Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Şeref UZMAN Elektrik Mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Şeref UZMAN Elektrik Mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Şeref UZMAN Elektrik Mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi

2 Çalışanların Bilgilendirilmesi (İSG Kanunu)  Riskler koruyucu ve önleyici tedbirler  Yasal hak ve sorumluluklar  Acil durumlar  Başka işyerlerinden gelen çalışan ve işverenler

3 Çalışanların Eğitimi (İSG Kanunu)  İşe başlamadan önce  İş veya ekipman değişikliğinde Yeni risklere uygun olarak Yeni risklere uygun olarak Düzenli aralıklarla tekrarlanır Düzenli aralıklarla tekrarlanır

4 Çalışanların Katılımı (İSG Kanunu)  Çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri alınır görüşleri alınır  Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının İH, İGU, DSP, ilk yardım, yangınla mücadele görevlendirmelerinde görüşleri alınır İH, İGU, DSP, ilk yardım, yangınla mücadele görevlendirmelerinde görüşleri alınır

5 İşverenin Yükümlülükleri (İSG Eğitim Yönetmeliği)  Programların hazırlanması ve uygulanması  Yer, araç ve gereçlerin sağlanması  Çalışanların katılımını sağlama  Belge düzenlenmesi

6 İşverenin Yükümlülükleri  Asıl işveren alt işverenle birlikte sorumlu sorumlu  Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bilgilendirilir, eğitim verilmesi sağlanır

7 İşverenin Yükümlülükleri  Tehlikeli ve ÇT Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim Yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair belge olmaksızın başka alındığına dair belge olmaksızın başka işyerlerinden gelenleri işe başlatmaz

8 İSG Eğitim Programları  Yıllık eğitim programı hazırlanır  Çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır görüşleri alınır  İşe yeni alımlarda veya yeni riskler çıkarsa programa ilave edilir çıkarsa programa ilave edilir

9 İSG Eğitim Programları  Eğitimin konusu  Hedefi ve amacı  Tarihi  Süresi  Kimlerin katılacağı belirtilir

10 İSG Eğitimi Konuları  Genel Konular Çalışma mevzuatı Çalışma mevzuatı Yasal hak ve sorumluluklar Yasal hak ve sorumluluklar İşyeri temizlik ve düzeni İşyeri temizlik ve düzeni İK-MH hukuki sonuçlar İK-MH hukuki sonuçlar

11 İSG Eğitimi Konuları  Sağlık Konuları Meslek hastalıklarının nedenleri Meslek hastalıklarının nedenleri Hastalıktan korunma yöntemleri Hastalıktan korunma yöntemleri Biyolojik ve psikososyal riskler Biyolojik ve psikososyal riskler İlkyardım İlkyardım

12 İSG Eğitimi Konuları  Teknik Konular İSG kuralları ve güvenlik kültürü İSG kuralları ve güvenlik kültürü İş kazalarının nedenleri, korunma prensip İş kazalarının nedenleri, korunma prensip ile tekniklerin uygulanması ile tekniklerin uygulanması İş ekipmanlarının güvenli kullanımı İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

13 İSG Eğitimi Konuları Kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler Kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler KKD kullanımı KKD kullanımı Parlama, patlama, yangından korunma Parlama, patlama, yangından korunma Tahliye ve kurtarma Tahliye ve kurtarma

14 İSG Eğitimi Konuları Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Elle kaldırma ve taşıma Elle kaldırma ve taşıma Ekranlı araçlarla çalışma Ekranlı araçlarla çalışma Güvenlik ve sağlık işaretleri Güvenlik ve sağlık işaretleri

15 İSG Eğitiminin Prensipleri  Çalışanların ihtiyacına uygun  Anlaşılabilir, teorik ve uygulamalı  Bireysel veya grup olarak düzenlenebilir

16 İSG Eğitiminin Prensipleri  Çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Yönetmelikte belirtilen dışında alması Yönetmelikte belirtilen dışında alması gerekli eğitimler belirlenir gerekli eğitimler belirlenir

17 İSG Eğitiminin Prensipleri  Çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlar ayrı ayrı ve beceri, davranış ve tutumlar ayrı ayrı ve ölçülebilir biçimde ortaya konması esastır

18 İSG Eğitiminin Prensipleri  Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır  Gerekirse program veya eğiticiler değiştirilir veya eğitim tekrarlanır

19 İSG Eğitiminin Prensipleri  İşe başlama eğitimleri hariç Yönetmelikte belirtilen genel konularda Yönetmelikte belirtilen genel konularda uzaktan eğitim verilebilir

20 İSG Eğitimi Süreleri  Çok Tehlikeli İşyerlerinde Yılda en az bir defa Yılda en az bir defa En az on altı saat En az on altı saat

21 İSG Eğitimi Süreleri  Tehlikeli İşyerlerinde İki yılda en az bir defa İki yılda en az bir defa En az on iki saat En az on iki saat

22 İSG Eğitimi Süreleri  Az Tehlikeli İşyerlerinde Üç yılda en az bir defa Üç yılda en az bir defa En az sekiz saat En az sekiz saat

23 İSG Eğitimi Süreleri  Sürelerin bütün olarak kullanılması esastır esastır  Dört saat ve katları için vardiya düzenine göre farklı zamanlarda yapılabilir

24 İSG Eğitimi Süreleri  İK geçiren MH yakalanan çalışana işe başlamadan önce işe başlamadan önce  Altı aydan fazla işten uzak kalanlara işe başlamadan önce işe başlamadan önce

25 Risk Grupları Eğitimi  15-18 yaş gençler  Yaşlı, engelli, gebe ve emziren çalışanlar Özellikleri dikkate alınarak eğitilir Özellikleri dikkate alınarak eğitilir

26 Özel Görevi Olanların Eğitimi  Destek elemanları  Çalışan temsilcilerine Görevlendirilecekleri konularla ilgili de Görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir eğitim verilir

27 İSG Eğitimi  Eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz çalışanlara yansıtılamaz  Eğitim süresi çalışma süresinden sayılır çalışma süresinden sayılır

28 Çalışanların Yükümlülükleri  Eğitimlere katılmak  Yaptığı iş ve işlemlere uygulamak  Talimatlara uymak

29 İSG Eğitimini Verecekler  İşyerinde görevli güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri  İşçi işveren kamu görevlileri kuruluşları veya vakıfları veya ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri

30 İSG Eğitimini Verecekler  Üniversiteler  Kamu kurumları eğitim birimleri  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

31 İSG Eğitimini Verecekler  Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumları  Ortak sağlık ve güvenlik birimleri

32 İSG Eğitimini Verecekler  Eğiticiler, Yönetmelikte belirtilen konulara göre uzmanlık alanları konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmelidir

33 Eğitimlerin Belgelendirilmesi Eğitimlerin Belgelendirilmesi  Katılanın adı soyadı ve görev ünvanı  Eğitimin konusu, süresi ve tarihi  Eğitimi verenin adı soyadı, görev ünvanı ve imzası olmalıdır ünvanı ve imzası olmalıdır

34 Etkin İSG Eğitimi İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”nca Yürütülecek çalışmalar çok önemli ve değerlidir. Yürütülecek çalışmalar çok önemli ve değerlidir.

35 Etkin İSG Eğitimi  İşveren ve vekillerinin desteği  Çalışan temsilcilerinin katkıları  RD çalışmalarının eğitimin temelini oluşturması (Önleyici İSG Eğitimi)

36 Etkin İSG Eğitimi  İşe giriş eğitimlerinin iyi yürütülmesi  Riskleri, önlemleri öğretmek ve güvenli davranış kazandırmak  Sektörde ve işletmede yaşanan kazaların değerlendirilmesi kazaların değerlendirilmesi

37 Etkin İSG Eğitimi  Eğitimin güvenli çalışma ortamı sağlama ve geliştirme üzerine kurulması  Eğitimin işyerinde yürütülen tüm faaliyetlere yansıması (İşyerine özgü)  İSG kontrol sistemi kurulması


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Şeref UZMAN Elektrik Mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları