Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Sağlık Hukuku Pratikte Çözüm Önerileri Dr. Hasan ERAYDIN Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı 09.04.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Sağlık Hukuku Pratikte Çözüm Önerileri Dr. Hasan ERAYDIN Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı 09.04.2011."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Sağlık Hukuku Pratikte Çözüm Önerileri Dr. Hasan ERAYDIN Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı 09.04.2011

2 Tıp Fakültelerinde öğretilmeyenler: Hukuk, İletişim, İşletme.

3 Sağlıkta Hukuk yapanlar : Sağlık alanında düzenlemeleri yapanlar genellikle doktor dışı kişiler

4 Çözüm önerileri 4 başlıkta toplanmalı; Sağlık çalışanlarına öneriler Sağlık idarecilerine öneriler Yasa yapıcılara öneriler Yasayı yorumlayan hukukçulara öneriler

5 Sağlık çalışanlarına öneriler 1: Hangi yasa ve mevzuata göre çalışılıyorsa mutlaka bilinmeli, Bunun dışında diğer yasaları bilmek durumundasınız, Yapılan işlemler için onam mutlaka alınmalı,

6 Sağlık çalışanlarına öneriler 2: Çalışma alanları ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek için yapılacak olan eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini güncellemeli, Davalık durumlarda kati suretle profesyonel destek alınmalı,

7 Sağlık çalışanlarına öneriler 3: Çalışma sahasındaki uygulamalar mutlaka kayıt altına alınmalı.

8 Kayıtları tutarken dikkat edilmesi gereken konular 1: Telefon ve diğer iletişim araçlarıyla verdiğiniz bilgi ve danışmanlıklar dahil tümü kayıt altına alınmalı, Kağıt üzerinde tutulan dosyanın her sayfasına hastanın adı ve soyadı yazılmalı, Kayıtlar kurşun kalem ile tutulmamalı,

9 Kayıtları tutarken dikkat edilmesi gereken konular 2: Kayıtlara incitici ve küçük düşürücü ifadeler yazılmamalı, Kayıtlarda değişiklik yapılacaksa, alttaki ifade okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilmeli ve mutlaka değişiklik tarihi ve değişikliği yapan kişinin adı ve imzası olmalı,

10 Kayıtları tutarken dikkat edilmesi gereken konular 3: Hastanın kabul etmediği bir tedavi veya test varsa sebebiyle birlikte yazılmalı ve hasta ya da yakınının imzası alınmalı. NEDEN?

11 Çünkü; Mahkemeler kayıt altına alınmamış bir olayı yapılmamış kabul etmek eğilimindedirler.

12 Yönetmelikleri hazırlarken mutlak ilgili sivil toplum örgütleri ile görüş alış verişi yapılıp en doğrusu oluşturulmaya çalışılmalı, Mümkün oldukça yapılan yönetmeliklerde muğlak ifadeler kullanılmamalı, Cezalandırıcı olmaktan ziyade, ödüllendirici yönetmelikler hazırlanmalı (pozitif performans), Merkezi Sağlık idarecilerine ( Bakanlığa) öneriler 1:

13 Merkezi Sağlık idarecilerine ( Bakanlığa) öneriler 2 : Yapılacak yönetmelikler ülke koşulları göz önünde bulundurularak yapılmalı, Sorun olarak gelen her şey mutlak değerlendirilmeli ve gerekli ise düzeltmeler anında yapılmalı, Günlük yaklaşımlardan uzak durulmalı,

14 Merkezi Sağlık idarecilerine ( Bakanlığa) öneriler 3 : Mevzuat oluşturulurken deneyimler göz önünde bulundurulmalı, Görev tanımları net yapılmalı, Aile Hekimliğine klasik hekimlik anlayışı ile bakılmamalı, Popülist davranılmamalı,

15 Merkezi Sağlık idarecilerine ( Bakanlığa) öneriler 4: Yapılan mevzuat, ilgililere kendi alanında yetkin kişilerce iyi bir şekilde anlatılmalı, Böylece çatışmalar azalacağından hukuksal süreçte yük azalacaktır.

16 Yerel Sağlık idarecilerine öneriler 1: Mevzuatı yorumlarken ve uygularken sahada çalışanların yerine kendilerini koyarak adım atmalı (empati), Günü kurtarmak için değil, uzun vadeli ve çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemeli, Sahadan gelen geri bildirimleri mutlak değerlendirmeli,

17 Yerel Sağlık idarecilerine öneriler 2: Sahanın temsilcileri olan sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olunmalı, Yönetmeliklerdeki muğlak ifadeleri sağlık çalışanının lehine yorumlamalı, Yerinde denetimlerde ceza vermek için değil, yol gösterici ve eksik tamamlayıcı tavır göstermeli,

18 Yasa yapıcılara öneriler 1: Sağlıkta hukuksal süreç farklı olarak değerlendirilmeli, Yasa yaparken uzun soluklu ve çağdaş yorumlar yapılmalı, Çalışanlar açısından her saha (1.basamak, 2.basamak, 3.basamak) ayrı ayrı değerlendirilmeli,

19 Yasa yapıcılara öneriler 2: Yapılacak yasanın çerçevesi iyi çizilmeli, amacı dışında yorumlara meydan vermemeli, Mümkünse oy birliği ile yasa yapılmalı ve bunun için çalışılmalı, Kullanılan ifadeler net ve anlaşılır olmalı.

20 Yasayı yorumlayan hukukçulara öneriler 1: Hakim, savcı ve avukatlar sağlık ile ilgili davalarda yorumlarını yaparken diğer davalardaki gibi değil, bu itilafları ayrı bir kurguda değerlendirmeye tabi tutmalılar.

21 Teşekkürler


"Türkiye’de Sağlık Hukuku Pratikte Çözüm Önerileri Dr. Hasan ERAYDIN Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı 09.04.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları