklarının genişletilmesine katkı sağlayacak medya çıktıları, –AB-Türkiye ilişkileri ve katılım sürecine ilişkin mit ve yanlış anlamaların giderilmesine yardımcı projeler, –AB hakkında kamuoyunun bilgisini ve anlayışını geliştirmeye ve AB katılım sürecinin vatandaşların günlük yaşamlarındaki etkilerini açıklamaya yönelik projeler, –Türkiye’nin katılım süreci, üyeliğin gerçek ve potansiyel maliyetleri ve faydaları hakkında medya aktörlerinin, farkındalıklarının artırılmasına yönelik projeler, –Türkiye - AB Mali İşbirliği altında, AB-fonlu projeler aracılığıyla Türkiye’nin yatırımlarını göstermeye yönelik projeler, –Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin temel faydalarını göstermeyi hedefleyen projeler. 28

29 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 1: Medya Kuruluşları Öncelik Alanı 1.2: İlgili AB politikaları hakkında bilgi sağlanması –AB politikaları ile ilgili iletişim ve bilgilendirme süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik projeler, –Katılım süreci ve etkilerini açıklamaya ve AB üyeliği hakkında destek oluşturmaya yönelik projeler. Öncelik Alanı 1.3: Nitel yapımların hazırlanması ve geliştirilmesi için farkındalık yaratılması ve teknik kapasitenin artırılması –İşitsel-görsel endüstri profesyonelleri için eğitim girişimleri de dahil olmak üzere, Türk işitsel-görsel endüstrisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik projeler. 29

30 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 1: Medya Kuruluşları Öncelik Alanı 1.4: Kamuoyuna açık tartışmaların teşvik edilmesi –Gazetecilerin hak ve sorumluluklarının incelenmesi, bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve güvenilirliğinin saptanması, iş çevreleri (işadamları, yatırımcılar, ticaret adamları, vs.), STK’lar, kanun uygulayıcı kurumların temsilcileri ve diğer ilgili kurumlar ile mülakat ve işbirliğine yönelik projeler. Öncelik Alanı 1.5: Sivil toplum diyaloğunu sağlayacak sürdürülebilir ortaklıklar ve müşterek yapımlar –Türkiye ve AB ülkelerinde (AB’deki Türk göçmen topluluklar da dahil) yaşam ve toplumun farklı yönlerini tanıtan TV programları, gazete ve dergilerde makale dizileri ile Türk izleyicisini ve okuyucusunu AB, kuralları ve politikaları hakkında bilgilendiren projeler. 30

31 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 2: Medya Alanındaki STK’lar Öncelik Alanı 2.1: Medya sektöründe iyi uygulamaların paylaşılması –Medya profesyonellerinin değişimi ve farkındalıklarının artırılmasını içeren projeler. Öncelik Alanı 2.2: Mesleki becerilerin iyileştirilmesi –Özellikle karşılıklı ziyaretler ve ortak seminerlerle Türkiye ve AB Üye Ülkelerinden meslek kuruluşları arasında eğitimleri içeren projeler, –Staj, işbaşı eğitimleri, çalışma ziyaretleri, personel değişim programları yoluyla uzmanlık aktarımını ve bilgi paylaşımlarını sağlayan projeler, –Üyelere yönelik kalite güvencesi, davranış kuralları, etik ve standartlar, kurumsal gelişim, vb. hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler. 31

32 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projenin Uygunluğu (örnekler) Lot 2: Medya Alanındaki STK’lar Öncelik Alanı 2.3: STK’lar ve diğer ilgili kurumlar arasında ağ oluşturma –Medya alanındaki STK’ları biraraya getirecek platformların oluşturulmasına yönelik projeler, –Hedef gruplar için, bilgilendirme ve tartışma amaçlı olarak, sürdürülebilir işbirliği platformlarının oluşturulmasına yönelik projeler. Öncelik Alanı 2.4: AB standartlarına ulaşılması konusunda medya alanındaki Türk ve Avrupa STK’larına bilgi sağlanması –Türkiye’nin ulusal mevzuatının Birlik görsel-işitsel müktesebatı ile uyumlaştırılmasına yönelik projeler. 32

33 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Uygun faaliyetler (örnekler) Kilit kanaat önderleri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek multi-medya tartışmalar, AB ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında tartışma için lobicilik, medya ve farkındalık kampanyalarının kullanımıyla ilgili araştırmalar, AB politikaları ve Türkiye’nin katılım sürecini takip edebilmeleri için yerel medyanın becerilerinin geliştirilmesine yardımcı eğitim programları, Kurgusal TV hikayeleri, belgeseller, vs. gibi ortak programlar yapılması, AB ve Türkiye arasında daha iyi ilişkilerin geliştirilmesi hakkında, medya alanındaki STK’ların başarı hikayelerinin belgesel film ve/veya kitap halinde hazırlanması, AB’deki medya kuruluşlarına çalışma ziyaretleri ve genel bilgilendirmeye katkı sağlaması için tecrübelerin paylaşıldığı çıktılar oluşturulması, 33

34 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Uygun faaliyetler (örnekler) Medya endüstrisinde tüm aktörlere kolay ulaşmayı sağlayacak, medya alanındaki tüm ilgili STK’ların içinde bulunduğu bir veritabanı oluşturulması, AB görsel-işitsel düzenlemeleri veya sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesinde medyanın rolü hakkında medya profesyonellerinin bilgilerini artırmaya yardımcı olacak seminerler, paneller, çalıştaylar, vs., Kamuoyuna açık tartışmaların yapılabileceği bir platform oluşturulmasını sağlayacak faaliyet ve etkinlikler, AB görsel-işitsel politikaları hakkında detaylı bilgi edinmeleri için medya alanındaki STK’lara yönelik basılı/görsel/işitsel yayınlar, Her iki taraftan hedef gruplar arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi için AB konularıyla ilgili televizyon/radyo programları, haber dizileri, dergiler, belgeseller, raporlar, vs. 34

35 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projelerin Uygunluğu Bu Teklif Çağrısı kapsamında hibe alan medya kuruluşları, proje uygulama süresi boyunca ürettikleri medya çıktılarını (TV/radyo programları, kurgusal TV hikayeleri (dram), belgesel filmler, kısa filmler, gazete/ dergilerde makaleler /makale dizileri) kendi medya organlarında yayınlamak zorundadırlar. Projenin uygulama bölgesi Türkiye ve/veya AB Üye Ülkeleri’dir. Projeler, Üye Ülkeler ile Türkiye’deki aktörler arasında “medya”ya ilişkin uzun soluklu işbirliği ve güçlü bağlar kurulmasını ve “medya” alanında AB politikaları hakkında bilgi alışverişinin desteklenmesini hedeflemelidir. Projeler, Medya Kuruluşları ve STK’ların faaliyet alanlarında yukarıda belirtilen bir veya daha fazla öncelik alanına girmelidir. Projeler “orijinal” ve hedef grubun sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda özgün olmalı, sorunlara uygun çözümler getirebilecek ve uygulanabilir bir biçimde tasarlanmalıdır. Tüm projelerin faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini ele alıyor olması beklenmektedir. 35

36 MEDYA HİBE PROGRAMI 2. Projelerin Uygunluğu Bir Başvuru Sahibi bu Teklif Çağrısı kapsamında her bir lota ikiden fazla teklif sunamaz. Bir Başvuru Sahibi bu Teklif Çağrısı kapsamında her bir lotta birden fazla hibe alamaz. Bir Başvuru Sahibi aynı zamanda bir başka başvuruda eş-başvuran ve bağlı kuruluş olarak yer alabilir. Eş-başvuranlar birden fazla başvuruda yer alabilirler. Bağlı kuruluş(lar) birden fazla başvuruda yer alabilirler. 36

37 SİYASİ KRİTERLER VE MEDYA HİBE PROGRAMLARI 3. Maliyetlerin Uygunluğu Uygun maliyetler –Projenin süresi içinde fiilen yapılmış olmalıdır, –Projenin toplam tahmini bütçesinde belirtilmiş olmalıdır, –Projenin uygulanması için zaruri olmalıdır, –Tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır, –İlgili vergi ve sosyal mevzuat gerekleri ile uyumlu olmalıdır, –Özellikle verimlilik ve ekonomiklik anlamında mantıklı, makul ve güçlü finansman yönetim gerekliliklerine uygun olmalıdır. 37

38 SİYASİ KRİTERLER VE MEDYA HİBE PROGRAMLARI 3. Maliyetlerin Uygunluğu Sosyal sigorta giderleri ve diğer ilgili giderler de dâhil olmak üzere projede çalışan personelin giderleri; maaş ve maliyetler gerekli olduğu uygun şekilde gerekçelendirilmedikçe faydalanıcı ve eş-başvuran(lar) tarafından normalde ödenen tutardan fazla olmayacaktır; Faydalanıcılar tarafından normalde verildiği miktarlardan yüksek olmamak koşulu ile projede görevli personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat maliyetleri; ödenen harcırahlar sözleşmenin imzalanma tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan miktarları aşmamalıdır: (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm); Piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla, faaliyetin gerçekleştirilmesi için ekipman ve malzeme alımı (yeni) veya kiralanması (yeni veya kullanılmış) maliyetleri. Satın alınacak ekipman ve malzeme alımı ile ilgili toplam tutar, toplam uygun maliyetlerin %20’sinden fazla olamaz; 38

39 SİYASİ KRİTERLER VE MEDYA HİBE PROGRAMLARI 3. Maliyetlerin Uygunluğu Sarf malzemelerine ilişkin giderler; Projenin amaçları için Faydalanıcı tarafından sağlanan ve sözleşmenin gerektirdiği maliyetler; Doğrudan sözleşmenin gerekliliklerinden kaynaklanan maliyetler (bilgi yayımı, projeye özel değerlendirmeler, denetim, çeviri, basım, sigorta vb.); Harcama doğrulama gideri hibe tutarının 100.000 Avro’yu aştığı tüm projeler için zorunludur. Nihai Rapor ile bir harcama doğrulama raporu sunulacak olup buna ilişkin giderler uygun şekilde bütçelendirilmelidir; Görünürlük giderleri. 39

40 SİYASİ KRİTERLER VE MEDYA HİBE PROGRAMLARI 3. Maliyetlerin Uygunluğu Yedek Akçe Doğrudan uygun giderlerin (Bütçe başlığı 7) %5’ini aşmayan miktarda yedek akçeyi Proje bütçesine dâhil edilebilecektir. Yedek akçe ancak Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı izni alınarak kullanılabilir. Uygun Dolaylı Maliyetler (Genel İdari Giderler) Proje uygulaması esnasında oluşan dolaylı giderler, toplam uygun doğrudan maliyetlerin (Bütçe başlığı 9) %7’sini aşmamak üzere, götürü tutar olarak hesaplanır. İdari giderler standart hibe sözleşmesi bütçesinin bir başka kalemi altından karşılanabilen bir maliyeti içermediği sürece uygun kabul edilir Götürü tutarın standart hibe sözleşmesinin özel şartlarında nihai olarak sabitlenmesinin ardından destekleyici doküman sunulmasına gerek yoktur. 40

41 SİYASİ KRİTERLER VE MEDYA HİBE PROGRAMLARI 3. Maliyetlerin Uygunluğu Uygun olmayan maliyetler –Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar (faizler); –Zararlar veya gelecekteki potansiyel yükümlülükler karşılıkları; –Başka bir proje veya çalışma programı kapsamında faydalanıcı(lar) tarafından beyan edilen ve Birlik bütçesinden (EDF de dahil) yapılan harcamalar; –Döviz kuru dönüşüm masrafları; –Üçüncü taraflara verilen krediler; –Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere vergiler; –Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar; –Mevcut bina ve arazi satın alınması, kiralanması veya finansal kiralanması (leasing); –Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme masrafları; –İşletme giderleri; –İkinci el ekipman satın alınması; –Banka masrafları, teminat giderleri ve benzer harcamalar; –Ayni katkılar; –Finansal Kiralama (leasing) masrafları; –Amortisman giderleri; –Faiz borçları. 41

42 BAŞARILAR 42 "Bu doküman ile Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberler arasında ihtilaf olması halinde Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberler ve eklerinin İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır."


"BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Siyasi Kriterler ve Medya Başvuru Rehberleri Tanıtımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları