Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI
Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ Işıl EREM Merve BALCIOĞLU Göksel KUM Mevlana Koordinatörlüğü/ Dış İlişkiler Komisyonu

2 Mevlana Değişim Programı
Türk üniversiteleri ile yabancı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişikliğini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. ve akademik yıllarında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları (33 ülkedeki) Mevlana Değişim Programı kapsamı dışında tutulmuştur.

3 Mevlana Değişim Programının Amacı
Türkiye’yi Yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini arttırmak, Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak.

4 Mevlana Değişim Programının Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar
Farklı akademik bakış açıları kazanma şansı yakalayabilme, Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli bilimsel toplantı ve projelerle karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayabilme.

5 Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Öğretim Elemanı Sayısını Gösteren İlk Beş Üniversite

6 İmzalandı Karşı Tarafa İmza İçin Gönderildi.
ÜLKE ADI ÜNİVERSİTE ADI PROTOKOL İMZA DURUMU KAZAKİSTAN AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ Karşılıklı İmzalandı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ BOSNA HERSEK ULUSLARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BURÇ ÜNİVERSİTESİ MAKEDONYA ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AZERBEYCAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARNAVUTLUK EPOKA ÜNİVERSİTESİ SIRBİSTAN NOVİ PAZAR ÜNİVERSİTESİ YEMEN YEMEN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YEMEN TAİZ ÜNİVERSİTESİ BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İmzalandı Karşı Tarafa İmza İçin Gönderildi. KARADAĞ KARADAĞ ÜNİVERSİTESİ KOSOVA PRİŞTİNA ÜNİVERSİTESİ FİLİSTİN AN-NAJAH ÜNİVERSİTESİ RUSYA BAŞKURT DEVLET ÜNİVERSİTESİ

7 Mevlana Değişim Programından Kimler Faydalanabilir?
Mevlana değişim programı protokolü imzalayan yüksek öğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları Mevlana değişim programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler. Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanının hangi dilde ders vereceği gibi durumlara öncelik verilir. Değişimde daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen başvurulara öncelik verilir. Araştırma Görevlileri programdan yararlanamazlar. Sadece öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.

8 Programa Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvuru yapılmadan önce Üniversitemiz web sayfasından protokolümüz olan üniversitelerin listesi incelenerek değişimin planlandığı üniversitede ilgili bölümün olup olmadığı tespit edilmelidir. Başvuruda bulunmak isteyen öğretim elemanlarının; Öğretim Elemanı Başvuru/Bilgi Formu (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı web sayfası belgeler bölümünde yer almaktadır) YDS (KPDS, ÜDS) ile IELTS veya TOEFL sonuç belgesini, 22 Nisan 2014 tarih saat 17: 00’ye kadar Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

9 Değerlendirme Kriterleri

10 Değerlendirme Süreci Rektörlüğün belirleyeceği bir Seçim Komisyonu bu değerlendirmeleri yapacak olup ‘asil’ ve ‘yedek’ personeli belirleyecektir. Belirlenen ‘asil ve ‘yedek’ üyeler “aday öğretim üyeleri” kapsamında olup değerlendirme sonuçları YÖK’e gönderilmekte ve hareketliliğe katılacak kesin liste YÖK tarafından belirlenmektedir. **Mevlana Değişim Programı’na katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim elemanları 3 yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar. Hareketlilikten kesin olarak yararlanacak öğretim elemanları şu aşamaları gerçekleştirmelidir.

11 Öğretim Elemanlarının Programa Katılım Süresi ve İçerik
Bir eğitim yılı içerisinde bir defa, En az bir hafta en fazla üç ay, Akademik faaliyetler saat olarak hesaplanır ve haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz, Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel, konferans gibi akademik faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen hareketlilik planı Program kapsamında değerlendirilemez ve kabul edilemez.

12 Mevlana Değişim Programı Süresince Yapılacak Ödemeler
Giden Öğretim Elemanları için Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme hareketliliği kapsamında gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kapsamında 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi 1 inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak hazırlanan tutarlara uygun olarak, yevmiye, ulaşım gideri, aylık sağlık sigortası ödenmektedir. Gelen Öğretim Elemanları İçin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri harcırah verilecektir. Ayrıca 2547 sayılı kanunun 10.madesine göre ek ders ücreti de ödenebilmektedir. Yapılacak ek ders ücretinin belirlenmesinde YÖK yetkilidir.

13

14

15 2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi
Mevlana Değişim Protokollerinin Oluşturulması 30 Mart 2014 Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014 Değişim İçin Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014

16 Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Dış İlişkiler Komisyonu İletişim Adresleri
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ Şef Göksel KUM Tel: (0276) Web Site: mevlana.usak.edu.tr DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU Işıl EREM Merve BALCIOĞLU


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları