Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sabancı Vakfı Hibe Programı"— Sunum transkripti:

1 Sabancı Vakfı Hibe Programı
Program Sunumu

2 Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
Donör: Sabancı Vakfı  Toplam Bütçe: dolar   Uygulayıcı Ortaklar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) Sabancı Üniversitesi  

3 Programın Yapısı İşbirliği içinde Olunan Kurumlar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Türkiye Belediyeler Birliği Ortak Program Uygulama Süresi : Eylül 2012-Eylül 2015

4 Programın Amacı Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması, kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

5 Programın Bileşenleri (I)
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalışarak yerel düzeyde hizmet sunumlarını toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır. 11 ilde 275 yerel yönetim personeli eğitilecek. En az 6 ilde uygulamalar takip edilecek. BM Kadın Birimi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. İçişleri, belediyeler KSGM arkadaşlarım proje bileşenlerinde yürütülecek faaliyetler

6 Programın Bileşenleri (II)
Sabancı Vakfı Hibe Programı Kadın STK’ları, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler ve kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla 10 ilde hibe desteği verilmesi hedeflenmektedir ve dönemi olmak üzere iki dönemde uygulanacaktır. Dağıtılacak toplam fon miktarı ABD Doları’dır. Program illerinden Gaziantep, hali hazırda başka bir BM Programı kapsamında hibe desteği aldığı için Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamı dışında bırakılmıştır. BM Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı, bu çıktıdan sorumlu olacaktır. İçişleri Belediyeler KSGM

7 Programın Bileşenleri (III)
Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye yönelik bir eğitim programı her yıl en az 40 öğretmene Mor Sertifika verilmesi toplam 130 lise öğretmeninin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Sabancı Üniversitesi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. MEB

8 AYDIN ÇANAKKALE EDİRNE ERZİNCAN ESKİŞEHİR GAZİANTEP
Pilot İller AYDIN ÇANAKKALE EDİRNE ERZİNCAN ESKİŞEHİR GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ KASTAMONU KAYSERİ KOCAELİ ORDU

9 Sabancı Vakfı Hibe Programı
Genel Amaç: Pilot illerde kadın STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve kadınların güçlenmesine, yerel düzeyde kadın haklarına ve kadın–erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin sahiplenilmesine ve bu düzenlemelerin süreklilik kazanmasına katkıda bulunmaktır.

10 Programın Zaman Çerçevesi
Başvuruların Teslimi: 1 Mart - 2 Mayıs 2013 Ön değerlendirme sonuçları: Mayıs 2013 Proje mülakatları: Haziran 2013 Sonuçların Açıklanması: Temmuz 2013 Sözleşmelerin İmzalanması: Eylül 2013 Hibe Proje süresi: en az 6 ay – en çok 12 ay Hibe Projelerinin Tamamlanması: Eylül 2014 İkinci teklif çağrısının Ocak 2014’te açılması planlanmaktadır.

11 Proje Bütçe Limitleri Hibe (en az) : TL Hibe (en fazla) : TL Hibe Programı katkısı : en az %80 – en çok %100 Ayni katkılar uygun maliyet değildir.

12 Fon Dağılımı Toplam dağıtılacak fon: 400.000 ABD doları
Aynı teklif çağrısı içinde pilot illerin her birine en az TL değerinde fon ayrılır. Bir ilde birden çok proje hibe almaya hak kazanırsa, ayrılan en az fon üstüne çıkılabilir. İlk teklif çağrısı kapsamında pilot illerden birinde bu tahsisatı dolduracak başarılı proje başvurusu gerçekleşmediğinde bu tutar kullanılmayarak bir sonraki teklif çağrısına ertelenir. İkinci teklif çağrısında aynı il yine kendisine ayrılan tahsisatı dolduramayacak olursa, kalan fon diğer illerden gelen başarılı projelere verilir.

13 Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları aynı anda sağlaması gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüzel kişiliğe sahip olmak Kâr amacı gütmemek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, kar amacı gütmeyen kooperatif ) Meslek Örgütleri’nde sadece kadın komisyonu ve kadın kurulu olanlar

14 Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: Sunulan projenin tematik alanının, kuruluşun tüzüğünde belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında yer aldığını göstermek Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek Başvuru sahibinin projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde kayıtlı olması ya da genel merkezlerinin bu illerde bulunması ya da bu illerde yasal şubelerin bulunması gereklidir.

15 Uygun Ortaklar Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kooperatifler, diğer vakıflar, kamu kurumlarının il müdürlükleri vb. Ortaklar projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde bulunabildiği gibi Türkiye’nin diğer illerinde yerleşik/kayıtlı olabilirler.

16 Başvuran Kurum ve Ortaklar
Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru sahibi olabilir. Ancak bu durumda sadece birini kazanabilir. Bir başvuru sahibi başka projelerde de ortak olarak başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.

17 Desteklenecek tematik alanlar
Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kadına Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma

18 Seçilecek Projelerde Aranan Özellikler
Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini içeren Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve erkeklerde farkındalık artırmaya yönelik İllerde sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve yerel yönetimler v.b.) Yenilikçi fikirleri içeren Sürdürülebilirlik planları olan Başka illerde de uygulanabilir olan Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz kadın vb..)

19 Uygun proje türleri Toplumsal cinsiyet ilgili önyargı ve kalıpları kırmaya yönelik Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını arttırıcı Yerel yönetimlerin bütçelerine etkide bulunabilecek Kadınların eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimini mümkün kılan

20 Uygun proje türleri (devam)
Yeni STK’ların kurulmasını destekleyen Kadın STK çalışanlarının ve gönüllülerinin kapasitesini arttıran Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayan iletişim ağlarını teşvik eden Kadın STK’ları, STK-kamu, STK-özel sektör ve STK- yurttaşlar arasındaki işbirliğini pekiştiren

21 Başvuru Paketi Başvuru Formu (basılı ve CD’de)
Bütçe Formu (basılı ve CD’de) Ortaklık Formu (ortak kurum tarafından, basılı) Proje Başvuru Kararı (başvuran kurum tarafından, basılı) Sabancı Vakfı Hibe Programı dikkatine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Referans No: UNDP/BMOP/SV/01 BM Binası Birlik Mahallesi 415. Cadde No:11 Çankaya Ankara

22 Başvuru Formlarına ve Sıkça Sorulan Sorulara Ortak Program web sitesi’nden ulaşabilirsiniz:


"Sabancı Vakfı Hibe Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları