Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Bilgilendirme Toplantısı
Mevlana Değişim Programı Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 2013 Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü / 30

2 Bu Sunumun Amacı Katılımcıları Mevlana Değişim Programı (MDP) hakkında bilgilendirmek, MDP'nin başarılı olabilmesi için önerileri almak, Potansiyel program ortakları belirlemek ve Görüş alışverişinde bulunmaktır. / 30

3 Kısaca Mevlana D.P. Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Yönetmeliği 23 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı Böylece ülkemizde 3 değişim programı oluştu: Mevlana Farabi ERASMUS / 30

4 Hangi Ülkeleri Kapsar? Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır (Bu yıl ERASMUS ülkeleri hariç tutulmuştur) / 30

5 Ne Kadar Süre Gidilebilir?
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için Öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. / 30

6 Kimler Başvurabilir Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Mevlana D.P. Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları. / 30

7 Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. / 30

8 Başvuru Şartları Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması. / 30

9 https://mevlana.yok.gov.tr/
Başvuru Tarihleri Senede 1 kez / 30

10 Seçim Kriteri %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması / 30

11 Kimler Başvuramaz Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar / 30

12 Öğrenci Gittiği Kuruma Ücret Öder mi?
Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler. / 30

13 Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar mı?
Mevlana Değişim Programı’na katılıp, başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk sayılacağı açıkça belirlenmelidir. Öğrencinin bütün derslerden başarılı olması durumunda, ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. / 30

14 Bursların Durumu Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. / 30

15 Ne Kadar Destek Sağlanacak?
Burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının (280 TL) üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. Bu miktar ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılık arz eder. / 30

16 Yeni yıldan itibaren burs ve kredi rakamı
lisans öğrencileri için aylık 280, yüksek lisans öğrencileri için 560, doktora öğrencileri için de 840 TL. / 30

17 Değişim Programına Destek Almadan Katılmak Mümkün mü?
Evet / 30

18 Öğretim Elemanı ne Kadar Desteklenecek?
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. / 30

19 Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 110 dolar,
Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlara 124 dolar, Ek göstergesi 5300 ile 7000'e kadar olan kadrolarda bulunanlara 117 dolar, Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 110 dolar, Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlara 93 dolar. / 30

20 Anlaşmamız olan Kurumlar
İl Ülke 1 Nahçivan Devlet Üniversitesi Nahçivan Azerbaycan 2 International Black Sea University Tiflis Gürcistan 3 EPOKA University Tiran Arnavutluk 4 Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Bişkek Kırgıziastan 5 Korea U. of Technology and Education Chugnam Kore 6 Hëna e Plotë-BEDËR Üniversitesi 7 Qafqaz University Xirdalan 8 Azerbaijan State Economic University Bakü / 30

21 Nasıl Destek Olabilirsiniz?
Anlaşma yapılmasını istediğiniz üniversiteleri bize bildirebilirsiniz. İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa süreci hızlandırabilirsiniz. Biriminize kabul edebileceğiniz değişim elemanı sayısını bildirebilirsiniz. Mevlana Değişim Programını duyurabilirsiniz. Fikirlerinizle destek olabilirsiniz. / 30

22 ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange
ÖEH: Öğretim Elemanı Hareketliliği ASM: Academic Staff Mobility / 30

23 / 30 ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange
Öğretim El. Hareketliliği Academic Staff Mobility Institution Kabul eden (Host Institution)/ Gönderen (Home Institution) Kod Code Ad Field Name Eğitim Dili Language Ön LisansÖn Lisans Associate Degree Lisans Bachelor Degree Yüksek Lisans MA Doktora PhD Öğrenci Sayısı Student Number Değişim Süresi (Ay) Exchange Duration (Month) Öğretim Üyesi Sayısı Number of Academic Staff Dönem Olarak Toplam Süre Total Duration in Period Haftalık Ders Saati Weekly Course Hour / 30

24 4’lük – 100’lük Dönüşümü / 30

25 Başka Destek Yok mu? Karşı taraftaki üniversitelerle yaptığımız ek protokoller çerçevesinde ek destekler olabilir: Ulaşım Barınma Yemek Kitap ... / 30

26 Diğer Sorular Öğretim üyelerinin seçimi nasıl olacak?
Öğretim üyelerine yolluk desteği dışında ulaşım desteği de sunulacak mı? Öğrenci kendi kurumunda ders kaydını yaptıktan sonra mı gidecek? Takvimler uyuşmazsa ne olacak? Öğrenci hareketlilikten döndükten sonra not karnesi nasıl işlenecek? Sürekli eğitim de örgün eğitim midir? / 30

27 Destekler ne zaman verilecek (peşin mi döndükten sonra mı)?
Öğrenci değişimi yarım bırakırsa ne olur? Öğrenci gittiği ülkenin dilini yeterince bilmiyorsa ne olur? Alttan ders sorumluluğu olan öğrenci de gidebilir mi? İkinci öğretim örgün eğitim midir? Üniversitemiz gelen başvurular arasından seçimi nasıl yapacak? / 30

28 Süreç / 30 Aday Üniversitenin Belirlenmesi Tanınma Talep Başvurusu
Tanınıyor Protokol ve Ek Protokol İmzalanması İlan Başvuruların Alınması Başvuruların Değerlendirilmesi Sonuçların YÖK’e İletilmesi Sonuçların duyurulması Tanınmıyor Süreç / 30

29 İletişim http://mevlana.yok.gov.tr Zekeriya Aktürk
İç hat: 1564 Cep: / 30

30 / 30


"Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları