Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Planlama Pilot Kuruluş Uygulamaları: Genel Bakış Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı 12 Ocak 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Planlama Pilot Kuruluş Uygulamaları: Genel Bakış Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı 12 Ocak 2005."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Planlama Pilot Kuruluş Uygulamaları: Genel Bakış Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı 12 Ocak 2005

2 Sunuşun amaçları Pilot uygulamalardaki ilerlemeleri aktarmak Uygulama amaç, yöntem ve süreçlerine ilişkin geri bildirime temel oluşturmak

3 Sunuşun içeriği Pilot uygulamalara ilişkin temel bilgiler Kuruluşlar bazında ilerlemeler Alınan dersler: ara değerlendirmeler

4 Belleğin Israrı

5 André Breton Usulü Reform Zihnin tümüyle serbestleştirilmesi!

6 Neden stratejik planlama: hedefler Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanma Sonuçlara ve performansa odaklanma Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun hayata geçirilmesi Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun hayata geçirilmesi

7 Neden pilot uygulama? Değişik işlev, ölçek ve yapıdaki kuruluşlarda uygulama başarı ve ihtiyaçlarını tespit etmek Yaygınlaştırma programı için beşeri ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik ipuçları elde etmek Performans bütçeleme çalışmalarına temel oluşturmak

8 Pilot Kuruluşlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi) İller Bankası Genel Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi

9 Arka plan Hukuki temel: Yüksek Planlama Kurulu Kararları (2003, 2004) ve KMYKK Resmi başlangıç: 16 Şubat 2004-Üst yönetimlere davet

10 Ne yapıyoruz? Klasik stratejik planlama modeli

11 Metodoloji Yenilikçi: kolaylaştırıcılık, süreç geliştirme Katılımcı: temel ilke-çok boyutlu Arşivci: raporlama-izleme Eğitici: uygulamalı eğitim boyutu Esnek: özelleştirilmiş destek

12 İlerleme: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Nispi olarak yavaş Sahiplenme sorunları Süreklilikte zorluklar Kamu Yönetimi Temel Kanununun etkisi Üst çerçeve (kırsal kalkınma, Tarım Strateji Belgesi, Tarım Çerçeve Kanunu vb...)

13 İlerleme: İller Bankası İlk taslak tamamlandı-değerlendiriliyor Üst yönetim desteği Yeniden yapılanma-stratejik planlama ilişkisi (araç-amaç) KMYKK kapsamında değil-performans bütçeleme?

14 İlerleme: Hacettepe Üniversitesi İlk taslak tamamlandı-Haziran 2004 Üst yönetim desteği DPT ile sınırlı iletişim Üniversite kaynaklarının harekete geçirilmesi

15 İlerleme: DİE İlk taslak tamamlandı-değerlendiriliyor Üst yönetim desteği Kapasite AB-Eurostat uyumu temel belirleyici

16 İlerleme: Karayolları Gn. Md. İlerleme görece yavaş-hızlanma potansiyeli mevcut Politika oluşturma kapasitesi: duble yolların etkisi

17 İlerleme: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zamanlama sorunu Anlayış birliği oluşturmakta zorluklar Mahalli idarelerde görece farklı yapı ve süreçler Performans özellikle önemli

18 İlerleme: Denizli İl Özel İdaresi Mahalli İdareler Kanunları/KanunTasarıları Yüksek düzeyde soyutlama Plan hiyerarşisine uyum sağlanması- karmaşık

19 İlerleme: Hudut ve Sah. Sağlık Gn. Md. Vaka çalışması

20 Dersler-1 Genel yaklaşım: ihtiyatlı iyimserlik Üst yönetimin tutumu temel belirleyici: mecburiyet x inanç Zaman alıcı Eğitim şart! FARKLI“Kuruluşlar”: FARKLI

21 Dersler-2 Sahiplenme-çeşitli düzeylerde olmalı Üst çerçeve- kalkınma planları, sektör planları, bölgesel planlar-ile ilişki: gerekli, karmaşık Süreklilik/sürdürülebilirlik-ekiplerde, motivasyonda...

22 Kritik Başarı Etkenleri Süreç Süreç SahiplenmeSahiplenmeKatılımcılıkKatılımcılık

23 Kritik Başarı Etkenleri Süreç Süreç SahiplenmeSahiplenmeKatılımcılıkKatılımcılık Aslolan belge değil! Sürecin sonuca etkisi Öğrenme etkisi

24 Kritik Başarı Etkenleri Süreç Süreç SahiplenmeSahiplenmeKatılımcılıkKatılımcılık Aslolan belge değil! Sürecin sonuca etkisi Öğrenme etkisi Araç olarak Amaç olarak İç/dış

25 Kritik Başarı Etkenleri Süreç Süreç SahiplenmeSahiplenmeKatılımcılıkKatılımcılık Aslolan belge değil! Sürecin sonuca etkisi Öğrenme etkisi Araç olarak Amaç olarak İç/dış Kuruluş İdari Siyasi

26 Kritik Başarı Etkenleri Süreç Süreç SahiplenmeSahiplenmeKatılımcılıkKatılımcılık İdari Kültürde Değişim

27 DüzeyDüzeyAraçAraç Temel çerçeve BireyBirey ToplumToplum KurumKurum Stratejik Düşünce BireyselDönüşüm Stratejik Plan / Yönetim Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim KurumsalDönüşüm Toplumsal Gelişme AmaçAmaç

28 Teşekkürler!


"Stratejik Planlama Pilot Kuruluş Uygulamaları: Genel Bakış Nahit BİNGÖL DPT Müsteşarlığı 12 Ocak 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları