Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI. Üniversitemiz ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI. Üniversitemiz ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

2 Üniversitemiz ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan bir programdır. Yönetmelik –23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı Coğrafi bölge –Bütün dünya (şu an için Erasmus’a dahil AB ülkeleri hariç) MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

3 Mevlana Değişim Programının Amacı

4 Programdan kimler yararlanabilir? Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları katılabilirler. Programdan kimler yararlanamaz? Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak katılamazlar. Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencileri

5 PROGRAMDAN KAÇ SEFER VE NE SÜRE İLE YARARLANILIR? Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Toplam değişim süresi bir eğitim- öğretim yılını aşamaz. Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir. Öğretim elemanları; Mevlana Değişim Programı kapsamında bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay süreyle ders verme hareketliliğinden faydalanabilirler.

6 NASIL BAŞVURULUR? Öğrenciler ve öğretim elemanları, kurumun Mevlana Değişim Programı Koordinasyon Ofisine, gerekli formları doldurarak başvuruda bulunabilirler.

7 Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının minimum 2.5/4.0 olması Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3.0/4.0 olması Seçim kriteri: %50 dil puanı + %50 not ortalaması (gidilecek kurumun eğitim dilinde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı) Başvuru Şartları-Öğrenciler için

8 Başvuru Şartları-Öğretim Elemanları için  Yönetmelikte özel bir şart yok.  Dil düzeyi belgesi (gideceği ülkenin/kurumun eğitim diline ait)  Programa daha önceden katılmamış olmak.

9 Öğretim Elemanları için Beklentiler  Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz.  Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda deg ̆ erlendirilir.

10 Programın başlaması Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Kurum Koordinatörü üzerinden yürütülecektir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatır. –Protokol imzalanması planlanan yurt dışı eğitim kurumunun YÖK düzeyinde denkliği olduğunun belgelenmesi

11 Tanınma Talep Dilekçesi Protokol yapılması planlanan yurt dışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Mevlana Değişim Programı - Denklik Birimi Değişim protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü Sonuç

12  Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Protokol imzalanmadan değişim yapılamaz  Ek Protokol yapılabilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının Protokol ve Programa ilişkin sorumlulukları belirlenir.  Yemek, barınma, ulaşım, sağlık güvencesi desteği, vb..  Aslı, imzacı kurumda kalır. Nüshası YÖK’e gönderilir.  Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. PROTOKOL

13  Protokole ek listede değişim kontenjanları belirlenir.  Protokoller REKTÖRLÜK düzeyinde imzalanır.  2013-2014 akademik yılı için Erasmus programına dahil olan ülkeler ile protokol yapılamaz. PROTOKOL

14 İLANLAR ve SÜRELER  İlan süresi : en az 15 gün  Programa başvuru koşulları ve süreci hakkında bilgi

15 2014-2015 akademik yılı için süreler Programa başvuru tarihi15-22 Nisan 2014 Üniversiteler tarafından başvuruların değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının YÖK’e iletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 12 Mayıs 2014 2014-2015 için ADÜ duyuru takvimi 1- 31 Mart 2014

16 Anlaşmalı Üniversiteler ve Bölümler

17

18

19

20

21

22 DEĞİŞİM SÜRELERİ ÖĞRENCİ –En az 1, en fazla 2 yarı yıl –Toplamda 1(bir) eğitim-öğretim yılını aşamaz ÖĞRETİM ELEMANI –En az 1 hafta –En fazla 3 ay

23 BURSLAR-ÖĞRENCİLER Öğrencilikleri süresince aldıkları diğer burslar devam eder. Ödenecek burs tutarı eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları dikkate alınarak farklılaşır. Burslar, aylık burs tutarının 3 katına kadar verilebilir (YÖK belirler) –2013-2015 yılı burs miktarları (Giden Öğrenci) –GSMH < 5000 USDlisans kredisi*1.5 (420TL/ay) –GSMH 5000-10.000 USDlisans kredisi*2 (560 TL/ay) –GSMH > 10.000 USDlisans kredisi*3 (840 TL/ay)

24 Yapılacak ödemelerde burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Geri kalan burs miktarının ödenmesi öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için kurumlara ayrılan kaynağın yetersiz olması durumunda programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkanı ya da özel burslar yoluyla değişim gerçekleştirilir.

25 Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere verilecek burs miktarı YÖK tarafından belirlenir. 2014-2015 Dönemi (~560 TL/ay) Öğrenciler KYK yurtlarında kalabiliyorlar (~110-180 TL/ay, yurdun durumuna göre) 210 TL/ay (Yemek ücreti) İkametgah teskeresine harç bedeli ödemiyorlar.

26 Deg ̆ is ̧ im programı c ̧ erc ̧ evesinde gideceg ̆ i yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumuna ayrıca bir eg ̆ itim o ̈ g ̆ retim u ̈ creti o ̈ demezler. O ̈ g ̆ renciler sadece, Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı o ̈ g ̆ rencisi oldukları su ̈ re zarfında kayıtlarının bulundug ̆ u o ̈ rgu ̈ n yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarına o ̈ demekle yu ̈ ku ̈ mlu ̈ oldukları katkı paylarını ya da o ̈ g ̆ renim u ̈ cretlerini o ̈ demeye devam ederler. Öğrenci Gittiği Kuruma Ücret Öder mi?

27 Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar mı? Mevlana Deg ̆ is ̧ im Programı’na katılıp, bas ̧ ka bir u ̈ lkede eg ̆ itim go ̈ ren o ̈ g ̆ rencinin yurt dıs ̧ ındaki yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumunda almıs ̧ oldug ̆ u ders ya da derslerin, O ̈ g ̆ renim Protokolu ̈ 'nde hangi derslere denk sayılacag ̆ ı ac ̧ ıkc ̧ a belirlenmelidir. Öğrencinin bu ̈ tu ̈ n derslerden bas ̧ arılı olması durumunda, u ̈ lkesine do ̈ ndu ̈ g ̆ u ̈ nde herhangi bir do ̈ nem kaybı yas ̧ amaz. Öğrenci gitmeden fakülteden yönetim kurulu kararı alınmalı

28 AKADEMİK TANINMA VE DERSLERİN DENKLİĞİ Kurumlar eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar. Öğrenim protokolünün imzalanması ile tanımlanmış dersler, yazılı olarak teyit edilir. Kurumlar, program sonunda başarılı olunan tüm derslerin denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Böylece gittiği kurumda başarılı olan öğrenci, dönem kaybı yaşamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

29 Öğretim Elemanı Ne Kadar Desteklenecek? Program kapsamında yurtdıs ̧ ına giden o ̈ g ̆ retim elemanlarına; – 6245 sayılı Harcırah Kanunu hu ̈ ku ̈ mlerine go ̈ re harcırah ödenir. –Yol masrafları karşılanır. –Sağlık sigortası yapılır. –Öğrenim elemanına ödemenin %70’i gitmeden, geriye kalan %30’u ise döndükten sonra toplu olarak (banka hesabına) yapılır. Yurt dıs ̧ ından gelecek o ̈ g ̆ retim elemanlarına; –6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ö ̈ denir. –Yol masrafları karşılanır. –Sağlık sigortası öğretim üyesinin kendisine aittir. –Öğrenim elemanına ödeme Türkiyeye geldikten sonra uzun süre kalıyorsa açtıracağı banka hesabına ya da mutemetlikten elden makbuz karşılığı yapılır.

30

31 YARARLANILAN MADDİ OLANAKLAR BursYevmiyeYol masrafları Sağlık sigortası TR’den giden öğrenci √ TR’ye gelen öğrenci √ (öğrenci sigortasını kendi yaptırmalı) TR’den giden öğretim elemanı √√√ TR’e gelen öğretim elemanı √√ (öğrenci sigortasını kendi yaptırmalı)

32 Değişim İçin Gerekli Belgeler Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formu Üniversite Başvuru Formu Öğrenim Protokolü Kabul Belgesi Yükümlülük Sözleşmesi Öğrenci Beyannamesi Öğrenci Bilgi Formu Katılım Belgesi Nihai Rapor Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formu Üniversite Başvuru Formu Öğrenim Protokolü Kabul Belgesi Yükümlülük Sözleşmesi Öğrenci Beyannamesi Öğrenci Bilgi Formu Katılım Belgesi Nihai Rapor Öğretim Elemanları Hareketlilik Programı Katılım Belgesi Nihai Rapor

33 Başka Destek Yok mu? Karşı taraftaki üniversitelerle yaptığımız ek protokoller çerçevesinde ek destekler olabilir. –Ulaşım –Barınma –Yemek –Kitap –...

34 Birim/Bölüm Koordinatörlerinden Beklenenler? Anlaşma yapılmasını istediğiniz üniversitelerin kurum koordinasyon ofisine bildirilmesi. –İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa süreci hızlandırabilirsiniz. –Biriminize kabul edebileceğiniz değişim elemanı/öğrenci sayısını bildirebilirsiniz. Mevlana Değişim Programının biriminiz düzeyinde duyurulması. Fikirlerinizle destek olabilirsiniz.

35 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Merkezi Derslikler Binası 2. Kat /Merkez Kampüs Tel : 0 256 213 84 42 6-3756 (iç hat) Faks : 0256 213 98 52 e-mail: mevlana@adu.edu.tr http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/ http://mevlana.yok.gov.tr İletişim

36 İlginize Teşekkür Ederiz ADÜ MEVLANA OFİSİ Prof. Dr. Didem KOZACI Personel Emine KESKİN Personel Turgut ŞEKERLER

37


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI. Üniversitemiz ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları