Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Süleyman YILMAZ

2 İçindekiler Yabancı Mevzuat Çalışma Bakanlığı Mevzuat Sağlık Bakanlığı Mevzuat Optimed Hastanesi Çalışmaktan Kaçınma Süreci Sonuç

3 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
Madde 23 1.    Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

4 ILO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME
Madde 19 (Yayın Tarihi: ) Kabul Tarihi: RG25345 Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler olacaktır. f)Bir İşçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.

5 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşverenin Genel Yükümlülüğü MADDE 4- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. ……

6 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı MADDE 13- (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

7 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı (2)Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

8 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı (3)Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

9 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışmaktan Kaçınma Hakkı (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

10 14.05.2012 GÜN VE 2012/23 SAYILI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ
6) Hizmetten çekilme; Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

11 14.05.2012 GÜN VE 2012/23 SAYILI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ
6) Hizmetten çekilme; b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.  c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır.

12 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

13 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

14 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

15 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

16 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
İnşaat alanı denetlenmiş ve tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili rapor verilmiştir.

17 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
Personel dinlenme yerinin inşaata bakan yerleri kapatılmıştır. Ayrıca İSG kurulunda da bu konu görüşülmüştür.

18 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

19 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ

20 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
İSG Kurulunun acil toplanmasına karar verilmiştir. Kurul toplanmadan önce inşaat firması denetlenmiş, uygunsuzluklar eksiklikler kayıt altına alınmıştır.

21 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
Depo personelinin diğer birimlere malzeme götürme işini hastane içinden yapılması istenmiştir. Hizmetli personelin o alanda geçici olarak o alanda görev yapmaması talimatı verilmiştir.

22 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
Ayrıca o bölgeye personelin/hasta hasta yakınının girişinin önlenmesi için uyarıcı şerit ile kapatılmıştır. O bölgeye çıkan kapı geçici olarak kapatılmıştır.

23 OPTİMED ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA SÜRECİ
Riskli alanın üstü kapatılmıştır. ÖNCEKİ HALİ SONRAKİ HALİ

24 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

25 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Avantajları Çalışan Güvenliği Sağlayıcı İş Kazalarını Azaltıcı

26 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Dezavantajları İşveren – Çalışan İlişkisinin Bozulması, Suistimale açık bir süreç,

27 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Sorunlar Çalışanların İSG Bilinci İşverenin İSG ‘ ye karşı tutumu Sürecin 2 senelik geçmişi olması Denetim/kontrol/eğitim ve bilgi eksiklikleri Mevzuat uyumsuzlukları Ekonomik veriler/İşsizlik

28 SAĞLIKTA İŞ KAZALARI

29 SAĞLIKTA İŞ KAZALARI

30 SAĞLIKTA İŞ KAZALARI

31 SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
FELAKET BAŞA GELMEDEN EVVEL ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ DÜŞÜNMEK LAZIMDIR. GELDİKTEN SONRA DÖVÜNMENİN FAYDASI YOKTUR Mustafa Kemal ATATÜRK


"SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları