Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı Kimler Yapmalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı Kimler Yapmalı"— Sunum transkripti:

1 Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı Kimler Yapmalı
Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı Kimler Yapmalı ? Eğitiminin Standardizasyonu Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD

2 Sunum plani Uyku Teknisyeninin Görevleri
Hasta Bilgilerini Toplama ve Analiz Hazırlık aşaması Polisomnografik kayıt prosedürleri Polisomnografik kayıtın skorlanması Merkez Yönetimi Kimler uyku teknisyeni olabilir Fiziksel İhtiyaçlar Eğitim durumu İş ortamı riskleri Eğitimin standardizasyonu

3

4 Uyku Teknisyeni Kimdir ?
Uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi amacıyla, hekimin isteği doğrultusunda,  özel kayıt donanımlarını kullanarak PSG testi, kayıtların değerlendirilmesi (skorlama) PAP titrasyonu uygulaması yeterliliğine sahip eğitimini almış, sertifikalı kişidir

5 Uyku teknisyeninin görevleri nelerdir ?
Hasta Bilgilerini Toplama ve Analiz Hazırlık aşaması Polisomnografik kayıt Polisomnografik kayıtın skorlanması Merkez Yönetimi

6 Uyku Teknisyeni görevleri- Ön değerlendirme
Uyku anamnez formlarını ve onam formlarını gözden geçirmek Hastaları test öncesi uyulması gerekenler hakkında bilgilendirmek, Uyku öncesi formunu doldurmak ve Hastanın teste hazırlanmasını sağlamak,

7 Hastanın hazırlanması- Bilgilendirme
Nedir ? Niçin yapılıyor ? Tanı yöntemi Nasıl yapılacak ? Özellikle elektrot, sensörler ve video kaydı !!! Ne kadar sürer ? Tüm gece Ne zaman yapılacak ve sonuçlanacak ? Randevu tarihi ve sonuç alma süresi Kim tarafından yapılacak değerlendirilecek ? Uyku teknisyeni ve hekim 5N 1K

8 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt günü
Randevu tarihinde laboratuara gelen hastayı uyku odasına alır, Testlerin uygun şekilde yapılması için gereken ekipmanları hazırlar, kalibre eder, gerekiyorsa ayarlarını yapar,

9 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt
Uyku testi 3 aşamalıdır gece alıcıların hastaya bağlanması uyku sabah hastanın uyanması ve alıcıların sökülmesi

10 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt
Elektrotların ve sensörlerin takılacağı bölgeleri temizlemek ve özel yapıştırıcı ile yapıştırmak, Elektrot ve sensörlerden çıkan kabloları hadbox (kablo birleştirme ) kutusuna takmak, Hastayı yatağına yatırmak ve hadbox kutusu ile bilgisayar bağlantısını yapmak,

11 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt
Hasta bilgilerini bilgisayara girmek, Doğru hareketlerle ve yönlendirme ile cihaz kalibrasyonunu hastaya uygun olarak yapmak, Son kontrolden sonra testi başlatmak,

12 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt
Gece boyunca hastanın takibini yapar. İzleme odasından hastanın elektrotlar aracılığı ile elde edilen tüm sinyallerini izlemek ve kayıt etmek, Hastanın izni varsa gece boyunca görüntü kaydını almak, Bir gecede en fazla kaç hasta izlenebilir ? Gece teknisyeni en fazla 4 hastadan sorumlu olabilir Noktürnal ventilasyon takibi veya titrasyonu yapılıyorsa 2 hasta ile sınırlandırılmalıdır

13 Uyku Teknisyeni görevleri- kayıt
Gece çekim boyunca polisomnografik sonuçların yorumlanması ve skorlamayı kolaylaştırmak için Sinyalleri artefaktsız almak için gerekli tedbirleri uygular ihtiyaç halinde cihaz bağlantısını çıkarır klinik olayların rutin gözlemleri yapar, prosedürdeki değişiklikleri ve uyku halindeki gerçekleşen önemli durum ve olayların notlarını teknisyen not defterine yazar ,

14 Uyku Teknisyeni görevleri- sabah
hastayı uyandırmak, testi sonlandırmak ve takılan elektrot ve sensör bağlantılarını çıkarmak, Uyku sonrası formu doldurmak, Kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak,

15 Uyku Teknisyeni görevleri- kaydın skorlanması
Standartlara uygun olarak uyku/uyanıklık evrelerinin skorlanmasına yardım eder,

16 Uyku Teknisyeni görevleri- kaydın skorlanması
Standartlara uygun olarak (solunum olayları, kardiyak olaylar, kol/bacak hareketleri, arousal vs. gibi)  klinik olayların skorlanmasına yardım eder, Klinik olaylar ve uyku/uyanma verilerini tablolayarak uygun raporların hazırlanmasına yardım eder,

17 Uyku Teknisyeni görevleri- Sonuç
Hasta test sonuçlarının verilmesi Sonuçların dosyalama ve arşivlenmesi Hastanın test sonucu ile hekime tekrar yönlendirilmesi

18 Uyku Teknisyeni görevleri- PAP titrasyonu
Hekim gerekli gördüğü takdirde, hastaya bir gece daha PSG testi eşliğinde PAP titrasyonu uygulamak, PAP titrasyonu için hastaya Yapılacak işlemi anlatmak ve hasta motivasyonu uygun maskeyi seçmek, hastaya test öncesi PAP titrasyon alıştırması yapmak,

19 Uyku Teknisyeni görevleri- PAP titrasyonu
Hastaya PAP cihazını ve maskeyi bağlamak, maskede veya hortumda kaçak olup olmadığını kontrol etmek PSG eşliğinde testi başlatmak ve cihazın basınç ayarlarını yapmak, Titrasyon sonucunu ve PSG raporunu hekime ulaştırmak,

20 Uyku Teknisyeni görevleri- Merkez Yönetimi
İlgili mevzuatı, düzenlemeleri, kılavuzları, güvenlikle ilgili ve enfeksiyon kontrol standartlarını uygular, stok değerlendirmesini yapar, rutin ekipman bakımı ve onarımı takip eder,

21 Kimler uyku teknisyeni olabilir ?

22 Teknisyen ya da tekniker mesleki ünvan ve yetkinlik sıralaması açısından Mühendisliğin bir alt seviyesidir. Tekniker: Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine bağlı eğitim-öğretim yapan iki yıllık Meslek Yüksek Okullarını başarı ile bitirenlere verilen bir mesleki ünvandır. Teknisyen: Mesleki ve teknik orta öğretim programlarından mezun olup mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve laboratuvarlarında eğitim-öğretim, üretim ve hizmet ortamında fiilen çalışan kişiyi tanımlamaktadır.

23 MADDE 9 − 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. ……. t) Elektronörofizyoloji teknikeri; meslek yüksekokullarının elektronörofizyoloji bölümünden mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım eden ve tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.

24 Fiziksel İhtiyaçlar  İşin gereklerini yerine getirirken, çalışanın sıklıkla ayakta durması ellerini ve parmaklarını kullanır, hisseder; kolları ile kavraması dengelemesi, konuşması ve işitmesi gereklidir

25 Fiziksel İhtiyaçlar Çalışanların zaman zaman yürümesi, oturması, eğilmesi, diz çökmesi, çömelmesi yakın görme, uzaktan görme, renkli görme, periferik görme, derinlik algısı ve odak ayarlama yeteneği gibi vizyon yetenekleri gerektirir.

26 İletişim !!! Hastaların prosedüre ilişkin sorularına cevap verir,
etkili yazma, sözlü iletişim ve uygun sosyal beceriler sergiler,

27 Uyku Teknisyeni- Bilgi ve Eğitimi
Gece teşhis ve tedavi yöntemleri Polisomnografik ölçüm yöntemleri Gündüz yapılan işlemler Ambulatuar kayıt yöntemleri

28 Uyku Teknisyeni - BİLGİ VE BECERİ
Gece teknisyenleri kayıtların düzgün ve artefaktsız sürdürülmesini sağlamalıdır. Gece ortaya çıkacak problemleri düzeltebilmelidirler.

29 Uyku Teknisyeni- BİLGİ VE BECERİ
Acil durumları fark edip hekime bildirebilmelidirler. Bu işlevler tüm gece hasta başında olmalarını zorunlu kılar.

30 Uyku Teknisyeni- BİLGİ VE BECERİ
Teknisyenler uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasında yer alan hastalıklar hakkında bilgili olmalı, Ülkedeki bu alandaki sertifikaya sahip olmalıdırlar.

31 İş Ortamı riskleri Bu işin uygulanmasında personel
aseton, alkol veya gluteraldehit gibi kimyasalların buharlarına maruz kalabilir. Ayrıca burada bu maddeler deriye temas edebilir.

32 İş Ortamı riskleri Personel ayrıca kan kaynaklı patojenlerin dahil olduğu bulaşıcı ajanlara maruz kalabilir.   Bu risklere karşı korunma önlemlerini biliyor olmalıdır

33 Eğitimin standardizasyonu
Temel eğitim durumu ne olmalıdır ? Ortaokul Lise veya dengi okul Sağlık meslek lisesi ? Yüksekokul Üniversite Uyku teknisyeni olmak için ne kadar süre ile ek eğitim gerekir Bu ek eğitim nerede ve hangi şartlarda uygulanmalıdır Sınav, ölçme ve değerlendirme nasıl yapılmalıdır

34 Elektronörofizyoloji teknikeri
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında; Fizik, anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi, Meslek Etiği, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, 2. yılda; Farmakoloji, Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi lll ve lV, Akademik Danışmanlık, Yabancı Dil dersleri verilmektedir

35 Elektronörofizyoloji teknikeri
Günde 8 saat ve haftada toplam 40 saat süreyle EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku Laboratuarları olan kliniklerde yaz uygulaması vardır. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri)” unvanı verilir.

36 Toplam Kontenjan 2012 yılı için Yıllık 128 kişi Üniversite Adı
Yüksekokul Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Minimum Puanı Afyon Kocatepe Atatürk Sağ. MYO Elektronörofizyoloji YGS-1 20 441,75800 18 Mart Üni. Çanakkale Sağ. HMYO 396,64000 İstanbul Medipol Sağlık Hiz. MYO Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 323,95100 Üsküdar Üni. 6 270,08800 Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) 18 226,92150 Elektronörofizyoloji (%25 Burslu) 211,05850 30 191,76300 10 154,94500 Erciyes Üni. Halil B. Sağ. Hiz. MYO 16 137,47400 Toplam Kontenjan 2012 yılı için Yıllık 128 kişi

37 Eğitimin standardizasyonu
Temel eğitim durumu ne olmalıdır ? En az lise mezunu olmak Uyku teknisyeni olmak için ne kadar süre ile ek eğitim gerekir Minimum 6 ay ??? Bu ek eğitim nerede ve hangi şartlarda uygulanmalıdır Akredite edilmiş merkezler Sınav, ölçme ve değerlendirme nasıl yapılmalıdır Teorik ve pratik sınav

38 Teşekkürler


"Uyku Teknisyenliği Görev Tanımı Kimler Yapmalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları