Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd Doç Dr Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd Doç Dr Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD"— Sunum transkripti:

1 Yrd Doç Dr Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD
AYDINLATILMIŞ ONAM Yrd Doç Dr Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD

2 Aydınlatma Hastaya yapılacak her türlü tıbbi müdahale hakkında sağlık çalışanlarının gerekli bilgiyi vermesi ve bunu hastanın anlaması Teşhis, teşhis yöntemi Tedavinin risk ve faydaları Diğer tedavi alternatifleri Oluşabilecek zararlar

3 Aydınlatmanın Unsurları
Bilginin açıklanması Hastanın anlayabileceği açık bir dille Hastanın anlatılanları anlaması Yeterlilik Gönüllülük İmzalı belge

4 Aydınlatma neden yapılmalı?
Hastanın özerklik hakkı Hekimin korunması Hekim/hasta arasındaki ilişki Hukuki sorunlar

5 Aydınlatılmış Onamın Yasal Dayanağı
Uluslararası belgeler Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Uygulama Yönergesi Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

6 Aydınlatmanın Sınırı Küçük hastalar Şuuru kapalı hastalar
Psikiyatri hastaları Kanser hastaları Aydınlatma yapılırsa durumu kötüleşecek hastalar

7 ONAM (rıza) Zorlama olmamalı Yönlendirme olmamalı İkna etmemek
Hastanın yeterli olması

8 Hipokratik Yaklaşım Paternalistik

9 Aydınlatılmış Onam Alınamayan Durumlar
Acil vakalar Yeterli olmayan hastalar Varsayılan onam (müdahalenin genişletilmesi)

10 Tıbbi Müdahale/Sınırı
“Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, meslekî veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir” (tüzük) Müdahalenin genişletilmesi “Hastanın, uygulanacak tıbbi müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbi işlemleri de kapsar” (yönetmelik)

11 Kaynaklar F. Başak ÇAKMAK/Bilal GÜNENÇ, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, çeviri Tolga GÜVEN, Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD ders notları Gürkan SERT, Hasta Hakları Robert M VEATCH, Medical Ethics Emine ATABEK, Mebrure DEĞER, Tıbbi Deontoloji Konuları Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, 2011 Çağlar Boyu Tıp, Roche Yayınları


"Yrd Doç Dr Mehmet KARATAŞ Tıp Tarihi ve Etik AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları