Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP 6 GURUPLANDIRMA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP 6 GURUPLANDIRMA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 GRUP 6 GURUPLANDIRMA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 GRUP 6 GURUPLANDIRMA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 Çalışma gurubunun otak görüşü olarak sınıflamanın anayasanın sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit ve ulaşılabilir olması ilkesine aykırı olduğundan, tamamı ile karşıyız. Verilen cari giderin kısılması adına sınıflandırmanın yapıldığına inanıyoruz. Sınıflandırma kriterleri sadece hizmet verilen alanın fiziki kalitesini yükselttiğini, ancak hizmet kalitesini yükseltmediğini, ne var ki esas amacın hizmet kalitesinin yükseltmek olması gerektiğine inanıyoruz.

3 SORUN – 1 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-1 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 1 Sınıflama Gruplandırma aile hekimlerinin motivasyonunu bozmuştur Gruplandırma sonrası hizmet kalitesinde artma olmayıp içten gelerek yapılan çalışmalar zoraki yapılır hale gelmiştir. Sık sık değiştirilen şartlar nedeniyle aile hekimleri yeni harcamalar yapmayıp bekler konuma gelmiştir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-1 Cari giderler tam ödenmeli, ASM’lerin standartları yükseltilmeli ve sınıflandırma kaldırılmalıdır. 2. Puantaja dayalı objektif denetleme formları hazırlanmalı, bu formlar uygulayıcıya göre farklı algıya neden olmamalı, sonuca göre negatif performans uygulanmalıdır.Madde 4 ‘ten sonra sınıflama değişiklikleri ile ilgili görüşler kalite standartları için de değerlendirilmelidir.(hastaneler gibi)(Hizmet kalitesinin artması durumunda da pozitif performans istemekteyiz bu unutulmamalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

4 SORUN – 2 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-2 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 2 ASM’lerde bina planındaki değişiklik gerektiren büyük tadilatlar. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-2 İllaki mevcut ASM’lerde bina planındaki değişiklik gerektiren büyük fiziki standartlar isteniyorsa bunu kiracı olarak aile hekimleri değil mülk sahibi olarak Sağlık Bakanlığı yapmalıdır. Kaldi ki aile hekimleri kiracı olarak kullandıkları binaların kalite standartlarını eski sağlık ocaklarına göre oldukça üst seviyelere çıkartmışlardır. Buradaki en büyük pay ASM’ye gerekli olan malzemelerin verilen cari giderlerle devletin hantal ihale sisteminden uzak hızlı ve pazarlık sistemiyle alınabilmesidir.Buda kalite artışını getirmiştir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

5 SORUN – 3: ÇÖZÜM ÖNERİSİ-3 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 3: 2.ve 17.maddeler ÇÖZÜM ÖNERİSİ-3 Her iki maddeden elektronik kelimesi kaldırılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

6 SORUN – 4 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-4 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 4 3.madde muayene odası asgari14 m2’dir. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-4 .Bu madde yayınlandığı tarihten önce ASM değiştirenleri ve bu madde yayınlandıktan sonra geçmelerine rağmen ilk yerleştirme olarak bakanlığın uygun gördüğü ASM binalarını kapsamamaktadır şeklinde değiştirilmelidir. Bu ek madde 8,11,13,15,16,20 için de geçerlidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

7 SORUN – 5 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 5 12.,14 ve 35. maddeler ÇÖZÜM ÖNERİSİ-5 12.madde aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu fonksiyonel değildir.Alt yapı oluşturulana kadar yönetmelikten kaldırılmalıdır. 14.madde hukuksal sorun oluşturacağından aile planlaması işlerinden ria uygulaması kaldırılmalıdır. 35.Tuvaletlerde çalışır durumda acil çağrı butonu bulundurulmaktadır.Bu yataklı tedavi kurumlarında geçerli bir maddedir.Kaldırılmalıdır. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

8 SORUN – 6 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-6 GEREKÇE---6
SORUN – 6 19.Defibrilatör bulunmalıdır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-6 Burada ortak kullanım alanlarındaki tüm malzemelerin bakanlık tarafından aile hekiminin talebi doğrultusunda temin edilerek aile hekimine kiralanması uygundur GEREKÇE---6 BU yer değiştirmelerde sorun olan malzemelerin devri ve işini iyi yapma adına masraftan kaçınmayan hekimin mağduriyetini engellemek içindir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

9 SORUN – 7 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-7 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 7 21,22,ve 23.maddeler. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-7 Maddelerde eleman çalıştırma saatleri 10 saat yerine 9 saat olarak değiştirilmelidir,çünkü 45 saat SGK’lı çalıştırılabilir.Bu değişiklik 5 aile hekiminin çalıştığı yerlerdeki 5 saatlik fazla mesai nasıl olacak tartışmasına son verecektir. Bakanlıkça her ASM’de temizlik elemanın çalışması zorunlu tutulmalıdır. Çalışanın ücretinin %20’si ,birimde çalışan her hekimden kesilerek tahsili yoluna gidilmesi 1,2,3,4 hekim çalışan yerlerde kalan ücretin müdürlüklerce ödenmesi önerilmektedir. GEREKÇE---7: Özellikle 1,2ve 3 hekim çalışan yerlerde maliyet çok artmaktadır.Temizlik vaz geçilmezdir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

10 SORUN – 8 ÇÖZÜM ÖNERİSİ-8 İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………
SORUN – 8 24.Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulanmaktadır. ÇÖZÜM ÖNERİSİ-8 Akşam gelen şahsın reçete ihtiyacının karşılanması karşılığında, sabah gelen hastalar mağdur olmaktadır, büyük bir güvenlik zafiyeti oluşmaktadır, acil hizmeti verilmediği için tepkiler oluşmaktadır ve geçen süreçte görülmüştür ki hastalar tarafından pek kullanılmamaktadır. Ayrıca aile sağlığı elemanı ve temizlik personeli bile olayı anlamsız ve angarya olarak değerlendirilmektedir. SONUÇTA ZARARI YARARINDAN FAZLADIR. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………

11 SORUN – 9 ÇÖZÜM ÖNERİSİ- 9 GEREKÇE---9
SORUN – 9 31.Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır ÇÖZÜM ÖNERİSİ- 9 Ve bekleme alanında kısmı çıkarılmalıdır. GEREKÇE---9 Çocukların oyuncağı haline gelmiştir. Artık temizlik değil kirlilik nedenidir. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:………………………………


"GRUP 6 GURUPLANDIRMA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları