Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 3 UYGULAMA VE MEVZUAT HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 3 UYGULAMA VE MEVZUAT HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM."— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 3 UYGULAMA VE MEVZUAT HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETİ BİR KAMU HİZMETİDİR. AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ KURULMALIDIR

3 SORUN – 1: AİLE HEKİMİ TANIMI : DEVE MİYİZ KUŞ MUYUZ? ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Kanundaki tanıma "Aile Hekimliği hizmetleri bir kamu hizmetidir" eklenmelidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:

4 SORUN – 2: ÖZEL AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ: "Aile hekimleri kendi Aile Hekimliği birimi ile kendisine kesin kayıtlı bireylere mevzuatta yazılı görevleri vermeyi taahhüt ederek, kendini temsilen “ÖZEL AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ” aracılığıyla sözleşme yapar" ifadeleri eklenmelidir. Bu birlikler vasıtasıyla Sözleşme şartları düzenlenmeli, toplu sözleşme yapılmasının önü açılmalıdır. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili mevzuat düzenlemelerinde, denetimlerde bu birlik rol oynamalıdır. Özel birliğin yasasında bu görevler de net olarak tanımlanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

5 SORUN –3: CEZA PUANI UYGULAMALARI :AİLE HEKİMLERİ DİĞER MESLEKTAŞLARINDAN DAHA AHLAKSIZ DEĞİLDİRLER. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aile Hekimleri diğer meslektaşlarından daha ahlaksız değildirler. Anayasanın 128. maddesinin b bendine göre kamu çalışanlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerekir. Özlük hakları yasayla tanımlanmadan cezalar bir yönetmelikle tanımlanmıştır. Aynı suça iki ceza verilmesi hukuğun temel prensiplerine aykırıdır. Aynı suç için hem performans kesintisi yapılıyor hem de ceza puanı veriliyor Özlük hakları ile ilgili yasa çıkarılmalı ancak bu kanunda ceza puanı kesinlikle olmamalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

6 SORUN –4: DENETLEME CEZA OLMAMALI :MOBBİNG DEĞİL DENETLEME İSTİYORUZ. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ASM lerin denetimlerde Aile Hekimliği birliği kurulup görev alana dek denetim ekibinde derneklerden yada odalardan bir temsilcinin yer alması ( Eczacılarda olduğu gibi) gereklidir. Denetimler Sağlık ocağı döneminde kalan formlarla değil yeni sisteme uygun, kanaat kullanabilecek formlar yerine objektif kriterlerle düzenlenmiş yeni formlarla yapılmalıdır.. Denetlemeleri yapacak elemanların da bu konularda yeterli bilgi donanımına sahip olması, iletişim konusunda eğitimli kişilerden seçilmesi şarttır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

7 SORUN –5: DİNLENME ve EĞİTİM BİR HAKTIR: YILLIK İZİNLER VE KONGRE İZİNLERİ 30 gün yıllık “ücretli” izin hakkımız var. Ancak özellikle tek hekim olanlar izine çıkamıyor. Yıllık izinde “yerine adam bulma” sadece aile hekimliği'nde var. İller arasında izin alınma süreleri ve şekilleri de farklılık gösteriyor. Tüm çalışanların mesai saati belli iken Aile Hekimlerin değil. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yıllık iznini kullanmayan Aile Hekimlerine aynen işçilerde olduğu gibi bu iznin karşılığı olarak ücreti verilmelidir. Diğer sağlık çalışanları yılda iki kez idari izinli sayılarak kongreye gidebilmektedirler. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının da senede 2 kere kongre için idari izinli sayılmaları gereklidir. Mesai saati ile ilgili ifade “çalışma saatleri haftada 40 saatten çok olmamak koşuluyla...” şeklinde değiştirilmelidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

8 SORUN –6: BÖLGESEL FARKLILIKLAR : TEK SAĞLIK BAKANLIĞI YETER! ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İller arasında uygulama farklılıkları ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Aynı Sağlık müdürlüğünün farklı şubeleri bile farklı birbiri ile çelişen yazılar gönderebilmektedir. Bakanın genelgesine rağmen sürekli basılı evrak ve formların talep edilmesine son verilmelidir. İl Sağlık müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlara Aile Hekimlerinin temsilcilerinin katılmasının sağlanılması önemlidir. Aile Hekimliği Bakanlıkta ayrı bir kurum olarak yapılanmalıdır. Aile Hekimliği mevzuatı tek çatıda toplanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM

9 SORUN –7: RAPORLAR: SATRANÇ OYNAYABİLİR RAPORU NASIL VERİLİR? ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Yönetmelikte “İlgili mevzuat” ifadesi geçmektedir. İlgili mevzuatı olmayan konularda raporların istenilmemesi uygun olacaktır. Sağlık Bakanlığı ilgili bakanlıklarla gereksiz raporların istenmemesi konusunda mutabakat sağlamalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

10 SORUN –8: İŞ BARIŞI: DAVUL BİRİNDE TOKMAK BİRİNDE OLMAZ! ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aile Hekiminin onayı olmadan, Aile Sağlığı elemanıyla anlaşmanın yapılmaması gerekli. Görevini yapmayan Aile Sağlığı elemanının sözleşmesinin fesih işlemleri kolaylaştırılmalı. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

11 SORUN –9: ADLİ NÖBET VE DEFİN RUHSATLARI: BELEDİYELER HİZMETİN BEDELİNİ VERMELİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Defin nöbeti uygulaması yanlıştır. Bu uygulama ile ilgili görev kanun ile açıkça Belediyelere verilmiştir. Belediye hekimi olmadığı hallerde silsileyi takiben Aile Hekiminin bu görevi yerine getirmesi hallerinde de transfer, güvenlik, sekreterya gibi lojistik destekler belediyelere aittir. Belediyelerin hekim çalıştırması zorunluluğu hatırlatılmalıdır. Yerinde otopsilerle ilgili olarak mevzuatta belirtildiği halde TSM hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hekimleri listeye dahil edilmemektedir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:

12 SORUN –10: AİLE HEKİMLERİNİN UZMANLIK EĞİTİMLERİ: GEÇMİŞİ YOK SAYAMAYIZ ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Eğitim TUS ile başlayıp tez ile bitsin. Bu konuda geçmiş bilgi ve deneyimlerin EĞİTİM GEREKSİNİMİ TESPİT SINAVI ile değerlendirilip eksikliklerinin belirlenip eğitim planlaması ile tamamlanması sağlanmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………


"AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 3 UYGULAMA VE MEVZUAT HAKKINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları