Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzmanlık Eğitiminin Akreditasyonu süreci neden gerekli ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzmanlık Eğitiminin Akreditasyonu süreci neden gerekli ?"— Sunum transkripti:

1 Uzmanlık Eğitiminin Akreditasyonu süreci neden gerekli ?
Nasıl olmalı ? Yapılanma ve Uygulama planı

2 Uzmanlık Eğitimi Eğitimi veren kurum(lar) Eğitimi verenler
Eğitimin içeriği Asistanlar Eğitim Programı Program Asistan eğitim programı Ölçme - Değerlendirme

3 değerlendirme / akreditasyon
Neden gerekli ?

4 Değerlendirme ve akreditasyon çok uzun bir süreç ve formal anlamda bir getirisi yok
Kalitenin onanması ve belgelenmesi Kalitenin artması Prestij

5 STANDARDİZASYON PROGRAMI DEĞİŞTİRMEK HAKLARIN KORUNMASI TOPLUM SAĞLIĞI
standardı belirleme standardı yükseltme PROGRAMI DEĞİŞTİRMEK geliştirmek yeni proje oluşturmak ( innovation) HAKLARIN KORUNMASI TOPLUM SAĞLIĞI MESLEĞİN KORUNMASI

6 Değerlendirme Program ve kurum Eğiticiler Akademik ortam
Hasta / tanı tedavi alt yapısı yeterliliği Hasta ve deneyim çeşitliliği Temel dallarda laboratuar – ekipman vs durumu Ek disiplinlerin durumu Eğiticiler Sayısı - ekspertiz – deneyim- sertifikasyonları –katılım oranları Akademik ortam Toplantılar – yayınlar – kaynaklar – diğer disiplinlerle toplantılar Asistanlar ... Kişisel birikimler – kayıtlar Program içi değerlendirmeler

7 Akreditasyon Süreci Niyet ve ön hazırlıklar Dokümentasyon
Kayıtların incelenmesi ve istatistiklerin çıkması Eğitim revizyonu Devamlılık

8 Kayıtların incelenmesi
Kayıtların tutulması Eğitim programının oluşturulması Asistan karnesinin tam olarak hayata geçmesi Kayıtların incelenmesi Doğru tutulmuş mu? Kayıtlar ne diyor? SÜREKLİLİK

9 Nasıl yapalım? Komplike olmaya gerek yok Otokontrol şart
Basit ve pratik Ama disiplinli Otokontrol şart Kendini değerlendirme süreci

10 avantajlar Başlangıç aşamaları başarıyla tamamlanmış durumda,
Bazı bölümler zaten akredite Akreditasyon yükselen değerdir. Yönetim destekliyor Akredite olmak prestij getiriyor Hacettepeli olmak

11 dezavantajlar Kayıt tutma geleneğimiz Yaptırımlara karşı direnç
Personel ve mali eksiklikler Disiplinler arası farklılıklar Beceri vs teorik eğitim Farklı formatlar Doktora-uzmanlık-MD PhD

12 Dokümentasyon 1. Anabilim dalı asistan eğitim programı dosyası
2. Asistan eğitim dosyaları 3. Anabilim dalı asistan eğitim programı güncelleme dosyası

13 1. Anabilim Dalı Asistan Eğitim Programı Ana Dosyası
Anabilim dalı eğitim programı amaçları, eğitimin rasyonel planı ve bunun için sahip olduğu eğitim olanakları Amaçlar Amaçlara uygun rasyonel eğitim araçları olarak nelerin planlandığı Anabilim dalının eğitim olanakları ( öğretim üyesi sayısı - hasta sayısı – klinik hizmetlerin çeşitliliği – donanım - akademik ortam ) Sağlanan akademik ortamın tanımı ( makale saatleri, kliniko-patolojik, konsey, multidisipliner toplantılar vs ) Bu eğitim araçlarının sağlandığı kaynaklar ( anabilim dalı bünyesinde – rotasyonlar vs) Her öğretim üyesinin sağlayabileceği eğitim olanakları ve tüm eğitim sürecinde alacağı rol Öğretim üyelerinin sorumluluklarının değerlendirilmesinde kullanılanacak yöntemler Anabilim dalı asistanı için standart eğitim programı Her asistanın hedeflenen eğitim süresi Bu süre içinde periyodik olarak alacağı sorumluluklar ve bu sorumlulukların artma şekli, bu sorumlulukların alınması sırasında sağlanması gereken süpervizyonun düzeyi Bu süre içinde yıllara göre alması gereken eğitim ve kazanacağı klinik deneyimler Bu süre içinde yapması gereken rotasyonlar ve süreleri Bu süre içinde alacağı teorik eğitim içeriği ve süresi Katılması gereken araştırma çalışmalarının şekli, tanımı ve ayırması gereken süre Bu süre içinde çalışma yoğunluğu, nöbetler gibi konularda planlanan uygulamalar Bu süre içinde her asistanın değerlendirilmesi için kullanılacak yöntemlerin tanımı (asistan karnesi, öğretim üyesi değerlendirme formları , periyodik değerlendirme sınavları) Eğitim kalitesini artırmak için kullanılan diğer araçlar

14 2. Her asistan için kişisel eğitim programı dosyası
Asistanın özgeçmişi ile ilgili bilgiler Her asistana özel başladığı tarihten itibaren bitireceği zamana kadar yukarıda tanımlanmış program uygun olarak yapılmış eğitim planı Asistan karnesi ( güncellenmiş ve güncellenmeleri onaylanmış olarak) Program direktörü ve öğretim üyeleri tarafından doldurulmuş değerlendirme formları Değerlendirme sınav sonuçları Katıldığı araştırmalar – yayınlar ve bildiriler

15 3. Anabilim Dalı Asistan Eğitim Programı Güncelleme Dosyası
Güncel teorik eğitim programı ( makale saatleri- konseyler – multidisipliner toplantılar, yapılan sempozyumlar vs) Eğitim değerlendirmesinde kullanılacak istatistikler (yıllara göre) Her yıla ait eğitim değerlendirme raporu Ana programda yapılması düşünülen güncelleme ve değişiklikler

16 Dekanın atayacağı Prof.ler
Danışma Kurulu Bölüm ve AD başkanları Akreditasyon kurulu Dekanın atayacağı Prof.ler MSE Koordinatörlüğü Nasıl ? Ne zaman başlamalı? Yaptırımlar ne olmalı?

17 Uygulama planı 1 yıl içinde tüm anabilim dalları kayıt sürecini tamamlamalı ve iç akreditasyon için hazır olmalı Yaptırım Akademik program (1 ve 3 dosya) yıllık asistan istemi sırasında sunulmalı Asistanların sürelerinin uzaması için yazılan yazıya asistan karnesi eşlik etmeli


"Uzmanlık Eğitiminin Akreditasyonu süreci neden gerekli ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları