Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. SÜHEYDA ATALAY MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 10 Şubat Pazartesi

2 Mevlana Değişim Programı
Türk üniversiteleri ile yabancı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişikliğini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. ve akademik yıllarında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları Mevlana Değişim Programı kapsamı dışında tutulmuştur.

3 Mevlana Değişim Programının Amacı
Türkiye’yi Yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini arttırmak, Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak.

4 Mevlana Değişim Programının Öğrencilere Sağlayacağı Faydalar
Uluslar arası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olma, Akademik deneyim kazanma, Farklı kültürleri yerinde tanıma, Yeni arkadaşlar edinme, Yabancı dil seviyelerini yükseltme, Kariyer planlama ve geliştirme.

5 Mevlana Değişim Programının Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar
Farklı akademik bakış açıları kazanma şansı yakalayabilme, Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli bilimsel toplantı ve projelerle karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayabilme.

6 Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir
Programa, Türkiye’de ki bütün Mevlana Değişim Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ve başvuru şartlarını taşıyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.

7 Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir
Mevlana Değişim Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

8 Öğrencilerin Mevlana Değişim Programına Katılım Süresi
En az bir en fazla iki yarıyıldır. Toplam değişim süresi bir eğitim yılını aşamaz. Yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnızca bir kez faydalanabilirler . Farklı Yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan burssuz olarak faydalanabilir. Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Programdan faydalanabilir.

9 Öğretim Elemanlarının Programa Katılım Süresi
Bir eğitim yılı içerisinde bir defa, En az bir hafta en fazla üç ay, Akademik faaliyetler haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz, Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel, konferans gibi akademik faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir.

10 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için: Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder, Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler, Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

11 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için: Kişi Başına Düşen GSMH doların üzerinde olan ülkelere gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840 TL burs miktarı Kişi Başına Düşen GSMH ile dolar arasında olan ülkelere gidecek öğrencilere aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı Kişi Başına Düşen GSMH doların altında kalan ülkelere gidecek öğrencilere aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı Gelen Öğrenciler için : Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı

12 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğretim Elemanları için Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme hareketliliği kapsamında gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kapsamında 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi 1 inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak hazırlanan tutarlara uygun olarak, yevmiye, ulaşım gideri, aylık sağlık sigortası

13

14

15 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Gelen Öğretim Elemanları İçin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yevmiye ve ulaşım gideri için ödeme yapılacaktır. Kadro Derecesi Günlük Miktar Profesör 38,5 TL Doçent 35,5 TL Yardımcı Doçent 33 TL Diğer 29,5 TL

16 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
YEVMİYE YOL MASRAFLARI SAĞLIK SİGORTASI TR’den giden öğrenci TR’ye gelen Öğrenci TR’den giden öğretim elemanı TR’ye gelen öğretim elemanı

17 Mevlana Değişim Programı Protokolü
Protokol yapılacak olan yükseköğretim kurumu, mutlaka Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınıyor olmalıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan üniversiteler listesi için: Protokol yapılmak istenen Yükseköğretim Kurumunun ismi listede değilse, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Akademik Değişim Programları Biriminden tanınma bilgisi edinilebilir. Protokol yapılacak olan yükseköğretim kurumlarının devlet ya da özel olmasına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Protokol yapılan yükseköğretim kurumunun özel/vakıf/devlet üniversitesi olması kaynak aktarımı konusunda engel teşkil etmemektedir.

18 Mevlana Değişim Programı Protokolü
Protokol Yükseköğretim Kurumlarının Rektörleri tarafından imzalanır. Hangi bölümler için geçerli olduğu , öğrenci sayısı, öğretim elemanı sayısı mutlaka belirtilir. Kurumlar kendi aralarında Ek Protokol imzalayabilir. Ek Protokol ile öğrenci ve öğretim elemanlarının; barınma yemek, sağlık sigortası, farklı notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılıyorsa bu konuda uyumun sağlanması gibi konularda mutabakat sağlanması amacıyla imzalanır. Standart bir format yoktur. İçeriğin, Mevlana Değişim Programı Yönetmeliğinin usul ve esaslarıyla çelişmemesi gerekir.

19 Mevlana Değişim Programına Başvuru
Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

20 Öğrenciler için Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Mevlana değişim programı öğrencisi olmak için öğrencinin; Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması, Her öğrencinin Not ortalamasının %50 si,Yabancı dil puanının %50 si alınarak ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak sonuç belirlenir. Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayınlanır

21 Yabancı Dil Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir DİL SINAVI SONUÇ BELGESİ istenir. Mevlana Değişim Programına  başvuran giden öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

22 Gelen Öğrencilerin Türkçe Bilgisi
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışından Ege Üniversitesi’ne gelecek öğrencilerde   B2 düzeyinde Türkçe bilgisi, B1 düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Yabancı dilde eğitim yapan kurumlara gelen öğrencilerde Türkçe dil yeterliliği aranmaz.

23 Değişime Katılan Öğrencilerin Notlandırma ve Kredi Sistemi
Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ders kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumda almaları gerekenden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır. Taraflar ortak bir kredi sisteminde anlaşacakları gibi AKTS kredilendirme sistemini de değişime esas alabilirler. Öğrenciler gidecekleri yükseköğretim kurumlarında üst ya da alt sınıflardan da ders alabilirler. Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim dönemi başlamadan önce belirtilmiş olmalıdır.

24 Denklik Öğrencilerin Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alınır. Öğrenciler bu konuda değişim programına katılmadan önce bilgilendirilmelidir. Denklikler İlgili akademik kurumun yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

25 2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi
Mevlana Değişim Protokollerinin Oluşturulması 30 Mart 2014 Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014 Değişim İçin Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014

26 www.mevlana.ege.edu.tr BİLGİ İÇİN www.mevlana.yok.gov.tr
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü Mevlana Program Koordinatörlüğü


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları