Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler."— Sunum transkripti:

1

2 Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

3 Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan hasta bakımını planlayan uygulayan denetleyen ve izleyen kişidir. Hemşirelerle eş görev yetki ve sorumluluğa sahiptir. Ana Sayfa

4 -Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular -Enjeksiyon ve pansuman yapar tansiyon ölçer -Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur -Kültür hazırlar kan grubunu belirler gebelik testi yapar-Boğulma yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir -Aşı faaliyetlerini yürütür -İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder -İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir -Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir -Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür. Ana Sayfa

5 Tansiyon ölçme aleti tıbbi müdahalelerde kullanılan alet ve cihazlar turnike tedavi tepsisi tentürdiyot flastermensol oksijenli su alkol pamuk enjektör aşı nakil kapları. Ana Sayfa

6 Sağlık memuru olmak isteyenlerin; -Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı -İnsanlara yardım etmekten hoşlanan-Pratik çabuk karar verebilen ve uygulayabilen -Dikkatli sorumlu ve sabırlı kimseler olmaları gerekir Ana Sayfa

7 Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde dispanserlerde sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca meslektaşlarıdoktorlar hemşireler ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar. Ana Sayfa

8 Kamu özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri hastaneler halk sağlığı laboratuarları sağlık ocaklarıdispanserler poliklinikler sağlık merkezleri işletmeler yurtlar gemiler (Gemi Sağlık Memurluğu) vb. yerlerde çalışırlar. Mezun olan kişi istediği takdirde sağlık kabini açarak serbest olarak da çalışabilir. Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir. Ana Sayfa

9 Mesleğin eğitimi ç eşitli ü niversitelere bağlı sağlık y ü ksekokullarının "Sağlık Memurluğu" b ö l ü mlerinde verilmektedir. Ana Sayfa

10 Bu b ö l ü me girebilmek i ç in Ö ğrenci Se ç me Sınavında ( Ö SS) yeterli “ Sayısal (SAY) ” puan almak gerekmektedir. Ana Sayfa

11 Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Mesleki eğitim süresince; Temel bilim dersleri olarak: Psikoloji Sosyoloji Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Kişilerarası İlişkiler Anatomi ve Fizyoloji Sağlık Eğitimi İlk Yardım Sağlık İstatistiği dersinin yanısıra bu bölüme ait özel ders olarak Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Çevre Sağlığı Bilgisi Hastalıklar Bilgisi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Farmakoloji Genel Beslenme Epidemiyoloji Hasta Bakım Tekniği gibi dersler verilmektedir. Ana Sayfa

12 Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (y ü ksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler y ü ksek ö ğretim kurumlarında araştırma g ö revlisi do ç ent profes ö r gibi unvanlarla ö ğretim ü yesi olarak g ö rev yapabilirler. Ç alıştıkları b ö l ü mde b ö l ü m şefi m ü d ü r gibi y ö netim kademelerine gelebilirler. Ana Sayfa

13 Çıkış


"Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları