Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de e-sağlığın hukuki çerçevesi Av. Ziynet Özçelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de e-sağlığın hukuki çerçevesi Av. Ziynet Özçelik."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de e-sağlığın hukuki çerçevesi Av. Ziynet Özçelik

2 “e – sağlık” kişisel sağlık verilerinin elektronik ortamda;  elde edilmesi,  kaydedilmesi,  üçüncü kişilere aktarılması,  paylaşılması,  değiştirilmesi,  silinmesi,  işlenmesi,  saklanması  yok edilmesi süreçlerini kapsar.

3 Kişilerin sağlık verileri ile ilgili temel esaslar:  Kişisel sağlık verilerinin gizliliği esastır,  Kişisel sağlık verileri otomatik işlemeye tabi tutulamaz.  Kişisel sağlık verileri ancak hukuken izin verilen istisnai hallerde paylaşılabilir.  Kişisel sağlık verilerinin kaydedilmesi, paylaşımı, aktarımı, kanunla düzenlenmelidir.  Kişisel sağlık verilerinin güvenliğini sağlamak devletin ödevidir.  Kişisel sağlık verileri ile ilgili sürece veri sahiplerinin katılımlarının sağlanması zorunludur.  Kişisel sağlık verilerinin gizliliğinin güvenceye alınması devletin ödevidir.

4 Ülkemizde henüz; “e- sağlıkla” ilgili yasal bir düzenleme yoktur. Ama kişisel sağlık verileri elektronik ortamda toplanmakta, işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta yetkili -yetkisiz kişilerce bu verilere ulaşılmaktadır.

5

6 Kişisel sağlık verilerinin korunması hakkında ülkemizde uygulanacak normlar:  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  BİYOTIP Sözleşmesi  Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme,  Anayasa’nın özel hayatın gizliliğine ilişkin 20. Maddesi,  Türk Ceza Kanununun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesini ve paylaşılmasını cezalandıran 134-140 Maddeleri,  Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Madde 23.  Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın Madde 5. ve 9. maddeleri  Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 4. maddesi

7 Kişilere bilgi verilmeden ve izinleri alınmadan elektronik ortamda;  sağlık verilerinin kaydedilmesi,  İşlenmesi, paylaşılması,  Sağlık personeli de olsa tedavisi ile ilgili olmayan kişiler tarafından ulaşılabilmesi,  Kişisel sağlık verilerinin anonimleştirilmeden başka kuruluşlara ya da Sağlık Bakanlığına aktarılması, hukuka aykırıdır.

8 İvedilikle kişisel sağlık verileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Yasa da;  Verilerin üst hukuk normlarına uygun şekilde toplanmasına,  Amaca uygun şekilde saklanmasına,  Amaca hizmet edecek şekilde mümkün olan en az bilginin kullanımı ve aktarılmasına,  Bu bilgi ve verilere ulaşımın sıkı şartlara bağlanmasına,  Sisteme ilişkin sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına, denetimine,  Personele bu sistemin niteliğine uygun bir eğitim verilmesine,  Kişisel sağlık verilerinin gizliliğini ihlal edenlere caydırıcı yaptırımlara,  Veri sahibi bireyler ile bu verileri alan sağlık personelinin bu sistemin işleyiş ve denetimi sürecine bireysel ve kurumsal olarak katılmalarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

9 Biz biliyoruz ki; insan onuru korunmadan sağlık hakkı gerçekleştirilemez

10 Teşekkür ederim.


"Türkiye’de e-sağlığın hukuki çerçevesi Av. Ziynet Özçelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları