Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 Mevlana Değişim Programı Nedir?
Küreselleşen dünyada herhangi bir coğrafi ve etnik sınır olmaksızın diploma denkliği olan yükseköğretim kurumları ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programıdır. ( Öğretim yılında Erasmus kapsamındaki ülkeler hariç tutulmuştur.)

3 Değişim Programının Amacı Nedir?
Yükseköğretimi uluslararası arenada en üst düzeye çıkarmak. Ülkemizdeki yükseköğretimi tanıtmak ve yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almasını sağlamak. Ülkemizin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde tanıtmak. Kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak.

4 Diğer Programlardan Farkı Nedir?
Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası bir nitelikte olmasını sağlaması; Bölge, alan, coğrafi sınırı olmaksızın yükseköğretimin markalaşması; Karşılıksız burs imkânı; Programa katılan öğrenci ve akademisyenlerin diğer değişim programlarından da yararlanabilme şansı; Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma - verme fırsatını sunması;

5 Değişim Programının Kazandırdıkları
Özgüveni yüksek bireylerin yetişmesini, Bilimsel ve teknik iletişimi arttırması, Yenilikçi ve rekabet duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesini, Toplumsal ve küresel sorumluluk sahibi bireylerin kazanılmasını, Dünyayı ve ülkesini daha iyi tanıyan bireylerin yetişmesini, Nitelikli ve vizyon sahibi kişilerin yetişmesini sağlar.

6 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülmektedir. Birim ya da bölümler değişim yapmak istedikleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını bağlantısından kontrol eder. Karşı kurumun YÖK denklik listesinde olmaması halinde Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne başvurulur ve Koordinatörlük, ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak denklik konusunda YÖK’ten bilgi ister.

7 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
Birim ya da bölümler öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak istedikleri ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı üniversitelerle Mevlana Değişim Protokolü imzalama konusunda gerekli görüşmeleri yapıp hemfikir olduktan sonra bu durumu Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirir. Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Protokolünü hazırlayarak rektörlerin imzasına sunar.

8 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
Ana protokolde yer almayan ancak karşılıklı talep edilen ve üzerinde hemfikir olunan durumlar da Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve Koordinatörlük özel koşulları içeren (konaklama, sağlık sigortası, ortak not sistemi, vb.) bir ‘Ek Protokol’ hazırlayarak karşılıklı imzalanmasını sağlar. Değişim süreci Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve birim ve bölüm koordinatörlüklerinin ortak çalışmasıyla organize edilir.

9 Mevlana Değişim Protokolü
Tanınma Talep Dilekçesi Dilekçesi Protokol yapılması planlanan yurtdışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi M Değişim Protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü SONUÇ

10

11

12 Değişim Süresi Öğretim Elemanı Öğrenci En az 1 hafta En az 1,
(En az 6 Saat) En az 1, En fazla 2 yarıyıl En fazla 3 ay 1 Eğitim-öğretim yılını aşamaz

13 Öğrenci Değişimi Türkiye sınırları içerisinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin örgün öğretimine devam eden öğrencilerden; Ön lisans 2. sınıflar Lisans 2.,3. ve 4. sınıflar Yüksek lisans ve doktora öğrencileri (Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar ) katılabilir.

14 Öğrenci Değişim Koşulları
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Öğrencilerin Mevlana Değişim Programı ile gidecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim diline ait yeterliliği gösteren dil puanı olması. (İngilizce, Arapça, Korece, vb.) %50 Akademik ortalama + %50 Dil puanı =Mevlana değişimi puanı

15 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır.  Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

16 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.

17 Akademik Tanınırlılık Öğrenim Protokolü
Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.

18 Değişim Programı Başvuru Süreci
İlgili üniversitelerdeki kontenjanlar belirlenir. Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder. Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verildikten sonra başvuru süreci başlar.

19 Değişim Başvuruları Mevlana Değişim Programı’na katılmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarımız başvuru süreci ilan edildikten sonra Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne gerekli evraklarla birlikte başvurabilirler. Hazırlanacak olan belgeler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. (Belgeler için )

20 Öğretim Elemanı Değişimi
Mevlana Değişim Programına yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar katılabilir. Araştırma görevlileri de programa öğrenci statüsünde katılabilir.

21 Öğretim Elemanı Değişim Koşulları
Mevlana Değişim Programına daha önce katılmamış olmak, Dil puanının yeterliliğini gösterir nitelikteki belge, Programa katılmaya hak kazanan ve gitmeyen öğretim elemanı 3 yıl boyunca başvuru yapamaz.

22 Değişim İçin Gerekli Belgeler
Öğrenciler Öğretim Elemanları Aday öğrenci başvuru formu Üniversite başvuru formu Katılım Belgesi Öğrenim protokolü Öğrenci beyannamesi Öğrenci bilgi formu Yükümlülük sözleşmesi Kabul belgesi Nihai rapor Hareketlilik Programı Değerlendirme Formu Katılım Belgesi Nihai Rapor

23 Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.

24 BURSLAR Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır

25 BURSLAR 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre gidilecek olan ülkenin GSMH durumuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar (280x3=840TL) burs ödenebilir. Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de aylık burs tutarının iki katı (560 TL) burs ödenir.

26 BURSLAR Öğrenci bursları, değişim başladıktan sonraki 30 gün içinde aylıklar halinde ödenir. Değişim süresince her ay öğrenciye alması gereken burs miktarının %70’i kadar ödeme yapılır. Geri kalan %30 burs miktarı öğrenci döndükten sonra başarı durumuna göre ödenir.

27 ÖRNEK TABLO (Giden Öğrenci)
ÜLKE 2011 GSMH $ (Dolar) BURS (5102 Sayılı Kanun) Afganistan 542, $ 420 TL (1,5x280) Cezayir 5244,00 $ 560 TL ( 2 x 280) Avustralya 60979,00 $ 840 TL ( 3 x 280) Kanada 50345,00 $ 840 TL Gürcistan 3202,00 $ 420 TL Japonya 45902,00 $ Ürdün 4655,00 $

28 Öğretim Elemanları ile İlgili Hususlar
Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenebilir. (18 $ ile 80 $ arasında harcırah ve 1000 $ ile 2500 arasında yol) Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödenir.

29 ÖRNEK TABLO (Giden Öğretim Üyesi)
ÜLKE Okutman-Öğretim Görevlisi Yevmiye  Öğretim Üyeleri Yevmiye UÇAK BİLETİ AYLIK SAĞLIK SİGORTASI ABD 51 $ 80$ 2500$ 70$ AVUSTRALYA 56 A$ 70 A$ 2500 A$ JAPONYA 6401 JY 6950JY JY 5750JY ÜRDÜN 39 $ 60$ 1000$ KAZAKİSTAN 18 $ 32$ TÜRKMENİSTAN KANADA 53 K$ 70K$ 2500K$

30 ŞU ANA KADAR PROTOKOL YAPILAN ÜNİVERSİTELER
( öğretim yılından itibaren) ÜNİVERSİTE ÜLKE INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY BOSNA-HERSEK MOSTAR DZEMAL BİJEDİC UNIVERSITY INTERNATIONAL SARAJEVO UNIVERSITY DAGESTAN STATE UNIVERSITY DAĞISTAN EPOKA UNIVERSITY ARNAVUTLUK HËNA E PLOTË (BEDËR) UNIVERSITY INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY MAKEDONYA AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ KAZAKİSTAN KIRGIZISTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN AZERBEIJAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY AZERBEYCAN KHAZAR UNIVERSITY NAKCHIVAN STATE UNIVERSITY NAHCIVAN HALLYM UNIVERSITY GÜNEY KORE UNIVERSITY OF SINDH PAKİSTAN

31

32 2014-2015 Mevlana Değişim Programı Takvimi
FAALİYET TARİH Değişim ilanlarının duyurulması 30 Mart – 14 Nisan 2014 Değişim için başvuruların alınması 15 Nisan – 22 Nisan 2014 Başvuruların değerlendirilmesi 24 Nisan – 02 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının YÖK’e iletilmesi 05 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 12 Mayıs 2014

33 Mevlana Değişim Programı değişimin başlangıcı değil değişimin kendisidir. Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı ile ulusal yükseköğretim kalitesini uluslararası düzeye yükseltmek için girişimlerini sürdürürken değerli öğrenci ve akademisyenlerimizin de programa dahil olmasını temenni ediyoruz.

34 İLETİŞİM Adres : Mediko Sosyal Merkezi Zemin Kat Web : İç hatlar : – Tel : E-posta :


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları