Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ."— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 GRUP BEKLEYENLER-5 Dr.Ömer SELÇUK Dr.Şerefettin SEYİTOĞLU Dr.Mehmet Yıldırım ALTAY Uzm.Dr. Nebi SÖKMEN Dr.Yaşar AĞCA Dr.Hakan KAYTAN Uz.Dr.Ayça Şafak TEKİN Dr.Ali YILMAZ Dr.Hasan DÜZTAŞ Dr.Uğur POLAT Uzm.Dr.Cem BİLGİÇ

3 SORUN – 1: TSM ve Aile Hekimleri Birimlerinin (AHB) sorumluluk ve iş tanımlarının net olmaması, birbirine karışması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TSM Sorumlu Hekimlerinin statüsü Portör muayenesi-Ağır ve Tehlikeli İşler için sağlık raporu - defin ruhsatı-adli nöbet, evde bakım hizmetleri Malzeme-yazıların ASM lere ulaştırılması Aile Hekimlerinin, mobil hizmetlerinin TSM’lerce izleme ve değerlendirilmesi !! Misafir hastalar İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

4 SORUN – 2: TSM deki fiili personelin (hekim&yardımcı sağlık personelleri) ve teknik donanımın yetersiz olması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TSM kadrolarının doldurulması,gereksiz görevlendirmeler!! Boşalan ASE/AH nin pozisyonları!! TSM de çalışan personelin mevzuat ve teknik konularda bilgisinin olması (ilgili eğitime tabi tutulmuş olması) TSM; idari ve mali işler yönünden görev ve sorumlulukları doğrultusunda desteklenmeli (TSM ye ait bütçe, personel açısından vb) İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

5 SORUN – 3: TSM’lerin AHBS den alabileceği verileri aile hekimlerinden yazılı olarak istemeleri ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Aylık çalışmalar vb istatistiki veriler Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinden alınmalı Yazışmalar mail ortamında yapılmalı (ağaçların kurtarılmasında fayda sağlayacağını düşünüyoruz) İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

6 SORUN – 4: TSM ‘nin yönetmelikteki var olan sorumlulukları yerine getirmemesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Poliklinik saatleri talepleri Gebe, bebek tespit ve izlemlerinin ilgili AH’ lerine bildirilmesi Lojistik hizmetleri kapsamındaki malzemeler, yazılar Halk eğitimleri, Okul aşıları,Toplu taramalar,çadır işçilerinin takipleri,çevre sağlığı Nöbet tutturulmaması 4000 üzeri kişi kayıtlarında AH onayı olmadan kayıt aktarılmaması, Halk sağlığı laboratuarı, VSD lerinin TSM lerde konuşlandırılması İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

7 SORUN – 5: İzleme ve değerlendirmelerinin objektif ve adil olmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Ceza puanlarının kaldırılması İkili cezaya tabi tutulmaması İzleme ve değerlendirmeler TSM ‘lerce yapılmamalı, yapılacaksa bile hekim eşliğinde yapılmalıdır İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

8 SORUN –6: Sağlık evlerindeki görevli personellerinin görevini yeterince yapmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İdare bakımından TSM’ ye görev bakımından AH ile eş güdümlü çalışması gerektiğinin hatırlatılması İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

9 SORUN –7: Bölgesel programlarının uygulatılmaya çalışılması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Bölgesel programların yaptırılmaması (kişisel tez bitirme araştırmaları, milli eğitim tarama programları,diğer bakanlık daire başkanlıkları çalışmaları vb) İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

10 SORUN – 8: Mobil hizmet verilen bölgelere teknik destek verilmemesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Mobil hizmet verilen bölgelerde muayene ortamlarının hazırlanması Mobile gidiş için zorlu bölgelerde araç gereç desteği sağlanması, Güvenlik desteği gereken yerlerde ilgili kurumlarca desteğin sağlanması için çalışmaların yapılması. İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:SAĞLIK BAKANLIIĞI/TSM/İL SM

11 GENEL SORUNLAR Aile Hekimliği ile ilgili olarak iş ve işleyişi uygulanacak programlar doğrultusunda oluşturulacak komisyonlarda aile hekimliği derneklerinden, dernek yoksa sahadaki aile hekimlerinden bir üyenin bulunması Aile Hekimliği statüsünün net bir şekilde belirlenmesi (işçi/sözleşmeli/657 li/işveren/işletmeci…)

12 GENEL SORUNLAR Kiraların kamu lojman tarifesinden uygulanması ve kira sözleşmelerinin aile hekimliği yönetmeliğindeki cari gider harcama yöntemine ve kat mülkiyeti kanununa uygun olması A.S.M sınıflandırılmasının kaldırılması, standardizasyonun sağlanması

13 GENEL SORUNLAR Yönetmelikteki koruyucu hekimlik uygulamalarının hukuksal boyutunun sadece aile hekimine bırakılmaması Vatandaşa, gebe ve aşı bildirimlerinin yapılması konusunda yaptırımların olması Mobil Hizmet Periyotlarının azaltılması

14 GENEL SORUNLAR Ödenmiş olan damga pulu paralarının aile hekimlerine geri ödenmesi Mecburi hizmette uygulanan bölge sınıflamasının aile hekimliğinde de uygulanması ve aile hekimlerine tayin hakkının verilmesi

15 SON SÖZ Aile hekimliği ile yapılmak istenen hizmete katılıyoruz. Fakat; Mevcut sağlık personeli ve diğer imkanların yetersizliği, Çıkan yönetmeliklerle bizden yapılması istenen kapasitemizin üzerinde iş yükü ve hukuki sorumluluk, İller arası farklı uygulamalarla, Farklı sebeplerle hekimlik saygınlığımızın azalması münasebetiyle çalışma şevkimiz azalmaktadır.

16 ÖZET GRUP BEKLEYENLER der ki; Bize bu fırsatı tanıyan Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Verdiğimiz bu emeklerin çıkacak olan yönetmeliklerde değerlendirilmesini BEKLİYORUZ…..


"AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 15 – 16 KASIM 2011 TSM İŞ VE İŞLEYİŞLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları