Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Yrd. Doç. Dr. Esra ALBAYRAKOĞLU NKÜ Kurumsal Koordinatörü

2 GENEL BİLGİLER 1 Türk ve yabancı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi Tüm dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsar Karşılıksız burs imkânı (gidecek öğrenciye burs/ gelecek öğrenciye burs ve sağlık sigortası & gidecek öğretim elemanına harcırah/ gelecek öğretim elemanına harcırah ve ek ders ücreti) Öğrenciler/Öğretim elemanları Mevlana Değişim Programı’na katıldıktan önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir.

3 GENEL BİLGİLER 2 Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları.
Erasmus Programı’na dâhil 33 ülke hariç. EK PROTOKOL Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Araştırma görevlileri ancak öğrenci olarak katılır.

4 GENEL BİLGİLER 3 YÖK Yürütme Kurulu tarafından ilan edilen ancak henüz netleşmediği belirtilen burs miktarları (öğrenciler için): Milli geliri $ üzerinde olan yerler için: 840 TRY $ olanlar için: 560 TRY 5.000$ doların altında kalanlar için: 420 TRY Türkiye’ye gelecek öğrencilere verilmesi planlanan: 560 TRY (Burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır) (öğretim elemanları için): henüz ilan edilmedi

5 BAŞVURU ŞARTLARI 1 Ön lisans/lisans genel akademik not ortalaması: 2,5/4,00 •Yüksek lisans/doktora genel akademik not ortalaması: 3/4,00 •%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması (Mevlana öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim- öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı) Ön lisans/lisans hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile yüksek lisans/doktora hazırlık ve bilimsel hazırlık öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar

6 BAŞVURU ŞARTLARI 2 Öğretim elemanları için yönetmelikte bir özel şart yok, ancak beklenen iki temel şart: •Dil düzeyi •Programa daha önceden katılmamış olmak Diğer kriterler üniversitelerin inisiyatifine bırakılmış NKÜ Mevlana Ofisi’nce belirlenen ilave kriterler: -Birim Koordinatörlerine başvuru sırası -Öncesinde başka değişim programlarına katılma durumu

7 BAŞVURU ŞARTLARI 3 Öğrenciler: en az 1, en fazla 2 yarıyıl için
(Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak yalnız 1 kez faydalanabilir. Eğitimlerinin farklı kademelerinde burssuz olarak katılabilir) (Değişim süresince aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder) (Ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler; gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler) Öğretim elemanları: 1 hafta-3 ay süreli ders verme (haftada min. 6 saat ders) (Öğretim elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez programdan faydalanabilir)

8 BELGELER 1 ÖĞRENCİLER •Aday Öğrenci Başvuru Formu •Başvuru Formu
•Öğrenci Beyannamesi •Öğrenim Protokolü •Kabul Belgesi •Yükümlülük Sözleşmesi •Katılım Belgesi •Nihai Rapor ÖĞRETİM ELEMANLARI •Hareketlilik Programı

9 BELGELER 2 Öğrenim Protokolü’nde (3 nüsha) ders kredileri ile hangi derslere denk sayılacağı belirlenir. Ders yükleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumlarda aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz (ders sayısı değil, kredisi açısından) Denkleştirme sürecinde öğrencilerin misafir olarak gittikleri kurumda uygulanan ders geçme notu esas. Başarısız olunan dersin tekrarı, kayıtlı olunan asıl yükseköğretim kurumunda gerçekleşir; varsa bütünleme sınavına da asıl kurumda girebilirler

10 Süreç 1 DEĞİŞİM ÖNCESİ: a) Öğrenci başvuru belgesi b) Not çizelgesi c) Dil belgesi ç) Mevlana Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesi Öğrenciyi kabul eden kurum, öğrenim protokolünün imzalanmasından sonra, bir nüshası öğrenciye diğer nüshası öğrencinin asıl kurumuna verilmek üzere, Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar. Tüm Mevlana Değişim Programı öğrencilerine Mevlana Değişim Programı Öğrencisi Beyannamesi verilir DEĞİŞİM SONU: öğrenci, geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, 15 gün içinde kurumuna teslim eder.

11 SÜREÇ 2 DEĞİŞİM ÖNCESİ: Mevlana Öğretim Elemanı Hareketliliği Planı
(Faaliyetler -program ve dil- ayrıntılı bir şekilde belirtilir ve bu plan her iki kurumca onaylanır) (Uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yurtiçi Mevlana Ofisi’ne teslim edilir) DEĞİŞİM SONU: gidilen kurumca hazırlanan Faaliyet Katılım Belgesi ile kendilerince hazırlanan Öğretim Elemanı Hareketliliği Nihai Raporu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde ilgili yurtiçi kurumlarının Mevlana Ofisi’ne elden, posta veya eposta yoluyla teslim edilir

12 DENKLİK SORUŞTURMASI YAPILAN ÜNİVERSİTELER
ARNAVUTLUK Epoka University AZERBAYCAN 1) Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 2) Baku State University 3) Baku Slavic University, 4) Caucasus University 5) Khazar University BOSNA-HERSEK 1) University of Banja Luka, 2) University of Bihac, 3) University of Sarajevo 4) International University of Sarajevo GÜRCİSTAN 1) Caucasus University 2) Tbilisi State Medical University KAZAKİSTAN 1) Suleyman Demirel University, 2) KIMEP 3) Nazarbayev University MOLDOVA Universitatea Technica a Moldovei SIRBİSTAN University of Belgrade ÜRDÜN University of Jordan

13 PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER
ARNAVUTLUK - Epoka University (her bir bölüm için 1 öğrenci ve 1 öğretim elemanı gidebilecek) FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Economics Business Administration FACULTY OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING Computer Engineering Civil Engineering KAZAKİSTAN - Suleyman Demirel University (Matematik için 2 öğrenci ve 2 öğretim elemanı; diğer bölümler için 1 öğrenci ve 1 öğretim elemanı gidebilecek) FACULTY OF ECONOMICS Economics Management FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES Applied Mathematics Pedagogical Mathematics Computer Systems & Software

14 NKÜ’DE BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
22 Nisan 2013 (Pazartesi) Öğrenci ve Öğretim Elemanları Bilgilendirme Toplantısı 24 Nisan-3 Mayıs 2013 Birim Koordinatörlerince Başvuruların Alınması 13 Mayıs 2013 (Pazartesi) (tarih netleştirilecek) İngilizce dil yeterlilik sınavı Mayıs 2013 Başvuruların Değerlendirilmesi ve YÖK Raporunun Hazırlanması

15 TEŞEKKÜRLER


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları