Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi Değişim Programı • Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. • 2009-2010 eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi Değişim Programı • Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. • 2009-2010 eğitim."— Sunum transkripti:

1 Farabi Değişim Programı • Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. • 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlamıştır. • Türk Yükseköğretim Kurumları, YÖK’e bağlı olarak değişim programını yürütürler. Farabi Değişim Programı1

2 2 Kapsam Yükseköğretim kurumları  Üniversiteler  Yüksek teknoloji enstitüleri Tüm eğitim kademeleri  Önlisans  Lisans  Yüksek Lisans  Doktora

3 Programın Organizasyonu YÖK YÖK Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Komisyonu Yükseköğretim Kurumları Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü

4 Programın Temel Bileşenleri Öğretim Üyesi Hareketliliği Değişimin Organizasyonu Öğrenci Değişimi

5 • Önlisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora öğrencileri değişimden yararlanabilir. • Önlisans ve lisans öğrencilerinin GANO’sunun en az 2/4.0 olması gerekir. • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin GANO’sunun en az 2.5/4.0 olması gerekir. • Her öğrenci, öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir kez Farabi öğrencisi olabilir.

6 Giden Öğrenci Değişimi • Öğrenci başvuruları Güz Dönemi ve Bahar Dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılır. • Güz dönemi başvuruları 15 Mart tarihinden önce üniversitenin web sitesinde ilan edilir. • Bahar dönemi başvuruları 15 Ekim tarihinden önce üniversitenin web sitesinde ilan edilir. • Güz dönemi için başvuran öğrenciler bir yarıyıl (Güz) ya da bir yıl süre ile değişimden yararlanabilir. • Bahar dönemi için başvuran öğrenciler yalnızca Bahar yarıyılında değişim öğrencisi olabilir. Farabi Değişim Programı6

7 Giden Öğrenci Değişimi • Öğrenci başvuruları, verilen ilanı takiben bölüm koordinatörlüklerinde toplanır. • Öğrenciler bir adet Aday Öğrenci Başvuru Formu ve bir adet transkript ile bölüm koordinatörüne, verilen süre içerisinde başvurularını teslim eder. • Bölüm koordinatörleri, son başvuru tarihine kadar aldıkları başvuruları, öğrencilerin GANO’larına ve bölüm kontenjanlarına göre sıralar; asil, yedek ve iptal öğrenci başvurularını belirler.

8 Giden Öğrenci Değişimi • Alınan başvurular, son başvuru tarihinden sonra koordinatörlere verilen süre içerisinde Farabi Ofisi’ne yönlendirilir. • Farabi Ofisi’nde toplanan başvurular, başvurulan kurumlara faks ya da posta yolu ile iletilir. • Başvurduğu üniversiteden kabul alan öğrencilerin listesi, tüm başvurular tamamlandıktan sonra Uludağ Üniversitesi web sitesinde yayınlanır. • Listede adı bulunan öğrenciler, verilen tarihler arasında başvuru belgelerini hazırlayarak Farabi Ofisi’ne teslim eder. Farabi Değişim Programı8

9 Giden Öğrenci Değişimi • Başvuru için gereken belgeler aşağıdaki gibidir: 1.Öğrenci Başvuru Formu (1 adet) 2.Öğrenci Bilgi Formu (1 adet) 3.Öğrenim Protokolü (3 adet) • Belgelerin istenen sayıda ve EKSİKSİZ doldurulması esastır. • Tüm belgeler Uludağ Üniversitesi web sitesi Farabi sayfasında yer almaktadır. • Öğrenim Protokolleri her yarıyıl için üçer tane hazırlanır ve bölüm koordinatörünün imzası alındıktan sonra Farabi Ofisi’ne teslim edilir. Farabi Değişim Programı9

10 Giden Öğrenci Değişimi • Farabi Ofisi’nde toplanan tüm başvurular, kurum koordinatörü imzası ve kurum mühürü ile başvurulan üniversitenin Farabi Ofisi’ne gönderilir. • Başvurduğu üniversiteden Öğrenci Kabul Belgesi ve imzalı mühürlü Öğrenim Protokolü alan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda izin dilekçesi doldurarak kayıtlarını dondururlar. • Öğrenciler, Farabi değişiminden yararlanacakları süre boyunca, gittikleri kurumda misafir öğrenci statüsünde eğitim görürler. Farabi Değişim Programı10

11 Giden Öğrenci Değişimi • Farabi öğrencisi, Öğrenim Protokolü’ne gittiği dönemde karşı kurumda alacağı, ve bunlara karşılık kendi üniversitesinde saydıracağı dersleri yazar ve bu dersleri almakla yükümlüdür. • Farabi Öğrencisi bir yarıyılda, kendi üniversitesinde almakla yükümlü olduğu kredi sayısını, gittiği kurumda almak zorundadır. • Farabi öğrencisinin ders geçme notu için, değişim öğrencisi olarak eğitim aldığı üniversitede geçerli olan ders geçme notu esas alınır. Farabi Değişim Programı11

12 Giden Öğrenci Değişimi • Değişime hak kazanan öğrenciler, YÖK tarafından hibelendirilir. • Öğrenci hibeleri aylık 300 TL, eğitim-öğretim süresi 4 ay 15 gün olarak sabitlenmiştir. • Bu rakam 2009-2010 Güz dönemi için aylık 270 TL idi, ve eğitim-öğretim süresi, gidilen yüksek öğretim kurumunun akademik takvimine göre belirlenmekteydi. Bu kural artık geçerli değildir. • Farabi öğrencilerinin hibelendirilmesi için, öğrenci ve kurum arasında Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve taahhütname imzalanır. Farabi Değişim Programı12

13 Giden Öğrenci Değişimi • Öğrenci hibeleri, toplam hibenin %70’i hesaplanarak aylıklar halinde öğrencilerin hesabına aktarılır. • Kalan %30’luk miktar, öğrenci dönüş belgelerini eksiksiz teslim ettikten sonra toplu olarak yatırılır. • Değişim süresini tamamlayan Farabi öğrencisi, dönüş belgelerini eksiksiz getirmekle yükümlüdür. Bu belgeler şunlardır: 1.Öğrenci Katılım Belgesi 2.Transkript 3.Öğrenim Protokolü(son hali) 4.Öğrenci Nihai Raporu Farabi Değişim Programı13

14 Giden Öğrenci Değişimi • Farabi öğrencileri için koşullu geçme sistemi uygulanamaz. • Değişime katılan öğrenciler gittikleri üniversitenin yaz okulundan faydalanamaz. • 2010-2011 eğitim öğretim yılı da dahil olmak üzere ilerideki tüm başvurular merkezi bir otomasyon sistemi olan YÖKSİS üzerinden alınacaktır. Farabi Değişim Programı14

15 Gelen Öğrenci Değişimi • Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjan dahilinde öğrenci başvurularını, verilen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Ofisi’ne iletir. • Gelen öğrenci başvuruları bölüm koordinatörlerine gönderilir, ve koordinatörlerden “Uygundur” ya da “Uygun değildir” ifadeleriyle tarih ve paraf atarak başvuru formlarını tekrar Farabi Ofisi’ne göndermeleri istenir. • Kabul edilen öğrencilerin Öğrenim Protokolleri bölüm koordinatörleri ve kurum koordinatörü tarafından imzalanır. Farabi Değişim Programı15

16 Gelen Öğrenci Değişimi • Öğrenim Protokollerinden bir örneği Farabi Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir ve öğrenciler misafir öğrenci statüsünde otomasyon sistemine kaydedilir. • Gelen Farabi öğrencisi, kendi kurumunda söz konusu dönemde almakla yükümlü olduğu kredi sayısını almak zorundadır. • Eğitim dönemini tamamlayan öğrencinin ders notları, bölüm tarafından Öğrenci İşleri’ne bildirilerek, öğrencinin otomasyondan transkript alması sağlanır. • Tüm Farabi öğrencileri, Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile eşit haklara sahiptir. Farabi Değişim Programı16

17 Öğretim Üyesi Hareketliliği • Yalnızca öğretim üyeleri Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliğine katılabilir. • Öğretim üyeleri bir yarıyıl ya da bir yıl süre ile anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ders verme hareketliliğinden yararlanabilir. Bu faaliyet, yaz okulunu da kapsar. • Öğretim üyeleri, öğrenci başvuruları ile aynı tarihlerde Farabi Ofisi’ne başvurularını iletirler. • Başvuru formları şunlardır: 1.Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı Formu (1 adet) 2.Öğretim Üyesi Bilgi Formu (1 adet) 3.CV (1 adet) Farabi Değişim Programı17

18 Öğretim Üyesi Hareketliliği * Öğretim üyesinin ödemelerini yapan tahakkuk birimince puantajlar ve bordro hazırlanır. * Vergi Matrahı birleştirilir. * Ödeme talimatları Koordinasyon ofisince verilir. * Yolluk ve yevmiye ödenir. * Ders ücretleri gidilecek yükseköğretim kurumuna göre değişir. * Varsa geliştirme ödeneği ödemelerde hesaplanır. * Ek ders ücretleri tablosu, Mali Esas ve Usüller’de yer almaktadır. Farabi Değişim Programı18

19 Öğretim Üyesi Değişimi * Öğretim üyesinin ek ders sayısı, zorunlu ders saati + 6 saat ile sınırlandırılmıştır. • 6 saatlik ek dersin ücreti, gidilen yüksek öğretim kurumuna göre 3 kat, 5 kat ve ya 8 kat olarak ödenir. • Gidilen yükseköğretim kurumundaki ek ders ücreti esastır. • Hareketliliğe katılan öğretim üyesi, faaliyet gösterdiği yükseköğretim kurumunda idari görev alabilir. • Hareketlilik süresi sonunda öğretim üyesi, dönüş belgelerini Farabi Ofisi’ne teslim etmek ve faaliyetlerini YÖK’e raporlamakla yükümlüdür. Farabi Değişim Programı19

20 Farabi Değişim Programı 20 Ödenekler • YÖK, her yıl ödenekleri ve öncelikleri belirler. • Ödenekler ilgili yükseköğretim kurumunun • toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, • ikili Farabi Değişim Programı Protokolleri, • bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları ile • bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenir.

21 Programın Takvimi  Yönetmeliğe göre o Faaliyet Dönemi: 1 Eylül-31 Ağustos o Değişim Talebi: 1-15 Mayıs o İlanlar o Birinci İlan: 15 Mart o İkinci İlan: 15 Ekim o Ara Rapor: 15 Mart o Nihai Rapor: 15 Eylül Farabi Değişim Programı 21

22 YÖK İletişim internet : http://turkuaz.yok.gov.tr/Farabi/ email: farabi@yok.gov.tr tel/fax: +90 – 312 – 298 72 21 adres: Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent, Ankara 06539 Farabi Değişim Programı22

23 Uludağ Üniversitesi’nde Farabi • Farabi Değişim Programı, Farabi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İ. Naci CANGÜL ve Farabi II. Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Bekir PARLAK koordinatörlüğünde ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi’nce yürütülmektedir. • 2009-2010 eğitim-öğretim yılında değişime başlanmıştır. • 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi toplam 8 öğrenci göndermiş ve 23 öğrenci kabul etmiştir. • 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için 2 adet Öğretim Üyesi Hareketliliği başvurusu yapılmıştır. • 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için giden öğrenci başvuru sayısı 57’dir ve sonuçları Nisan ayı sonunda açıklanacaktır. Farabi Değişim Programı23

24 Uludağ Üniversitesi’nde Farabi • Yaşanan genel problemler: - Öğrencilerin ilanları dikkatlice okumaması ya da hiç okumaması sonucunda eksik/fazla/yanlış belge getirmeleri, -Gitmek istedikleri üniversiteleri araştırmadan, iletişim kurmadan, dersleri incelemeden başvurmaları ve uyumsuzluk çıktığında son dakikada vazgeçmeleri, -Değişimden vazgeçen öğrencilerin Farabi Ofisi’ni bu durumdan haberdar etmemeleri, -YÖK’ten değişim hibesi talep edilen fakat değişimden vazgeçen öğrencilerin gerekçe bildirmemeleri ve dilekçelerini geç yazmaları/ hiç yazmamaları, Farabi Değişim Programı24

25 Uludağ Üniversitesi’nde Farabi -Gelen ve giden öğrencilerin, protokollerinde yaptıkları değişiklikleri Farabi Ofisi’ne bildirmemeleri, -Ofis danışmanlık saatlerine uymamaları. • Uluslararası İlişkiler (Erasmus/Farabi) Ofisi Öğrenci Danışmalık Saatleri: Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 09:00-11:00 ve 13:30-16:00 Cuma günleri öğrenci kabul edilmemektedir. Farabi Değişim Programı25

26 Bölüm Koordinatörlerinden Beklenenler • Değişen tüm koordinatörlük ve iletişim bilgilerini Farabi Ofisi’ne bildirmeleri, • Bundan sonrasında değiştirmeyi düşündüğümüz ikili anlaşmalar için bölüm kontenjanlarını ve şartlarını belirleyip, bunları yazılı olarak Farabi Ofisi’ne iletmeleri. Farabi Değişim Programı26

27 Farabi Koordinasyon İletişim Farabi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İ. Naci CANGÜL Tel: 0224 294 16 57, cangul@uludag.edu.trcangul@uludag.edu.tr Farabi II. Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Bekir PARLAK Tel: 0224 294 11 16, bepar@uludag.edu.trbepar@uludag.edu.tr Uluslararası İlişkiler Ofisi Okt. Burcu ŞAHİN Tel: 0224 294 05 34, burcusahin@uludag.edu.trburcusahin@uludag.edu.tr Farabi Değişim Programı27

28 Farabi Değişim Programı TEŞEKKÜR EDERİZ. ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Farabi Değişim Programı28


"Farabi Değişim Programı • Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. • 2009-2010 eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları